Sunteți pe pagina 1din 52

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI-a

MODULUL:
PIGMENTAREA ŞI DEPIGMENTAREA PĂRULUI

DOMENIU: ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI


OMENESC
NIVEL: 3
CALIFICARE: COAFOR STILIST
Martie 2009
AUTORI:

OTULESCU VALENTINA- profesor, Grup Şcolar


de Arte şi Meserii
“Spiru Haret” al
Cooperaţiei
Meşteşugăreşti-
Bucureşti

COSMA DANIELA- profesor, Grup


Şcolar de Arte şi Meserii
“Spiru Haret” al
Cooperaţiei
Meşteşugăreşti-
Timişoara
Competenţe specifice modulului

Pe parcursul modulului Vopsirea părului, vei dobândi


următoarele competenţe propuse de standardul de pregătire
profesională al calificării Frizer- coafor- manichiurist-
pedichiurist:

Unitatea de competenţă Competenţe


Vopseşte părul
şă
Depigmentează părul
Concepe colorarea părului
Se preocupă de menţinerea stării de sănătate a
pielii capului şi a părului
Informaţii despre specificul agenţilor
economici la care se efectuează stagiul de
practică

BINE AI VENIT ÎN STAGIUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ !

Stagiul tău de pregătire practică se va desfăşura într-un salon de


estetică, care oferă clienţilor servicii de estetică şi îngrijire a părului. Pe
lângă acestea, pot fi oferite servicii de manichiură- pedichiură, de
machiaj şi de cosmetică facială şi/sau corporală.

Conform reglementărilor legale, salonul trebuie să aibă incinte


separate pentru:
3. accesul, înregistrarea şi aşteptarea clienţilor;
4. desfăşurarea procedurilor- acest spaţiu trebuie să aibă zonare
pentru spălat, operaţii de tundere, pieptănare, montare, vopsire,
uscare a părului, manichiură şi pedichiură;
5. păstrarea echipamentelor, instrumentarului şi a articolelor
curate, dezinfectate şi sterile;
6. depozitarea echipamentelor şi materialelor utilizate pentru
curăţenie;
7. grupurile social- sanitare pentru public şi pentru personal.
Pentru curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea instrumentarului şi a
materialelor refolosibile trebuie să existe fie un spaţiu separat, fie unul
amenjat în interiorul incintei pentru desfăşurarea procedurilor.
Pereţii, podelele şi tavanele sunt confecţionate din materiale
neabsorbante, care să poată fi uşor curăţate şi spălate. Aceste finisaje
trebuie să fie de culoare deschisă.
Iluminarea se realizează atât cu lumină naturală, cât şi cu lumină
artificială.
Ventilaţia în salonul de estetică trebuie să fie foarte bună pentru a
elimina praful, fumul şi vaporii.

Activitatea ta practică se va desfăşura în salonul de coafură pentru


serviciile de decolorare a părului destinate femeilor şi, dacă vor exista
solicitări, în salonul de frizerie pentru serviciile de decolorare a părului
oferite bărbaţlor.

Pentru activitatea practică pe care o vei desfăşura în salonul de


estetică nu vei fi remunerat.

Pe durata derulării stagiului de pregătire practică, ai câteva obligaţii pe


care trebuie să le respecţi:
8. programul de lucru stabilit,
9. realizarea activităţilor solicitate de tutore după o prealabilă
instruire, în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la
volumul şi dificultatea acestora,
10.respectarea regulamentului de ordine interioară al salonului de
estetică,
11.respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă,
12.nefolosirea informaţiilor la care ai acces în timpul stagiului
despre salonul de estetică sau clienţii săi, pentru a le comunica
unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului,
decât cu acordul partenerului de practică.

NU UITA!
Semnarea convenţiei cadru pentru stagiul de pregătire practică te face
responsabil
pentru respectarea acestor obligaţii!
În cazul nerespectării obligaţiilor referitoare la realizarea activităţilor şi
la respectarea programului se vor aplica sancţiuni conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.
În cazul nerespectării regulamentului de ordine interioară al salonului
de estetică, conducătorul acestuia îşi rezervă dreptul de a anula
convenţia referitoare la pregătirea practică după ce, în prealabil, a
înştiinţat directorul şcolii.
Modalitatea de organizare a practicii

Modulul Pigmentarea şi depigmentarea părului face parte din stagiul


de pregătire practică şi are alocate 120 ore.
Pentru formarea competenţelor din cadrul acestui modul vei fi
repartizat într-un salon de estetică împreună cu 2- 4 colegi de clasă.

