Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,COMUNA MĂGURELE An şcolar 2014-2015

Prof. înv. primar NICOLAE MADALINA Clasa I B


DISCIPLINA: MUZICĂ ŞI MIŞCARE
ARIA CURRICULARĂ: ARTE ŞI TEHNOLOGII
CURRICULUM: 2 ORE TC
2 ore / săptămână -64 ore pe an
Semestrul I ( 17 săptămâni, 32 ore)
Semestrul al II-lea ( 17 săptămâni, 32 de ore)
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
NR. UNITATEA COMPETENŢE CONŢINUTURI VIZATE NR. ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
CRT. TEMATICĂ SPECIFICE ALOCATE
SEMESTRUL I
1. Din nou la şcoală 1.1, 2.1 Cântece cunoscute de la clasa 6 ore S1–S3
pregătitoare
„Roade bogate!”
Cântarea vocală
-Cântarea în grup si individual
2. Acum e toamnă, da! 1.1 Cântarea vocală 8 ore S4-S7
-Tonul
-Semnalul de început
-Sincronizarea
Percuţia corporală (bătăi din
palme, cu degetul în bancă, cu
palmele pe genunchi).

VACANŢĂ
3. În lumea animalelor 1.4, 3.3 Cântarea cu acompaniament 5 ore S8-S10
-Acompaniament instrumental
realizat de
cadrul didactic
4. Baba Iarnă intră–n sat! 1.1, 1.4 Melodia 5 ore S11-S13
-Sunete înalte/joase.

-Genuri muzicale: folclorul


copiilor; colinde
VACANŢĂ
5. Corpul meu 2.1, 3.1, 3.2 Mişcarea pe muzică: 8 ore S14-S17
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,COMUNA MĂGURELE An şcolar 2014-2015
Prof. înv. primar NICOLAE MADALINA Clasa I B
-Liberă;
-Sugerată de textul cântecului;
VACANŢĂ
SEMESTRUL al II-lea
6. Din misterele naturii 1.1, 1.4 Interpretarea 8 ore S1-S4
-Nuanţe - Tare,încet,mediu
-Cântec vesel/trist
7. Salutare, primăvară! 1.1, 1.3, 2.3 Timbrul 8 ore S5-S8
-Sunete din mediul înconjurător
-Sunete muzicale vocale
SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL
„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
VACANŢĂ
8. Prietenii naturii! 1.1, 1.2, 1.4 Ritmul 7 ore S9-S12
-Sunete lungi/scurte
9. Copilăria 3.1, 3.2 Mişcări sugerate de ritm 5 ore S13-S15
Jucării muzicale din materiale şi
obiecte refolosibile

10. În cireşul verii 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 Cântarea prin diferite procedee 4 ore S16-S17
2.2, 2.3, 3.1 -Evaluarea cântecelor învătate

VACANŢĂ

S-ar putea să vă placă și