Sunteți pe pagina 1din 1

An şcolar : 2020-2021

Sem.ll

FIŞA DE LUCRU

L E C Ţ I A Nr.1-2

Elev : ……………………………………………

Clasa :a-Vlll-a

Disciplina : Matematică – Geometrie

*Se acordă 1 punct din oficiu.Folosiţi numai spaţiul de lucru al fişei.Lucraţi cât mai ordonat după
studierea noţiunilor teoretice şi a exemplelor din sinteza lecţiei şi din manual.Rezultatele se trec după
efectuarea şi verificarea raţionamentelor. Pentru construcţia figurilor geometrice folosiţi creionul şi
instrumentele geometrice.

1.0,50p.a) O piramidă regulată poate avea baza un ……………………………………………………………………………..

0,50p.b) Piramida regulată dreaptă are proiecţia ortogonală a vârfului său în ………………………..bazei.

2.0,50p.a)Construieşte şi notează corect o piramidă patrulateră regulată VMNPQ.

Ştiind că latura bazei piramidei MN = 6 cm şi apotema piramidei VE = 5 cm , să se afle:

0,50p.a) Aria laterală = …………cm2 , 0,50p.b) Aria totală = …………cm2 , 0,50p.c) Volumul = …………cm3 .

2. 0,50p.a)Construieşte şi notează corect oprismă patrulateră regulată dreaptă ABCDA´B´C´D,evidenţiind

înălţimea ei OO´.Ştiind că OO´= 8 cm şi latura bazei AB=6 cm , să se afle :

0,50p.a) Aria laterală = …………..cm2, 0,50p.b) Aria totală = …………….cm2 ,0,50p.c) Volumul = ……………cm3

3.0,50p.a) Construieşte şi notează corect un paralelipiped dreptunghic MNPQM´N´P´Q´. Ştiind că are

dimensiunile : MN = 10 cm , NP = 8 cm , PP´= 6 cm , să se afle :

0,75p.a) Aria totală = ……………..cm2 , 0,75p. b) Voluml = ……………..cm3

4.0,50p.a) Construieşte şi notează corect un cub ABCDA´B´C´D´. Ştiind că latura cubului AB = 10 cm,să se

afle: 0,50p.a) Aria laterală = …………cm2, 0,50p.b) Aria totală = …………cm2, 0,50p.c) Volumul = ………….cm3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Efectuarea construcţIilor şi raţionamentelor:

S-ar putea să vă placă și