Sunteți pe pagina 1din 22

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE

PUBLICĂ “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

PROIECT LA STRATEGII
INVESTITIONALE IN AFACERI

Profesori coordonatori:
Profesor Dr. Studenta:
GABRIELA PRELIPCEAN
Lector drd.
MARIANA LUPAN FB, an II, Gr 3

-2009-

SUCEAVA
CUPRINS:

1. Prezentarea firmei S.C. „DIMAS” S.R.L.ce are ca domeniu de activitate


comertul şi realizarea analizei SWOT.

2. Prezentarea situaţiei bilanţiere a firmei şi realizarea analizei economico –


financiare cu ajutorul indicatorilor:
a) Indicatorii propuşi de metodologia ONUDI;
b) Analiza ALTMAN;
c) Analiza CONAN – HOLDER.

3. Prezentarea indicatorilor cu caracter general.

4. Prezentarea a 3 variante de proiecte de investiţii ale firmei.

5. Calculul indicatorilor statici de evaluare a eficienţei economice a


investiţiilor.

6. Calculul indicatorilor imobilizărilor, ştiind că fondurile se cheltuiesc la


sfârşitul anului.

7. Calculul indicatorilor actualizaţi la momentul punerii în folosinţă a


obiectivului de investiţie, ştiind că rata de actualizare folosită este a = 18%.

8. Calculul indicatorilor propuşi la metodologia Băncii Mondiale folosind a =


18%.

9. Centralizarea indicatorilor de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor


şi evidenţierea variantei optime de proiect.

10. Interpretarea rezultatelor obţinute şi evidenţierea concluziilor.


1.Prezentarea firmei S.C. „DIMAS” S.R.L. ce are ca domeniu de activitate
comertul şi realizarea analizei SWOT

Prezentarea firmei S.C. „DIMAS” S.R.L.

Istoria firmei Dimas începe în anul 1990, când un grup de tineri ambiţiosi demarau un
program de comercializare şi service pentru televizoare second-hand. Ideea lor a avut la bază
solicitarea crescândă de aparatură electronică, fie ea şi la mâna a doua, mai ales că până în 1989
puţini erau cei care aveau în casă un televizor color sau o combină audio.
La scurt timp, firma face paşi importanţi în sensul dezvoltării ei, astfel că în 1993 se
realizează distincţia clară între comerţul de tip retail şi prestările de servicii în perioada de
garanţie. Cu acest prilej, a apărut conceptul de specializare a magazinelor, pe anumite produse, de
exemplu electrocasnice-electronice (având în vedere că, în acea perioadă, piaţa era inundată de
magazine care vindeau în sistem de consignaţie).
A urmat apoi o perioadă, între anii 1995-1997, când Dimas şi-a dezvoltat o reţea proprie
în principalele oraşe ale ţării, deschizând 50 de magazine, ca urmare a cererilor mari de produse
electronice şi electrocasnice.
Din cauza inflaţiei excesive şi a dobânzilor bancare ridicate, firma a intrat într-un proces
de restructurare, în cadrul căruia s-a pus problema manageriatului pe principiile rentabilităţii, a
analizei centrului de profit şi pierderi. Acesta a fost momentul în care firma a început să se
preocupe şi de dezvoltarea unor alte activităţi cum sunt: vânzările en gros, transporturile etc.,
astfel ca în anul 2000 a luat fiinţă Grupul de companii Dimas.
Rezultatele creării acestui grup, complex prin varietatea activităţilor desfăşurate, nu au
întârziat să apară. Datorită propriilor resurse, Dimas a reuşit să deschidă încă 20 de magazine,
care sunt, conform declaraţiilor reprezentanţilor firmei, mult mai bine profilate şi amenajate.
Având în vedere amploarea pe care, cu efort şi perseverenţă, a dobândit-o, noul grup şi-a
propus drept principal obiectiv să ofere clienţilor săi confortul şi satisfacţia, creând o nouă
strategie de retail. Prin aceasta strategie se promovează o ofertă variată şi completă de produse
electronice şi electrocasnice, pornindu-se de la principiul varietate prin diversitate şi prezentând
tehnica de ultimă oră, cele mai recente creaţii ale unor mărci renumite în domeniu.
Produsele pe care Dimas le propune clienţilor săi sunt o combinaţie de succes între
inovaţie şi calitate.
Pornind de la faptul că firma a fost înfiinţată cu capital integral privat, trebuie să
mentionăm că, în cei nouasprezece ani de existenţă, a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă,
evoluând continuu pe piaţa de produse electronice şi electrocasnice.
Dimas este liderul pieţei de electronice, electrocasnice, IT&C şi multimedia din România,
cu peste 150 de magazine deschise cu 380 salariati în toate judeţele din ţară. Dimas oferă
clienţilor săi o gamă variată de produse, la cele mai mici preţuri, punându-le la dispoziţie un
sistem de finanţare generos şi flexibil, cu cea mai mică dobândă şi cele mai mici rate. Acest
sistem facilitează accesul tuturor categoriilor de consumatori la produse şi echipamente de înaltă
calitate necesare confortului zilnic.
Grupul Dimas cuprinde lanţul de magazine Dimas, Dimas Megastore, Media Dimas,
firma de logistică şi transport , compania de distribuţie şi vânzări en-gross Italromtex şi Complet
Electro Serv, ce se axează pe service şi producţie de sisteme IT.
Dimas colaborează cu un număr însemnat de furnizori, fiind singurul retailer de profil
care are în portofoliu o gamă extinsă de produse aparţinând unor mărci, precum: Indesit,
Rowenta, Tefal, Braun, Philips, Panasonic, Sony, Thomson, Daewoo, Whirlpool, Arctic, Bosch,
Siemens, Electrolux, Zanussi, Ariston etc.