Maistrul instructor care se ocupă de pregătirea ta practică îţi va da


repartiţia, te va însoţi la salonul de estetică şi te va prezenta tutorelui.
Acesta este un bun profesionist care te va îndruma pe parcursul celor
patru săptămâni în care vei studia modulul Vopsirea părului.
Activitatea ta în salon va fi de şase ore pe zi, dimineaţa sau după-
amiaza. Programul va fi stabilit de comun acord de către maistrul
instructor şi tutore.
Recomandări privind respectarea normelor
de
sănătate şi securitate a muncii

În prima zi a stagiului de pregătire practică, vei participa la un


instructaj referitor la normele de sănătate şi securitate a muncii pe
care îl va realiza tutorele tău. Apoi, vei semna fişa de instructaj.

RESPECTĂ NORMELE DE IGIENĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A


MUNCII PENTRU BINELE TĂU, AL COLEGILOR ŞI AL CLIENŢILOR!

Reguli de igienă personală


• Echipamentul de protecţie este obligatoriu. El trebuie să fie curat,
frumos şi să asigure protecţia ta.
• Mâinile trebuie spălate:
13.înainte şi după efectuarea unei proceduri,
14.când există contaminarea accidentală cu sânge, fluide corporale
sau secreţii,
15.după îndepărtarea mănuşilor de protecţie,
16.după folosirea toaletei,
17.înainte şi după masă,
18.după efectuarea unor operaţiuni care duc la contaminarea
mâinilor.
Igiena mâinilor se va realiza astfel:
19.pentru spălare se foloseşte apă curentă potabilă şi săpun
antibacterian,
20.după spălare, uscarea se face cu prosoape de unică folosinţă sau
prin folosirea unui aparat de uscare a mâinilor,
21.dezinfecţia se face cu un produs biocid destinat dezinfecţiei

mâinilor.

ATENŢIE!
Este interzisă folosirea prosoapelor textile de
multifolosinţă!
Respectarea regulilor de igienă în salonul de estetică previne
îmbolnăvirea clienţilor şi a lucrătorilor. De aceea ele sunt reglementate
legal.
22.Părţile din echipamente care se pot contamina trebuie curăţate
şi/sau dezinfectate zilnic, după necesitate, şi acoperite cu hârtie,
care se va schimba periodic.
23.Colectarea părului se va face în saci de polietilenă închişi etanş,
separat de alte deşeuri.
Instrumentele tăioase şi înţepătoare care pot leza pielea (ex. foarfeci
de tuns), după folosirea la un singur client, se sterilizează fizic sau
chimic.
24.Instrumentele care vin în contact cu mucoasele sau cu pielea lezată
şi casoletele se curăţă şi se dezinfectează prin dezinfecţie de nivel
înalt sau se sterilizează.
25.Instrumentele care vin în contact cu pielea intactă şi cu părul, fără
să aibă contact cu mucoasele (ex. bigudiuri, piepteni, clame, agrafe
etc), după folosirea la un client se curăţă şi se dezinfectează prin
dezinfecţie de nivel scăzut sau cu un produs detergent-
dezinfectant.
26.Toate articolele de unică folosinţă, se aruncă, după folosirea la un
singur client.
27.Înainte de începerea tratamentului, se efectuează evaluarea pielii şi
a părului.
28.Persoanele care suferă de boli ale pielii, de părului sau unghiilor nu
pot beneficia de servicii de estetică.
29.Când se constată prezenţa bolilor pielii, părului sau unghiilor după
începerea lucrărilor, instrumentele şi lenjeria folosite se sterilizează.

Reguli de sănătate şi securitate a muncii


30.Toate echipamentele şi instrumentele folosite trebuie menţinute în
bună stare de funcţionare.
31.Modul de utilizare a echipamentelor şi instrumentelor trebuie să
respecte instrucţiunile producătorului.
32.Înainte de începerea lucrului, funcţionarea aparatelor şi
instrumentelor trebuie verificată. Pentru remedierea defecţiunilor
trebuie sesizate persoanele ablitate.
33.Instalaţiile electrice, ca şi aparatele electrice cu care se lucrează vor
fi controlate periodic de către tehnicieni autorizaţi.
34.Aparatele electrice nu trebuie să aibă improvizaţii.
35.Prelungitoarele de la foen şi cască trebuie să fie în bună stare de
funcţionare şi fără improvizaţii.
36.Mânerele de la aparatele electrice trebuie să fie bine fixate şi să
permită o bună prindere.
37.Aparatele electrice nu se manipulează cu mâna udă şi se vor ţine
numai de mâner.
38.Instrumentele tăioase trebuie să fie confecţionate din material
inoxidabil.
39.Foarfecele nu trebuie să prezinte jocuri la articulaţii.
40.Instrumentele tăioase nu se ţin în buzunarul echipamentului de
protecţie.
41.Lucrătorii şi practicanţii trebuie să aibă echipament de protecţie.
42.În cazul îmbolnăvirii, lucrătorul/ practicantul trebuie să se prezinte
imediat la doctor.

