Sunteți pe pagina 1din 27

Despre Bancă

B.C. "Victoriabank" S.A. - este liderul sistemului bancar in Republica


Moldova. Aceasta institutie financiara ocupa unul din locurile de frunte si depaseste multe banci
comerciale in dezvoltare si inovatia serviciilor bancare. Se conformeaza cu cerintele BNM privind indicii
profitului, activele si rentabilitatea lor, solvabilitatea, calitatea portofoliului de credit. Dupa indicii:
asigurarea depunerilor bancare cu capitalul bancii, coificientul solvabilitatii imediate,riscul bancii la
utilizarea mijloacelor atrase,coeficientul solvabilitatii curente, coeficientul sigurantei activelor B.C.
"Victoriabank" S.A. in 1999 a fost recunoscut ca cea mai apropiata de ideal(revista “Banci si finante”
№10 din octombrie).

Actualmente B.C. "Victoriabank" S.A. activeaza ca institutie de creditare, care ofera clientilor
corporativi si individuali intregul set de servicii bancare, care includ decontarea, creditarea, utilizarea
cardurilor, documentarea si alte operatiuni bancare. Experienta de lunga durata in conditiile pietii in curs
de dezvoltare, implimentarea tehnologiilor bancare moderne permit Bancii sa ofere clientelei formele
optimale de colaborare. Credibilitatea, calitatea inalta de deservire, operativitatea in activitate si relatiile
reciproce de parteneriat au devenit principiile de baza a Bancii. Gratie licentei generale de exercitare a
operatiunilor bancare, B.C. "Victoriabank" S.A. realizeaza intregul spectru de servicii bancare care sunt
prezente pe piata Republicii Moldova, deserveste clientii corporativi in conformitate cu standardele
internationale, asigura toate tranzactiile in valuta necesare transferurilor bancare si interbancare,
efectuiaza operatiunile financiare si de garantii, precum si operatiunile cu numerar si prin intermediul
cecurilor.

Sarcinele de baza B.C. "Victoriabank" S.A. reprezinta dezvoltarea retelei de filiale, extinderea limitelor
si perfectionarea calitatii serviciilor bancare, cooperarea la dezvoltarea sectorului real al economiei in
Republica Moldova.

Istoria Băncii „VICTORIABANK”


2010
• 26 februarie 2010 – sponsorizarea, deja pentru al patrulea an consecutiv, de către VictoriaBank
a Olimpiadei Republicane de Matematică pentru elevii claselor a VII-a – XII-a, organizată de
Ministerul Educaţiei. Implicarea băncii în oferirea suportul financiar a constat în asigurarea cu
cazarea şi alimentarea elevilor, dar şi cu materiale de birotică. În plus, VictoriaBank a pregătit
premii de valoare pentru cei mai buni elevi şi pentru elevii care vor obţine cele mai remarcabile
rezultate la Olimpiada Balcanică de Matematică. Acest proiect de sponsorizare este unul “de
suflet” pentru VictoriaBank, întrucât disciplina olimpiadei este matematica – indispensabilă
lucrătorilor bancari.
• 15 martie 2010 – VictoriaBank a fost distinsă cu Certificatul de Aur pentru Debutul Anului în
ţările CSI de către sistemul de transferuri băneşti LEADER. Din cele 25 de nominalizări,
VictoriaBank este unica bancă nominalizată din Moldova.
• 26 martie 2010 – VictoriaBank în parteneriat cu sistemul de transferuri
rapideUNISTREAM lansează posibilitatea de a expedia din Rusia bani la orice oră, prin
intermediul terminalelor de autoservire QIWI
• 20 mai 2010 – VictoriaBank lansează programul de burse pentru studenţipentru anul de studii
2010-2011
• 8 iunie 2010 – VictoriaBank lansează sistemul de transferuri rapide –Zolotaya Korona –
disponibil în toată reţeaua de subdiviziuni VictoriaBank

August 2010 – VictoriaBank a devenit membru a Asociaţiei Băncilor din Europa Centrală şi de
Est (Association for Central and Eastern Europe – BACEE). BACEE a fost fondată încă în 1996 cu
scopul de a extinde şi consolida relaţiile de cooperare între băncile-membre ale asociaţiei şi instituţiile
financiare ale Europei Centrale şi şi de Est.

2009

• Ianuarie - Proiectul VictoriaShopping (lansat de VictoriaBank în octombrie 2008) este


desemnat ca fiind câştigător al premiului mare "Mercuriul de Aur" în cadrul
concursului "Marca Comercială a anului 2008", la nominalizarea Debutul anului, categoria
Instituţii financiare, produse şi servicii.
• Aprilie - VictoriaBank câştigă Premiul de Aur la categoria "Calitatea si rezultatele
businessului " (International Quality Summit Award) - conferit de Business Initiativ Directions.
• 3 aprilie - Lansarea unui nou sistem internaţional de transferuri rapide la VictoriaBank - RIA
Money Transfer
• Mai - VictoriaBank se situează la finele trimestrului I anul 2009 pe prima poziţie în clasamentul
eficienţei bancare .
• 2 septembrie 2009 - lansarea unui nou sistem internaţional de transferuri rapide de
bani- LEADER
• Octombrie 2009 - Aniversarea unui an de activitate a celui mai de amploare
proiect VictoriaShopping, proiect ce oferă tuturor deţinătorilor de carduri bancare reduceri în
funcţie de tipul de card deţinut în toate sferele vieţii cotidiene