Analiza SWOT

PUNCTE TARI:
• Firma detine pozitia de lider pe piaţa românească, are renume şi pe piaţa externă;
• Realizează comert la costuri mici comparativ cu celelalte firme care au acelaşi profil de
activitate;
• Dimas deţine o reţea de distribuţie foarte dezvoltată, extinsă la nivel naţional, ce cuprinde
peste 150 de magazine specializate;
• Service gratuit pentru produsele în garanţie;
• Oferta foarte variata de produse electrocasnice.

PUNCTE SLABE:
• Neajunsurile cu care se confruntă firma constau în volumul şi forta vânzărilor slabă la
extern;
• Probleme ale consumatorilor în comunicarea cu personalul firmei.

OPORTUNITĂŢI:
• Creşterea cererii de produse electrocasnice şi mai ales de produse ce aparţin de domeniul
de IT&C;
• Creşterea puterii de cumpărare a românilor.

AMENINŢĂRI:
• Mişcările concurenţei, care i-ar putea diminua din cota de piaţă;
• Importul de produse electrocasnice înlocuitoare;
• Inăsprirea condiţiilor de acordare a creditelor, cu impact direct asupra practicii devenită
comună printre retaileri “credit doar cu buletinul”.
MEDIUL S W
INTERN S1-renume W1- forţa vânzării slabe
MEDIUL S2- costuri mici la extern
EXTERN S3-retea de distributie dezvoltata W2- probleme de
S4-oferta variata comunicare ale
consumatorilor
O SO WO
O1-creşterea cererii de
produse electrocasnice S1,S2,S4,O1 W1,O1
O2- cresterea puterii de
cumparare a romanilor

T ST WT
T1- concurenta
T2- importurile S2,S4,T2 W2,T1
T3-înăsprirea condiţiilor de S3,T1
acordare a creditelor

Strategia SO: Utilizarea renumelui si a ofertei variate de produse electrocasnice la costuri


mici pentru a determina cresterea cererii de produse electrocasnice.

Strategia WO: Utilizarea oportunităţilor privind piaţa externa pentru ameliorarea forţei
vânzărilor în exteriorul tarii.

Strategia ST: Utilizarea ofertei variate şi a avantajului oferit de costurile mici pentru
realizarea comertului pentru a întări competiţia cu privire la importuri;
Utilizarea retelei de distributie foarte dezvoltata pentru diminuarea concurenţei.

