Sunteți pe pagina 1din 8

1

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE BUCURESTI


MASTER –PUTEREA EXECUTIVA SI ADMINISTRATIA PUBLICA - ANUL I

REFERAT

PRINCIPIILE BUGETARE

Coordonatori stintifici

Dr.Ionita Cochintu si Lect.univ.dr.Marius Vacarelu

Masterand

Nica C. Marinela
2

CUPRINS

1.1 PRINCIPIILE BUGETARE


1.2 PRINCIPIUL UNIVERSALITATII
1.3 PRINCIPIUL UNITATII
1.4 PRINCIPIUL NEAFECTARII VENITURILOR BUGETARE
1.5 PRINCIPIUL ANUALITATII BUGETULUI PUBLIC
1.6 PRINCIPIUL SPECIALIZARII BUGETARE
1.7 PRINCIPIUL UNITATII MONETARE
1.8 PRINCIPIUL ECHILIBRULUI BUGETAR
1.9 PRINCIPIUL PUBLICITATII
1.10 PRINCIPIUL REALITATII BUGETARE
3

1.1 PRINCIPIILE BUGETARE

Principiile bugetare sunt reguli de baza definite prin dreptul bugetar,care au luat nastere in
perioada de inceput a capitalismului.Ele sunt prevazute explicit si rezulta implicit din
continutul legii finantelor publice.In practica bugetara se folosesc urmatoarele principii
bugetare: principiul universalitati; principiul unitatii; principiul neafectarii veniturilor
bugetare; principiul anualitatii venitului public; principiul specializarii bugetare; principiul
unitatii monetare; principiul echilibrului bugetar; principiul publicitatii; principiul realitatii
bugetare.

1.2 PRINCIPIUL UNIVERSALITATII


Acest principiu prevede urmatoarele :
-Veniturile si cheltuielile publice sa fie inscrise in buget cu sumele lor totale,fara omisiuni
si fara compensari reciproce .
Exceptie de la principiul universalitatii:
-resursele provenind din donatii
-fondurile de sprijin ale particularilor
Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia
donatiilor si sponsorizarilor care au stabilite destinatii distincte ;veniturile si cheltuielile
publice sa se realizeze numai in cadrul bugetului public prin componentele acestuia.
Principalele avantaje ale acestui principiu sunt : cunoasterea cat mai exacta si reala a
volumului total al veniturilor si cheltuielilor publice; cunoasterea corelatiei care exista
intre anumite venituri si cheltuieli care se afla in conexiune stransa; asigurarea
posibilitatii de control al Parlamentului asupra cuantumului total al veniturilor si
cheltuielilor publice.
Aplicare stricta a principiului universalitatii confera bugetului public caracterul de buget
brut.Bugetul brut evidentiaza suma dimensiunilor globale reprezentand incasarile si
veniturile publice sau acoperirea cheltuielilor publice.Legatura dintre bugetul public si
bugetul institutiei este data de diferenta dintre cheltuieli si veniturile proprii, adica soldul
cheltuielilor. In aceste conditii, aplicarea principiului universalitatii bazat pe legaturile per
sold confera bugetului caracteristica de buget net.Bugetul public net evidentiaza suma
soldurilor reprezentand varsaminte din venituri sau acoperirea cheltuielilor.
4

1.3PRINCIPIUL UNITATII

Acest principiu presupune ca veniturile si cheltuielile bugetare sa fie inscrise intr-un singur
document , pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor
publice.Unitatea bugetului este asigurata prin intermediul sistemului conturilor nationale.
Conturile speciale ale tezaurului public reprezinta operatiuni financiare care constau in
inregistrarea cheltuielilor sau incasarilor ce nu sunt definitive,intrucat angajamentul la care
ele au dat nastere urmeaza sa fie executat;astfel bugetul public prin unicitatea documentului
asigura o prezentare de ansamblu si deci o cunoastere clara a situiatiei finantelor
publice,adica a surselor de venituri si destinatia cheltuielilor,precum si a formei echilibrate
sau deficitare a bugetului.

“Este interzisa elaborarea de acte normative prin care se creeaza cadrul legal pentru
construirea de venituri care pot fi utulizate in sistem extrabugetar, cu exceptia prevederilor
art.67”(Legea 500/2002,art.10 (2)).

