Sunteți pe pagina 1din 64

Slide 1 © 2003 By Default!

Estetica în protetica fixă

Catedra de protetică dentară fixă 2006- şef lucr. Dr.Sergiu Drafta


A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 2 © 2003 By Default!

Ce este frumuseţea?

„ Platon:”privilegiul naturii”
„ Socrate:”o scurtă tiranie”
„ Sapho:”ce este frumos este
bun”
„ Arthur Ficke: “ un parfum
fără nume”
„ Stendhal: “promisiunea
fericirii”
„ George Bancroft:
“imaginea sensibilă a
infinitului”
A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 3 © 2003 By Default!

„ Theocritus (Idila):
”Frumuseţea este în ochii
privitorului “—Beauty is in
the eye of the beholder
„ John Keats :
“Frumuseţea e adevăr ,iar
adevărul frumuseţe”
„ Ralph Venning:
“Frumuseţea e sub piele”
„ Apostolul Ioan (7:24):
“Să nu judecăm după
aparenţe”

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 4 © 2003 By Default!

Langlois:Maxims or myths of
beauty?
„ Beneficiile atractivităţii au o
considerabilă semnificaţie practică
„ Judecăţi şi tratamente diferite pentru
oamenii atractivi faţă de cei neatractivi
„ Înfăţişarea oamenilor dezvoltă
comportamente diferite
„ Maximele sunt mituri şi nu realitate

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 5 © 2003 By Default!

„ Atractivitatea generală este


cel mai des corelată cu cea
a feţei
„ Ochii şi dinţii constituie polii
atractivi ai feţei în timpul
comunicării

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 6 © 2003 By Default!

În stomatologie : frumos =natural

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 7 © 2003 By Default!

Manipularea luminii ,
culorii,iluziei şi a formei pentru
a crea o situaţie mai estetică
decât cea existentă original este
responsabilitatea medicului
stomatolog

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 8 © 2003 By Default!

Obiectivele cursului

„ Proporţii anatomice
„ Principiile formei
„ Evaluarea estetică
„ Principiile culorii
„ Determinarea cromatică

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 9 © 2003 By Default!

Proporţiile anatomice faciale ideale

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 10 © 2003 By Default!

Proporţiile normale ale feţei

„ Există trei etaje ale


feţei
„ Distanţa medie
interoculară este de
28.32mm
„ De obicei ,în poziţia de
repaus cu buzele
relaxate sunt vizibili
doar 2-3 mm. din dinţi

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 11 © 2003 By Default!

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 12 © 2003 By Default!

Proporţia divină (raportul de aur)

„ Fra Luca Pacioli 1509


“De divina proportiona”
„ Baza fenomenului este
secţiunea de aur :
raportul A/B = B/C
„ A = B x 1,618
„ B = C x 1,618

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 13 © 2003 By Default!

Proporţia divină (raportul de aur)

Se regăseşte în:
„ Matematică
„ Arhitectură
„ Pictură
„ Natură
„ Corpul uman
„ Muzică
„ Teologie

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 14 © 2003 By Default!

matematică

„ Leonardo Fibonacci a descoperit o


relaţie numerică, în care fiecare număr
este suma celor două numere
precedente :
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144...

„ Numerele Fibonacci exprimă o


proporţie nemodificată de 1,618 (phi)
între un număr şi numărul precedent

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 15 © 2003 By Default!

arhitectură şi pictură

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 16 © 2003 By Default!

Faţa umană

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 17 © 2003 By Default!

Masca lui Stephen Marquardt

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 18 © 2003 By Default!

Masca lui Stephen Marquardt

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 19 © 2003 By Default!

Dinţi

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 20 © 2003 By Default!

Leon Williams

„ Forma incisivului
central superior
corespunde cu conturul
răsturnat al feţei

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 21 © 2003 By Default!