22 decembrie - VictoriaBank aniversează 20 ani de performanţă! Datorită încrederii şi respectului


clienţilor pe parcursul a 20 ani, pentru grija şi noile posibilităţi pe care le oferă clienţilor săi, dar şi pentru
VictoriaBank s-a calificat drept a fi Prima Bancă din Moldova, căci avem grijă permanent să venim cu
noi şi noi posibilităţi, precum şi să ne dezvoltăm de fiecare dată rolul nostru social

2008

• Februarie 2008 - Victoriabank aduce pentru prima dată, pe piaţa bancară din Moldova
- Serviciul Escrow - menit să facilitează şi asigure tranzacţiile de vânzare-cumpărare.
• Martie 2008- deschide Primul Oficiu Bancar 24/24 din Moldova care oferă posibilitatea de a
efectua operaţiuni bancare la orice oră.
• Iunie 2008 - Victoriabank lansează Cardul Multifuncţional- primul card care îmbină în sine
posibilităţi multiple pentru deţinătorul său.
• Iunie 2008 - al doilea an consecutiv, Victoriabank este desemnată de către revista "Global
Finance" ca fiind "Cea Mai Bună Bancă din Moldova pe piaţa valutară -2008".
• Octombrie 2008 - Victoriabank lansează proiectul VictoriaShopping prin care rasplăteşte
fidelitatea clientilor săi şi le oferă reduceri semnificative deţinătorilor de carduri de la
Victoriabank.
• Decembrie 2008 - Victoriabank este nominalizată de către prestigioasa publicaţie "The
Banker" ca fiind "Cea mai bună Bancă a anului 2008"

Decembrie 2008 - VictoriaBank a fost nominalizată ca fiind "Cea mai sigură bancă a anului 2008" de
către Revista financiară "Profit".

SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE FILIALE SI REPREZENTANŢE


FILIALELE «VICTORIABANK » S.A., CONFORM REGULAMENTULUI PRESTEAZĂ
URMĂTOARELE GENURI DE ACTIVITATE:
1. Organizarea şi asigurarea deservirii operaţionale şi de decontare a persoanelor fizice şi juridice;
2. Deschiderea şi evidenta conturilor curente în valuta naţionala, a celor în valută străina, de depozit şi
altor conturi ale persoanelor
3. Cumpărarea şi vânzarea valutelor străine, în corespundere cu limita stabilita de Banca pentru
filiale;
4. Prestarea serviciilor pe piaţa valorilor mobiliare (corporativi şi/sau guvernamentale);
5. Estimarea şi administrarea instrumentelor de plată;
6. Efectuarea creditării persoanelor juridice şi fizice, în limitele stabilite de regulamentele Băncii;
7. Primirea plaţilor pentru serviciile comunale, a impozitelor, taxelor de stat etc.;
8. Darea în arenda a safeurilor şi asigurarea păstrării individuale a documentelor, hârtiilor de valoare şi
altor obiecte de preţ ale persoanelor fizice şi juridice;
9. Prestarea serviciilor prin sistemele de transfer rapid;
10. Acordarea consultaţiilor şi altor servicii, legate de activitatea bancara;
11. Filiala exercită activităţi financiare şi alte activităţi ce nu contravin legislaţiei în vigoare, în numele
Băncii, în condiţiile prezentului Regulament şi ale actelor normative interne;

REPREZENTANŢELE “VICTORIABANK” S.A CONFORM REGULAMENTULUI


PRESTEAZĂ URMĂTOARELE SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI:
1. Atragerea de depozite (la vedere sau la termen) cu sau fără dobândă;
2. Acordarea serviciilor de încasări în lei moldoveneşti şi valuta străina persoanelor fizice şi juridice în
baza contractelor încheiate sau gestionate de Filială
3. Cumpararea şi vânzarea de valuta străina în numerar în conformitate cu limita şi cursul zilnic stabilit
de către Bancă;
4. Deservirea cardurilor şistemelor internaţionale de plata „VISA International” şi „MasterCard”
5. Cumpărarea şi vânzarea cecurilor de calatorii;
6. Efectuarea transferurilor băneşti prin intermediul Sistemelor Internaţionale de plată;
7. Recepţionarea documentelor necesare pentru acordarea şi monitorizarea creditelor
8. Prelucrarea documentelor persoanelor juridice în baza contractelor încheiate sau gestionate de Filială;
9. Informarea clienţilor cu privire la produsele oferite de Bancă;
10. Reprezentanta nu este în drept sa primească de sine stătător decizii privind gestionarea riscurilor.

BĂNCILE CORESPONDENTE

THE BANK OF NEW YORK MELLON, New York, SUA

CITIBANK N. A. , New York, SUA

JP MORGAN CHASE BANK, New York, SUA

UNICREDITO ITALIANO SPA, Milano, Italia


COMMERZBANK A.G., Frankfurt/Main, Germania

DZ BANK AG, Frankfurt/Main, Germania

UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK), Munich, Germania

SOCIETE GENERALE S.A., Paris, Franta

KBC BANK, Bruxel, Belgia

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., Roma, Italia

ROMANIAN COMMERCIAL BANK S.A., Bucuresti, Romania

PRIVATBANK, Ukraina, Dnepropetrovsk

PRIORBANK Belorusia, Minsk

SBERBANK OF RUSSIA, Rusia, Moscova

Servicii persoane juridice


Operatiuni valutare
Safeuri bancare
Deschiderea contului
Valori mobiliare
Carduri bancare
Credite
Tarife de deservire
Tarife dotBank
OPERATIUNI VALUTARE

Operatiuni valutare

B.C. "Victoriabank" S.A. acorda diverse servicii persoanelor juridice si creaza conditii maximal
favorabile, pentru o deservire rapida si calitativa.

