Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2

Denumirea entității ………………


SITUAŢIA
privind achiziţiile publice în perioada stării de urgență în contextul epidemiei coronavirus COVID -19- anul 2020
Sursa de Cre- Angaja-
Val. Val. Nr. și data
finanțare dite Anga- Crite- Val. mente
(Ex: buget Val. anga- desem- Anga- Fac notei
buge- jament Ofer- riu Val. anga- Plăți legale
esti- jament Proce- nată jament - de
de stat, tare buge- tanți de ofertă Punc- jament efectuate rămase
buget CO mată buge- dura câștigă legal tură intrare-
Nr. apro- tar eva- taj legal de
  D tar de -toare recepție/
crt. local, bate luare obți- plată
donații) CPV achi- nr. procesului
nr. Denu a nut Ordo-
- lei - - lei - ziție* - lei - - lei - Nr. - lei - și -verbal
și - ofer- nanțare
(fără - lei - (cu (fără (cu și (cu dată - lei - - lei - de
data mire telor la plată
TVA) TVA) TVA) TVA) data TVA) recepție
firmă nr. și data
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1                                      
                                       
                                       
2                                      
                                       
Total, pe
subdivi-
ziuni ale
clasificației
  bugetare                                    
                                       

TOTAL
  GENERAL                                    
                                       
                                       
NOTĂ
*Procedura poate fi cea prevăzută în Decretul 195/16.03.2020, respectiv Decretul 230/14.14.2020 sau.în legislația generală în domeniul achizițiilor publice

Întocmit