Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ

METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE CENTRATE PE ELEV

Modulul 1: DIDACTICA INTERACTIVITĂȚII ȘI DIDACTICA CENTRĂRII PE ELEV

Fișa de aplicație

1.2

EXERCIȚIU DE REFLECȚIE
PENTRU PROFESORUL INTERACTIV

Gândiți-vă ce înseamnă învățare interactivă și, din această perspectivă, completaţi


următoarele enunţuri:

1. Apreciez cel mai mult la elevii mei sinceritatea, bunul simt, modestia.
2. Trebuie să-i învăţ pe elevii mei să gândească, să participe cu idei noi.
3. Cred că elevii mei învaţă cel mai bine atunci cînd învață logic cu ajutorul exemplelor și
apoi înțeleg teoria pentru a o putea aplica.
4. Elevii mei au nevoie cu adevărat să fie motivați și să învețe aprofundat.
5. Cred că în relaţia cu elevii trebuie să manifest preocupare pentru toți elevii și să le înțeleg
punctele de vedere.

Care dintre răspunsuri demonstrează că, în procesul educaţional, vă centraţi pe cel educat,
adică pe elev? Argumentaţi.
Cred că ne centrăm pe elev atunci cănd le incităm procesul de analiză logică, astfel încât
ceea ce învată la școală să fie o lecție importantă pentru viață și de lungă durată.
Eu pun accent pe aplicarea cunoștințelor dobândite la școala în practică, pentru că fără
practică teoria nu are farmec.

“ȘANSA de a merge la ȘCOALĂ împreună!” POCU/74/6/18/107019