Cresterea numarului de clenti si increderea acordata bancii, ne vorbeste despre reputatia impecabila a
B.C. "Victoriabank".S.A. Banca isi pastreaza stilul individual de lucru, perfectionand mecanismul si
metodele activitatii bancare. Serviciile acodate de B.C. "Victoriabank" S.A., i-au in consideratie si unele
cerinte si doleante ale clientilor.

Victoriabank acorda persoanelor juridice urmatoarele servicii si produse bancare traditionale:

Depozite in valuta straina


Depozite cu acumulare. Consultatii gratuite despre deschiderea si functionarea contului valutar, mijloacele
si modurile de plata, metodele de plata internationala
Eliberarea valutei numerar pentru deplasari
valuta pentru deplasari
Evidenta repatrierii tuturor operatiunilor la exportul si importul de marfuri si servicii
repatrieri
Forme de decontari internationale
acreditivul documentar;incaso-ul documentar;ordinul de plata;scrisoarea de garantie bancara.
Operatiuni cu cecurile de calatorie
rom-rus
Vanzarea/cumpararea valutei
Transfer valutar, convertarea de mijloace in valuta straina

SAFEURI BANCARE

Conditiile de arenda:

• Termenul minim de arenda - 1 zi;


• Plata de arenda se achita in avans pentru termenul total (pentru perioada integra), in cazul
rezilierii anticipate a contractului de arenda suma avansului nefolosita nu se restituie;
• La incheierea contractului de arenda se achita amanet pentru chei: 50 USD (pentru cetateni al
RM) si 70 USD (pentru nerezidenti ai RM);
• Plata de arenda se achita in lei dupa cursul oficial al Bancii Nationale a Moldovei.

DESCHIDEREA CONTULUI

Conform Regulamentului de deschidere si inchidere a conturilor in bancile RM ( Decizia BNM Nr. 415
din 30.12.1999) , pentru deschiderea conturilor intreprinderile de tip "S. A.", "S.R.L." trebuie sa prezinte
urmatoarele documente:

1. Cererea in forma stabilita de banca;


2. Statutul (originalul sau copia certificata de notar);
3. Contractul de constituire sau declaratia de constituire (originalul sau copia certificata de notar);
4. Certificatul de inregistrare a intreprinderii, emis de catre Camera inregistrarii de Stat (originalul si
copia certificata de notar);
5. Certificatul de atribuire a codului fiscal, emis de catre Inspectoratul Fiscal de Stat (originalul si
copia certificata de notar);
6. Certificatului Inspectoratului Fiscal de Stat pentru deschiderea contului (pentru fiecare cont un
certificat aparte);
7. Extras din Registrul Comercial de Stat despre imputernicirile conducatorului (originalul);
8. Cartelele specimentelor de semnaturi si amprente a stampilei (certificate de notar).

Nota: In loc de p. 2 si 3 "I.I." prezinta Decizia privind constituirea intreprinderii..

VALORI MOBILIARE

B.C. "Victoriabank" S.A. este promotorul pietei valorilor mobiliare din Republica Moldova, prin
implicarea activa, in cadrul primelor oferte publice si prin participarea la dezvoltarea infrastructurii pietei
valorilor mobiliare.

Clientii nostri beneficiaza de servicii bancare diversificate, la cele mai inalte standarde oferite de Directia
Valori Mobiliare si reteaua unitatilor teritoriale ale B.C. "Victoriabank" S.A.

In actualul climat dinamic al afacerilor, pentru a va dezvolta si a prospera aveti nevoie de toate avantajele
si serviciile pe care noi vi le putem oferi:

Servicii pe piata valorilor mobiliare de stat (VMS)


Servicii pe piata valorilor mobiliare corporative (VMC)
Servicii de custodie
Servicii de depozitare
Notiuni de baza

CARDURI BANCARE

Informatia detaliata despre cardurile bancare poate fi gasita pe site-ul "Cardurile bancare"

VISA Business
Mastercard Business Gold
VISA Business + Mastercard Business Gold
Proiecte de salarizare
Acceptarea cardurilor bancare ca mijloc de plata pentru marfurile si serviciile
Cardurile de credit
Rata comerciala

CREDITE

B.C. "Victoriabank" S.A. va ofera credite ce se clasifica dupa urmatoarele criterii:

1. Dupa sursa de finantare:


• din resurse atrase de pe piata interna
• din resursele Liniei de microcreditare a Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare
• din resursele liniei de macrocreditare a Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare
• din resursele Liniei de creditare a Bancii Mondiale

2. Dupa modul de acordare

• credite clasice
• linie de credit
• overdraft
• factoring

Tipurile si formele creditelor acordate


Cerintele de baza catre debitori
Etapele de baza in procesul de creditare
Asigurarea creditelor
Lista documentelor, necesare pentru evaluarea proiectului de acordare a creditului
Ratele dobanzii de baza la credite si garantii privind persoanele juridice

TARIFELE BANCII

TARIFE DOTBANK

Un nou proiect de la Victoriabank - dotBank

o dotBank este un nou gen de servicii pentru deservirea la distanta a clientilor.