Strategia WT: Diminuarea problemelor de comunicare între consumatori şi personal


pentru a combate concurenţa.
2 .Prezentarea situaţiei bilanţiere a firmei şi realizarea analizei economico –
financiare cu ajutorul indicatorilor:
a) Indicatorii propuşi de metodologia ONUDI;
b) Analiza ALTMAN;
c) Analiza CONAN – HOLDER.

PREZENTAREA SITUAŢIEI BILANŢIERĂ

SC. „Dimas”SRL prezintă următoarea situaţie bilanţieră:

ACTIV LEI PASIV LEI


Active curente: Pasive curente:
-cont in banca 24664 -furnizori si creditori 1578
-casa in lei 70 -credite pe termen scurt 3896
-stocuri 2185 -salarii si impozite 16821
-facturi emise si neincasate 975 Total pasive curente 22295
Total active curente 27894 Credite pe termen lung 18252
Active fixe: 36930 Pasive proprii:
Amortizare 3693 -capital social 24000
Total active fixe 40623 -rezerve 3970
Total pasive proprii 27970
TOTAL ACTIV 68517 TOTAL PASIV 68517

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor firmei se prezintă astfel (lei):


Venituri totale = 59088
Cheltuieli totale = 49240
Profit brut = 9848
Impozit pe profit =1575.68
Profit înainte de dividende= 8272.32
Dividende (40%) =3308.93
Profit net = 4963.39

Alte date care intervin în calculul indicatorilor:


-Cheltuieli directe = 4510
-Rate de capital scadente = 1000
-Dobânzi aferente = 480
Politica de creditare a firmei:
- recuperarea creanţelor 90 zile;
- plata furnizorilor creditori 30 zile.
Informaţii legate de acţiuni:
-valoare de piata=24 lei/ acţiune
-valoare nominala= 20 lei/ acţiune
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

a)ANALIZA PE BAZĂ DE BILANŢ

INDICATORII DE ACTIVITATE

1)Rata capitalului de lucru


profitnet 4963 .39
RCL= capitaldel ucru ×100 = ×100 =88.65% (situaţie favorabilă)
5599

Capital de lucru = Active curente – Pasive curente = 27894-22295=5599 lei

2)Rata de eficienţă a stocurilor

cheltuieli directe 4510


RES = ×100 = ×100 =206.4% (situaţie nefavorabilă)
stocuri 2185

INDICATORII DE RENTABILITATE

1)Rata profitului calculată la cifra de afaceri

profitnet 4963 .39


RPV= × 100= 59088
×100 =8.40% (situaţie favorabilă)
CA
2)Rata profitului calculată la total active

profitnet 4963 .39


RPA = ×100 = ×100 = 7.24% (situaţie favorabilă)
totalactiv e 68517

INDICATORII DE LICHIDITATE

1)Rata rapidă a lichidităţii

Activecure nte − Stocuri 27894 − 2185


RPL = = =1.15(situaţie favorabilă)
Pasivecure nte 22295

2)Rata recuperării creanţelor

facturiemi se sin eincasate 975


RRC= × 365 = × 365 =6.022 zile (situaţie favorabilă)
CA 59088

3)Rata de plată a debitelor

furnizori + creditori 1578


RPD = × 365 = × 365 =127.7 zile (situaţie nefavorabilă)
cheltuieli directe 4510
4)Rata de acoperire a creditelor

Pr ofitnet + Amortizare − Dividended eplata 4963 .39 + 3693 − 3308 .93


RAC= Ratedecapi talscadent e + Dobanziafe rente = =3.613 (situaţie
1000 + 480
favorabilă)
5)Rata de autofinanţare

Pasivetota le 68517
RA= Capitalpro priu = =2.85 (situaţie nefavorabilă)
24000

b)ANALIZA ALTMAN

ZA =0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 + 0.999X5

Activecure nte − Pasivecure nte 5599


X1= Totalactiv e = 68517 =0.08

Pr ofitnet 4963 .39


X2= ×100 = ×100 = 7.24%
Totalactiv e 68517

Pr ofitbrut 9848
X3 = ×100 = ×100 =14.37%
Totalactiv e 68517

valoareade piataacapi taluluipro priu 28800


X4 = ×100 = ×100 =71.03%
valoareaco ntabilaada toriei 40547

Valoarea contabilă a datoriei = Pasive curente + credite pe termen lung=


= 22295 +18252 =40547 lei
CA 59088
X5 = = =0.862
TotalActiv e 68517

ZA= 0.012 × 0.08+ 0.014 × 7.24+0.033 × 14.37+ 0.006 × 71.03+ 0.999 × 0.862
=2.86 >2.675 (situaţie favorabilă)

