Sunteți pe pagina 1din 7

1. Instalație de reflecție a radiației calorice solare.

Centrale solare cu câmpuri de


colectoare. Producerea energiei termice cu ajutorul oglinzilor reflectorizante

Energia solară care cade pe sol poate fi reflectată cu ajutorul unor oglinzi. Oglinzile
trebuie să fie astfel amplasate încât să asigure direcționarea razelor reflectate să bată într-un
singur punct. În acel punct de concentrare a energiei termice se amplasează un acumulator de
energie calorică format dintr-un vas în care se află un fluid care preia toată energia calorică
reflectată de oglinzile care preiau energia transmisă de razele solare. Oglinzile sunt fabricate
cu un diametru cuprins între 3 și 25 m rezultând o putere instalată de până la 50 kW pe
modul. La instalațiile de acest tip receptorul este conectat la un motor Stirling care transformă
energia termică direct în energie mecanică putând acționa un generator electric. Aceste
instalații ating un randament înalt în transformarea energiei solare în energie electrică (peste
30%). Modularitatea acestor instalații permite atât utilizarea lor în locuri izolate sau
independente, cât și conectareamai multora formând o centrală în cadrul generării distribuite a
energiei electrice. O soluție mai rară o constituie parcurile (fermele) de oglinzi parabolice.

Centrale cu ”receiver” central

În cazul centralelor cu turn solar este vorba de obicei de centrale pe bază de aburi
produși cu ajutorul energiei solare. Focarul (camera de combustie) încălzit până acum cu
păcură, gaz natural sau cărbune, este înlocuit de un focar solar așezat în vârful unui turn.
Radiația solară, a sute, chiar mii de oglinzi cu orientare automată după poziția soarelui este
reflectată către o suprafață absorbantă centrală numită ”receiver”. Datorită puternicei
concentrări de radiație, în turn apar temperaturi de ordinul a mii de grade. Temperatura
exploatabilă rațional este în jur de 1300C. Nivelele de temperaturi și prin acestea,
randamentul termic posibil de atins, sunt mult mai mari decât la centralele solare cu câmpuri
de colectoare. Agentul termic utilizat sunt nitrați fluizi, aburi sau aer cald. Acest principiu este
utilizat de fapt și la cuptorul de topire solar din Odeillo. În acest mod se pot genera
temperaturi cu valori adaptate necesităților proceselor tehnologice sau cerințelor accelerării
proceselor chimice. De regulă însă, căldura generată este utilizată prin intermediul unei
turbine de gaz sau de aburi la generarea de curent electric. În receiver agentul termic este
încălzit până la 1000C, în final utilizat la generarea de aburi.

Fig. 2.27. Amplasarea oglinzilor în jurul turnului în vârful căruia este amplasat
rezervorul

Fluidul încălzit este folosit la producerea energiei electrice cu ajutorul unei turbine de
aer cald la care se cuplează un generator electric. Energia produsă depinde de numărul de
oglinzi, de forma oglinzii care produce focalizarea radiației solare, știut fiind, că oglinzile de
formă concavă focalizează puternic radiația incidentă și de cantitatea de fluid folosită pentru
antrenarea turbinei de aer cald.

Sistemul de producere a apei calde și/sau a energiei electrice se compune din:

 oglinzi reflectorizante parabolice, concentratoare de energie;


 pompe de introdus apa rece în rezervorul încălzit de razele solare;
 rezervor de apă amplasat în vârful unui turn; apa din rezervor este încălzită de razele
solare cu ajutorul razelor reflectate de oglinzile din jurul turnului, oglinzi amplasate pe sol;
 conducta de legătură între rezervor și turbina amplasată la baza turnului;
Fig. 2.28. Alt mod de concepere și construcție a instalației
 rezervor de abur sau apă caldă;
 generator electric care produce energie electrică;
 vane de separare.

Principiulde funcționare a sistemului prezentat este următorul: oglinzile captează


razele solare, le reflectează și concentrează pe rezervorul de apă pe care o încălzește. Dacă se
dorește numai producerea de apă caldă temperatura apei este mai scăzută conform cerinței
consumatorului. Apa caldă este transferată la sol într-un rezervor din care se alimentează
consumatorul. Consumatorul o folosește ca apă menajeră, pentru încălzire sau în proces
tehnologic de producție. Dacă se dorește producerea de energie electrică, apa se
supraîncălzește până se transformă în abur. Aburul este introdus în turbina de abur care
antrenează un generator electric care produce energie electrică. Sistemul poate fi total
independent energetic pentru că pompa de alimentare cu apă a rezervorului cu apă rece se
poate alimenta cu energie electrică produsă de la generatorul instalației.