In cadrul proiectului dotBank clientul poate stabili o legatura directa cu banca, bazata pe un schimb
permanent de date, care va va permite sa efectuati diverse tipuri de operatiuni bancare de la sediul
companiei D-stra:
Efectuarea platilor in valuta nationala;
Achitarea platilor trezoreriale;
Informatie privind extrasele din cont;
Informatie despre cursul de schimb valutar.

• Tarifele pentru sistemul "Client-Bank"

Servicii persoane fizice


Valori mobiliare
Operatiuni valutare
Safeuri personale
Carduri bancare
Depozite si conturi curente
Tarife de deservire

B.C." Victoriabank" S.A. ofera persoanelor fizice o gama diversa a


serviciilor bancare la o calitate confirmata, bazandu-se pe
continuitate sigura in activitatea sa.
VALORI MOBILIARE

B.C. "Victoriabank" S.A. a stat la baza organizarii pietii valorilor mobiliare din Republica Moldova,
contribuind semnificativ la formarea infrastructurii pietii.

In prezent Banca participa activ la diversificarea ofertelor publice de valori mobiliare, promovarea noilor
instrumente ale pietei capitalului.

Propunem un spectru larg de servicii pe piata valorilor mobiliare, care pot satisface cele mai variate
cerinte, necesitati ale Clientilor.

Echipa de profesionisti a Directiei Valori Mobiliare va va ajuta sa va determinati necesitatile de investitii


si sa le realizati in cele mai avantajoase conditii.

• Servicii pe piata valorilor mobiliare de stat (VMS);


• Servicii pe piata valorilor mobiliare corporative (VMC);
• Servicii de custodie;
• Notiuni de baza;

OPERATIUNI VALUTARE

Deschiderea si deservirea conturilor curente in valuta straina


Transferuri de mijloace banesti
Operatiuni cu cecurile de calatorie
MoneyGram
Transferuri mijloacelor banesti din/in Rusia

SAFEURI PERSONALE

Conditiile de arenda:

• Termenul minim de arenda - 1 zi;


• Plata de arenda se achita in avans pentru termenul total (pentru perioada integra), in cazul
rezilierii anticipate a contractului de arenda suma avansului nefolosita nu se restituie;
• La incheierea contractului de arenda se achita amanet pentru chei: 50 USD (pentru cetateni al
RM) si 70 USD (pentru nerezidenti ai RM);
• Plata de arenda se achita in lei dupa cursul oficial al Bancii Nationale a Moldovei.

Tarife
Clientii ce vor solicita un contract de arenda pentru un termen indelungat vor obtine reduceri.

CARDURI BANCARE

Banca deserveste toate cardurile internationale ale sistemelor VISA International si Europay/MasterCard
International.

Centrul de procesare al B.C. "Victoriabank" S.A. este partea componenta a sistemelor internationale de
plati VISA Int. si Europay/MasterCard. Datorita echipamentului tehnic excelent al Bancii, clientii nostri
dirijeaza conturile sale 24 de ore din 24 in orice punct al lumii.
Primul automat bancar, care lucreaza 24 de ore a fost pus in functiune la 27 mai 1998. Pana in prezent au
fost puse in functiune 19 automate bancare, iar inca citeva automate bancare se afla la etapa de pregatire
pentru instalare si punere in functiune in diferite raioane din Moldova. Ridicarea numerarului din contul
de card poate fi efectuata in orice filiala si reprezentanta a bancii.

Detinatorii cardurilor bancare pot utiliza cardurile pentru achitarea marfurilor si serviciilor in mai mult de
170 de puncte comerciale in republica.

Informatia detaliata despre cardurile bancare poate fi gasita pe site-ul "Cardurile bancare"

VISA Electron + Cirrus/Maestro


VISA Classic
Mastercard Standard
VISA Classic + Mastercard Standard
VISA Classic Privilegiat / Mastercard Standard Privilegiat
VISA Classic + Mastercard Standard Privelegiat
VISA Gold
Mastercard Gold
VISA Gold + Mastercard Gold
Cardurile de credit
Servicii suplimentare
Serviciile suplimentare pentru clientii Voxtel
Serviciile suplimentare pentru clientii Moldcell
Rata comerciala

Depozite in valuta straina (USD, EURO).


Victoriabank va ofera o serie de depozite cu conditii care sa satisfaca necesitatile
fiecaruia. Dvs trebuie doar sa alegeti tipul de depozit preferat si noi va ajutam sa va
înmultiti banii depusi!

CU DEPOZITELE DE LA VICTORIABANK AVETI POSIBILITATEA DE A:

• Pastra banii acumulati în siguranta


• va proteja banii de o posibila inflatie
• Obtine un venit suplimentar

Tipurile de depozite:

*Depozit Victoria Superb- depozitul cu cea mai mare rata.

*Depozit Iarna - depozitul cu rată fixă timp de un an

*Depozitul Transfer Rapid - suma iniţială şi vărsămintele suplimentare doar din mijloacele şi în
momentul primirii a sumelor prin sistemele de plăţi rapide oferite de Victoriabank.

*Depozitul Bonus la Pensie – un depozit destinat persoanelor care au atins varsta de pensionare si doresc
sa obtina un venit suplimentar pentru o odihna binemeritata.

*Depozitul SuperFlex - cont de economii accesibil si flexibil ce vă oferă acces nelimitat la fondurile
depuse.

*Depozitul de pe Cardul Multifuncţional - un depozit care poate fi alimentat în numerar sau cu


mijloacele existente din contul curent de card, direct de la bancomat.