Nu prezintă risc financiar.

c)ANALIZA CONAN -HOLDER

ZCH = -0.16R1-0.22R2+ 0.87R3+0.10R4-0.24R5

Activecure nte − Stocuri 27894 − 2185


R1= = =0.67
Totalactiv e 68517
capitalpro priu 24000
R2 = = =0.236
totalactiv e 68517
cheltuieli financiare 480
R3 = = =0.003
Ca 59088

Cheltuieli financiare = dobânzi + diferenţe de schimb valutar + provizioane

=480 lei
cheltuieli salariale 16821
R4= valoareada ugata = =1.496
5599

Valoarea adăugată = Active curente – Pasive curente=27894-22295=5599 lei


CA 59088
R5= Indatorare aglobala = = 2.615
25408

Îndatorarea globală= Σcreditelor + furnizori + salarii


= 3896+18252+1578+1682 =25408 lei

ZCH = -0.16 × 0.67 –0.22 × 0.236 + 0.87 × 0.003 +0.10 × 0.403 –0.24 × 2.615
= -0.745<-0.068 (situaţie favorabilă)

Nu prezintă risc de faliment. Firma primeşte creditul.

3.Prezentarea indicatorilor cu caracter general.

Această grupă de indicatori va contribui la formarea unei imagini globale asupra condiţii lor
concrete de eficienţă economică în care se va realiza şi va funcţiona obiectivul de investiţii.
Indicatorii cu caracter general sunt:

1)Capacitatea de producţie(Q)
Q = ∑p i × qi=(35lei × 100 mii buc) +(27 lei × 150mii buc)+(10 lei × 250mii buc)
=110500 lei
q= 1000 mii buc +1500 mii buc + 2500 mii buc=6000 mii buc

2)Numărul de salariaţi(L) = 380 muncitori

3)Productivitatea muncii(W)
W=Q/L = 110500 lei/380 muncitori =264.47 lei/muncitor
Sau
W = q/L = 6000 buc/380muncitori=15.79 buc/muncitor
4)Costul de producţie = 10000 lei

5)Rentabilitatea (rata rentabilităţii)


• În funcţie de costul de producţie este
r =profit/cost de producţie × 100 = 9848/10000 × 100=98.48%
• În funcţie de cifra de afaceri este
r =profit/cifra de afaceri × 100 =9848/59088 × 100=16.67%
• În funcţie de capitalul utilizat este
r =profit/capital utilizat × 100 =9848/36930 × 100 =26.67%

4. Prezentarea a 3 variante de proiecte de investiţii ale firmei.

SC.” Dimas”SRL doreşte să-şi extindă activitatea de comert. În acest sens firma dispune de un
capital în valoare de 60000 mii lei şi supune analizei următoarele variante de proiect de investiţii:

NR. INDICATORI U.M. PROIECT 1 PROIECT 2 PROIECT 3


CRT.
1 It din care: lei 52000 57500 60000
-anul 1 15600 17250 24000
-anul 2 15600 40250 -
-anul 3 20800 - 36000
2 qh buc 5600 5800 6000
3 Qh lei 100400 100450 100500
4 Ch lei 50000 51000 52000
5 D ani 10 10 10
6 Ph lei 50400 49450 48500

5. Calculul indicatorilor statici de evaluare a eficienţei economice a


investiţiilor.