ATENŢIE!
În salonul de estetică, este intezis fumatul!
Instrumente de lucru ale elevului
necesare
desfăşurării practicii

În această secţiune a caietului de practică, vei găsi materiale de lucru


personale care te vor ajuta în procesul de învăţare.

IMPORTANT!
Citeşte cu atenţie toate cerinţele înaintea rezolvării sarcinilor
din instrumentele de lucru.
În cazul unor nelămuriri, adresează-te maistrului instructor
sau tutorelui de practică.
Rezolvă toate sarcinile din instrumentele de lucru.

Pentru a răspunde cerinţelor din următoarele instrumente de lucru,


consultă materialele din secţiunea Anexe şi observă cu atenţie modul
de lucru al tutorelui tău, dar şi al altor profesionişti din salonul de
estetică. De asemenea, analizează aspectele propriilor tale lucrări.

ÎNVAŢĂ DIN EXPERIENŢA PROFESIONIŞTILOR!

DOBÂNDEŞTE PROPRIA TA EXPERIENŢĂ!

Jurnalul de practică este primul instrument de lucru pe care îl vei


întâlni. Trebuie să completezi câte un jurnal de practică la sfârşitul
fiecărei săptămâni a stagiului de pregătire practică. Când modulul
Pigmentarea şi depigmentarea părului se va încheia, vei avea în caietul
de practică patru astfel de instrumente de lucru completate.

ATENŢIE!
43.Însemnările din jurnalul de practică trebuie să reflecte întreaga
activitate desfăşurată de tine în salonul de estetică pe parcursul
modulului Pigmentarea şi depigmentarea părului.
44.Scrie informaţiile astfel încât să fie vizibil progresul tău în
dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor referitoare la
decolorarea părului.

Ajutor pentru completarea jurnalului:


• „Perioada”- săptămâna stagiului de practică pentru care completezi
jurnalul;
• „Teme”- acestea îţi vor fi comunicate de maistrul instructor sau de
tutore;
• „Sarcini de lucru”- vor fi stabilite împreună cu maistrul instructor
şi/sau tutorele;
• „Activităţi observate”- consemnează toate activităţile realizate de
tutore sau alţi lucrători la care ai asistat;
• „Activităţi desfăşurate”- consemnează toate activităţile pe care le-ai
realizat în salonul de estetică;
• „Ce lucruri noi ai învăţat să faci în ceea ce priveşte pigmentarea şi
depigmentarea părului?”- enumeră acele operaţii sau lucrări pe care
le-ai realizat pentru prima dată.
• „Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.”-
precizează:
- lucrările de coafură realizate de tine sau cele la care ai asistat şi
care ţi-au plăcut,
- aspecte ale relaţiei tale cu lucrătorii care îţi fac plăcere,
- elemente ale relaţiei din cadrul colectivului salonului pe care le
apeciezi,
- aspecte ale relaţiei tale sau ale relaţiei lucrătorilor salonului cu
clienţii care ţi-au plăcut.
Nu uita să prezinţi motivele pentru care le consideri plăcute/ utile.
• „Ce aspecte ale activităţii în salonul de estetică nu ţi-au plăcut?
Motivează.” – prezintă aspecte ale activităţii sau ale relaţiilor
profesionale din cadrul salonului care nu ţi-au plăcut. Nu uita să
prezinţi motivele pentru care nu le-ai apreciat pozitiv.

Jurnalul de practică al elevului

Elev:
Clasa:
Perioada:
Locaţie (Agent economic şi departament):
Modul:
Teme:

Sarcini de lucru:
Completează următoarele informaţii în jurnalul de practică:

45.Care sunt activităţile relevante pentru modulul de practică pe


care le-ai observat sau le-ai desfăşurat?