*Depozitul cu sold zero - Începeţi să acumulaţi mijloace băneşti chiar dacă nu dispuneţi de suma minimă
necesară deschiderii tipului de depozit dorit.

*Depozit la vedere - cont current.

CONDITII DEPOZIT VICTORIA SUPERB

MDL:

Achitarea dobânzii, lunar


Termenul Sold Rata Vărsăminte Retrageri de
de plasare minim dobânzii suplimentare cont În numerar La card Capitalizare
(flotantă),
%
Iniţial după 3 luni
Între 60 luni 1000 lei 12 nelimitate. lunar,max.5% da da da
şi 120 luni Reglementate din soldul de
pe parcurs* la sfârşitul
lunii, păstrând
soldu lminim
USD:

Achitarea dobânzii, lunar


Termenul Sold Rata Vărsăminte Retrageri
de plasare minim dobânzii suplimentare de cont În numerar La card Capitalizare
(flotantă),
%
Iniţial după 3 luni
Între 60 luni 100 USD 5.5 nelimitate. lunar, da da da
şi 120 luni Reglementate max.5% din
pe parcurs* soldul de la
sfârşitul
lunii,
păstrând
soldul
minim

EUR:
Achitarea dobânzii, lunar
Termenul Sold Rata Vărsăminte Retrageri
de plasare minim dobânzii suplimentare de cont În numerar La card Capitalizare
(flotantă),
%
Între 60 luni Iniţial după 3 luni
şi 120 luni 100 EUR 5.5 nelimitate. lunar, da da da
Reglementate max.5% din
pe parcurs* soldul de la
sfârşitul
lunii,
păstrând
soldul
minim

*Vărsăminte suplimentare se efectuează în sume şi perioade stabilite de Bancă. Informaţia cu privire la


modul şi perioada stabilită pentru alimentarea suplimentară a depozitului va fi afişată în subdiviziunile şi
pe site-ul Băncii şi publicată în ziarele "Moldova Suverană" şi "Независимая Молдова" cu cel puţin 15
zile înainte.

• Rata modificată a dobânzii va fi stabilită la nivelul cele mai înalte rate în lei (dolari/euro) din
întreaga gamă a depozitelor oferită de VictoriaBank persoanelor fizice la condiţii generale în
momentul producerii modificării.

• În cazul rezilierii depozitului, clientul va pierde dobânda doar pentru ultimele 12 luni

CONDITII DEPOZIT IARNA


MDL:

Achitarea dobânzii,
Termenul Rata lunar
Sold Vărsăminte
de dobânzii, Retrageri din cont În
minim suplimentare La Capita
plasare fixa, % numera
card lizare
r
3 luni 4
Lunar, maxim 50% Nu se permit
6 luni 8.5
din soldul de la sf.
12 luni 1000 9.5 lunii precedente, După 6 luni, lunar maxim da da da
24 luni 10.5 excepţie ultimele 3 25% din soldul de la sf. lunii
luni precedente, păstrând soldul
36 luni 11.5 minim

USD:
Achitarea dobânzii,
Termenul Rata lunar
Sold Vărsăminte
de dobânzii, Retrageri din cont Capit
minim suplimentare În La
plasare fixa, % alizar
numerar card
e
3 luni 0.5
Lunar, maxim 50% Nu se permit
6 luni 3.25
din soldul de la sf.
12 luni 100 4.25 lunii precedente, După 6 luni, lunar maxim da da da
24 luni 4.75 excepţie ultimele 3 25% din soldul de la sf. lunii
luni precedente, păstrând soldul
36 luni 5.25 minim

EUR:

Termenul Rata Achitarea dobânzii, lunar


Sold Vărsăminte
de dobânzii, Retrageri din cont În Capitaliz
minim suplimentare La card
plasare fixa, % numerar are
3 luni 0.5 da
Lunar, maxim Nu se permit
6 luni 3.25
50% din soldul
12 luni 4.25 de la sf. lunii După 6 luni, lunar
24 luni 100 4.75 maxim 25% din da da
precedente,
excepţie ultimele soldul de la sf. lunii
3 luni precedente, păstrând
36 luni 5.25 soldul minim

*Rată fixă 12 luni!

În caz de reziliere a contractului clientul va pierde doar dobânda pentru ultimele 6 luni.

Victoriabank oferă o serie de împrumuturi cu condiţii pentru orice


cerinţă.
Credit MAGIC – soluţia ideală pentru cei care doresc să-şi realizeze proiectele personale
chiar AZI! Creditul Magic este deosebit de avantajos datorită unei rate joase. Banii pot fi folosiţi pentru
procurarea mărfurilor, achitarea studiilor şi orice alt proiect al Dvs. Noi nu vă întrebăm „Pentru ce veţi
cheltui aceşti bani?” ci vă oferim surse pentru a trăi viaţa din plin.

Credit Magic METRO - vă oferă posibilitatea de a obţine un credit în reţeaua de magazine METRO
Cash & Carry Moldova pentru a achita rapid şi comod cumpărăturile dorite, beneficiind de a rată a
dobânzii foarte avantajoasă.

Cardul de Credit MAGIC – un mijloc sigur şi comod de plată, cu acces permanent la linia de credit
reînnoibilă.
Cu Cardul de credit MAGIC aveţi posibilitatea de a achita oricând şi oriunde pentru bunuri şi servicii sau
de a obţine împrumuturi de bani cash. Dvs decideţi cât şi când este necesar de a folosi suma dată.

