Sunteți pe pagina 1din 1

La formation du pluriel des adjectives (Formarea pluralului adjectivelor)

a. în general, se adaugă un –s la forma de singular a adjectivului:


Ex: petit (mic) – petits (mici); grande (mare) – grandes (mari); intéressant (interesant) –
intéressants (interesanți); jolie (drăguță) – jolies (drăguțe); long (lung) – longs (lungi);
b. adjetivele terminate la masculin singular în –s, – x, –z își păstrează forma:
Ex: gros (gras, grași), courieux (curios, curioși), sérieux (serios, serioși), français
(francez, francezi), anglais (englez, englezi), faux (fals, falși);
c. adjectivele terminate în –eau la masculin singular primesc la plural terminația –x:
Ex: beau (frumos) – beaux (frumoși); nouveau (nou) – nouveaux (noi); jumeau (geamăn)
– jumeaux (gemeni);

Les degrés de comparaison (Gradele de comparație)

a. positif: joli(e) - drăguț(ă);


b. comparatif: - de supériorité: plus joli(e) que - mai drăguț(ă);
- de égalité: aussi joli(e) que - la fel de drăguț(ă);
- d´infériorité: moins joli(e) que mai puțin drăguț(ă);
c. superlatif: - rélatif: - de supériorité: le/la plus joli(e) de - cel mai drăguț(ă)
- d´infériorité: le/la moins joli(e) de - cea mai drăguț(ă)
- absolu: très, bien, fort, extrêmement joli(e) - foarte drăguț(ă)