Frush şi Fisher:dentogenie

„ Forma arcadei sau a


dinţ
dinţilor :curbă
:curbă=feminitate
=feminitate ,
pătrată=masculinitate
pătrată=masculinitate
„ Marginile incizale ale
dinţ
dinţilor maxilari ai femeilor
urmăresc curba buzei
inferioare
„ Când femeile vorbesc,
zâmbesc sau râd ele expun
mai mult dinţ
dinţii maxilari
superiori decât o fac
bărbaţ
bărbaţii

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 22 © 2003 By Default!

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 23 © 2003 By Default!

„ Forma arcadei rotunjită


„ Marginile incizale rotunjite
„ Incisivii laterali încalecă uşor incisivii centrali
„ Incisivi laterali şi canini mici
„ Caninii ascuţiţi

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 24 © 2003 By Default!

„ Arcadă pătrată
„ Incisivii centrali
acoperă uşor incisivii
laterali
„ Vârful caninilor teşit
„ Incisivi laterali şi canini
voluminoşi

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 25 © 2003 By Default!

Principiile formei

„ Percepţia
„ Principiul iluminării
„ Principiul liniei
„ Iluzia
„ Legea feţei

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 26 © 2003 By Default!

Percepţia

„ Percepţia vizuală este răspunsul ochiului la


experienţe trecute
„ Lumina, mişcarea, conturul, forma suprafaţei
şi textura, culoarea sunt părţi cu ajutorul
cărora creierul asociază o experienţă
anterioară cu noi stimuli

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 27 © 2003 By Default!

Principiul iluminării

„ Lumina apropie , iar întunericul depărtează


„ Se crează iluzia unei a treia dimensiuni :
profunzimea

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 28 © 2003 By Default!

Legea feţei mmm

„ Pentru ca dinţi diferiţi


(dizarmonici) să pară
asemănători , feţele
aparente trebuie să fie
egale
„ Faţa aparentă este
acea zonă a suprafeţei
vestibulare care este
delimitată de liniile de
tranziţie

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 29 © 2003 By Default!

Principiul liniei

„ O linie orizontală va
face un obiect să pară
mai lat
„ o linie verticală va face
un obiect să pară mai
înalt

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 30 © 2003 By Default!

Iluzia

„ Este arta schimbării


percepţiei astfel încât
un obiect să pară diferit
decât este în realitate
„ Crearea iluziilor este
cel mai important
obiectiv al esteticii
dentare
„ 3 tehnici: modificarea
formei, a poziţiei sau a
culorii

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 31 © 2003 By Default!

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 32 © 2003 By Default!

Spaţiu disponibil mezio-distal mărit

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 33 © 2003 By Default!

Spaţiu mezio-distal mărit

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 34 © 2003 By Default!

Spaţiu mezio-distal micşorat

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 35 © 2003 By Default!

Spaţiu vertical micşorat

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 36 © 2003 By Default!

Spaţiu vertical mărit

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 37 © 2003 By Default!

Evaluarea estetică

„ Dinţi
„ Gingie
„ Zâmbet
„ Lucrări protetice

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 38 © 2003 By Default!

Evaluarea estetică a dinţilor

„ Mărime
„ Formă
„ Poziţie
„ Culoare
„ Textură

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 39 © 2003 By Default!

Evaluarea estetică a dinţilor

„ mărime

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 40 © 2003 By Default!

Evaluarea estetică a dinţilor

„ Formă
„ Aplicaţii practice-
reconturare coronară

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 41 © 2003 By Default!

Reconturare coronară

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 42 © 2003 By Default!

Evaluarea estetică a dinţilor

„ poziţie

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 43 © 2003 By Default!

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 44 © 2003 By Default!

Evaluarea estetică a dinţilor

„ Culoare
„ Textură

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 45 © 2003 By Default!

Evaluarea estetică a gingiei

„ Culoare
„ Nivel
„ Volum
„ Ambrazuri

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 46 © 2003 By Default!

Culoare

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 47 © 2003 By Default!

Nivel

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 48 © 2003 By Default!

Epiteze gingivale

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 49 © 2003 By Default!

Fisuri Stilmann şi feston gingival


McCall

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 50 © 2003 By Default!

Volum

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 51 © 2003 By Default!