In practica bugetara abaterile acceptate de la cerinta unitatii bugetare sunt denumite


“derogari”. Derogarile de la principiul unitatii bugetare,ce faciliteaza debugetizarea unor
cheltuieli sunt:

 Bugetele extraordinare –sunt bugete prin care se asigura finantarea cheltuielilor


exceptionale(militare,de razboi)in afara regulilor traditionale ale contabilitatii publice;
 Bugetele anexe-cuprind operatiile financiare ale unor servicii ale statului cu character
industrial sau comercial, necuprinse in bugetul general decat prin varsamantul
soldului lor creditor sau debitor;
 Bugetele autonome-constituie o exceptie reala de la regula unitatii bugetare,deoarece
ele sunt adoptate de Consiliile de administratie ale intreprinderilor nationale sau ale
institutiilor publice care beneficiaza de autonomie financiara fara a fi supuse
controlului Parlamentului;
 Rectificarea Legii bugetare anuale- apare datorita necunoasterii cu exactitate a
nivelului cheltuielilor si respectiv al veniturilor in momentul aprobarii legii
bugetare,ceea ce face necesara revenirea asupra indicatorilor bugetari in cursul
exercitiului bugetar;bugetele referitoare la unele cheltuieli in caz de urgenta.

In Romania exista o multitudine de bugete elaborate si aprobate la nivel central si


local,determinate de specificul economiei noastre in tranzitie.

1.4 PRINCIPIUL NEAFECTARII VENITURILOR BUGETARE

Acest principiul presupune depersonalizarea veniturilor bugetare care serveste la acoperirea


cheltuielilor publice private in ansamblul sau.Potrivit acestui principiu nu este permisa
perceperea unui venit public pentru finantarea anumitor cheltuieli publice,ce se stabilesc pe
baza nevoilor sociale identificate,in functie de utilitatea lor,oprtunitatea si eficienta acestora.
5

Existenta resurselor financiare este o conditie generala a acoperirii cheltuielilor publice pe


ansamblu. Majorarile de cheltuieli in cursul anului bugetar se pot efectua numai daca sunt
prevazute si resursele necesare acoperirii acestora. Repartizarea resurselor financiare pe
destinatiile cheltuielilor nu implica in nici un fel egalitatea dintre un anumit venit si o
anumita cheltuiala.

1.5 PRINCIPIUL ANUALITATII BUGETULUI PUBLIC

Anualitatea bugetului are doua semnificatii distincte:

 Prima se refera la perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba;


 la perioada de timp in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile inscrise
in autorizatia data guvernului de catre parlament.

Bugetul este elaborate si aprobat pe o perioada de 12 luni. Anul bugetar poate sa coincide sau
nu cu anul calendaristic.Acest principiuse refera la durata de timp pentru care Parlamentul
autorizeaza Guvernul sa incaseze veniturile publice sis a efectueze cheltuielile publice,fiind
limitata la un an.

A doua semnificatie a anualitatii bugetare este perioada de timp in care se executa bugetul
public.Aceasta perioada poate fi egala sau nu cu cea pentru care s-a aprobat bugetul.

Unii specialist considera ca anul bugetar ar fi prea lung ,pentru ca in cateva luni conjuncture
economica se poate schimba major,altii din contra ca ar fi prea scurt din cauza ca bugetul
trebuie sa asigure finantarea pentru obiective si activitati publice ce se intend pe mai multi
ani. In mod normal ar trebui ca exercitiul bugetar sa coincide cu anul bugetar ,dar poate
aparea si problema restantelor in executia bugetara si atunci ar fi solutii alternative ca:

 Sistemul de gestiune ce presupune ca veniturile neincasate sa fie transmise in anul


urmator si sa preia si cheltuielile neefectuate.
 Metoda de exercitiu,executia bugetului pentru anul incheiat continua inca trei sau
sase luni.
Ca solutie de compromise s-a introdus”perioada de gratie”care este o abatere minora
de la metoda de gestiune.
1.6 PRINCIPIUL SPECIALIZARII BUGETARE
6

Acest principu prevede ca veniturile bugetare sa fie inscrise in buget si aprobate de Parlament
pe surse de provenienta, iar cheltuielile publice ce urmeaza sa se efectueze trebuie scrise in
buget pe categorii definite de destinatie si in functie de continutul lor economic.