Activităţi observate Activităţi desfăşurate

46.Ce lucruri noi ai învăţat să faci în ceea ce priveşte pigmentarea


şi depigmentarea părului?

47.Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.


48.Ce aspecte ale activităţii în salonul de estetică nu ţi-au plăcut?
Motivează.

Fişe de observaţie
Fişa de observaţie nr. 1- Vopsirea ton pe ton

Observă un lucrător din salonul în care îţi desfăşori instruirea practică


care a răspuns la solicitarea unei cliente de a-şi reînprospăta culoarea
părului. Completează fişa de observaţie de mai jos.

Alegerea resurselor

Pregătirea clientei

Examinarea caracteristicilor părului


Pregătirea amestecului de vopsea:
- nuanţa, cantitatea (în grame), cantitatea
totală
............. ………………………
…………………
Tipul de oxidant :
………………………………………………………..
Total : …………………………..g/ml

Etape de lucru

Timpul de acţionare
-0 cu căldură
(climazon) …………………..min.
-1 fără căldură …………………………… min.
-2 eventuale prelungiri ……………………
min.

Verificarea calităţii lucrării

Respectarea normelor de protecţie a muncii


Observaţii ale maistrului sau tutorelui de
practică: ....................................................................
.................................................................................................................
...................................
.................................................................................................................
...................................
.................................................................................................................
...................................
.................................................................................................................
...................................
.................................................................................................................
...................................
.................................................................................................................
...................................
Fişa de observaţie nr. 2
Vopsirea părului deschis într-o nuanţă mai
închisă

Completează o fişă de observaţie prin care urmăreşti executarea unei


lucrări de vopsire a părului deschis într-o culoare mai închisă, realizată
de către un lucrător din salon unei cliente.

...............................................................
.........
Pregătirea locului de muncă şi a ...............................................................
lucrătorului .........
...............................................................
.........
...............................................................
......... .....................................................
...................

Culoarea naturală a părului ...............................................................


.........
...............................................................
.........
...............................................................
.........

Culoarea dorită ...............................................................


.........
...............................................................
.........
...............................................................
.........
Pregătirea clientei ...............................................................
.........
...............................................................
.........
...............................................................
.........
Executarea vopsirii părului respectând
tehnica de lucru specifică: ...............................................................
-3 delimitarea părului în zone de .........
lucru; ...............................................................
-4 aplicarea pe toată lungimea .........
părului a produsului care conţine ...............................................................
pigmenţii calzi; .........
-5 stabilirea timpului de acţiune; ...............................................................
-6 aplicarea pe toată lungimea .........
părului a vopselei alese; ...............................................................
-7 stabilirea timpului de acţiune; ......... .....................................................
-8 observarea în permanenţă a ...................
modului de acţiune a vopselei; ...............................................................
-9 spălarea părului .........
...............................................................
.........
...............................................................
.........
...............................................................
.........
...............................................................
.........
...............................................................
.........
...............................................................
.........
...............................................................
.........
Aprecierea reuşitei vopsirii prin
observarea vizuală şi confirmarea ...............................................................
clientei .........
...............................................................
.........
...............................................................
.........
...............................................................
.........
...............................................................
.........

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de


practică: ..................................................................
.................................................................................................................
...................................
.................................................................................................................
...................................
.................................................................................................................
...................................
.................................................................................................................
...................................
.................................................................................................................
...................................
.................................................................................................................
...................................
Fişe de lucru
Fişa de lucru nr.1- Salonul de estetică

Completează această fişă de lucru în prima săptămână a stagiului de


pregătire practică, după vizita efectuată împreună cu tutorele tău în
salonul de estetică.

49.Prezintă activitatea salonului în care îţi desfăşori stagiul de


pregătire practică precizând lucrările de estetică pe care acesta
le oferă clienţilor:
• lucrări de
frizerie: ..........................................................................................
....................
............................................................................................................
............................................................................................................
........................................................................
• lucrări de
coafură: .........................................................................................
...................
............................................................................................................
............................................................................................................
........................................................................
• lucrări de
manichiură: ....................................................................................
...................
............................................................................................................
....................................

• lucrări de
pedichiură: .....................................................................................
...................
............................................................................................................
....................................

50.Descrie locaţia în care se desfăşoară activitatea agentului


economic făcând referire la:
Suprafaţa salonului
Finisaje

Iluminare
Aerisire
Instalaţii de apă,
canalizare

Grupuri sanitare

51.Dotările salonului de estetică sunt importante pentru calitatea


lucrărilor prestate.
52.enumeră compartimentele
salonului: ....................................................................
............................................................................................................
...........................
53.precizează numărul posturilor de lucru prezente în fiecare
compartiment:
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
54.prezintă dotările din compartimentul destinat lucrărilor de
coafură:
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
............................