Triunghiurile negre

„ Apar atunci când papila


interdentară nu
completează spaţiul
interdentar
„ Cauze: retracţie
gingivală, formă
triunghiulară a dinţilor,
operaţii parodontale în
antecedente,fren labial
inserat în zona papilei
interdentare

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 52 © 2003 By Default!

Triunghiurile negre
tratament
-restaurări protetice
(faţete sau coroane)
-grefe gingivale
-frenotomie sau
frenectomie
-tratament ortodontic

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 53 © 2003 By Default!

Evaluarea estetică a zâmbetului

„ Buzele
„ Linia surâsului
„ Spaţiul negativ
„ Gradul de vizibilitate al
dinţilor
„ Linia interincisivă
„ Caracteristicile
zâmbetului perfect

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 54 © 2003 By Default!

buzele

„ Lungimea medie a
buzei superioare
(măsurată în repaus de
la subnasale la
marginea sa inferioară)
20-22mm la femei
tinere
22-24mm la bărbaţi
tineri

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 55 © 2003 By Default!

Buze scurte sau hiperactive


„ Buzele scurte = sub 20 mm. la
femei şi sub 22
22 mm.
mm. la bărbaţ
bărbaţi
„ Buze hiperactive – expunere
gingivală
gingivală excesivă
excesivă atunci când
înalţ
nalţimea feţ
feţei,nivelul gingiei,
gingiei,
lungimea buzei şi a incisivilor
centrali sunt în limite acceptabile
– Media translaţ
translaţiei este de 6-
6-8
mm de la repaus la surâs
maxim
– Buzele hiperactive
translatează de 1.5-1.5-2x mai
mult

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 56 © 2003 By Default!

Linia surâsului

„ Linia surâsului înaltă -


11%
„ Vizibilitate de 75-100%
din dinţii frontali
maxilari superiori- 69%
„ Linia surâsului joasă
(vizibilitate mai mică de
75%) - 20%

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 57 © 2003 By Default!

Aplicaţii practice

„ Linia surâsului joasă


praguri supragingivale

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 58 © 2003 By Default!

Spaţiul negativ

„ Când surâsul se
transformă în râs se
formează un spaţiu
întunecat între dinţii
maxilari şi mandibulari
„ Importanţa
ambrazurilor incizale

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 59 © 2003 By Default!

Gradul de vizibilitate al dinţilor

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 60 © 2003 By Default!

Linia interincisivă

„ Reperul liniei mediane


faciale: filtrumul buzei
superioare
„ Reperul liniei mediene
interincisive: papila
dentară interincisivă
„ Punctul de contact
interincisiv este
elementul cel mai
vizibil si mai variabil

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 61 © 2003 By Default!

Cauzele deviaţiei liniei interincisive

„ Absenţa unor dinţi


„ Asimetrii scheletale

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 62 © 2003 By Default!

Kokich et al.

„ Discrepanţele dintre liniile mediane faciale şi


interincisive nu sunt de regulă observate de
interlocutori
„ Înclinarea liniei interincisive este întotdeauna
observată
„ Linia interincisivă nu trebuie să fie neapărat
pe linia mediană facială ci trebuie să fie
dreaptă

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 63 © 2003 By Default!

Caracteristicile zâmbetului perfect

„ Proporţ
Proporţia centralilor
„ Proporţ
Proporţia de aur a
frontalilor maxilari
„ Linii mediene
„ Înclinare axială
„ Marginea liberă incizală
„ Puncte de contact
„ Forma arcadei
„ Gradaţ
Gradaţia
„ Simetria gingivală
„ Conturul gingival
„ Zenitul gingival

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 64 © 2003 By Default!

Proporţia centralilor superiori

„ lăţimea / înalţime trebuie sa fie între 75% şi 80%,


ideal 77%

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 65 © 2003 By Default!

Simetria şi dominanţa
centralilor este cheia

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 66 © 2003 By Default!

Gingivectomie pentru a optimiza


raportul lăţime / înalţime

„ Determinarea poziţiei
marginii incizale
„ Măsurarea lăţimii
dintelui
„ Identificarea nivelului
gingival la care raportul
lăţime/ înîlţime este
optim

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 67 © 2003 By Default!

