Sunteți pe pagina 1din 24

Cap. 3.

Oportunitatea
unei afaceri
CURS 3
CURS 3

Variante de începere a activităţii de antreprenoriat:


1. deschiderea unei afaceri de la zero,
2. procurarea unei francize
3. cumpărarea unei afaceri existente.

1. Deschiderea afacerii de la zero este deseori cea mai preferabilă metodă


de lansare, iar în cazul unei idei unice de produs sau de serviciu, aceasta
este unica metodă posibilă pentru întreprinzător.

- modalitatea este cea mai riscantă, deoarece totul începe de la zero.

- opţiunea pentru deschiderea unei întreprinderi mici trebuie să se bazeze pe


o evaluare minuţioasă a avantajelor şi dezavantajelor pe care le prezintă
modalitatea dată.

2
CURS 3

 Implementarea nelimitată a ideilor proprii;


 Satisfacţia de a crea o întreprindere de la zero – reuşind, întreprinzătorul va fi
satisfăcut şi mândru de rezultatul efortului depus;
 Evitarea transmiterii unei reputaţii îndoielnice a fostului proprietar;
 Posibilitatea de a selecta, a motiva şi a dezvolta independent personalul –
întreprinzătorul se ocupă independent de personal, selectând angajaţi pe care
îi consideră potriviţi pentru afacere;
 Posibilitatea de a crea afacerea pornind de la viziunea proprie;
 Alegerea amplasamentului afacerii. Ţinând cont de specificul ideii,
întreprinzătorul alege cel mai adecvat amplasament.

3
CURS 3

 Costul ridicat pentru lansarea în afaceri, procurarea


echipamentului etc.;
 Cheltuielile de timp mari pentru lansarea afacerii;
 Alegerea unei afaceri mai puţin potrivite. Evaluarea arăta că
ideea de afaceri are perspectivă, însă realitatea a demonstrat
contrariul, produsul sau serviciul propus neavând cererea
estimată;
 Saturaţia pieţei sau existenţa unei concurenţe puternice, care
face dificilă afirmarea nou-venitului. Niciun concurent nu va
întâmpina nou-venitul cu braţele deschise. Pentru a reuşi,
afacerea nou-creată trebuie să fie mai bună, să propună
produse şi servicii mai calitative;
 Riscul legat de realizarea unei idei noi;
 Eforturile personale mari pentru lansarea afacerii;
 Dacă totuşi întreprinzătorul decide să deschidă afacerea de
la zero, pentru începerea activităţii este necesară legalizarea
întreprinderii.

4
CURS 3

Alegerea formei Rezervarea


Stabilirea obiectului Stabilirea sediului
de activitate juridice a numelui social
societății societății

Depunerea Depunerea actelor


Actul constitutiv capitalului social la si inregistrarea la Ridicare acte
bancă Registrul
Comertului

Etape ulterioare
• Confecționarea ștampilei
societății Declarația de
Avize și autorizații
înregistrare funcționare
• Deschiderea contului bancar
fiscală
• Confecționare tipizate

5
CURS 3

Alegerea obiectului de activitate se face conform clasificarii


din noul Cod CAEN.

Iti poti stabili un singur obiect principal de activitate si un


numar nelimitat de obiecte secundare de activitate.
Cuantumul taxei de inregistrare a firmei tale este corelat cu
numarul de coduri care compun obiectul de activitate.
Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5
coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza.

6
CURS 3

Legea 31/1990 prevede urmatoarele forme ale persoanei juridice:


• Societate cu raspundere limitata (SRL) – e cea mai des intalnita
forma de organizare a activitatii comerciale in Romania. Asociatii
nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii
decat in limita aporturilor. Capitalul social este de minimum 200
RON, e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare
minima de 10 lei fiecare. Societatea va fi condusa de adunarea
generala a asociatilor, iar administrarea societatii si reprezentarea
ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre administratori,
puterile lor fiind nelimitate; se poate constitui si cu un singur
asociat, singura conditie fiind ca acesta sa nu mai fie asociat intr-o
alta societate.
• Societatea in nume colectiv (SNC) - Caracteristica principala a
acestei forme juridice este aceea ca asociatii acestei forme de
societate au, in general, calitatea de comercianti si raspund solidar
si nelimitat pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de
persoanele care o reprezinta.