55.Precizează regulile specifice agentului economic pe care trebuie


să le respecţi.
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
56.Notează propunerile tale referitoare la amenajarea şi dotarea
acestui salon de estetică.
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
............................................................................................................
...........................
Fişa de lucru nr. 2- Şuviţarea în linii paralele

Realizează şuviţarea părului în linii paralele pentru o clientă a


salonului.

Înainte de începerea lucrării, studiază fişa tehnologică


realizată pentru
şuviţarea părului în linii paralele.

57.În prima etapă a consilierii, dialoghează cu clienta pentru a afla


informaţii necesare realizării lucrării.

58.În etapa următoare a consilierii, analizează părul clientei pentru


a stabili:
59.Alege resursele necesare şi notează- le:

60.Pregăteşte clienta pentru realizarea lucrării.


61.Realizează şuviţarea părului în linii paralele.

Prepară şi foloseşte produsele conform instrucţiunilor


prospectului.

Respectă tehnica de lucru.

Cere ajutorul tutorelui, dacă ai nevoie!

62.Controlează calitatea şuviţării realizate.

63.Dialoghează cu clienta pentru a afla părerea acesteia despre


şuviţarea obţinută.
64.Notează problemele apărute pe parcursul lucrării şi modul în
care le-ai soluţionat.
Fişa de lucru nr. 3

Realizează pentru o clientă a salonului colorarea părului cea mai


potrivită.

65.Pe parcursul consilierii, respectă următoarele etape pentru a


culege informaţiile necesare realizării unei lucrări de calitate,
care să corespundă dorinţelor clientei:
66.discuţie cu clienta:

67.analizarea caracteristicilor clientei

68.propunerea celei mai potrivite colorări

69.decizia luată de comun acord cu clienta

• Realizează lucrarea propusă.


Respectă tehnica de lucru!

Respectă normele de sănătate şi securitate a muncii!


• După terminarea colorării, dialoghează cu clienta pentru a afla
părerea acesteia despre lucrarea realizată.

• Precizează măsurile pe care le-ai luat pe parcursul colorării pentru a


nu afecta sănătatea părului.

• Prezintă sfaturile pe care le-ai dat clientei pentru îngrijirea acasă a


părului decolorat şi/ sau vopsit.
Fişe tehnologice
Fişa tehnologică nr. 1- Şuviţarea în linii paralele

Observă lucrările de şuviţare a părului în linii paralele realizate de


către tutore sau de către alţi pofesionişti ai salonului de estetică.

70.Notează în tabelul de mai jos operaţiile realizate în fiecare etapă a


lucrării pentru a obţine fişa tehnologică a şuviţării părului în linii
paralele.

VERIFICĂ ÎMPREUNĂ CU TUTORELE CORECTITUDINEA CELOR


NOTATE.
Fişa tehnologică nr. 2
Obţinerea unei culori prin decolorare şi vopsire

Observă cu atenţie lucrările de obţinere a unei culori prin decolorare şi


vopsire realizate de tutorele tău şi de alţi lucrători din salonul de
coafură. Completează în fişa de mai jos operaţiile realizate în fiecare
etapă a lucrării pentru a obţine fişa tehnologică a acesteia.

Pregătirea locului de muncă şi


a lucrătorului

Pregătirea clientei

Culoarea părului clientei

Culoarea dorită

Produse folosite pentru


decolorare

Stabilirea cantităţii de produs în


funcţie de lungimea părului

Delimitarea zonelor de lucru


Executarea decolorării părului

Timpul de acţiune al
decolorantului

Observarea modului de acţiune


a decolorantului

Eliminarea decolorantului

Produse folosite pentru


vopsirea părului

Pregătirea vopselei

Executarea vopsirii părului

Timpul de acţiune a produsului


pentru vopsire

Observarea modului de acţiune


a vopselei
Aplicarea produselor de
întreţinere sau de tratament
pentru păr după decolorare şi
vopsire
Verificarea stării de sănătate a
părului şi a culorii obţinute
după decolorare şi vopsire
Aprecierea reuşitei culorii
obţinute prin observarea
vizuală şi confirmarea clientei

VERIFICĂ ÎMPREUNĂ CU TUTORELE CORECTITUDINEA CELOR


NOTATE.
Studii de caz

Studiul de caz nr. 1


Colorarea potrivită tunsorii

Realizează un studiu de caz în care să evidenţiezi legătura dintre


tunsoare şi culoare. Pentru aceasta, observă modul de colorare a
părului la mai multe cliente ale salonului care solicită tunsoarea
graduată.
Înregistrează observaţiile tale în tabelul de mai jos.

