Sunteți pe pagina 1din 8

DLC– DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE

EDUCAREA LIMBAJULUI

Comportamente urmărite:
- Să pronunţe relativ corect cuvintele, fără omisiuni
sau inversări de sunete ori de grupuri de sunete;
- Să formuleze propoziţii simple, ca răspuns la
întrebările primite;

Tipul de activitate:
1. “Camionul cu jucării”- joc didactic
2. „Magia poveștilor”- joc didactic

Itemi:
a) Denumeşte 3-4 jucării;
b) Pronunţă corect sunetele;
c) Formulează o propoziţie simplă despre o jucărie
numită;
a) Ascultă și reacționează adecvat la povești,
alcătuiește propoziții despre obiecte, ființe,
personaje din poveste;
DȘ – DOMENIUL ȘTIINȚE

ACTIVITATE MATEMATICĂ

Comportamente urmărite:
- Să clasifice obiecte după criteriul formei şi mărimii;

- Să construiască structuri după un model dat;


- Să sesizeze relaţiile spaţiale între grupe de obiecte;
- Să plaseze obiecte în poziţiile indicate;

Tipul de activitate:
1. “La magazinul cu jucării”- joc didactic
2. „Unde se află ursulețul?”- joc didactic

Itemi:
a) Separă jucăriile de alte obiecte;
b) Grupează maşinile după mărime ;
c) Construieşte, după model, un tren din cuburi;
a) Denumeşte poziţia jucăriei: sus, jos, sub, pe;
b) Aşază jucăria în poziţia cerută.
DȘ – DOMENIUL ȘTIINȚE

CUNOAȘTEREA MEDIULUI

Comportamente urmărite:
- Să enumere părţile componente ale corpului uman;
- Să denumească unele obiecte de îmbrăcăminte şi
încălţăminte;
- Să denumească alimente de bază;

Tipul de activitate :
- “Oglindă, oglinjoara”-joc didactic
- “Ne jucam cu păpuşa”-joc didactic

Itemi:
a) Spune care sunt principalele părţi ale corpului uman;
b) Recunoaşte şi denumeşte 4 obiecte de
îmbrăcăminte/încălţăminte;
c) Denumeaşte cel puţin 4 alimente de bază (lapte,
pâine, ouă, brânza etc.);
DOS - DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

ED. PT. SOCIETATE

Comportamente urmărite:
- Să cunoască normele elementare de convieţuire în
grup (formule de politeţe);

Tipul de activitate:
- “Roagă păpuşa să-ţi dea o jucărie!”-joc didactic
- “Permite-mi să mă prezint!”-convorbire
Itemi :

1. Foloseşte formule de politeţe: “Te rog frumos!”,


“Mulţumesc”;
2. Foloseşte formulele de salut “Bună ziua!”, “La
revedere!”
3. Se prezintă în propoziții simple, rostindu-și numele,
vârsta.
DOS - DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

ACTIVITATE PRACTICĂ

Comportamente urmărite:
- Să dobândească autonomie în activitatea zilnică;

Tipul de activitate:
-”Cum mă descurc?” –joc didactic
-”Baloane colorate”-lipire

ITEMI :
1. Se îmbrăca şi se dezbraca parţial singur;
2. Foloseşte baia corespunzător;
3. Recunoaște materialele puse la dispoziție pentru a
realiza aplicația practică;
4. Lipește baloanele respectând indicațiile educatoarei;
DEC - DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Comportamente urmărite:
- Să audieze cu interes cântece cu linie melodica
simplă;
- Să intoneze linia melodică a unui cântec;
- Să execute mişcările sugerate de textul jocului
muzical;

Tipul de activitate:
- Audiţie: “Cântece vesele”
- “Cânta şi mişcă-te ca mine!”-joc muzical

Itemi:
1. Asculta cu atenţie cântecele;
2. Interpretează, fără ajutor din partea educatoarei un
fragment melodic audiat;
3. Canta încet sau tare, potrivit cerinţei;
4. Executa mişcările sugerate;
DEC - DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

EDUCAŢIE PLASTICĂ

Comportamente urmărite :
- Să tine cu destulă uşurinţă creionul în mână;
- Să recunoască, denumind cel puţin două din culorile
primare;
- Să respecte poziţia corpului fata de suportul de
lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie;

Tipul de activitate:
- “Jucăria preferată”-colorare în contur;
- “Cățelușul dalmațian”-dactilopictură;

Itemi:
1. Tine cu uşurinţă creionul în mână;
2. Recunoaşte şi denumeşte culorile de bază (roşu,
galben şi albastru);
3. Colorează jucăria, fără depăşirea conturului;
4. Aplica culoarea în spaţiul delimitat;
DPM - DOMENIUL PSIHOMOTRIC

EDUCAŢIE FIZICĂ

Comportamente urmărite:
- Să meargă în direcţia indicată;
- Să întindă braţele lateral;
- Să ridice braţele;
- Să sară ca mingea;

Tipul de activitate:
- ”Ne mişcăm şi ne jucam!”
- “Veniţi la mine!”

Itemi:
1. Merge corect în cerc.
2. Aleargă în direcţia indicată.
3. Respecta regulile stabilite.

S-ar putea să vă placă și