Sunteți pe pagina 1din 1

An şcolar : 2020-2021

Sem.ll

FIŞA DE LUCRU
L E C Ţ I A Nr.1-2

Elev : …………………………………………….

Clasa: a—Vlll-a

Disciplina : Matematică-Algebră

* Se acordă 1 punct din oficiu. Folosiţi numai spaţiul de lucru al fişei.Lucraţi cât mai ordonat după
studierea noţiunilor teoretice şi a exemplelor din sinteza lecţiei şi din manual.Rezultatele se trec după
efectuarea şi verificarea raţionamentelor.

1.0,50p.a)Elementele necesare pentru a defini o funcţie sunt : ………………………………………………………………..

şi se numesc ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

0,50p.b)Notarea prescurtată a unei funcţii este : …………………………………….. .

2.0,50p. a)Modurile de definire ale unei funcţii sunt : a)……………………b)……………………c)………………… .

0,50p.b) Dă câte un exemplu (pe fişa de lucru) ,pentru fiecare mod de definire.

3.1p. Dă un exemplu de funcţie numerică : ………………………………………………………………………………………….

4.1p.a)Pentru o funcţie f : A → B graficul ei se defineşte în general : G f = { / }.

2p.b)Fie f:{-1, 0,1,2} → R ,f(x) = 3·x . Graficul acestei funcţii este : G f = { ( , ) , ( , ), ( , ), ( , )}.

1p.c) Reprezintă apoi într-un sistem de coordonate ortogonal xoy aceste puncte.

5.1p.a)Graficul unei funcţii de forma f: R→ R ,f(x) = ax +b este o ………………şi se numeşte funcţie


……………

1p.b) Fie funcţia f: R→ R , f(x) = x – 3 . Construieşte într-un sistem ortogonal xoy graficul acestei funcţii

folosind punctele A ( 0,-3 ) şi B (3 ,0 ).


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Efectuarea raţIonamentelor:

S-ar putea să vă placă și