Dialogarea cu clienta pentru aflarea


dorinţei acesteia

Analizarea caracteristicilor clientei

Alegerea resurselor

Pregătirea clientei
Executarea tunsorii:
-10 delimitarea zonelor de lucru
-11 graduarea
-12 unghiuri de tundere
-13 tăietura
Tehnica de colorare:
o colorarea uniformă a părului
o şuviţarea părului:
-14 repartizarea şi împachetarea
şuviţelor
-15 realizarea de şuviţe într-o
singură culoare sau în mai multe
culori
-16 realizarea de şuviţe în linii
paralele

Controlarea calităţii lucrării


Aprecierea reuşitei obţinerii culorii în
funcţie de tunsoare, prin observarea
vizuală şi confirmarea clientei
Greşeli care au apărut pe parcursul
executării lucrării şi modalitatea de
rezolvare

Formulează concluzii referitoare la alegerea celor mai potrivite colorări


pentru tunsoarea graduată!

Pentru o mai bună informare:


- citeşte revistele de specialitate;
- accesează Internet-ul prin motoarele sale de căutare.

CERE AJUTORUL TUTOTRELUI DE FIECARE DATĂ CÂND AI


NEVOIE!
Studiul de caz nr. 2
Schimbarea culorii părului

Pentru vopsirea părului este necesară cunoaşterea colorimetriei.


Cunoscând „ teoria culorilor ”, realizează un studiu de caz cu privire la
efectul nedorit al colorării părului şi notează în tabelul de mai jos
modul în care se corectează culoarea nedorită.
Consilierea clientei şi stabilirea cauzelor
care au dus la obţinerea culorii nedorite

Efectul nedorit al colorării

Diagnoza corectă a părului

Corectarea culorii nereuşite

Alegerea produsului corespunzător


pentru corectarea culorii

Cantitatea de produs aplicată

Observarea modului de acţiune a


produsului

Timpul de acţionare corespunzător

Culoarea obţinută
Aprecierea reuşitei obţinerii culorii prin
observarea vizuală şi confirmarea
clientei

CERE AJUTORUL TUTOTRELUI DE FIECARE DATĂ CÂND AI


NEVOIE!

Studiul de caz nr. 3

Proiect
Realizează un proiect cu tema Punerea în evidenţă a colorării
părului prin coafare.
Proiectul poate fi realizat individual sau în grup. Decide asupra modului
în care doreşti să lucrezi şi comunică-l maistrului instructor şi tutorelui.

Important pentru realizarea proiectului:


• Alege trei cliente cu părul colorat diferit.
• Realizează coafuri care să se armonizeze cu fizionomia
clientei şi care să valorifice colorarea părului.

Pe parcursul realizării proiectului:


♦ reaminteşte-ţi cunoştinţele dobândite în cadrul modulului
Adapatarea lucrărilor la caracteristicile clientului,
♦ culege informaţii despre temă din publicaţii de specialitate, de la
tutorele tău şi de la ceilalţi lucrători,
♦ observă modul de lucru al colegilor tăi şi al profesioniştilor din salon,
♦ analizează propriile tale lucrări,
♦ formulează concluzii.

Proiectul tău va cuprinde:


• fişele clientelor pentru care vei realiza lucrările de coafură. Pentru
fiecare clientă precizează:
- caracteristicile părului
- forma craniului şi imperfecţiunile acestuia
- forma feţei şi imperfecţiunile acesteia
- lungimea şi grosimea gâtului
- statura
- vârsta
- statutul social
- stilul
- solicitarea clientei
- forma coafurii propuse şi argumentarea acesteia
- forma coafurii stabilită de comun acord cu clienta
- efectele obţinute prin coafura realizată
- rezultatul obţinut ilustrat cu fotografii.
• concluzii cu privire la:
- relaţia culoare- volum
- modalităţi de punere în valoare a colorării părului
- influeţa culorii asupra vizibilităţii detaliilor coafurii.
• Observaţii personale.

Proiectul va face parte din portofoliul stagiului de pregătire practică.