Fig. 2.29. Sistem de oglinzi reflectorizante, concentratoare a energiei razelor


solare spre un rezervor de apă amplasat în turn

Restul energiei produse se poate comercializa sau trimite consumatorilor proprii.


Avantajele instalației prezentate:

 energia solară este pusă gratuit la dispoziția producătorului de energie de natură și


mediul înconjurător, în cantități infinite;
 soluția de captare a energiei solare este simplă și nepoluantă;
 prima treaptă de conversie este simplă; energia primară solară captată cu ajutorul
oglinzilor parabolice este transformată direct în energie termică, care este transferată apei din
circuitul hidraulic termic; nu sunt piese în mișcare în instalația de captare și conversie;
 a doua treaptă de conversie este tot simplă; energia primară termică acumulată în
vaporii de apă este transformată în energie mecanică în turbina cu abur;
 a treia treaptă de conversie este la fel de simplă; energia primară mecanică acumulată
în rotorul turbinei este transformată în energie electrică în generatorul electric; există
experiență suficientă în acest domeniu fiind conversie clasică;
 procesul de captare a energiei primare solare și acumulare a energiei termice, dintr-o
formă în alta sunt nepoluante;
 toate transformările de energii dintr-o formă în alta sunt nepoluante;
 exploatare simplă a întregii instalații de captare, conversie și acumulare a energiei
calorice;
 instalația în timpul exploatării nu produce nici un tip de deșeuri sau produse poluante
care să afecteze mediul înconjurător;
 costurile de exploatare a întregii instalații sunt scăzute; personalul de supraveghere a
procesului este mic numeric, chiar nul, dacă regimul de funcționare al instalației nu se
modifică și se trece pe funcționare automată, asistat de calculator de proces; toate
componentele instalației pot funcționa nesupravegheate de personalul de exploatare;
 costul energiei electrice produse este mic în special datorită faptului că procurarea
energiei primare – solare, este nul, ea fiind utilizată așa cum este oferită de natură;
 costurile cu mentenanța întregii instalații, prevenția avariilor și întreținerea instalațiilor
sunt mici;
 pentru că conversiile de energii dintr-o formă în alta sunt cu pierderi mici,
randamentul global al întregii instalații este satisfăcător.

Schema de principiu a instalației descrise este prezentată în figura 1. Instalația


prezentată în figură produce atât energie termică, cât și energie electrică.

Fig. 1: Schema de principiu a instalației de producere apă caldă și energie electrică cu


ajutorul oglinzilor care reflectă radiațiile termice solare

2. Colectoarele cu jgheaburi parabolice

Colectoarele cu jgheaburi parabolice sunt constituite din oglinzi lungi curbate


transversal pe un profil de parabolă concentrând fluxul radiației solare reflectat pe un tub
absorbant situat în linia focală. Lungimea acestui tip de colectoare este cuprinsă în funcție de
tip între 20 și 150 m. Tubul absorbant este constituit dintr-o țeavă de metal acoperită în
exterior cu un strat absorbant și prin care curge agentul termic și care este în interiorul unui alt
tub, de astă dată confecționat din sticlă de borosilicat rezistent la acțiuni mecanice și chimice
fiind acoperit de un strat antireflectorizant. Între cele două tuburi este creat vid pentru a
reduce pierderile prin convecție. Energia radiației solare este transformată în energie calorică
și cedată agentului termic. Oglinzile parabolice sunt așezate de regulă în rânduri una după alta
pe direcția N-S, având un singur grad de libertate, rotația în jurul axei focale.

Încă din anul 1912 s-au utilizat colectoare cu jgheaburi parabolice de către firma
Shumann und Boys pentru generarea de aburi necesari acționării unei pompe de 45 kw în
Meadi/Egipt. Colectoarele aveau o lungime de 62 m și acopereau o suprafață de 1200 m2.

Între 1977 și 1982 au fost puse în funcțiune în SUA instalații pilot utilizând colectoare
cu jgheaburi parabolice. În 1981 a fost pusă în funcțiune o instalație pilot de producere
energie electrică de putere 500 kW la European Test Centre for Solar Energy Applications din
Platforma Solar de Almeria situat la marginea deșertului Desierto de Tabernas.