Credite Ordinare de la Victoriabank - o soluţie optimă pentru cei care doresc să-şi soluţioneze
problemele financiare în timp scurt.

Creditul CASA MAGICĂ este o soluţie rapidă a grijilor legate de achiziţionarea unei locuinţe. Puteţi fi
stăpânul propriei locuinţe sau îmbunătăţi condiţiile de trai începând chiar de AZI.

Creditul RENAISSANCE CITY vă oferă soluţia de a procura o casă de locuit amplasată într-o zonă
ecologic pură

Liniile de credit "VICTORIA CONSUM" şi "VICTORIA OVERDRAFT" deschise la cardul Dvs. de


salarizare vă permit acoperirea rapidă a cheltuielilor neprevăzute în cazul insuficienţei de mijloace
băneşti în contul de card personal.

CREDITUL DE PE CARDUL MULTIFUNCTIONAL (CREDITUL REVOLVING) - este o linie


de credit care poate fi utilizată oricand, din orice ţară a lumii şi pentru orice destinatie.

CONDITII CREDIT MAGIC

Denumirea informaţiei dezvăluite "Credit Magic"


(fără gaj)

1. Suma creditului (minimă / maximă); minim 3,000 / maxim:

a) 30,000 lei - pentru salariaţii din cadrul întreprinderilor


de stat (bugetarii) şi întreprinderilor mari conform Listei

b) 20,000 lei - pentru ceilalţi solicitanţi, totodată creditul


obţinut poate fi de maxim 4 salarii lunare de funcţie
(tarifare).
2. Termenul creditului (minim / minim - 6 luni / maxim - 24 luni, dar nu mai mult decât
maxim); vârsta de pensionare a solicitantului
3. Rata dobânzii achitată de client
(minimă / maximă), precum şi metoda 16%
de calculare a valorii absolute a ratei
dobânzii; Momentul achitării dobânzii –

lunar, la data din luna de gestiune corespunzătoare datei


semnării contractului de credit

Formula de calcul – 365/360


4. Alte plăţi care nu sunt incluse în rata Comision unic administrativ: 2%, minim 100 lei din
dobânzii (minime / maxime); suma creditului acordat(până la acordarea creditului);

Comision la restructurarea / prorogarea creditului: 2% de


la soldul creditului(până la restructurarea / prorogarea
creditului);

Taxa de colectare – stabilită în Contractul de colaborare


încheiat între Bancă şi Compania de colectare, calculată de
la suma recuperată a plăţilor restante(angajament cu
scadenţă imediată).
5. Modul (anuităţi, rate, integral) şi
frecvenţa plăţilor; Anuitate - lunar în rate egale
6. Documentele necesare pentru Cererea de credit;
obţinerea creditului; Documente ce certifică veniturile lunare ale solicitantului:
- adeverinţa de salariu,
- carnetul / contractul de muncă,

- alte documente suplimentare care să ateste bonitatea


solicitantului (după caz: contract de arendă, contract de
depozit în original);

Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit,


în cazul dacă declararea veniturilor organelor competente
este obligatorie conform legislaţiei fiscale;

Buletinul de identitate şi fişa de însoţire în original;


Buletinul de identitate şi fişa de însoţire în original a
soţului/soţiei;
Poliţa de asigurare medicală;

Bonurile pentru ultimele 2 luni de plată pentru unele din 3


servicii: energie electrică, telefon, apă, energie termică;
7. Formele de asigurare ale creditului
acceptate de bancă. Fără garanţii

Banca va acorda credite:


Solicitanţilor ce deţin în proprietate un bun imobil;

b) În cazul în care solicitantul nu deţine un bun imobil –


se solicita fidejusiunea unei persoane (de gradul I,II sau
terţă) ce deţine un bun imobil.
8. Efectele rambursării anticipate, · Comision de restituire anticipată a creditului: nu se
precum şi penalităţile aferente percepe;
contractului de credit
· Penalitate:

a)la suma Creditului restant – dobânda majorată plus 5


puncte procentuale, calculată zilnic la sumele de Credit
restant (angajament cu scadenţă imediată);

la suma dobânzii restante – 0.25% de la soldul dobânzii


restante pentru fiecare zi de întârziere (angajament cu
scadenţă imediată).

Credit: 20000.00
Termen : 12 luni
Rata dobinzii: 25 %
Comision unic: 1.5 % la eliberare
Comision de valorificare: 1.5% începând cu al 2-lea an de utilizare
Comisin de eliberare: 1% la eliberare

Rata lunara (MDL): 1900.88

Data Sold Comision Credit Dobinda Total


09.03.2011 20000.00 500.00 1512.00 388.89 1900.88
09.04.2011 18488.00 0.00 1502.88 398.01 1900.88
09.05.2011 16985.13 0.00 1547.03 353.86 1900.88
09.06.2011 15438.10 0.00 1568.54 332.35 1900.88
09.07.2011 13869.56 0.00 1611.93 288.95 1900.88
09.08.2011 12257.63 0.00 1637.00 263.88 1900.88
09.09.2011 10620.62 0.00 1672.25 228.64 1900.88
09.10.2011 8948.38 0.00 1714.46 186.42 1900.88
09.11.2011 7233.92 0.00 1745.15 155.73 1900.88
09.12.2011 5488.76 0.00 1786.53 114.35 1900.88
09.01.2012 3702.23 0.00 1821.18 79.70 1900.88
09.02.2012 1881.05 0.00 1881.05 40.49 1921.54
500.00 20000.00 2831.27 22831.27

Total cost credit (MDL): 3331.27


Total cost credit (%): 16.66

Calcularea indicatorilor băncii “VictoriaBank” S.A.


