Sunteți pe pagina 1din 7

Schiţa lecţiei

Popoarele Orientului Antic


Noțiunea de popor
Definiție. Grup de oameni cu trăsături
comune: limba vorbită, teritoriul comun,
tradiții.

Civilizațiile și mediul geografic


Apariția primelor civilizații a fost strict
condiționată de posibilitatea asigurării
Celor necesare traiului.
Marile întinderi nisipoase ale Orientului
nu puteau fi prielnice vieții umane. De
aceea populațiile umane s-au
concentrat în zonele fertile: câmpiile mai
ușor de amenajat prin desecări și irigații
( aflate de-a lungul marilor fluvii Tigru ,
Eufrat, Nil ).
Astfel condițiile geografice au influențat
direct viața oamenilor din Orientul Antic,
fapt dovedit de apariția primelor
civilizații în zonele care permiteau
desfășurarea activităților umane.
Teritoriul Orientului Antic era cuprins
între Marea Mediterană și Oceanul
Pacific.
Ocupațiile locuitorilor din Orientul Antic
erau: agricultura, păstoritul, mineritul,
meșteșugurile, comerțul ( inițial, sub
forma trocului).
Principalele popoare din Orientul Antic
au fost: sumerienii, akkadienii, asirienii,
egiptenii, evreii.

Sumerienii
Ocupă partea de sud a Mesopotamiei în
mileniul al IV-lea Î. Hr.
Întemeiază oraşele stat: Ur, Uruk,
Nippur, Lagaş și Umma.
În jurul anului 3000 Î. Hr. se vor uni sub
forma unei monarhii.
Ocupaţiile principale erau creştera
animalelor, agricultura, vânătoarea şi
meşteşugurile
Erau conduse de regi numiţi patesi, ensi,
lugal.
Erau politeişti, ridicând pe terase temple
numite zigurate, în jurul cărora se
desfăşura întreaga viaţă politică,
economică, religioasă a statului.
Au creat scrierea cuneiformă, epopeea
lui Ghilgameș, zigurate.

Cel mai vechi oraș stat a fost Uruk . El


ne va da Epopeea lui Ghilgameș. Mai
târziu vor apărea și alte orașe-state , că
de exemplu Ur, de unde era patriarhul
Avraam.
Akkadienii
Popor semit , venit din peninsula Arabică
, s-a așezat în sudul Mesopotamiei
aproximativ în aceeași perioadă cu
sumerienii.
Aveau aceleaşi ocupaţii şi religie ca şi
sumerienii.
Oraşe- state Akkad, Kis, Babilon
Sargon I (cca. 2334-2279 Î. Hr.) –
cucerește Sumer, părți din Elam ( vestul
Iranului), Anatolia și Siria.
- Întemeiază o dinastie ce va conduce
Mesopotamia pentru mai mult de 150 de
ani.
- Capitala statului său era orașul
Akkad.
Hammurabi (1792-1750 Î. Hr.) va întocmi
primul cod de legi din lume care îi poartă
numele, având la bază principiul legii
talionului.
Asirienii
Au trăit în nord-estul Mesopotamiei. Au
creat un imperiu puternic, fiind unul
dintre cele mai puternice și mai
războinice imperii din Orient. Au fost
printre primii care au utilizat cavaleria în
război, fiind experți în folosirea carelor
de luptă. De asemenea, au fost
comercianți îndrăzneți, profitând de
toate căile comerciale care treceau prin
ținuturile lor pentru a se îmbogăți.
În mil. III î.Hr., pe cursul mijlociu și
superior al râului Tigru constituie o serie
de orașe-state: Assur, Ninive, Urbilum
(Arbela),Dur-Șarrukin, Nimrud..

Egiptenii , s-au format din amestecul


triburilor nomade din nord-estul Africii
( africani , dar şi semiţi veniţi din
Asia).Sunt consideraţi un popor de
origine semito-hamită care , în mileniul
IV a.chr. au pus bazele unui regat.
Inițial , s-au format două regate: Egiptul
de Jos ( ce cuprindea Delta Nilului până
la Meditarană) şi Egiptul de Sus ( ce se
întindea de la Memfis până la prima
cataractă a Nilului).
În jurul anului 3000 Î. Hr. Regele Narmer
(Menes) a unit cele două regate devenind
astfel primul faraon al Egiptului.
Avea capitala la Memfis.
Egiptenii se ocupau cu agricultura,
comerţul, meşteşugurile.
Au creat scrierea hieroglifică și
piramidele.

Evreii , popor semit , unii au venit din est


aduşi de strămoşul lor Avraam , alţii au
venit din deşertul Arabiei şi s-au aşezat
în Canaan. Datorită sărăciei au migrat în
Egipt unde au fost transformaţi în
sclavi.În 1200 a.chr. Moise i-a trecut
Marea Roşie spre Peninsula Sinai,
eliberându-i din robie. Sub conducerea
lui Iosua au intrat în Canaan, au cucerit
cetăţile canaaneene şi au creat un stat
propriu Israel.

S-ar putea să vă placă și