Sunteți pe pagina 1din 1

1. Se acordă câte 1p. pentru fiecare spaţiu liber completat corect. 8 p.

2. DICTARE

Ortografia. 5p.
(0 greşeli - 5 p.; 1 greșeală - 4p.; 2 greşeli - 3p.; 3 greşeli - 2p.; 4 greşeli - 1p.;
5 și mai mult greşeli - 0 p.)
Punctuaţia. 5p.
(0 greşeli - 5 p.; 1 greșeală - 4p.; 2 greşeli - 3p.; 3 greşeli - 2p.; 4 greşeli - 1p.;
5 și mai mult greşeli - 0 p.)
Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea.
(în totalitate: 2 p. / parţial: 1p.)

SARCINI ÎN BAZA TEXTULUI

BAREM DE CORECTARE

SARCINI ÎN BAZA TEXTULUI

1) Se acordă 2p. pentru orice titlu adecvat textului.


2) Se acordă câte 2p. pentru cuvintele selectate corect, câte 2p. pentru sinonimul
scris
3) Se acordă câte 2p. pentru fiecare cuvânt selectat corect, câte 2p. pentru
antonimul scris
4) Se acordă câte 1p. pentru omonimul identificat, câte 1p.pentru enunțul scris.
5) Se acordă câte 2p. pentru fiecare enunț scris corect

Barem de notare

nota 4 5 6 7 8 9 10

puncte 1-9 10-17 18-24 25-29 30-34 35-38 39-40