Sunteți pe pagina 1din 6

Prof. Înv.

Primar Negruț Ioana Alexandra


2020-2021

Dezvoltare personală
Aria curriculară: Consiliere și orientare
Clasa: I
Nr. ore: 1 oră / săptămână
Întocmit conform programei aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013

SEMESTRUL I
UNITATEA DE COMPETENȚE NR PERIOADA
CONȚINUTURI ORE
ÎNVĂȚARE SPECIFICE
I. LA ȘCOALĂ 1.1 Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de 5 14.09-16.10
2.2 sine și față de ceilalți
2.3 - enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor
personaje din poveşti, povestiri, ale persoanelor
din viaţa reală (mamă, tată, învăţătoare, bunici,
director de şcoală, primar, preşedinte, medic,
actor etc.)
Sarcini de lucru în activitatea școală și acasă
- bifarea sarcinilor de lucru de la şcoală dintr-o
listă cu diferite tipuri de sarcini (imagini,
cuvinte cheie)
Abilități de comunicare de bază. Comunicarea
prin semne
- jocuri de rol/ de mimă, referitoare la sarcinile
de realizat într-o zi, acasă sau la şcoală
Tipuri de sarcini școlare și încadrarea în timp
- exerciţii de apreciere a timpului de lucru (mai
mult, mai puţin) pentru sarcinile pe care le are
de îndeplinit la şcoală şi acasă
- plasarea etichetelor care conţin sarcini de
lucru pe cadranul unui ceas
Comunicare școlară eficientă
- organizarea unor interviuri adresate colegilor
despre sarcinile de lucru dintr-o zi

Prezentarea unor trăsături personale elementare 19.10-23.10


și trăsături fizice : 2.11-13.11
- jocuri de continuare a unor fraze, pentru
evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi
1.1 place de mine pentru că…”, „Mâncarea mea
2.1 preferată este…”, „Culoarea mea preferată
2.2 este…”, „Pe tine te apreciez pentru că…”,
II.CINE SUNT EU? 3
3.1 „Sunt mândru de mine atunci când…”
3.2 - jocuri de prezentare în perechi, în grupuri
3.3 mici, în faţa clasei, a rezultatelor activităţii
- prezentarea trăsăturilor personale elementare
în fişe de lucru

III. PRIETENIA 1.1 Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare 3 16.11-4.12


2.1 - jocuri de mimă pentru înţelegerea unor
2.2 mesaje nonverbale emiţător-receptor (mi-am
2.3 făcut un prieten, mă doare măseaua, am primit
un cadou, bunicul a venit în vizită etc.)
Transmiterea unor mesaje verbale și
nonverbale despre propriile experiențe de viață
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă
de unele situaţii date
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi
ceilalţi,
- exprimarea opiniilor despre unele situaţii de
viaţă „Eu cred că...”, „În opinia mea...”
- citirea şi discutarea unor poveşti despre
prietenie,
despre relaţiile existente într-un grup
-Prezentarea unor experiențe personale exerciţii
de evidenţiere a regulilor de comportament din
poveşti/povestiri/poezii/fabule
- identificarea în imagini a comportamentelor
prietenoase/ neprietenoase dintr-un grup
Identificarea unor sarcini de lucru în contexte
variate
Crearea unor poveşti, în echipă, cu subiectul
„Colegii mei/ Colegele mele”, „Prietenul
meu/Prietena mea”
Transmiterea unor mesaje verbale și 7.12-18.12
nonverbale despre propriile experiențe de viață
1.1 Identificarea unor sarcini de lucru în contexte
1.2 variate
IV. FAMILIA 2.1 Prezentarea unor experiențe personale
2
2.2 Jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici,
2.3 în faţa clasei, a rezultatelor activităţii
3.1 Prezentarea trăsăturilor personale elementare în
fişe de lucru