„ Pentru a calcula înăţimea pentru o lăţime


dată se foloseşte urmatoarea formulă:
„ Lăţimea X 1,25 = 80% L/ H
„ Lăţimea X 1,38 = 73% L/ H
„ Lăţimea X 1,50 = 67% L/ H
„ 8X 1,25 = 10
„ 8X 1,38 = 11
„ 8X 1,50 = 12

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 68 © 2003 By Default!

Proporţia de aur a frontalilor


maxilari

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 69 © 2003 By Default!

Linii mediene

„ Linia interincisivă centrală trebuie să corespundă


cu linia mediană a feţei

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 70 © 2003 By Default!

Înclinare axială

„ Toţi dinţii trebuie să aibă o uşoară înclinare spre


mezial

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 71 © 2003 By Default!

Marginea liberă incizală

„ Marginea liberă incizală superioară trebuie să fie


paralelă cu buza inferioară în timpul surâsului

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 72 © 2003 By Default!

Puncte de contact

„ Punctele de contact interdentare sunt situate mai


cervical progresiv cu cât dinţii sunt mai posteriori

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 73 © 2003 By Default!

Forma arcadei

„ Dacă se trage o linie prin centrul caninilor ,aceasta


trebuie să treacă prin centrul papilei incisive
„ Dacă linia trece prea posterior – arcadă îngustă
„ Dacă linia trece prea anterior – arcadă prea lată

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 74 © 2003 By Default!

Gradaţia

„ Dinţii trebuie să
prezinte mărimi
descrescânde înspre
zonele situate distal de
linia mediană

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 75 © 2003 By Default!

Simetria gingivală

„ Gingia trebuie să arate la fel în ambele părţi ale


liniei mediene
„ În timpul zâmbetului nu trebuie să fie vizibili mai
mult de 3 mm. de ţesut gingival

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 76 © 2003 By Default!

Conturul gingival

„ Dacă se trage o linie de la punctul cel mai superior


al coletului caninului la punctul cel mai superior al
coletului incisivului central, coletul incisivului lateral
trebuie să fie la 1-2 mm de această linie

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 77 © 2003 By Default!

Zenitul gingival

„ Cel mai înalt punct al


gingiei trebuie să fie în
dreptul coletului
caninului

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 78 © 2003 By Default!

Evaluarea estetică a lucrărilor


protetice
„ Profilul de emergenţă
„ Aspectul nenatural

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 79 © 2003 By Default!

Profilul de emergenţă gingival

„ Lizereul metalic
„ Supraconturarea
„ Corpul de punte ovat
„ Protezările pe implante

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 80 © 2003 By Default!

Lizereul metalic şi supraconturarea

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 81 © 2003 By Default!

Corpul de punte ovat

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 82 © 2003 By Default!

Protezarea pe implante

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 83 © 2003 By Default!

Protezarea pe implante

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 84 © 2003 By Default!

Aspect nenatural

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 85 © 2003 By Default!

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 86 © 2003 By Default!

Minuni estetice

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 87 © 2003 By Default!

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 88 © 2003 By Default!

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 89 © 2003 By Default!

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 90 © 2003 By Default!

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 91 © 2003 By Default!

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 92 © 2003 By Default!

Valori estetice

„ culoarea dinţilor se potriveşte vârstei


„ raportul dento-facial este acceptabil
„ nu există defecte dentare vizibile
„ marginea liberă incizală superioară trebuie să fie
paralelă cu buza inferioară în timpul surâsului
„ liniile interincisive trebuie să corespundă
„ absenţa inflamaţiei gingivale
„ armonia contururilor gingivale cervicale şi
interproximale (linia coletului)
„ absenţa triunghiurilor negre

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 93 © 2003 By Default!

Culoarea în protetica fixă

„ Principiile culorii
„ Determinarea cromatică în stomatologie

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 94 © 2003 By Default!

