Sunteți pe pagina 1din 7

Repartizarea generală a orelor

Recapitulare 22 ore
Predare - învățare 103 ore
Evaluare 9 ore
Total 132 ore

Repartizarea orelor în conținuturi


I Recapitulare și completări. 15 ore
II Numerele naturale 0 – 1 000 13 ore
III Adunarea și scăderea în concentrul 0 – 1 000 29 ore
IV Înmulțirea și împărțirea în concentrul 0 – 47 ore
1 000
V Elemente intuitive de geometrie și măsurări 23 ore
VI Recapitulare finală 7 ore

competenȚ E specifice
I. Identificarea şi utilizarea conceptelor matematice şi a limbajului matematic în situaţii diverse.
II. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate.
III. Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizînd achiziţiile matematice.
IV. Explorarea/investigarea unor situaţii-problemă reale sau modelate, integrînd achiziţiile matematice şi cele
din alte domenii.
1
Indicatorii Nr. de
competențelor
specifice(CS) și a
ore
unităților de № Unități de conținuturi Data Notă
competențe (S)
conform
curriculumului
CS S I Recapitulare și completări. 15
1 Numerele naturale de la 0 la 100. 1
2 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
1.1, 3 Adunarea şi scăderea pînă la 100. 1
1.2, 4 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
1.3, 5 Legătura dintre adunare şi scădere. 1
1.4, 6 Oră de sinteză 1
2.3, 7 Evaluare iniţială. 1
I 2.4, 8 Înmulţirea şi împărţirea tabelară. 1
II 2.5, 9 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
III 2.6, 10 Legătura dintre înmulţire şi împărţire. 1
IV 2.7, 11 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
3.2, 12 Ordinea efectuării operaţiilor. 1
3.5 13 Oră de sinteză 1
14 Evaluare sumativă 1
15 Analiza evaluării sumative. 1
Numerele naturale 0 – 1 000 13
16 Numere formate dni sute întregi. 1
17 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
18 Numere formate din sute, zeci, unităţi. 1
I 1.1 19 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
II 1.2 20 Monede şi bancnote. Schimb de bani. 1
III 1.3 21 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
IV 1.4 22 Compararea numerelor pînă la 1000. 1
1
23 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
24 Ordonarea numerelor pînă la 1000. 1
25 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
1.5 26 Oră de sinteză 1
27 Evaluare sumativă 1
28 Analiza evaluării sumative. 1
II Adunarea și scăderea în concentrul 0 – 1 000 29
29 Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin. 1
30 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
31 Adunarea cu trecerea peste ordinul unităţilor. 1
32 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
2.1 33 Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor. 1
2.2 34 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
2.3 35 Adunarea şi scăderea cu trecerea peste ordinul unităţilor. 1
2.4 36 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
2.5 37 Adunarea cu trecerea peste ordinul zecilor. 1
2.6 38 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
39 Scăderea cu împrumut la ordinul sutelor. 1
40 Consolidăm şi dezvoltăm 1
41 Legătura dintre adunare şi scădere. 1
42 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
I 2.1 43 Adunarea şi scăderea cu trecerea peste ordin. 1
II 2.2 44 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
III 2.3 45 Oră de sinteză 1
IV 2.4 46 Evaluare sumativă 1
2.5 47 Analiza evaluării sumative. 1
2.6 48 Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor şi al zecilor. 1
49 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
50 Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor şi al sutelor. 1
1

