Sunteți pe pagina 1din 1

Foaie colectivă de prezenţă pe luna 2021(notati cu A ziua cu absente si cu P ziua prezenta)

se vor considera zile ABSENTE cele in care elevul absenteaza toata ziua si are absente nemotivate ( V- vacantă)
Nr. crt

clasa

Total zile de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

scolarizare
Numele şi penumele

Nr.zile prezent
1