Evidenţiaţi varianta optimă de proiect de investiţii prin prisma tuturor indicatorilor statici de
eficienţă economică a investiţiilor.
1)Investiţia specifică

• În funcţie de producţia fizică:

It 52000 lei
s = Qh s1= = 0.52 lei/buc
100400 lei
57500 lei
s2= =0.57 lei/buc
100450 lei
60000 lei
s3= =0.60 lei/buc
100500 lei

• În funcţie de valoarea producţiei:


It 52000 lei
s`= qh s`1= =9.286lei investiti/1 leu productie obtinuta
5600 buc

57500 lei
s`2= = 9.914 lei investiti/1 leu productie obtinuta
5800 buc

60000 lei
s`3= = 10 lei investiti/1 leu productie obtinuta
6000 buc

2)Termenul de recuperare a investiţiei(T)

It
T= , unde Ph= Qh- Ch
Ph

Ph1=100400-50000= 50400 lei/an


Ph2 =100450-51000 =49450 lei/an
Ph3 = 100500-52000 =48500 lei/an

52000 lei
T1 = = 1.03ani
50400 lei / an
57500 lei
T2 = =1.16 ani
40450 lei / an
60000 lei
T3 = =1.24 ani
48500 lei / an

3)Coeficientul de eficienţă economică a investiţiei(e)

1 1
e= e1= =0.97 leiPh/1leu investit
T 1.03
1
e2= =0.86 leiPh/1leu investit
1.16
1
e3 = =0.81 leiPh/1leu investit
1.24

4)Cheltuieli echivalente sau recalculate(K)

K = It + Ch ×D
K1 =52000 lei+50000 lei × 10ani =552000 lei efort total
K2 = 57500 lei+51000 lei × 10 ani =567500 lei efort total
K3 = 60000 lei +52000 lei × 10ani =580000 lei efort total
5)Cheltuieli specifice recalculate

• În funcţie de capacitatea de producţie:


K 552000 lei
k = qh ×D k1= =9.86 lei efort total /buc.
5600 buc ×10 ani
567500 lei
k2= =9.78 lei efort total /buc
5800 buc ×10 ani
580000 lei
k3 = 6000 buc ×10 ani =9.67 lei efort total /buc

• În funcţie de valoarea producţiei:

K 552000 lei
k’= Qh × D k’1 = =0.55 lei efort total/1 leu producţie
100400 lei ×10 ani
567500 lei
k’2 = =0. 56 lei efort total/1 leu producţie
100450 lei ×10 ani
580000 lei
k’3 = =0.58 lei efort total/1 leu producţie
100500 lei ×10 ani

6)Randamentul economic(R)

Ph × D 50400 lei ×10 ani


R= −1 R1= −1 =8.69 lei profit total/1 leu investit
It 52000 lei
49450 lei ×10 ani
R2 = −1 =7.6 lei profit total/1 leu investit
57500 lei
48500 lei ×10 ani
R3 = −1 =7.08 lei profit total/1 leu investit
60000 lei
Pt=Ph x D

6. Calculul indicatorilor imobilizărilor, ştiind că fondurile se cheltuiesc la


sfârşitul anului.

Se vor calcula indicatorii imobilizărilor pentru cele 3 variante de proiect, ştiind că fondurile se
cheltuiesc la sfârşitul anului, deci k=0.
Vom calcula următorii indicatori ai imobilizărilor:
a) Mărimea imobilizărilor totale
b) Imobilizarea specifică:
- în funcţie de capacitatea de producţie
- în funcţie de valoarea producţiei.
c)Imobilizarea medie anuală
d)Pierderi din imobilizări(efectul economic al imobilizărilor)
e)Efectul economic specific imobilizărilor:
- în funcţie de capacitatea de producţie
- în funcţie de valoarea producţie.
- în funcţie de valoarea investiţiilor totale.

a) Mărimea imobilizărilor totale(Mi)

d
Mi = ∑ Ih ( d − h) Mi1=15600(3-1)+15600(3-2)+20800(3-3) =46800 lei imozilizari totale
h =1
Mi2 =17250(2-1)+40250(2-2) =17250 lei imobilizari totale

Mi3 =24000(3-1)+0(3-2)+36000(3-3) =48000 lei imozilizari totale

b) Imobilizarea specifică:

- în funcţie de capacitatea de producţie

Mi 46800 lei
mi = qh mi1 = =8.35 lei imobilizaţi/buc
5600 buc

17250 lei
mi2 = =7.97 lei imobilizaţi/buc
5800 buc

48000 lei
mi3 = =8 lei imobilizaţi/buc
6000 buc

- în funcţie de valoarea producţiei:

Mi 46800 lei
mi’ = Qh mi’1= =0.47lei imobilizaţi/1 leu producţie obţinută
100400 lei
17250 lei
mi’2= =0.17 lei imobilizaţi/1 leu producţie obţinută
100450 lei

48000 lei
mi’3 = =0.48 lei imobilizaţi/1 leu producţie obţinută
100500 lei

c)Imobilizarea medie anuală(ma)

Mi 46800 lei
ma= ma1= =15600 lei imobiliz./an
d 3ani
17250 lei
ma2 = =8625 lei imobiliz./an
2ani
48000 lei
ma3= =16000 lei imobiliz./an
3ani

d)Pierderi din imobilizări(efectul economic al imobilizărilor)

Ei =Mi ×e
E1=46800 lei × 0.97 lei Ph/1 leu investit =45396 lei pierderi din imobilizări

E2 =17250 lei × 0.86 lei Ph/1 leu investit=14835 lei pierderi din imobilizări

E3=48000 lei × 0.81 lei Ph/1 leu investit=38800 lei pierderi din imobilizări

e)Efectul economic specific imobilizărilor

-în funcţie de capacitatea de producţie:

Ei 45396 lei
δ= qh δ1= =8.11 lei pierderi/buc
5600 buc
14835 lei
δ2= =2.56 lei pierderi/buc
5800 buc
38800 lei
δ3= =6.47 lei pierderi/buc
6000 buc

-în funcţie de valoarea producţiei:

Ei 45396 lei
δ’ = Qh δ’1= =0.45 lei pierderi/1 leu producţie
100400 lei
14835 lei
δ’2 = = 0.15 lei pierderi/1 leu producţie
100450 lei
38800 lei
δ’3 = = 0.39 lei pierderi/1 leu producţie
100500 lei
-în funcţie de valoarea investiţiilor totale

Ei 45396 lei
δ” = δ”1= =0.873 lei pierderi/1 leu investit
It 52000 lei
14835 lei
δ” 2 = =0.258 lei pierderi/1 leu investit
57500 lei

38800 lei
δ”3 = =0.65 lei pierderi/1 leu investit
60000 lei

7. Calculul indicatorilor actualizaţi la momentul punerii în folosinţă a


obiectivului de investiţie, ştiind că rata de actualizare folosită este a = 18%.

Pentru acest moment de referinţă vom calcula următorii indicatori actualizaţi:


a) -Investiţia totală ;
b) -Profitul total ;
c) -Randamentul;
d) -Termenul de recuperare;

Rata de actualizare folosită este de 18


p=0

a)Investiţia totală actualizată la momentul punerii în folosinţă a obiectivului de investiţie

d −1
Itap = ∑I h (1 + a ) =
h

h =0

Itap1=15600(1+0.18)2 +15600(1+0.18)1+20800(1+0.18)0=
=15600 × 1.392+15600 × 1.180+20800 × 0=
=21715.2+18408= 40123.2 lei

Itap2=17250 × (1+0.18)1+40250 × (1+0.18)0=


=17250 × 1.180+40250 × 0=
=20355 lei

Itap3 =24000 × (1+0.18)2 + 36000 × (1+0.18)0 =


=24000 × 1.392+36000 × 0=
=33408 lei

b)Profitul total actualizat la momentul punerii în folosinţă a obiectivului de investiţie:


(1 + a ) D −1
Ptap= Ph
a (1 + a ) D

(1 + 0.18 )10 −1
Ptap 1= ×50400 =4.494 × 50400=226497.6 lei
0.18 (1 + 0.18 )10
(1 + 0.18 )10 −1
Ptap2= × 49450 =4.494 × 49450=222228.3 lei
0.18 (1 + 0.18 )10
(1 + 0.18 )10 −1
p
Pta 3= × 48500 =4.494 × 48500=217959 lei
0.18 (1 + 0.18 )10
c)Randamentul actualizat la momentul punerii în folosinţă a obiectivului de investiţie:

Pt ap
p
Ra = −1
It ap
243583 .2
Rap1 = −1 =5.07 leiPtan/1 leu Itan
40123 .2
238991 .85
Rap2 = −1 =10.74 leiPtan/1 leu Itan
20355
234400 .5
Rap3 = −1 =6.02 leiPtan/1 leu Itan
33408

d)Termenul de recuperare actualizat la momentul punerii în folosinţă a obiectivului de investiţie:

log Ph − log[ Ph − a × It ap ]
Tap = log(1 + a )
log 50400 − log[ 50400 − 0.18 × 40123 .2 ] log 50400 − log 43177 .82 4.70 − 4.63
Tap1 = = = =1
log( 1 + 0.18 ) log 1.18 0.07
an
log 49450 − log[ 49450 − 0.18 × 20355 ]
Tap2 = =0.32 ani
log( 1 + 0.18 )
log 48500 − log[ 48500 − 0.18 × 33408 ]
Tap3 = =0.86 ani
log( 1 + 0.18 )

8. Calculul indicatorilor propuşi la metodologia Băncii Mondiale


folosind a = 18%.

Acordarea unui împrumut de către organismele financiare internaţionale se face pe baza


analizei profunde a proiectelor de investiţii elaborate de către beneficiar pentru realizarea unui
obiectiv.
Banca Mondială acordă împrumuturi numai pentru obiective concrete de investiţii care
prezintă un grad ridicat de eficienţă.
Caracterizarea eficienţei economice a investiţiei se va realiza pe baza unui sistem de
indicatori propuşi de Banca Mondială:
1)Angajamentul de capital
2)Raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate precum şi diferenţa
absolută dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate.
3)Venitul net total actualizat
4)Indicele de profitabilitate
5)Rata internă de rentabilitate
6)Cursul de revenire net actualizat sau TESTUL BRUNO.

1)Angajamentul de capital(Kta)

d +D
1
Kta= Ita+Cta = ∑( Ih + Ch ) (1 + a)
h =1
h , unde h=d+D

h1=3+10=13ani
Kta1=173845.52lei Vta1 =274618.06 lei

h2=2+10=12 ani
Kta2= 208132.29 lei Vta2 = 324210.69 lei

h3=3+10=13 ani
Kta3=184482.16 lei Vta3 = 274891.59 lei

2)Raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate:

Vta
r=
Kta

274618.06
r1= =1.58 >1,deci proiectul este eficient , acceptabil şi se poate continua analiza.
173845 .52

324210 .69
r2= =1.56>1,deci proiectul este eficient ,acceptabil şi se poate continua analiza.
208132 .29
274891 .59
r3= =1.50>1,deci proiectul este eficient ,acceptabil şi se poate continua analiza.
184482 .16

3)Diferenţa dintre veniturile totale actualizate ş costurile totale actualizate:

ANta = Vta – Kta

ANta1 =274618.06 – 173845.52=100772.54 lei

ANta2=324210.69 - 208132.29 =116078.4 lei

ANta3=274891.59- 184482.16 =90409.43 lei

4)Venitul net actualizat:


d +D
1
VNta= ∑VNh ×
h =1 (1 + a ) h

VNta1= 100772.54 lei

VNta2=116078.4 lei

VNta3=90409.43 lei

5)Indicele de profitabilitate:

a)În funcţie de valoarea investiţiilor totale

VNta
k=
It
100772 .54
k1=
52000
× 100=193.80%
116078 .4
k2=
57500
× 100 =201.88%
90409 .43
k3=
60000
× 100 =150.68 %

b) În funcţie de valoarea investiţiilor totale actualizate

VNta
k’= ×100
Ita
100772 .54
k’1=
37083 .54
× 100=271.74%
116078 .4
k’2=
43525 .56
× 100=266.69%
90409 .43
k’3=
42249 .69
× 100=213.99%

c)În formă actualizată reprezentând modalitatea de calcul cea mai elocventă

VNta
ka= +1
Ita

ka1=3.71
ka2=3.67
ka3=3.13

6)Rata internă de rentabilitate:

VNta ( +)
RIR= amin+(amax – amin) VNta (+) + VNta (−)

2157 .03
RIR1=55%+(60%-55%) × =55.04%
2157 .03 + 600 .58

248 .25
RIR2=70%+(75%-70%) × =70.01%
248 .25 +1550 .67

1575 .67
RIR3=50%+(53%-50%) × =50.02%
1575 .67 + 551 .15

7)Cursul de revenire net actualizat:

Cursul oficial de schimb pentru euro este de 4.10 lei/€.