51 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
52 Probleme cu adunări şi scăderi. 1
53 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
54 Adunarea cu trecere peste ordin. 1
55 Oră de sinteză 1
56 Evaluare sumativă 1
57 Analiza evaluării sumative. 1
III Înmulțirea și împărțirea în concentrul 0 – 1 000 47
58 Înmulţirea unui număr cu o sumă. 1
3.1 59 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
3.2 60 Înmulţirea cu 10 şi 100. 1
3.3 61 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
3.4 62 Înmulţirea cu numere formate din zeci sau sute întregi. 1
3.5 63 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
3.6 64 Înmulţirea fără trecere peste ordin a unui număr de două sau de trei 1
3.7 cifre cu un număr de o cifră.
65 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
I 3.1 66 Înmulţirea cu trecere peste ordin a unui număr de două cifre cu un 1
II 3.2 număr de o cifră.
III 3.3 67 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
IV 3.4 68 Înmulţirea cu trecere peste ordin a unui număr de trei cifre cu un 1
3.5 număr de o cifră.
3.6 69 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
3.7 70 Oră de sinteză 1
71 Evaluare sumativă 1
72 Analiza evaluării sumative. 1
73 Împărţirea exactă a unui număr format din zeci sau sute la un 1
număr de o cifră.
74 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
75 Împărţirea exactă la 10, 100. 1
76 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
1
77 Împărţirea exactă la numere formate din zeci sau sute întregi. 1
78 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
79 Împărţirea cu rest. 1
80 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
81 Exerciţii şi probleme cu împărţiri exacte şi împărţiri cu restul 1
diferit de 0.
82 Împărţirea unei sume la un număr. 1
83 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
84 Împărţirea unui număr format de două cifre la un număr de o cifră 1
cînd zecile deîmpărţitului se împart exact la împărţitor.
85 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
86 Împărţirea unui număr de trei cifre la un unmăr de o cifră, cînd 1
sutele şi zecile deîmpărţitului se împart exact la împărţitor.
87 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
88 Oră de sinteză 1
3.1 89 Evaluare sumativă 1
I 3.2 90 Analiza evaluării sumative. 1
II 3.3 91 Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, cînd 1
III 3.4 zecile deîmpărţitului nu se împart exact la împărţitor.
IV 3.5 92 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
3.6 93 Împărţirea unui număr de trei cifre la un număr de o cifră, cînd 1
3.7 zecile deîmpărţitului nu se împart exact la împărţitor.
94 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
95 Rezolvare şi creare de exerciţii şi probleme. 1
96 Exerciţii aplicative. 1
97 Împărţirea unui număr de trei cifre la un unmăr de o cifră, cînd 1
sutele deîmpărţitului nu se împart exact la împărţitor, iar cîtul este
scris cu trei cifre.
98 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
I 99 Împărţirea unui număr de trei cifre la un unmăr de o cifră, cînd 1
1
cîtul este un număr format din zeci şi unităţi.
100 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
101 Exerciţii aplicative. 1
102 Oră de sinteză 1
103 Evaluare sumativă 1
104 Analiza evaluării sumative. 1
IV Elemente intuitive de geometrie și măsurări 23
105 Figuri geometrice. 1
106 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
107 Corpuri geometrice. 1
II 108 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
III 109 Măsurarea lungimii. Decimetrul. 1
IV 110 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
4.1 111 Măsurarea lungimii. Transformarea unităţilor de măsură. 1
4.2 112 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
4.3 113 Măsurarea masei. 1
4.4 114 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
4.5 115 Măsurarea capacităţii. 1
116 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
117 Măsurarea cantităţilor. 1
118 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
119 Măsurarea timpului. Ceasul. 1
120 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
121 Măsurarea timpului. Calendarul. 1
I 4.1 122 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
II 4.2 123 Unităţi monetare. 1
III 4.3 124 Consolidăm şi dezvoltăm. 1
IV 4.4 125 Oră de sinteză 1
4.5 126 Evaluare sumativă 1
1

127 Analiza evaluării sumative. 1


V Recapitulare finală 7
128 Cum înţelegem numerele naturale? 1
129 Cum ştim să folosim operaţiile aritmetice? 1
130 Cum ne pricepem să creăm şi să rezolvăm probleme? 1
131 Cum ne pricepem să recunoaştem formele geometrice? 1
132 Cît de icusiţi suntem la măsurări? 1
133 Cît de isteţi am devenit? 1
134 Exerciţii recapitulative. 1
1