Fig. 2.31. Colector cu jgheaburi parabolice

Exploatarea comercială a acestui tip de centrale a început în anul 1984 în SUA în


deșertul Mojave din California. Cele 9 centrale SEGS’ = Solar Electricity Generation System
au o putere instalată totală de 354 MW. În colectoarele cu jgheaburi parabolice cu o lățime de
6 m și o lungime de până la 180 m se poate atinge o temperatură de 400C. Randamentul
centralei este de 14% și asigură energia necesară pentru cca 200000 locuințe. În luna iunie
2007 s-a dat în funcțiune centrala Nevada Solar One de lângă Boulder City/Nevada cu o
putere instalată de 64 MW cu posibilitatea de extensie până la 200 MW. Energia termică este
produsă de 19300 oglinzi de 4 m lungime înzestrate cu conducte absorbante (PTR70
Receiver) livrate de către firma SCHOTT AG. Se prevede construirea de centrale similare în
Marve, Algeria, Mexic și Egipt. Din anul 2006 se află în stadiu de construcție centrala
Andasol 1 de 50 MW, în prezent cea mai mare din Europa, proiectată de firma Solar
Millennium.

Instalații solare de tip Fresnel

O dezvoltare a tehnologiei cu jgheaburi parabolice o reprezintă așa numitele colectoare


cu oglinzi Fresnel. În acest caz în locul unei oglinzi parabolice se utilizează mai multe fâșii de
oglinzi plane situate toate la nivelul solului care se pot roti în jurul razei longitudinale pentru a
putea fi orientate câte una astfel ca să reflecte radiația solară în direcția tubului absorbant, în
spatele căruia se află o altă oglindă liniară cu rol de concentrare a fascicolelor primite de la
oglinzi într-o linie cât mai subțire. Acest concept este în faza de testare. Acest mod de
construcție îmbină principiul de funcționare al colectoarelor cu jgheaburi parabolice cu cel al
centralelor cu turn, dar renunțând atât la oglinzile curbate, cât și la dispozitivele de orientare
cu mai multe grade de libertate rămânând doar construcția modulară. Utilizând oglinzi plate
ușor de construit se scontează pe un preț scăzut. Utilizarea conductei absorbante este necesară
în continuare. Rezultă posibilitatea utilizării de conducte mai lungi, fără coturi, ceea ce reduce
pierderile datorită rezistenței hidraulice, în schimb apar pierderi de radiație solară datorită
umbririi reciproce a oglinzilor. Din anul 2004 o astfel de instalație este testată pe lângă o
centrală termică pe bază de cărbune din Australia de către Universitatea din New South Wales
și Sydney. după terminare instalația va produce cca 15 MW th energie termică pentru încălzirea
apei de alimentare a centralei din Lidell/Hunter Valley și va contribui la economisirea de
combustibil. Un modul format din 12 oglinzi acoperă o suprafață de cca 1350 m 2 și
concentrează radiația solară pe o conductă absorbantă aflată la o distanță de 10 m deasupra
lor. Se produce abur în mod direct la o temperatură de 285ºC.

3. Cea mai mare instalație solară

Cea mai mare centrală termoelectrică solară din lume, cu putere de 400 MW, a fost
dată în folosință cu puțin timp în urmă (anul 2013). Companiile energetice NRG Energy,
BrightSource Energy și Google au pus în funcțiune cea mai mare instalație solară din lume
care produce energie electrică cu ajutorul energiei solare, capabilă să alimenteze cu
electricitate un oraș cu 140000 case, considerând că fievcare casă consumă în medie 2,6 kW.
Complexul aflat în deșertul Nevada – Statele Unite ale Americii la aproximativ 70 km de
orașul american Las Vegas folosește nu mai puțin 350000 oglinzi controlate de calculator,
fiecare oglindă cu suprafața unei uși de garaj, egală cu aproximativ 2,68 m2, pentru a îndrepta
razele soarelui spre cele 3 boilere instalate în vârful unor turnuri cu înălțimea de 140 m
fiecare. Controlul, supravegherea și comenzile calculatorului asigură o poziție a fiecărei
oglinzi în așa fel încât să asigure o recepție și reflexie a razelor solare care să permită
atingerea unei eficiențe maxime energetice a captării și reflexiei radiațiilor. În funcție de
poziția Soarelui pe cer oglinda își modifică poziția. Astfel, se asigură ca unghiul incident al
razelor solare să fie permanent de 90ºC, indiferent de ora din zi sau poziția Soarelui pe cer.
Energia solară concentrată cu ajutorul celor aproape 9 k m2 de oglinzi,cât totalizează întreaga
suprafață a tuturor oglinzilor este transferată rezervoarelor montate în vârfurile a trei turnuri.
Rezervoarele sunt străbătute de țevi umplute cu apă sub presiune. Apa din rezervoare este
direct încălzită de razele calorice reflectate de oglinzi din razele solare și reprezintă circuitul
primar al instalației de producere a energiei alorice. Transferul de căldură de la razele solare
calorice se face prin pereții rezervoarelor lichidului din ele.

Fig. 2.32. Unul din turnuri și centrala înconjurate de oglinzile reflectorizante.