CRNA= Kta /VNta(€.),


unde VNta(€.) =VNta/ cursul oficial de schimb al €.

VNta(€.)1= 100772.54lei/4.10 lei/ €. = 24578.67 €.


=>CRNA1=173845lei/24578.67€. =7.07 lei/ €. => proiectul va fi acceptat.

VNta(€.)2= 116078.4 lei/ 4.10lei/€. = 28311.81 €.


=>CRNA2 =208132.29lei/28311.81 €.=7.35 lei /€. => proiectul va fi acceptat.
VNta(€.)3 =90409.43lei/4.10lei/€. =22051.08 €.
=>CRNA3= 184482.16lei/22051.08 €.=8.37lei/€. => proiectul va fi acceptat.
9. Centralizarea indicatorilor de evaluare a eficienţei economice a
investiţiilor şi evidenţierea variantei optime de proiect.

NR. INDICATORI PROIECT 1 PROIECT 2 PROIECT 3 CRITERIU


CRT.
1 It 52000 57500 60000 MINIM
2 d 3 2 3 MINIM
3 D 10 10 10 MAXIM
4 s 0.52 0.57 0.60 MINIM
5 s’ 9.286 9.914 10 MINIM
6 T 1.03 1.16 1.24 MINIM
7 e 0.97 0.86 0.81 MAXIM
8 K 552000 567500 580000 MINIM
9 k 9.86 9.78 9.67 MINIM
10 k’ 0.55 0.56 0.58 MINIM
11 R 8.69 7.6 7.08 MAXIM
12 Mi 46800 17250 48000 MINIM
13 mi 8.35 7.97 8 MINIM
14 m’i 0.47 0.17 0.48 MINIM
15 E 45396 14835 38800 MINIM
16 ma 15600 8625 16000 MINIM
17 δ 8.11 2.56 6.47 MINIM
18 δ’ 0.45 0.15 0.39 MINIM
19 δ” 0.873 0.258 0.65 MINIM
20 Itap 40123.2 20355 33408 MINIM
21 Ptap 226497.6 222228.3 217959 MAXIM
22 Rap 5.07 10.74 6.02 MAXIM
23 Tap 1 0.32 0.86 MINIM
24 Kta 173845.52 208132.29 184482.16 MAXIM
25 r 1.58 1.56 1.50 MINIM
26 Vnta=Anta 100772.54 116078.4 90409.43 MAXIM
27 k 193.80% 201.45% 150.68% MAXIM
28 k’ 271.74% 266.69% 213.99% MAXIM
29 ka 3.71 3.67 3.13 MAXIM
30 RIR 55.04% 70.01% 50.02% MAXIM
31 CRNA 7.07 7.35 8.37 MINIM
10.Interpretarea rezultatelor obţinute şi evidenţierea concluziilor.

În urma analizei pe baza de bilanţ se poate observa că firma îndeplineşte majoritatea


criteriilor necesare pentru obţinerea creditului pentru a se extinde. Analiza Altman reflectă o
situaţie favorabila, nu prezintă risc financiar, iar situaţia financiară potenţială este buna. În cazul
analizei Conan-Holder nu se observă risc de faliment .
În ceea ce priveşte varianta de investiţie optimă, atât prin analiza indicatorilor statici, cât
şi prin analiza indicatorilor imobilizărilor, se observă că varianta optimă de proiect de investiţii
este proiectul 2, unde pierderile sunt mult mai mici.
După calcularea indicatorilor propuşi de metodologia Băncii Mondiale se observă din nou
randamentul proiectului 2.
În urma calculării cursului de revenire net actualizat se observă că toate proiectele de
investiţii vor fi acceptate, proiectul 2 reprezentând varianta optimă. Astfel se poate concluziona
că firma ar trebui să aleagă ca variantă optimă proiect de investiţii proiectul 2, proiect căruia îi
corespund majoritatea indicatorilor calculaţi. (16 indicatori).