Activele bancare reprezintă totalitatea disponibilităţilor a băncii care generează profit şi asigură
realizarea scopului general al managementului bancar, totodată activele sunt cele care generează cel mai
mare risc pentru bancă de aceea gestionarea lor necesită a fi prudentă.
Activele pot fi structurate în :
1.Active monetare (bani);
2.Portofoliu de hîrtii de valoare;
3.Portofoliu de credite;
4.Imobilizări (clădiri, mijloace fixe).

1.Ponderea activelor monetare în total active:


PAM2008= ( 245.166.167+ 164.411.592+ 904.406.460+ 41.166.903)/ 5.418.854.564=0,25*100%=25%
PAM2009= (285,356,937+691,244,272+317,660,350+245,438,641)/ 5,976,907,929=0,257*100%=25,7%
PAM2010= (267,610,012+422,627,456+468,297,614+340,177,255)/ 7,047,049,693=0,212*100%=21,2%
2. Cota Portofoliului Investiţional în total active:
CPI2008= (0+425.297.618)/ 5.418.854.564=0,078*100%=7,8%
CPI2009= (0+801,762,680)/ 5,976,907,929=0,134*100%=13,4%
CPI2010= (0+1,341,306,635)/ 7,047,049,693=0,19*100%=19%
3. Ponderea Portofoliului de Credite în total active:
PPC2008= (3.501.058.613/5.418.854.564)*100%=0,646*100%=64,6%
PPC2009= (3,283,504,413/5,976,907,929)*100%=0,549*100%=54,9%
PPC2010= (4,027,365,569/7,047,049,693)*100%=0,571*100%=57,1%
4. Ponderea Imobilizărilor în total active:
PI2008 = (143.797.875+ 34.160.289+ 106.323.953)/ 5.418.854.564=0,052*100%=5,2%
PI2009 = (139,055,002+296,909,425+173,679,507)/ 5,976,907,929=0,102*100%=10,2%
PI2010 = (135,788,323+267,489,126+112,703,584)/ 7,047,049,693=0,073*100%=7,3%

Graficul evolutiei structurii activelor

70
60

50
PAM
40
CPI
30
PPC
20

10
0
1 2 3
2008 2009 2010

Concluzie: În urma efctuării calculelor, la ”Victoriabank”S.A., se observă o tendinţă de creştere a


ponderii portofoliului investiţional, pe cind portofoliul de credite şi a imobilizărilor în total active
inregistreaza o mica scadere. Cota portofoliului investiţional s-a majorat în anul 2009 faţă de anul 2008
de la 7,8% pînă la 13,4%, ajungind in 2010 pina la 19%, Portofoliu de credite in anul 2008 se
caracterizeaza prin unul calitativ si generator de venituri. Banca s-a largit reteua de filiale, fapt care a dus
la cresterea posibilitatii acordarii creditelor intreprinderilor mici si mijlocii, iar ponderea sumei
portofoliului de credite in total active a constituit 64,6% ceea ce corespunde cerintelor prudentiale de
activitate a bancii.In anul 2009 observam o scadere a acestei pondere de la 64,6% pina la 54,9%, acest
fapt se datoreaza mentinerii si gestionarii necalitative a creditelor acordate,iar in 2010 constatam o
crestere neinsemnata de 2%,ceea ce denota faptul ca banca incearca o gestiune mai calitativa a creditelor.
ponderea imobiolizărilor de asemenea a crescut in 2009 fata de 2008 de la 5,2% pina la 10,2% sau cu 5
puncte procentuale, pe cind in 2010 ponderea imobilizarilor inregistreaza o scadere de 2,9 puncte
procentuale. O diminuare se înregistrează la ponderea activelor monetare în total active in anul 2010,
care s-a micşorat de la 25,7% pînă la 21,2% sau cu 4,5 puncte procentuale.
5. Coeficientul de Fiabilitate:
KF2008 = 83,32%
KF2009 = 78,63%
KF2010= 82,60%
6. Coeficientul Balanţei de Credit:
KBC2008= (3.501.058.613/3.926.356.231)*100%=89,16%
KBC2009= (3,283,504,413/4.085.267.093)*100%=80,37%
KBC2010= (4,027,365,569/5.368.672.204)*100%=75,01%
7. Coeficientul Balanţei de Investiţii:
Portofoliu de investiţii2008 = 0+425.297.618=425.297.618
Portofoliu de investiţii2009 = 0+801,762,680=801,762,680
Portofoliu de investiţii2010 = 0+1,341,306,635=1,341,306,635
KBI2008= (425.297.618/3.926.356.231)*100%=10,83%
KBI2009= (801,762,680/4.085.267.093)*100%=19,62%
KBI2010=(1,341,306,635/5.368.672.204)*100%=24,98%

100
90
80
70
60 KF
50 KBC
40 KBI
30
20
10
0
1 2 3
2008 2009 2010

Concluzie: Conform calculelor efectuate se observă o micsorare a coeficientului de fiabilitate fata de


2008 de la 83,32% pina la 78,63% ceea ce este un aspect nu prea bun pentru banca insa in anul 2010
constatam o majorare a coeficientului de fiabilitate de la 78,63% pînă la 82,60%. Conform majorării
acestui coeficient putem concluziona că banca comercială VictoriaBank are capacitatea de a genera profit
în viitor şi aşa cum coeficientu este în creştere atunci putem menţiona că fiabilitatea băncii e în normă.