7
CURS 3

• Societatea in comandita simpla (SCS) - are caracteristic


faptul ca o parte dintre asociati, numiti comanditati, au de
regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat
de datoriile societatii, iar o alta parte, comanditarii, raspund
doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare.
• Societati pe actiuni (SA) - in Romania, numarul societatilor
pe actiuni este in crestere. O societate pe actiuni este o
intreprindere care presupune un minimum de 2 actionari.
Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de
societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative
sau la purtator. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi
mai mica de 0,1 lei.
• Societatea in comandita pe actiuni (SCA) - Asociatii
comanditati raspund nelimitat si solidar iar cei comanditari
raspund in limita aportului lor. Administrarea societatii este
incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.

8
CURS 3

Verificarea disponibilitatii numelui de firma o puteti face pe


website-ul oficial al Registrului Comertului:
http://recom.onrc.ro/
- user: guest, parola: guest.
Rezervarea numelui firmei se va face la Registrul Comertului.
Cost aproximativ: 50 RON.

9
CURS 3

Sediul social se stabileste prin incheierea unui contract de


comodat sau de inchiriere, contract incheiat intre proprietarul
imobilului si viitoarea firma, pe baza rezervarii denumirii de la
O.N.R.C.
• Este necesara si o copie de pe actul de proprietate al persoanei
fizice sau juridice care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul
in vederea stabilirii sediului social al firmei.
• De asemenea, este nevoie de acordul vecinilor si al asociatiei de
proprietari. Acesta se realizeaza sub forma de tabela, cuprinzind
nr apartament, nume si prenume, serie si nr act identitate,
semnatura.

10
CURS 3

In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere


limitata se incheie un act constitutiv. Pentru redactarea acestuia este indicat sa apelati
la persoane specializate in domeniu.
Actul Constitutiv trebuie sa contina, in mod obligatoriu:
» obiect principal de activitate
» obiecte secundare de activitate ( daca exista )
» denumire firma ( inclusiv numarul rezervarii de la O.N.R.C.)
» numele asociatilor si aportul la capitalul social al fiecaruia
» numele Administratorului si perioada pentru care va detine aceasta functie.
Asociatii si Adminstratorul vor da “Declaratii pe propria raspundere”, din care
sa rezulte ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc condiţiile legale pentru
detinerea acestor calitati.
Actul Constitutiv al societatii si Declaratiile pe propria raspundere trebuie sa
aiba data certa data de catre un avocat.

11
CURS 3

Capitalul social se depune la banca intr-un cont special de “capital


social” pentru care bancile de regula au formulare speciale, iar
angajatii bancii ar trebui sa stie sa va indrume cu privire la acesta.
Acest cont are un statut special (la acesta nefiind percepute
comisioane lunare sau oferite dobanzi).

Banca va va furniza documentele necesare pasilor ulteriori (de


exemplu: chitanta pentru banii depusi, extras de cont, etc).
Capital minim pentru SRL: 200 RON.

12
CURS 3

Persoana care va fi numita Adminstrator in


firma se va deplasa personal la un Notar
Public pentru a da Specimenul de
semnatura, care va fi depus ulterior la
dosarul pentru infiintarea firmei. Cost
aproximativ: 50 RON.

13
CURS 3

Cand dosarul este complet, acesta se depune


la Registrul Comertului de pe langa tribunalul in a
carui raza se va afla sediul societatii, pentru
efectuarea inmatricularii societatii. Aici sunt
completate formularele tip O.N.R.C., care vor fi
anexate la dosar: Cerere, Declaratie pe proprie
raspundere, Anexa- Vector Fiscal.
Judecatorul delegat de Tribunalul teritorial
verifica legalitatea actelor depuse si dispune
autorizarea inmatricularii societatii; se transmite
spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei
incheierea judecatorului delegat.