Clasificatia bugetara trebuie sa fie simpla si clara sis a ofere o imagine privind:

 Surse de provenienta ale veniturilor;care sunt impozitele directe si cele indirect;ce loc
ocupa fiecare impozit in ansamblul veniturilor fiscal;care sunt veniturile
extraordinare;
 Destinatiile cheltuielilor,in cadrul gruparii economice (curente si de capital),in cadrul
gruparii functionale (pe ramuri si domenii de activitate,catre care sunt orientate
resursele) si alte grupari administrative,pe institutii ai caror conducatori sunt
ordonatori de credite bugetare.

1.7 PRINCIPIUL UNITATII MONETARE

Acest principiu prevede ca toate operatiunile bugetare sa se exprime in moneda nationala.

1.8 PRINCIPIUL ECHILIBRULUI BUGETAR

Acest principiu prevede ca veniturile publice sa acopere cheltuielile publice,ceea ce inseamna


ca bugetul trebuie sa fie echilibrat,respective balansat. Echilibrul bugetului pe parcursul
executiei se realizeaza atunci cand lichiditatile banesti provenite din incasarea veniturilor
publice trebuie sa acopere nevoile de plati scadente. Echilibrul bugetului anual presupune
egalitatea dintre nivelul incasarii veniturilor obligatorii ale statului si nicelul cheltuielilor
totale.In unele tari occidentale legislatia permite in mod expres intocmirea de bugete
deficitare.

1.9 PRINCIPIUL PUBLICITATII

Acest principiu presupune ca bugetul public sa fie transparent si adus la cunostinta opiniei
publice prin mijloacele de publicitate cum ar fi:

 Dezbatere publica a proiectelor de buget cu aprobarea acestora


 Dezbaterea publica a conturilor generale anuale de executie a bugetelor,cu prilejul
aprobarii acestora
 Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a actelor normative de aprobare a
bugetelor si conturilor anuale de executie a acestora
7

 Mijloace de informare in masa cu privire la informatiile asupra continutului


bugetului(mas-media atat in faza de proiect cat si in faza de aprobare). Cifrele inscrise
in buget sunt date publicitatii in presa scrisa si audio-vizuala.

1.10 PRINCIPIUL REALITATII BUGETARE

Acest principu pretinde ca veniturile si cheltuielile bugetare sa fie stabilite pe baze reale
,adica sa reflecte,pe de o parte nevoile reale si indispensabile ce trebuie satisfacute prin
infaptuirea programului economic si social de guvernare ,iar, pe de alta parte,resursele pe
care statul le va putea realmente mobilize pentru sustinerea efortului bugetar.
Gradul de reflectare a realitatii depinde de :verdicitatea informatiilor pe care le ofera bancile
de date cu privire la starea economiei si finantelor tarii,de temeinicia studiilor de
fundamentare a optiunilor bugetare si nu in ultimul rand de acuratetea metodelor de evaluare
folosite.
Practica bugetara a facut progrese notabile in privinta metodelor de evaluare folosite.

Metode de punere in practica a principiului realitatii:


 Metoda automata sau a penultimei in care punctual de plecare il reprezinta executia
bugetului pe ultimul an incheiat.
 Metoda majorarii sau a diminuarii care are ca punct de plecare cifrele executiei
bugetare pentru mai multi ani.
 Metoda evaluarii directe,in care pentru fiecare venit si cheltuiala se fac calculi distinct
de evaluare.
 Metoda analizei de sistem sau analiza cost-avantaje

Asigurarea realitatii bugetului presupune colectarea si prelucrarea unui mare volum de


informatii,apeland la modele econometrice,bazate pe determinarile obiective dintre
variabilele implicate si continand un numar mare de ecuatii cu multe
necunoscute,rezolvate cu ajutorul tehnicii electronice de calcul.

.
8

BIBLIOGRAFIE

MIHU STEFAN,Buget si Trezorerie Publica, editura Europolis 2006

MOSTEANU T .,colectiv “Buget si Trezorerie Publica”, Editura Universitara,Bucuresti 2004

MANOLESCU GH. “Buget abordare economica si financiara” Editura Economica,Bucuresti


1997

LEGEA nr.500/2002 privind finantele publice

S-ar putea să vă placă și