8.Gradul de Utilizare a Activelor:


GUA2008= (616.540.929+240.247.069)/ 5.418.854.564=0,1581*100%=15,81%
GUA2009= (619,508,348+225,690,180)/ 5,976,907,929=0,1414*100%=14,14%
GUA2010= (552,076,934+252,212,977)/ 7,047,049,693=0,1141*100%=11,41%
Gradul de utilizare a activelor

17
16

15
14
GUA
13
12
11
10
1 2 3
2008 2009 2010

Concluzie: Conform datelor obtinute se constata o scadere GUA de la 15,81% in 2008 pina la 11,41%
in 2010, ceea ce exprima ca capacitatile managerilor bancii nu sunt destul de suficiente pentru a gestiona
eficient cu resursele bancare.
9.Marja Absoluta:
Ma2008= 616.540.929-394.831.882=221.709.047
Ma2009= 619,508,348-452,240,536=167.267.812
Ma2010= 552,076,934-256,188,233=295.888.701

Marja absoluta, mln. lei

310

260

210

160 Ma

110

60

10
1 2 3
2008 2009 2010

Conluzie: Din datele obtinute deducem ca banca analizata are capacitatea de a-si acoperi cheltuielile cu
dobinzele bonificate la depozite,certificate de deposit,veniturile obisnuite prin incasarea dobinzelor la
creditele acordate, aceasta asigurare a sustinerii sarcinii bancare o observam in special in anul
2010,inregistrindu-se un profit de 295.888.701 lei.
10.Marja relativa (SPREAD)
SPREAD2008= ((616.540.929/4.514.989.986)*100%)-(394.831.882/ 4.635.702.884)*100%)=5,14%
SPREAD2009=((619,508,348/4.699.642.760)*100%)-(452,240,536/ 5,128,212,924)*100%)=4,37%
SPREAD2010=((552,076,934/5.820.863.300))*100%)-(256,188,233/ 6,177,012,614)*100%)=5,31%
11.Marja neta a dobinzii (NIM):
NIM2008=5,32%
NIM2009=3,76%
NIM2010=5,86%

8
7
6
5
SPREAD
4
NIM
3
2
1
0
1 2 3
2008 2009 2010

Concluzie: Conform calculelor efectuate indicatorul marja bancară relativă înregistrează o descreştere,in
2009 fata de 2008 pe cind in 2010 inregistreaza o majorare de pina la 5,31%. Dacă marja bancară
absolută reprezintă valoarea absolută a rezultatelor activităţii bancare, atunci marja netă a dobînzii este
reflecţia procentuală a ponderii marjei absolute în totalul activelor investite, care pentru anul 2010 a fost
unul din cei mai semnificativi pentru VictoriaBank S.A.
12.Gradul global de risc de credit(K1) asumat de banca:
K12008=(160.553.077/3.501.058.613)*100%=4,58%
K12009=(272,891,238/3,283,504,413)*100%=8,31%
K12010=(353,034,339/4,027,365,569)*100%=8,76%

Structura gradului global de risc (K1) asumat de


banca

7 K1

4
1 2 3
2008 2009 2010

Concluzie: În urma calculelor efectuate gradul global de risc asumat de “VictoriaBank” S.A. în ultimii
trei ani s-a majorat de la 4,58% la 8,76%. Putem menţiona că fondul de risc global al băncii se
caracterizează printr-un risc acceptabil pentru perioada 2008-2010, deoarece se încadrează în limita
admisibilă (5-10%).
13.Cota creditelor nefavorabile(standart,dubioase si compromise) in total credite (K2):
K22008=(157.898.000/3.501.058.613)*100%=4,51%
K22009=(407.610.000/3,283,504,413)*100%=12,41%
K22010=(530.818.000/4,027,365,569)*100%=13,18%

Structura creditelor nefavorabile in total credite (K2)

14

12

10 K2

4
1 2 3
2008 2009 2010

Concluzii: Nivelul creditelor clasificate ca nefavorabile pe parcursul unei perioade de analiza va indica
tendintele negative in calitatea portofoliului de credit si aceasta ar putea avea, ca rezultat, necesitatea
majorarii defalcarilor la reducerile pt pierderi la active si a provizioanelor pentru pierderi la
angajamentele conditionale, astfel din rezultatele obtinute putem sa constatam ca cota creditelor
nefavorabile in total credite se majoreaza din an in an,de la 4,51% in 2008 pina la 13,18% in 2010.
14.Cota creditelor nefavorabile in CNT:
2008=(157.898.000/774.210.000)*100%=20,39%
2009=(407.610.000/841.259.000)*100%=48,45%
2010=(530.818.000/863.730.000)*100%=61,45%

Structura creditelor nefavorabile in CNT

60

50

40

30

20

10
Cota creditelor
1 2 3
nefavorabile in
2008 2009 2010 CNT

Concluzie: O norma curenta in RM la moment este ca daca totalul creditelor clasificate ca neperformante
depasesk 50% din CNT,atunci calitatea activelor este categoric joasa,astfel in 2008,2009 cota creditelor
nefavorabile in CNT este de 20,39% si respective de 48,45%, ceea ce denota faptul ca calitatea creditelor
este buna,pe cind in 2010 se inregistreaza o cota de 61,45%,ceea ce duce la o calitate a activelor foarte
joasa.