Sunteți pe pagina 1din 3

5

Desene Coneuzif
Sarciní Merssl luerarit Observatii
Eeuatiile reactiilor chimlee Termina desenele
si reactvi ee Fact
Hidrogenul in e 9okonsd
SaPeina nr. 3 1 Torn in eprubeli 1,3 nl de 1-2 Se ehmina gzul H z poate fi ottinut a iptera
(Ohtitiete. prop achd clorthidrie 12 1, apoi los ctiunea dincww
eaatia renctjeichimice
ettie fizice, iden sd alunece pe peretele epru Cw aid ctonhoUTiC
Zn
tificaren arderes hotei 2 T d e de zine si +dHC n Hz
hidrogesulut astap cu cdopal previzut cu

Reactiri tubul drept


Znimet), sohutie 2 Pun eparubets in stativul tipal reactie oo bo b4&1t0
de HCl (2:1 per:tru eprubete sau o fixez
Hidrogenul ppat fi jderficat
solatie de deter- En clema stativulai uetalie
duph J0vLtD do pocuiHu14
gent sa nlutie de3imbrac" pecupiätud tubalui 3-4 Aud o Poc iU1G coaacteaistHC a
sapun cu glicerina o eprubeta goafa cu ura in caractet18tica aprins
apropierea unui chibrit
Ustensile: Ecuatia reactiei chimice
taburn de evaciare Peste 10--158 srot eprubet
a gazelor 1dnept si de pe tubul de evacuare a 2H, +0, 2420
indoit) cu dopuri, ggazelor mentinind-o cu gura
pahar chibrituri,
injos si apropi de gura e un-tipul reactiei oleCom 6lna
2 eprubete, stativ chabrit aprins
pentru eprubete 5 Apropi un chibrit aprins la 5. Flacarg are culoarea
sRu statIv metalie capatal Eubului pentru evac MCOleng
eu clem Tarea gazelor
Hidrogenul arde (interac
6. Introduc un nou chibrit in' 6. Chibritul 4-a apin tioneazá cu Oxl 92 HU
fiacara tubului pentru eva
cu o flaciarà jucolaa
CUarea gazelor
Acopar 1acata tubului de 7. Pe peretii paharului apar formind vapo do a pa
evacuare a gazekor cu un plcao oe ps
pahar uscal si rece Ecuatia resctiei chimice
8. Daca procesul de ehminare a
Hidrogenul este UM q0
AH,+0, 2ke O mai UO7
hidrogenului incetineste,
ca aerul, de aceea ef poate fi
adaug in eprubetil inc o captat intr-o eprubeti
granulá de zinc si 15 mi de 14j
HCI 2:1 9. Se formeazà a o naje 0U7 Ma Fà cu qua iar
balona_ele de sipun cu badro
9. Schimb tubul drept cu cel Omptue w hlolaogee
indoit _i introduc virful gen de 2iIC0 2a pio
tubului in solutia apoast de TM ae
detergent sau in salutia de
sapun cu glicerink.

13
3

E
338

S-ar putea să vă placă și