Sunteți pe pagina 1din 4

Informaţii generale

cursuri organizate de
Coordonator curs: Prof Dr. Constantin Ciuce
Directori de cursi: Dr. V. Binţinţan, Dr. R. Seicean
Clinica
Secretariat: Flavia Bobos Inscrieri: Chirurgie I
Cl. Chirurgie I Prorectoratul didactic Cluj Napoca
400006 Cluj Napoca UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca
Str. Clinicilor nr 3-5 Str. V. Babes nr. 9
telefon/fax: 0264/590837
e-mail: flaviab@umfcluj.ro Locul de desfasurare a cursurilor
în colaborare cu
Informatii suplimentare
Centrul de Aptitudini Practice și
Simulare în Medicina al UMF Cluj
Chirurgie
Dr. Vasile Bintintan Napoca
Str. Gh Marinescu nr. 23
laparoscopică Departamentul
tel: 0723276626
e-mail: vasile.bintintan@umfcluj.ro Cluj Napoca de Anestezie şi
cursuri de perfecționare Terapie Intensivă
Specificul cursurilor postuniversitară al Clinicii
Accentul pus pe partea practica Chirurgie I
Program 2013-2014
şi
5 motive pentru care merită să vă înscrieți la aceste cursuri
* acoperim o gamă largă de proceduri, de la tehnicile de Centrul de Aptitudini
bază până la intervenții chirurgicale complexe Practice și Simulare
* aveți posibilitatea de a opera pe animale mari, aflate în Medicină al
în anestezie generală IOT, similar situației clinice UMF Cluj Napoca
* partea practică este predominantă, aveți posibilitatea
de a vă antrena în tehnicile de bază si a efectua ca prim
operator procedeele chirurgicale propuse
* oferim posibilitatea de training la simulatorul virtual
* veți fi înconjurați de o atmosferă destinsă si plăcută

Parteneri
cursuri organizate
sub egida

ARCE
Cursuri de inițiere Cursuri de chirurgie avansată

Curs de Curs de
inițiere în deprindere
chirurgia a aptitudinilor
laparoscopică practice în
chirurgia
laparoscopică
20-22 Februarie
2014
14-16 Noiembrie
2013

Obiective:
* introducere în principiile chirurgiei
laparoscopice Obiective:
* deprinderea tehnicilor de baza * lărgirea orizontului de aplicare a chirurgiei
- mânuirea instrumentelor laparoscopice laparoscopice în practica clinica
- orientarea tridimensională în câmpul * perfecționarea performanței individuale în
operator, disecție laparoscopica tehnicile minim-invazive
- sutura laparoscopica, * efectuarea de intervenții chirurgicale în condiții
- noduri intra/extracorporeale apropiate de cele din blocul operator
Mijloace: Mijloace:
Procedee oferite: - apendicectomie, colecistectomie
* prelegeri teoretice * prelegeri teoretice/discuții de caz/
* exerciții practice la pelvitrainer * suturi/noduri laparoscopice - gastroentero/enteroenteroanastomoza
* disecție pe organe ex-vivo comentarii filme video mecanica (pensa Endo-GIA)
si POP-trainer * operații pe animale mari (porci) în
* proceduri chirurgicale complete pe - sutura unei perforații gastrice
* exerciții practice la simulatorul anestezie generala IOT
organ ex-vivo - splenectomie
virtual LAP Mentor II * exerciții practice la pelvitrainer
- colecistectomie - fundoplicatura Nissen
- anastomoze enterale si POP-trainer
Adresabilitate: * exerciții practice la simulatorul
* medici rezidenți si specialisti de Număr cursanți: virtual LAP Mentor II Adresabilitate:
chirurgie generală, ginecologie, * 12-18 cursanți * medici rezidenți si specialisti de chirurgie
urologie, fără experiența în chi- Număr cursanți: generală, ginecologie, urologie, cu experiența
rurgia laparoscopică * 12 cursanți în chirurgia laparoscopică
Cursuri de inițiere Cursuri de chirurgie avansată