Culoarea
„ senzaţia produsă de
totalitatea radiaţiilor
luminoase de diferite
frecvenţe care permite
ochiului uman să
deosebească între ele două
părţi vecine,omogene şi egal
iluminate,vazute simultan
„ unul dintre cei mai importanţi
determinanţi ai esteticii în
stomatologie
„ un criteriu de bază după care
materialele dentare sunt
clasificate drept estetice sau
inestetice
A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 95 © 2003 By Default!

Principiile culorii

„ Natura spectrală
„ Adiţia
„ Substracţia
„ Culori complementare
„ Metamerism
„ Sisteme de clasificare
„ Parametrii

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 96 © 2003 By Default!

Natura spectrală a culorii

„ 1666– Isaac Newton


„ 380-780 nm
„ ROGVAIV –culori
spectrale

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 97 © 2003 By Default!

Sistemul aditiv

„ Culori primare : roşu,


verde, albastru
„ Culori secundare :
galben, magenta, cian
„ Cunoaşterea acestui
sistem –realizarea
televizorului color

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 98 © 2003 By Default!

Sistemul substractiv

„ Culori primare :roşu,


galben, albastru
„ Culori secundare: violet,
verde, orange
„ Uşor de folosit în condiţiile
lucrului cu pigmenţi
„ Aplicabil în stomatologie

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 99 © 2003 By Default!

Culori complementare

„ Culorile direct opuse în


roata culorii :galben-
:galben-
violet,albastru-
violet,albastru-orange,
roş
roşu-verde
„ o culoare primară+
primară+ o
culoare complementară
secundară = gri gri
„ Practic : pt. modificarea
modificarea
culorii, pt scăderea
scăderea
saturaţ
saturaţiei şi a strălucirii se
aplică culoarea
complementară peste
culoarea ce trebuie
modificată

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 100 © 2003 By Default!

Fenomenul de metamerism

„ Un obiect poate avea


culori diferite în condiţii
diferite de iluminare

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 101 © 2003 By Default!

Sisteme de clasificare a culorii

„ Sistemul de ordonare a culorilor Munsell


„ Sistemul color CIELAB

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 102 © 2003 By Default!

Sistemul Munsell

„ 1915- Albert Henry Munsell


„ Cu cât saturaţia e mai mare,
culorile sunt mai îndepărtate de
axă
„ Culorile de aceeaşi saturaţie
situate în planuri diferite se
găsesc pe un cerc
„ Culoarea are 10 gradaţii

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 103 © 2003 By Default!

Sistemul Munsell

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 104 © 2003 By Default!

Parametrii culorii

„ Culoarea sau nuanţa (HUE)


„ Saturaţia sau intensitatea (CHROMA)
„ Strălucirea sau luminozitatea (VALUE)

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 105 © 2003 By Default!

Culoarea (HUE)

„ Este determinată de
lungimea de undă
reflectată sau/şi
transmisă

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 106 © 2003 By Default!

Saturaţia (CHROMA)

„ Este dată de concentraţia pigmentului

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 107 © 2003 By Default!

Strălucirea (VALUE)

„ O consecinţă a cantităţii de energie


luminoasă reflectată sau transmisă
de obiect
„ Este cel mai important factor în
alegerea culorii
„ Dacă stralucirea se potriveşte, mici
variaţii ale culorii sau ale saturaţiei
nu vor fi observate

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 108 © 2003 By Default!

Determinarea cromatică în
stomatologie

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 109 © 2003 By Default!

O culoare aproximativă este o notă


falsă care poate costa scump

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 110 © 2003 By Default!

Factori ce influenţează perceperea


culorii
„ Factori fiziologici şi „ Timpul privirii unei
patologici ai organului culori
vizual „ Culori percepute
„ Intensitatea iluminării imediat înainte
existente (contrast temporal)
„ Compoziţia spectrală a „ Structura formei şi
luminii care acţionează suprafeţei obiectului
„ Culoarea mediului „ Factori psihologici
înconjurător (contrastul „ Unghiul din care privim
spaţial)

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 111 © 2003 By Default!

