Sunteți pe pagina 1din 1

Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI

superior
Facultatea FACULTATEA DE DREPT
Departamentul DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC ŞI DREPT PRIVAT
Ciclul de studii LICENȚĂ
Forma de învăţământ IF, IFR, ID
Programul de studii DREPT
An universitar 2019-2020

TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENȚĂ 1


LA DISCIPLINELE
DREPT PENAL SPECIAL - I
DREPT PENAL SPECIAL - II

1. Infracțiuni contra persoanei – studiu comparativ al legislațiilor penale europene,


surse de inspirație pentru legiuitorul penal român
2. Momentul începerii protecției penale a vieții, valoare socială fundamentală a
omului. Analiza infracțiunilor contra vieții din perspectiva practicii judiciare.
3. Persoanele vulnerabile, subiecți pasivi ai infracțiunilor. Studii de caz privind
traficul şi exploatarea perdsoanelor vulnerabile.
4. Libertatea sexuală a persoanei. Comentariu cu privire la noile incriminări
introduse în Codul penal. Aspecte controversate de practică judiciară.
5. Patrimoniul, valoare socială ocrotită prin normele de drept penal. Studii de caz :
furt, tâlhărie, piraterie.
6. Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. Studiu comparativ :
Codul penal și legile speciale.
7. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Studiu comparativ : Codul penal și legile
speciale.
8. Infracțiuni de corupție. Studiu comparativ : Codul penal și legile speciale.
9. Infracțiuni de serviciu. Studiu comparativ : Codul penal și legile speciale.

Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE


alinadumitrache@univ-danubius.ro

1
Aceste teme sunt propuse de către conducătorul științific al lucrării de licență. Studenții pot
formula propuneri pentru alte teme de licență care vor fi stabilite împreună cu îndrumătorul științific și
se corelează cu programul de pregătire universitară de licență, cu domeniul de competență al
îndrumătorului științific al lucrării de licență.