Câmpul de colectoare ale centralei este compus din mai multe jgheaburi parabolice sau
colectoare Fresnel legate în paralel și numite concentroare liniare. Construirea de câmpuri de
colectoare paraboloide este de asemenea posibilă, dar vis-a-vis de concentroarele liniare sunt
foarte costisitoare. În ceea ce privește instalațiile cu jgheaburi parabolice, acestea sunt deja în
exploatare comercială. În câmpul de colectoare a radiației calorice solare se produce
încălzirea unui agent termic care poate fi ulei mineral sau abur supraîncălzit. La instalațiile cu
ulei se poate atinge o temperatură de până la 390ºC care într-un schimbător de căldură va
genera aburi. Dacă agentul termic este abur (instalații de tip DISS = Direct Solar Steam),
atunci nu este nevoie de schimbător de căldură, aburul fiind generat direct în conductele de
absorbție. În acest caz este posibilă atingerea de temperaturi de peste 800ºC. Aburul astfel
generat este colectat și alimentează o turbină cu aburi la care este cuplat un generator de
energie electrică. Lichidul din rezervoare încălzit de energia solară reflectată și concentrată de
toate oglinzile cedează căldura apei sub presiune din serpentinele de țevi. Apa sub presiune
încălzită la o temperatură mare este transformată în abur în circuitul secundar al instalației
termice. Aburul sub presiune este dirijat într-o turbină cu abur. Presiunea aburului care intră
în turbină produce o mișcare de rotație a rotorului turbinei de abur care la rândul lui
antrenează rotorul unui generator electric care produce energie electrică. Electricitatea este
generată cu ajutorul unor turbine convenționale de abur alimentate cu aburul supraîncălzit
generat de rezervoarele cu serpentinele de țevi. La baza fiecărui turn se află cîte o turbină cu
abur, cîte un generator electric și un transformator electric care asigură transportul energiei
produse prin cablu subteran la consumatori, cu pierderi minime. Avantajul acestui tip de
centrale constă în faptul că utilizează în parte tehnologie convențională disponibilă, în care
deja există multă experiență de exploatare.

Deși ideală pentru proiecte solare de energie regenerabilă, clima deșertică din Nevada
nu este deloc favorabilă pentru exploatarea termocentralelor în sistem convențional, bazate pe
turbine cu abur. Motivul este necesarul mare de apă, folosită pentru producerea de abur sub
presiune cantitate mare de abur pentru a crea suficientă presiune pentru rotirea rotorului
turbinei cu abur.

Fig. 2.33. Vedere aeriană a centralei solare cu cele trei turnuri și cele 350000 de oglinzi
reflectorizante

Soluția găsită în cazul de față este înlocuirea turnurilor de răcire cu schimbătoare de


căldură răcite cu aer, capabile să recupereze aburul rezidual pierzând cu până la 90% mai
puțină apă. Botezat Ivanpah Solar Electric Generating System, complexul realizat cu o
investiție de 2,2 miliarde dolari reduce emisiile de dioxid de carbon cu mai mult de 400000
tone anual. Din păcate, investiția nu va putea fi amortizată prea curând, din moment ce
costurile asociate producerii de electricitate în sistem termo-solar ajung la 261 dolari per
megawatt. Spre comparație, o centrală convențională pe cărbune poate produce 1 MWh de
electricitate la un cost de numai 100 dolari. Această diferență de preț se regăsește în două
cauze:

 prețul actual, scăzut al cărbunelui folosit în centrale clasice termo;


 eficiența scăzută a transformării energiei calorice a soarelui în căldură necesară
transformării apei în abur la centrala solară.

Dacă însă avem în vedere că centrala solară este total nepoluantă, efectele asupra
mediului sunt total inofensive, câștigul este incomparabil. Se știe că o termocentrală care arde
cărbune poluează mai multe zone, de la cea de unde se exploatează cărbunele, la cea în care se
depozitează temporar pentru a fi transportat, zonele prin care este transportat de la locul
exploatării la locul de consum, zona în care se arde la termocentrală. Poluarea totală datorită
exploatării, depozitării, transportului și arderii cărbunelui în termocentrale este mult mai
mare. Dacă adăugăm costurile necesare construirii de instalații depoluante în toate zonele
afectate de prezența și mișcarea cărbunelui folosit pentru ardere, costul pe MW de electricitate
produs este mult mai mare decât cel produs cu ajutorul energiei solare și timpul de recuperare
al investiției centralei termice solare scade foarte mult. La Odeillo în Pyrenees (Franța) s-a dat
în 2007 în funcțiune un furnal solar (solar furnace) care realizează temperatura de 3000ºC,
folosit la incinerarea deșeurilor.

S-ar putea să vă placă și