Principii generale în alegerea


culorii
Luminozitatea Ambiantă:
„ Condiţii standardizate 1000-2000 lx, 4250-6000K
(tuburi fluorescente cu indicativul xx-950).
„ Condiţii ne-standardizate: dimineaţa, cer uşor
noros, aproximativ 1m de o fereastră îndreptată
spre Nord.
„ Lumina puternică (>1500 lx) “spală” culoarea şi
creşte strălucirea.
„ Lumina slabă (<1500 lx) schimbă culoarea spre
nuanţe de gri.
„ Aspectul strălucitor – întunecat se evaluează mai
uşor la lumină redusă.

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 112 © 2003 By Default!

Mediul Ambiant:

„ Coloritul ambiant trebuie să fie cât mai


neutru. Se vor evita: draperii/perdele
colorate, obiectele intens colorate din
exterior vor fi plasate prin poziţionarea
operatorului în afara câmpului vizual, rujul de
pe buzele pacientelor trebuie îndepărtat,
hainele intens colorate ale pacientului vor fi
acoperite cu un câmp de culoare neutră (de
ex. culoarea untului)

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 113 © 2003 By Default!

Distanţa:

„ Înregistrarea culorii se va face de la o


distanţă cât mai mare (aproximativ o lungime
de braţ)
„ Cavitatea bucală a pacientului trebuie să fie
la acelaşi nivel cu ochii medicului, astfel încât
sa fie folosită foveea centralis a retinei.

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 114 © 2003 By Default!

Ochelarii Operatorului:

„ Ochelarii pot altera înregistrarea


cromatică atunci când au lentile colorate.

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 115 © 2003 By Default!

Oboseala:

„ Oboseala cromatică intervine la 5-7 secunde


de observaţie atentă; după acest interval,
operatorul îşi va muta privirea asupra unui
obiect de culoare neutră (albastră )
„ Determinarea culorii se face la începutul
şedinţei pentru ca ochii medicului să fie
odihniţi

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 116 © 2003 By Default!

Alte sfaturi:

„ Când sunteţi în dubiu , alegeţi întotdeauna


prima determinare
„ Caninul va fi utilizat ca element de referinţă
în alegerea culorii deoarece are cea mai
mare saturaţie a culorii dominante (în
regiunea sa cervicală)
„ Când întâmpinaţi dificultăţi în alegerea
culorii, alegeţi mereu culoarea cu strălucirea
mai crescută şi saturaţia mai scăzută

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 117 © 2003 By Default!

Structura formei

„ Dacă se doreşte
conservarea aspectului
cromatic al dinţilor
stâlpi, înregistrarea
trebuie realizată
înaintea preparării.
După şlefuire, dinţii
apar mai albi din cauza
deshidratării si din
cauza faptului că nu
sunt lustruiţi.

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 118 © 2003 By Default!

Chei de culori VITA

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 119 © 2003 By Default!

Cheia de culori VITAPAN 3D


MASTER
„ 5 nivele pentru strălucire
(luminozitate, valoare)
„ 3 tipuri de culoare (hue) L
(galben), M (mediu), R
(roş
(roşu) pentru fiecare dintre
nivele 2-
2-4 de luminozitate;
nivelele 1 şi 5 prezintă
prezintă
numai culoarea M
„ 2 nivele de saturaţ
saturaţie
(chroma) pentru fiecare
culoare, cu excepţ
excepţia M care
prezintă
prezintă 3 nivele

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 120 © 2003 By Default!

Etapa I

„ Se alege strălucirea
(value)

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 121 © 2003 By Default!

Etapa I - grupa 1-5

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 122 © 2003 By Default!

Etapa II

„ Se alege saturaţia
(chroma) din grupa M

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 123 © 2003 By Default!

Etapa II

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 124 © 2003 By Default!

Etapa III

„ se verifică culoarea
(hue) M, L (galben), R
(roşu)
„ dacă nu se observă
corespondenţa
perfectă, se
înregistrează culorile
limitante

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 125 © 2003 By Default!

Etapa III

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 126 © 2003 By Default!

Comunicarea cu laboratorul de
tehnică dentară

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă


Slide 127 © 2003 By Default!

Spectrofotometre

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 128 © 2003 By Default!

Mulţumesc pentru atenţie

A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

catedra de protetică dentară fixă