Proiect
Realizează un proiect cu tema Armonizarea colorării la
caracteristicile clientei.
Proiectul poate fi realizat individual sau în grup. Decide asupra modului
în care doreşti să lucrezi şi comunică-l maistrului instructor şi tutorelui.

Important pentru realizarea proiectului:


• Realizează colorarea părului pentru trei cliente diferite.

Pe parcursul realizării proiectului:


♦ reaminteşte-ţi cunoştinţele dobândite în cadrul modulului
Adapatarea lucrărilor la caracteristicile clientului,
♦ foloseşte cunoştinţele despre armonia culorilor,
♦ culege informaţii despre temă din publicaţii de specialitate, de la
tutorele tău şi de la ceilalţi lucrători,
♦ observă modul de lucru al colegilor tăi şi al profesioniştilor din salon,
♦ analizează propriile tale lucrări,
♦ formulează concluzii.

Proiectul tău va cuprinde:


• fişele clientelor pentru care ai realizat colorarea părului. Pentru
fiecare clientă precizează:
- caracteristicile părului
- tunsoarea
- forma craniului şi imperfecţiunile acestuia
- forma feţei şi imperfecţiunile acesteia
- culoarea tenului
- culoarea ochilor
- vârsta
- statutul social
- stilul
- solicitarea clientei
- analizarea colorărilor propuse de tine (avantaje/ dezavantaje)
- colorarea pe care ai considerat-o optimă; argumentare
- colorarea aleasă de comun acord cu clienta
- rezultatul obţinut ilustrat cu fotografii
- părearea clientei.
• Concluziile tale cu privire la cele mai potrivite colorări pentru
următoarele caracteristici ale clientelor:
- tunsoare
- forma feţei
- culoarea tenului
- culoarea ochilor
- stil.
Fă referire la acele tipuri de tunsore, la formele de faţă, la culorile
tenului şi ale ochilor şi la stilurile celor trei cliente.
Pentru formularea concluziilor fă apel şi la observaţiile pe care le-ai
făcut asupra lucrărilor realizate de colegii tăi, de tutore şi de
lucrători ai salonului.

Proiectul va face parte din portofoliul stagiului de pregătire practică.


Portofoliul de practică

Portofoliul stagiului de pregătire practică trebuie să fie oglinda


activităţii şi a progresului tău pe parcursul derulării lui.

În portofoliul de practică vei include:


- jurnalele de practică
- fişele de observaţie
- fişele de lucru
- fişele tehnologice
- studiile de caz
- proiectul.
Acestea sunt componente obligatorii ale portofoliului.
Poţi include în el şi alte materiale realizate de tine pe parcursul
practicii pe care le consideri relevante pentru progresul tău în
pregătirea de specialitate.
De asemenea, pot face parte din portofoliu şi fotografii ale lucrărilor pe
care le-ai realizat.

ATENŢIE!
Cere acceptul clientei pentru a o fotografia!

Solicită tutorelui tău observaţii scrise referitor la instrumentele de lucru


rezolvate şi la lucrările realizate de tine. Include în portofoliu
însemnările tutorelui.

Portofoliul va fi un element important în evaluarea activităţii tale pe


parcursul stagiului de pregătire practică.
Modalitatea de evaluare

În timpul derulării stagiului de pregătire practică, tutorele împreună cu


maistrul instructor te vor evalua în permanenţă, pe baza unei fişe de
observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a
competenţelor tehnice (de vopsire, decolorare, de concepere a
colorării părului şi de menţinere a stării lui de sănătate), cât şi
comportamentul şi modalitatea ta de integrare în activitatea salonului
de estetică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea
sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al salonului
de estetică).
Cere tutorelui tău observaţii scrise despre felul în care ai
rezolvat sarcinile de lucru. Corectează greşelile semnalate de
tutore.

