Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Teoretic Gheorghe Ionscu - Sisesti Diriginte: prof.

Gonciulea Marius Valentin


Comuna Sisesti, Jud. Mehedini
Disciplina: Consiliere și orientare
An școlar: 2018/2019
Clasa:a XI-a
PLANIFICARE SEMESRTIALĂ-SEMESTRUL I

Modulul Tema Data Competențe specifice Obiective operaționale Metode Elemente de conținut
 Organizarea clasei -cunoașterea și -să respecte normele și valorile -conversația
Autocun- respectarea normelor clasei -discuția
oaștere și și valorilor clasei
dezvoltare  Prezentarea -familarizarea -să cunoască prevederile -conversația -R.O.F.U.I.P.
personală regulamentului școlar elevilor cu prezentului regulament școlar -discuția -regulamentul de
prevederile noului ordine internă
regulament școlar
 ,,Ce stil de învățare -identificarea de -să identifice stilul de învățare -conversația -chestionar
am?” către elevi a stilului dominant -discuția
de învățare dominant
 Catastofe și -identificarea unor -să identifice catasrofele și -conversația -fișă de documentare
dezastre naturale catastrofe și dezastre dezastrele naturale care se -discuția
naturale care se produc în orizontul local -exercițiu de
produc în orizontul responsabili-
local zare

-conștientizarea -să identifice factorii care -conversația -fișă de lucru


Planifica-  Stil de viață factorilor care determină un stil de viață de -discuția -instrumente de scris
rea determină un stil de calitate -brainstorming -hârtie
carierei viață adecvat -dezbatere
 Calitatea vieții -dezvoltarea -să identifice situațiile în care - conversația -fișă de lucru
abilităților de luare a trebuie să ia decizii privind -discuția -instrumente de scris
deciziilor privind calitatea vieții -brainstorming -hârtie
Modulul Tema D Data Competențe specifice Obiective operaționale Metode Elemente de conținut

calitatea vieții -dezbatere


 Planul meu de carieră -dezvoltarea -să înțeleagă rolul unui plan de -fișă de lucru,,Planul
abilităților de carieră -brainstorming meu de carieră”
construire a unui -să identifice scopuri și -dezbatere -instrumente de scris
plan de viață obiective proprii de carieră -conversația -hârtie
-să propună modalități de
depășire a dificultăților în
realizarea planului de carieră
-să realizeze o monitorizare a
-conștientizarea propriului program de -brainstorming -fișă de lucru
 A fi realist modului în care este activitate -conversația
utilizat timpul -să identifice posibile -chestionar
probleme în modul de
organizare și utilizare a
timpului
Planifica- -cunoașterea etapelor -să cunoască deciziile -brainstorming -fișă de
rea  Deciziile mele procesului decizional personale -conversația lucru,,Deciziile
carierei -să înțeleagă etapele mele”
procesului decizional -chestionar
-identificarea și -să identifice cât mai multe -fișă de lucru
analiza carierei între argument pentru a-și susține -conversația
 Cariera - între dorință și dorința personal și alegerile -brainstorming -chestionar
realitate realitate -să înțeleagă modul în care
miturile influențează alegerea
carierei
-identificarea de -să identifice experiențe
către elevi a relevante pentru dezvoltarea -conversația -fișă de lucru,,
 Profilul realizărilor realiărilor personale abilităților și formarea unor -dezbaterea Profilul realizărilor
personale (care au condus la deprinderi personale mele”
dezvoltarea unor -să enumere abilități și -instrumente de scris
abilități și formarea deprinderi dezvoltate prin
unor deprinderi ) diverse activități de durată
 Ce fac azi, ce fac mâine? -dezvoltarea abilității -să înțeleagă diferența între -conversația -fișă de lucru,, Ce fac
de formulare a obiectivele pe termen lung și -dezbaterea azi, ce fac mâine?”
2
Modulul Tema D Data Competențe specifice Obiective operaționale Metode Elemente de conținut

obiectivelor pe cele pe termen scurt -brainstorming - instrumente de scris


termen scurt și lung -să identifice relația dintre
obiectivele pe termen lung și
cele pe termen scurt
Planifica- -să identifice modalități de
rea realizare a obiectivelor
carierei stabilite
-cunoașterea cât mai -să distingă între ceea ce vor, -conversația -dicționar
 Ce profesiune să-mi mulor tipuri de ceea ce pot și ceea ce trebuie -texte din enciclopedic
aleg? muncă și a -să identifice propriile interese COR(Clasifica -fișa de lucru,, Ce să
principalelor domenii rea Ocupațiilor aleg?”
de activitate din România) -texte din
-fișă de lucru COR(Clasificarea
-exemple Ocupațiilor din
România)
-cunoașterea -să înțeleagă dinamica pieței -conversația -fișă de lucru,, Ce-ar
 Ce-ar trebui să știu profilurilor muncii -dezbaterea trebui să știu când
când aleg o profesie? ocupaționale -să utilizeze eficient -brainstorming aleg o profesie?”
-identificarea informațiile despre rețeaua -activitate pe -carioci
informațiilor despre profesională grupe -afișe
rețeaua profesională -postere
Ore la -prezentarea situației -să cunoască situația școlară -conversația -catalogul clasei
dispoziția  Analiza situației la la învățătură pe sem.I
diriginte- învățătură pe sem.I
lui

Avizat: Director: Ghitu Elena Simona Rensponsabil Comisie: Mirea Nela