V.EMOȚII 1.1 Trăire și manifestare emoțională. Emoții de 3 11.01-29.01


2.1 bază.Starea de bine.
2.2 - selectarea unor imagini cu personaje care
2.3 exprimă emoţii de bază (Exemplu: Alegeţi
3.1 personajele care exprimă bucurie,
3.2 fericire,veselie…)
- crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii
(aduse de acasă, realizate în clasă, decupate din
ziare/reviste) care exprimă diferite emoţii
- recitarea unei poezii în diferite ipostaze
(vesel,speriat, uimit)
- propunerea unor concursuri de „Poezii şi
cântece cu emoţii”
- jocuri de mimă
-turul clasei: “Cum te simţi astăzi?” (la
începutul/finalul zilei, la începutul/finalul unei
activităţi)
- descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate

SEMESTRUL AL II – LEA

UNITATEA DE COMPETENȚE NR PERIOADA OBS. TIPUL


ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI ORE ÎNVĂȚĂRII
NORME DE IGIENĂ 1.1 Norme de igienă la școală și acasă. Stil de viață 4 8.02-5.03
1.2 sănătos
2.2 -recunoaşterea în imagini a
3.1 respectării/încălcării regulilor de igienă
personală
- desenarea unor personaje care respectă/ nu
respectă regulile de igienă personală
- jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă nu ar
exista săpunul?”, „Imaginează-ţi că săpunul ar
conduce lumea”, “În geanta ta descoperi că o
periuţă de dinţi îţi vorbeşte...”
- rebusuri, concursuri despre reguli simple de
igienă
- realizarea unor colaje, desene,
sloganuri/cuvinte cheie care ilustrează reguli de
igienă
- fişe de lucru pentru exersarea învăţării
regulilor de igienă personală: corespondenţe,
asocieri,consecinţe, completare de obiecte care
lipsesc,exprimare de opinii
- realizarea reclamelor pentru produsele de
igienă preferate

Abilități și atitudini în învățare- jocuri de 8.03-26.03


exprimare a opiniilor personale: “Pentru mine 19.04-23.04
este important să învăţ deoarece…”
Tenici simple de monitorizare a achizițiilor
1.1
învățării- monitorizarea simplă a achiziţiilor şi
2.1
CUM SĂ ÎNVĂȚ atitudinilor specifice învăţării (Cadranul
2.2
MAI BINE învăţării: Ce am aflat nou ; Ce vreau să ştiu ; 4
3.1
Ce mi-a plăcut)
3.2
Organizarea învățării - realizarea unor colaje
3.3
despre ceea ce îi place şiceea ce nu îi place să
înveţe la şcoală, acasă, pe stradă, în parc, în
vacanţă, la teatru, la muzeu

1.1 3 10.05-28.05
MESERIA ESTE 2.1 Meserii cunoscute, denumiri - jocuri de rol
BRĂȚARĂ DE AUR 2.2 despre meserii- poveşti, poezii, ghicitori,
3.1 cântece despre meserii,susţinute de imagini
3.2 - jocuri/ ghicitori de identificare a
3.3 instrumentelor specifice unor meserii
Activități principale, unelte/instrumente, loc de
desfășurare - prezentarea meseriilor de către
specialişti invitaţi la clasă: medic, artist,
mecanic, pictor, poliţist,preot, zugrav,
cercetător, pompier, contabil etc.
- vizite la diferite locuri de muncă ale părinţilor
sauaflate în apropierea şcolii ori a locuinţei
copiilor
Explorarea meseriilor -organizarea unor
evenimente (“Carnavalul meseriilor”) în care
grupuri de copii promovează diferite meserii, la
care sunt invitaţi părinţi, bunici, reprezentanţi
ai şcolii şi comunităţii
Realizarea unui desen pentru a reda meseria pe 31.05-11.06
care elevii doresc să și-o aleagă în viață și
1.1 motivarea alegerii făcute.
DEZVOLTARE
2.1 Identificarea unor persoane care pot ajuta în
EMOȚIONALĂ ȘI
2.2 diverse situații (Sunt bolnav- medicul)
SOCIALĂ 2
3.1 Eroul meu – alegerea unui personaj și
3.2 documentarea cu privire la acesta: meseria,
3.3 unde lucrează, ce are de făcut, ce îi place cel
mai mult

JOCURI PENTRU Cubul emoțiilor 14.06-18.06


DEZVOLTAREA Cubul preferințelor 1
PERSONALĂ

S-ar putea să vă placă și