14
CURS 3

Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte


care vor atesta infiintarea firmei tale:
» Certificatului de inregistrare a firmei
» Hotararea tribunalului judecatoresc de pe
langa Oficiul National al Registrului Comertului
» Certificatul constatator.

15
CURS 3

- Confectionarea stampilei societatii


Firmele specializate iti vor solicita copii de pe actele
societatii, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe
actul de identitate al acestuia.
- Deschiderea contului bancar
La dosarul ce a fost depus la O.N.R.C. a fost atasata copie de
pe chitanta emisa de banca la care a fost depus capitalul social.
Dupa inregistrarea firmei, va trebui sa te intorci la banca, pentru
deschiderea efectiva a unui cont al societatii, prezentand chitanta
originala.
- Confectionare tipizate: facturier, chitantier, etc
Firmele specializate iti vor solicita actele societatii in original,
o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de
identitate al acestuia. Trebuie sa te informezi inainte de a da
comanda, deoarece timpul de executie a lucrarii variaza de la
cateva zile la cateva saptamani, in functie de firma.
- Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia
Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii
societatii.

16
CURS 3

Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor


publice in functie de obiectul de activitate al societatii. Pentru a
incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului,
se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a
societatii.
Dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului si dupa
obtinerea certificatului de înregistrare conţinând codul unic de
înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de
înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activităţi care
necesită autorizare, societatea comerciala are obligaţia de a obtine
autorizatia de functionare (prin autorizarea functionarii se intelege
asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la
legalitatea desfasurarii activitatilor declarate.)
Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi
autorizate din punct de vedere al protectiei mediului de catre
autoritatile competente de protectia mediului, la sediile acestora.

17
CURS 3

1. Asumarea de către solicitant a responsabilităţii


privitoare la legalitatea desfăşurării activităţii, prin
depunerea unei declaraţii pe propria răspundere. Oficiul
registrului comerţului va elibera solicitantului un certificat
constatator care atestă înregistrarea declaraţiei pe propria
răspundere că îndeplineşte condiţiile de autorizare pentru
activitatea sau obiectivul precizat.
2. In cazul în care solicitantul nu desfăşoară, la sediul
social principal sau secundar, activităţile prevăzute în actul
constitutiv sau modificator, o perdioada de maximum 3 ani,
va depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.
O dată cu eliberarea certificatului de înregistrare sau de
înscriere de menţiuni, oficiul registrului comerţului va
elibera solicitantului un certificat constatator care atestă că
s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere şi că nu este
necesară autorizarea funcţionării.

18
CURS 3

Conform punctului 1 de mai sus, autoritatile publice competente


vor efectua un control privind conformitatea celor declarate,
pentru:
a) actul de autorizare sanitară, emis de direcţiile de sănătate
publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau de
ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;
b) actul de autorizare veterinară, emis de direcţiile
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale sau, după
caz, de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor sau de ministerele cu reţea veterinară
proprie;
c) actul de autorizare de mediu, emis de autorităţile publice
teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului
Mediului şi Gospodăririi Apelor;
d) actul de autorizare din punct de vedere al protecţiei
muncii, emis de inspectoratele teritoriale de muncă din
subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei.

