Sunteți pe pagina 1din 2

Exprimarea interogației

În limba franceză există mai multe moduri de formulare a întrebărilor:

 se păstrează aceeași formă ca în enunțurile afirmative, doar că se pune


semnul exclamării la final, iar intonația este ascendentă (vocea urcă):
Ex: Ton frère n´est pas encore arrive? (Fratele tău nu a venit încă?)
Tu ne l´as pas vu ce soir? (Nu l-ai văzut în seara asta?)
C´est un tableau? (Acesta e un tablou?)

 Cu ajutorul expesiei est-ce que ordinea subiect-predicat nu se modifică:


Ex: Est-ce que tu fais du sport? (Faci sport?)
Est-ce que vous aimez la musique pop? (Asculți muzică pop?)
Est-ce que tu danses avec moi? (Dansezi cu mine?)

 Prin inversarea subiectului cu predicatul:


Voulez-vous partir avec moi? (Vreți să plecați cu mine?)
Fais-tu les devoirs ce soir? (Îți faci temele în seara asta?)
Pouvez-vous m´aider au devoir? (Puteți să mă ajutați la temă?)

Atenție! La pers a III-a, sg., la formele inversate, dacă predicatul se termină în


vocală și subiectul începe cu o vocală, între predicat și subiect, se va pune un -t-:

Ex: Va-t-il demain à l´école? (Merge mâine la școală?)


Préfère-t-il les jeux vidéo? (Îi plac jocurile video?)
Mange-t-il des fruits? (Mânâncă fructe?)

 prin folosirea unor pronume și adjective pronominale interogative,


adverbe interogative:
Qui est venu le premier? (Cine a venit primul?) – se păstrează ordinea
Qui fait du football? (Cine face fotbal?) – se păstrează ordinea
Qui est-ce? (Cine este acesta?) – apare în cadrul unei expresii
Que vois-tu à la télé? (Ce vezi la tv?) – se inversează subiectul cu predicatul
Que fais-tu cet aprés-midi? (Ce faci în după-amiaza asta?) – se inversează
subiectul cu predicatul
Qu´est-ce que tu fais? (Ce mai faci?) – apare în cadrul unei expresii
Qu´est-ce que c´est? (Ce este asta?) – apare în cadrul unei expresii
Quel âge as-tu? (Câți ani ai?) – se inversează subiectul cu predicatul
Quelle heure est-il? (Cât e ceasul?) – se inversează subiectul cu predicatul
Quelle est ta passion? (Care e pasiunea ta?) – se păstrează ordinea
Quelle matière est la plus simple? (Care disciplină e cea mai ușoară?) – se
păstrează ordinea
Où va Théo? (Unde merge Teo?) – se inversează subiectul cu predicatul
Quand commencent les vacances? (Când începe vacanța?) – se inversează
subiectul cu predicatul
Combien cela fait? (Cât face asta?) (se păstrează ordinea)
Combien de frères tu as? (Câți frați ai?) – se păstrează ordinea
Comment allez-vous? (Ce mai faceți?) – se inversează subiectul cu
predicatul
Comment t´appelles-tu? (Cum te cheamă?) – se inversează subiectul cu
predicatul
Comment est ta chambre? (Cum este camera ta?) (se inversează subiectul
cu predicatul)

Alte precizări:

 La o întrebare negativă nu se răspunde oui, ci si:

Ex: - Tu n´a pas réussi? (Nu ai reușit?)


- Mais si. (Ba da.)

- Vous n´avez pas du chocolat? (Nu aveți ciocolată?)


- Si, on en a beaucoup. (Da, avem destulă.)

 Dacă întrebarea e pusă pentru a primi o confirmare, se pot folosi expresiile


n´est ce-pas/pas vrai/tu ne troves pas etc. (nu-i așa?)
Ex: - Il est très gentil, ce garçon, n´est ce-pas/pas vrai/tu ne troves
pas? (Este foarte drăguț acest băiat, nu-i așa?)
- Oui, il est très gentil. (Da, el este foarte drăguț)

S-ar putea să vă placă și