La finalul modulului, tutorele împreună cu maistrul instructor


responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică, vor
evalua nivelul la care ai dobândit competenţele pe baza fişei de
observaţie/evaluare, a unei probe orale/interviu şi a unei probe
practice. De asemenea, vor evalua materialele adunate în portofoliu pe
parcursul stagiului de pregătire practică.
Proba practică va consta în realizarea a două lucrări de colorare a
părului diferite. Pentru fiecare lucare va trebui să propui modalităţi de
colorare a părului care să răspundă cerinţelor clientei şi să se
armonizeze cu caracteristicile acesteia. Clientele vor avea caracteristici
şi solicitări diferite. Lucrările vor presupune atât realizarea vopsirii
părului, cât şi decolorarea acestuia. Un alt criteriu de evaluare va fi
luarea măsurilor de menţinere şi îmbunătăţire a sănătăţii părului.
Proba practică se va desfăşura în ultima săptămână a studierii
modulului Pigmentarea şi depigmentarea părului. Împreună cu tutorele
vei alege două cliente programate pentru colorarea părului, care au
solicitări diferite. Dacă în ultima săptămână a modulului nu sunt
programate suficiente cliente care să răspundă cerinţelor probei de
evaluare, maistrul instructor sau tutorele îţi va comunica zilele şi orele
la care cele două probe practice se vor desfăşura la şcoală pe cliente
propuse de tine sau de către maistrul instructor.
Proba orală va fi asociată probei practice. Prin întrebările ce îţi vor fi
adresate, se vor verifica următoarele:
- alegerea culorilor în funcţie de tendinţele modei
- alegerea culorilor în funcţie de caracteriscile clientului
- combinarea culorilor/nuanţelor pentru obţinerea efectului dorit
- corelarea colorare- forma părului
- introducerea unor elemnete de individualizare a colorării propuse
- selectarea produselor de colorare
- scopul şi efectele folosirii produselor de îngrijire şi tratament
indicate după decolorare/ vopsire.
Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării tale de către maistrul
instructor responsabil cu derularea stagiului de pregătire practică.
Anexe
Fişa de documentare nr. 1
Noţiuni despre culori

Culoarea este rezultatul descompunerii printr-o prismă a unei raze de


lumină albă, într-un spectru cromatic.
Clasificarea culorilor:
71.culori primare (roşu, galben, albastru)
72.culori secundare (portocaliu, verde, violet)
73.culori complementare ale culorilor primare, care rezultă din
amestecul celorlalte două culori primare (ex. portocaliul
este complementar albastrului fiindcă rezultă din
amestecul culorii roşii şi a celi galbene).
În funcţie de efectele psiho-fizice pe care le conferă, culorile se mai
clasifică în:
• culori reci (verde, albastru, violet);
• culori calde (galben, portocaliu, roşu).
Culorile sunt dispuse în triunghi, în opoziţie: roşu – verde, galben –
violet, portocaliu – albastru. Familiarizarea şi operarea cu triunghiul de
culori reprezintă un mare ajutor pentru hair-stilişti, în momentul
colorării părului.
Culorile se anulează astfel: roşu – verde, albastru – portocaliu şi galben
+ violet.
Fişa de documentare nr. 2

Fişa de documentare nr. 3


Fişa de documentare nr. 4

Fişa de documentare nr. 5

GHID DE CORECTARE A CULORILOR NEREUŞITE, CAUZE


ŞI SOLUŢII
SOLUŢII:

74.Tratamente de hidratare a părului.


75.Prepigmentarea părului înainte de vopsire.
76.Culorile folosite în amestec cu nuanţele cu intensitate de
pigmenţi.
77.Prespălare uşoară 5-10 minute.
SOLUŢII:

78.Folosirea culorilor reci şi a oxidantului de 3%.


79.Folosirea oxidantului de 3% pentru depozitarea pigmenţilor.
80.Pentru stabilirea culorii corecte este necesar sfatul
specialistului.
SOLUŢII:

1. Folosirea unei concentraţii de oxidant mai mică la rădăcină în


comparaţie cu lungimea firului de păr, deoarece rădăcina este
considerată „bandă de căldură” (6%).
2. Adăugarea altei baze de culoare la rădăcină.
3. Stabilirea grosimii firului de păr.
4. Folosirea culorilor moderne în amestec cu culorile naturale.

Bibliografie
Popovici, Constanţa, (1986). Dialog cu frumuseţea şi sănătatea.
Bucureşti: Editura Tehnică.

Wella, (1995). A şti cum!

Dumbravă, Nineta, (2000). Coafura de la A la Z. Craiova: Editura Scrisul


Românesc

Oseacă- Pădean Elena, (2008). Tainele coafurii. Bucureşti: Editura


Gutenberg

*** Manualul frizerului şi coaforului. (1971). Bucureşti: Editura


Didactică şi Pedagogică

*** Ghid pivind aplicarea normelor de igienă în unităţile de funcţionare


a serviciilor de igienă personală şi estetică din cooperaţia
meşteşugărească, (2007).

*** Ordinul nr. 1136 privind aprobarea Normelor de igienă pentru


cabinetele de înfrumuseţare corporală, (2007).