19
CURS 3

Cererile de autorizare a funcţionării se depun la Oficiul Registrului


Comerţului de pe lângă Tribunalul din judeţul pe a cărui rază
solicitantul îşi are stabilit sediul social principal sau secundar, la
inregistratea societatii ori a sediului secundar, sau pe parcursul
functionarii, ori de cate ori intervine o modificare in cele declarate
anterior.
Pe langa autorizarea functionarii de la Registrul Comertului,
prezentata mai sus, exista multe alte situatii in care sunt cerute
avize, autorizatii, licente functionare foarte variate, cum sunt cele
de mai jos, dupa inmatricularea societatii:
» Case de schimb valutar - autorizatia de functionare emisa
de Banca Nationala a României ;obiect unic de activitate
» Societati de asigurare-reasigurare - aviz de la Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor
» Societati de turism -licenta de turism-Ministerul
Turismului+ 1 angajat cu brevet de turism

20
CURS 3

» Operatiuni vamale -autorizatie Directia Generala a


Vamilor
» Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor - aviz Ministerul de
Interne si autorizatie Inspectoratele judetene de politie
» Societati de arhitectura - cel putin un asociat este membru
în Ordinul Arhitectilor din Romania cu drept de semnatura si este
înscris în Tabloul National al Arhitectilor la sectiunea 1-arhitecti;
» Servicii în domeniul protectiei muncii - abilitare
Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale
» Autorizatia de comercializare a diferitelor produse:
tutun,alcool,etc
» Autorizatia de functionare, eliberata de Primaria din
sectorul unde veti functiona
» Autorizarea sanitara veterinara de functionare a unitatilor
din industria alimentara, emisa de catre Directia Sanitara
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judetena, de pe raza
careia functioneaza respectiva unitate alimentara.

21
CURS 3

• Pe lângă formalităţile sus-menţionate,


întreprinzătorului îi revine sarcina să întreprindă o
serie de activităţi legate de organizarea nemijlocită
a afacerii:
- alegerea amplasamentului afacerii (încăperile pot
fi construite, procurate sau închiriate);
- pregătirea spaţiilor, procurarea sau închirierea
echipamentului şi instalarea acestuia;
- stabilirea relaţiilor cu furnizorii;
- recrutarea şi selectarea personalului;
- promovarea afacerii.
• Numai după parcurgerea acestor etape
întreprinzătorul îşi poate începe activitatea.

22
CURS 3
Studiile de oportunitate au drept obiectiv principal identificarea oportunităţilor
de investiţii şi promovarea de proiecte de investiţii într-un anume domeniu de
activitate sau zonă.
Apariţia acestor studii reflectă importanţa din ce în ce mai mare pe care o are
identificarea, analiza şi promovarea oportunităţilor economice.
- să asigure informaţiile de bază şi a
celor specifice pentru fiecare
- să furnizeze informaţiile esenţiale asupra oportunitate identificată, cu accent
ramurii sau sectorului de activitate în asupra inputurilor specifice, variabilelor
întregul lui, indiferent dacă acestea provin cheie, riscurilor, competitivităţii,
din cadrul sau din afara sa; profitabilităţii şi a altor factori de
succes;
STUDIUL DE
OPORTUNITATE
CERINȚE
- să diminueze costurile pentru studiile
- să faciliteze întreprinzătorului şi/sau
de fezabilitate, întrucât informaţiile
investitorului, selectarea celei mai
culese privind domeniul respectiv pot fi
atractiveoportunităţi economice, în
utilizate ca bază pentru mai multe
vederea trecerii la elaborarea studiului
studii de fezabilitate care au în vedere
de fezabilitate şi/sau planului de
sectorul implicat şi oportunităţile din
afaceri;
cadrul său. 23
CURS 3

• Orice intreprinzător care inființeaza o firmă începe prin a cauta o oportunitate


economică sau de afaceri, adică posibilitatea atractivă, deosebită de a realiza un
anumit produs, serviciu, sau tranzacție care poate genera un profit intr-un
moment potrivit.
• Pentru a transforma o oportunitate într-o afacere de succes, afacerea trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:

3. posibilitatea
1. afacerea 2. profitul menținerii în
vizată să fie estimat să timp a
cerută pe justifice atât profitabilității 4. posibilitatea
piață, să capitalul cât si afacerii ce de dezvoltare si
prezinte un timpul investit, este diversificare a
raport superior determinată firmei.
corespunzator costurilor de de factori
între risc si oportunitate. interni cât si
profit de factori
externi

24

S-ar putea să vă placă și