Sunteți pe pagina 1din 2

Examen de diferenta la matematică

Semestrul I, Clasa a IX-a


Februarie 2016
Varianta 1

0
10 −1
3
1. Calculați : ( 19,6−17,6 ) −
3 (
−3 +5 √ 3+ 1,2(34) . )
2. Rezolvaţi ecuaţia: |4 x−3|=7.

3. Se consideră următoarele mulţimi de numere: A= { x ∈ R| |3x−7|<1 } şi


B= { x ∈ R|−5 ≤ 4 x−1<11 }
a) Scrieţi sub formă de interval mulţimile A şi B;
b) Determinaţi: A  B; A  B; A  B; B  A ;
4. Stabiliti daca urmatoare expresie logica este tautologie sau nu:
α =( ¬ p ∧¬ q ) ⟷ ¬ ( p ∨q ).
5 Folosind inducţia matematică să se demonstreze egalitatea:
P(n): 1+3+5+ …+ ( 2 n−1 )=n2, ∀ n≥1 .
6. Se dau vectorii u⃗ =2 i⃗ −5 ⃗j și ⃗v =−6 i⃗ +2 ⃗j . Calculați modulul vectorului u⃗ + ⃗v .
7. Se consideră punctele A(-1;-2) ; B(0,3) ; C(1,2).
a) Scrieţi vectorul de poziţie al punctului D pentru care ABCD este paralelogram;
b) Aflaţi vectorul de poziţie al mijlocului segmentului AC;
c) Determinaţi coordonatele vectorului de poziţie al centrului de greutate al ∆ ABC .
Examen de diferenta la matematică
Semestrul I, Clasa a IX-a
Februarie 2016
Varianta 2

1. Rezolvaţi ecuaţia:
7−2 x
[ 4
=1 ]
2. Pentru orice n ∈ N
¿
, se consideră:
1 1 1 1
Sn= + + +. . .+
1⋅2 2⋅3 3⋅4 n ( n+1 )
1 1 1
, k∈N
¿
= −
a) Să se arate că k ( k +1 ) k k +1
b) Să se calculeye n
S

→ → → → → → → →
3. Se dau vectorii a = 3 i - 2 j , b = i + 4 j , c = n i + (n – 3)

j , .
→ →
a) Sa se determine coordonatele vectorului - a +2 b
→ →
b) Sa se determine , astfel incat vectorii a si c sa fie coliniari.

c) Sa se determine , astfel incat modulul vectorului c sa fie egal cu 1.

3. Arătaţi că dacă ABCD este paralelogram, de centru O, atunci:


MA + MB + MC + MD = 4 MO , ∀ M.
4. Sã se calculeze al treilea termen al şirului definit recurent şi

S-ar putea să vă placă și