Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR Liceul Teoretic "Mihai Eminescu",

oraşul Făleşti

Pentru elevii claselor I-IV se


stabilesc următoarele vacanțe:
vacanța de toamnă 27.10.2021 – CLASA a III-a ,,E”
31.10.2021 (5 zile); AN ȘCOLAR 2021-2022
vacanţa intersemestrială (de iarnă)
24.12.2021 - 09.01.2022 (16 zile);
vacanţa de primăvară 05.03. -
08.03.2022 (4 zile);
vacanţa de Paşti 23.04. –
02.05.2022 (10 zile).

Durata lecției în clasa I în


semestrul întâi, în luna
septembrie, constituie 35 minute,
în clasa I în semestrul II și în
clasele II-IV este de 45 de minute.

Durata recreaţiilor constituie


10-15 minute după fiecare lecţie.
După lecția a II-a sau a III-a se
Prof. Glavan Ana
programează o pauză mare de 15- Tel. 060739283
20 de minute. E-mail:
glavanana0@gmail.com
PLAN CADRU : 10 PAŞI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA RELAŢIEI
PĂRINTE – COPIL

Limba şi literatura română : 5 ore / Minim 5 minute pe zi vorbiţi-i despre şcoală, despre
cum se simte, despre nevoile lui, despre ce-i place
sau ce nu-i place.
săptamână Arătaţi-i copilului că ceea ce face la şcoală vă
Matematică : 4 ore / săptămână interesează. Momentul începerii acestui dialog şi
tonul vocii sunt foarte importante.
Asiguraţi-i copilului condiţii minime pentru învăţat.
Amenajaţi-i un spaţiu personal şi implicaţi-l în
Activităţi de învăţare în grup: aranjarea lui.
3 ore / săptămână Nu rezolvaţi dumneavoastră temele copilului, trebuie
doar să fiţi acolo pentru a-i răspunde la întrebări,
Activităţi tematice: 3 ore / săptămână pentru a-i oferi exemple.
Educaţie fizică: 2 ore /săptămână Nu vă exprimaţi nemulţumirile pe care le aveţi la
adresa învaţătorului /profesorilor în prezenţa
copilului. Este mai eficient să abordaţi cu tact
profesorul respectiv.
Încurajaţi-vă copilul să participe la activitaţi şcolare
Educaţia moral-spirituală: sau extraşcolare inedite: concursuri, spectacole,
1oră / săptămână SECRETELE SUCCESULUI LA cercuri, şi să colaboreze cu ceilalţi copii, adulţi, la
şcoală, acasă sau în comunitate.
Educaţie tehnologică: 1oră/săptămână ÎNVĂŢĂTURĂ Stabiliţi reguli de comportament în casă, explicaţi-le,
Educaţie muzicală: 1 oră/săptămână negociaţi-le cu ei şi asiguraţi-vă că ei le-au înţeles.
Educaţie plastică: 1 oră/săptămână  Să înveţi constant, nu în salturi, nu Limitaţi-i accesul la televizor sau la computer şi
pentru note, ci pentru tine! discutaţi cu el despre ceea ce a văzut şi a înţeles.
Științe : 1 oră/săptămână Încurajaţi orice efort pe care-l face, lăudaţi-l. Nu-l
Dezvotarea personală:1 oră/săptămână  Să-ţi faci zilnic temele!
faceţi să se simtă vinovat. Ajutaţi-l să găsească
singur soluţii la problemele pe care le are. Arătaţi-
vă interesul pentru tot ce se întâmplă cu el, aveţi
 Să citeşti cât mai mult, lectura îţi încredere în el.
îmbogăţeşte vocabularul!
Ţineţi legătura cu învăţătorul/profesorii
Număr de ore pe săptămână: 23  Să fii atent la lecţii, să întrebi când nu copilului. Dacă aveţi ceva de întrebat,
înţelegi!
solicitaţi o întâlnire cu aceştia la care să
 Să perseverezi, la început totul pare vorbiţi deschis.
foarte greu!
Atitudinea dumneavoastră faţă de
MULT SUCCES ÎN NOUL şcoală va fi imitată de copil!
AN ŞCOLAR !