Curs de Curs de
inițiere în deprindere
chirurgia a aptitudinilor
laparoscopică practice în
chirurgia
laparoscopică
20-22 Februarie
2014
14-16 Noiembrie
2013

Obiective:
* introducere în principiile chirurgiei
laparoscopice Obiective:
* deprinderea tehnicilor de baza * lărgirea orizontului de aplicare a chirurgiei
- mânuirea instrumentelor laparoscopice laparoscopice în practica clinica
- orientarea tridimensională în câmpul * perfecționarea performanței individuale în
operator, disecție laparoscopica tehnicile minim-invazive
- sutura laparoscopica, * efectuarea de intervenții chirurgicale în condiții
- noduri intra/extracorporeale apropiate de cele din blocul operator
Mijloace: Mijloace:
Procedee oferite: - apendicectomie, colecistectomie
* prelegeri teoretice * prelegeri teoretice/discuții de caz/
* exerciții practice la pelvitrainer * suturi/noduri laparoscopice - gastroentero/enteroenteroanastomoza
* disecție pe organe ex-vivo comentarii filme video mecanica (pensa Endo-GIA)
si POP-trainer * operații pe animale mari (porci) în
* proceduri chirurgicale complete pe - sutura unei perforații gastrice
* exerciții practice la simulatorul anestezie generala IOT
organ ex-vivo - splenectomie
virtual LAP Mentor II * exerciții practice la pelvitrainer
- colecistectomie - fundoplicatura Nissen
- anastomoze enterale si POP-trainer
Adresabilitate: * exerciții practice la simulatorul
* medici rezidenți si specialisti de Număr cursanți: virtual LAP Mentor II Adresabilitate:
chirurgie generală, ginecologie, * 12-18 cursanți * medici rezidenți si specialisti de chirurgie
urologie, fără experiența în chi- Număr cursanți: generală, ginecologie, urologie, cu experiența
rurgia laparoscopică * 12 cursanți în chirurgia laparoscopică
Informaţii generale
cursuri organizate de
Coordonator curs: Prof Dr. Constantin Ciuce
Directori de cursi: Dr. V. Binţinţan, Dr. R. Seicean
Clinica
Secretariat: Flavia Bobos Inscrieri: Chirurgie I
Cl. Chirurgie I Prorectoratul didactic Cluj Napoca
400006 Cluj Napoca UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca
Str. Clinicilor nr 3-5 Str. V. Babes nr. 9
telefon/fax: 0264/590837
e-mail: flaviab@umfcluj.ro Locul de desfasurare a cursurilor
în colaborare cu
Informatii suplimentare
Centrul de Aptitudini Practice și
Simulare în Medicina al UMF Cluj
Chirurgie
Dr. Vasile Bintintan Napoca
Str. Gh Marinescu nr. 23
laparoscopică Departamentul
tel: 0723276626
e-mail: vasile.bintintan@umfcluj.ro Cluj Napoca de Anestezie şi
cursuri de perfecționare Terapie Intensivă
Specificul cursurilor postuniversitară al Clinicii
Accentul pus pe partea practica Chirurgie I
Program 2013-2014
şi
5 motive pentru care merită să vă înscrieți la aceste cursuri
* acoperim o gamă largă de proceduri, de la tehnicile de Centrul de Aptitudini
bază până la intervenții chirurgicale complexe Practice și Simulare
* aveți posibilitatea de a opera pe animale mari, aflate în Medicină al
în anestezie generală IOT, similar situației clinice UMF Cluj Napoca
* partea practică este predominantă, aveți posibilitatea
de a vă antrena în tehnicile de bază si a efectua ca prim
operator procedeele chirurgicale propuse
* oferim posibilitatea de training la simulatorul virtual
* veți fi înconjurați de o atmosferă destinsă si plăcută

Parteneri
cursuri organizate
sub egida

ARCE

S-ar putea să vă placă și