Sunteți pe pagina 1din 15

1. Conform prevederilor Legii nr.

218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, în


realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi are
următoarele drepturi şi obligaţii principale:
a) să interzică, temporar, accesul sau prezenţa oricărei persoane în perimetrul locului
săvârşirii unor infracţiuni sau contravenţii, dacă prin aceasta ar fi afectată desfăşurarea normală a
activităţii organelor abilitate, legată de probarea faptelor;
b) să interzică, temporar, accesul sau prezenţa oricărei persoane în perimetrul locului săvârşirii unor
infracţiuni, dacă prin aceasta ar fi afectată desfăşurarea normală a activităţii organelor abilitate, legată de
probarea faptelor;
c) să interzică accesul sau prezenţa oricărei persoane în perimetrul locului săvârşirii unor
infracţiuni, dacă prin aceasta ar fi afectată desfăşurarea normală a activităţii organelor abilitate, legată de
probarea faptelor.

2. Conform prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
controlul corporal se efectuează:
a) cu respectarea demnităţii umane, de către o persoană de acelaşi sex cu persoana controlată
şi presupune examinarea externă a corpului şi îmbrăcămintei unei persoane, vizual, precum şi prin
palpare şi apăsare, îmbrăcămintea groasă putând fi examinată separat.
b) cu respectarea demnităţii umane, de către o persoană de sex opus cu persoana controlată şi
presupune examinarea externă a corpului şi îmbrăcămintei unei persoane, vizual, precum şi prin palpare şi
apăsare, îmbrăcămintea groasă putând fi examinată separat.
c) cu respectarea demnităţii umane, şi presupune examinarea externă a corpului şi îmbrăcămintei
unei persoane, vizual, precum şi prin palpare şi apăsare, îmbrăcămintea groasă putând fi examinată
separat.

3. Poliţistul este îndreptăţit să conducă o persoană la sediul poliţiei, atunci când:


a) nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile pentru a bănui că
identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice (art. 36 alin. 1 lit. a)
b) prin acţiunile sale nu periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei
persoane, sau ordinea publică;
c) pentru luarea unor măsuri legale, ce nu prezintă un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea
publică.

4. Persoana condusă la sediul poliţiei are următoarele drepturi:


a) de a fi consultată de un medic sau, pe cheltuiala statului, de medicul indicat de aceasta;
b) de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin;
c) pentru a stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea
declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice.

5. Controlul bagajului are ca scop:


a) interzicerea temporară a accesului sau prezenţei persoane controlate într-un perimetru legal
restricţionat;
b) identificării şi ridicării unor arme, obiecte sau substanţe periculoase, atunci când persoana
încearcă să pătrundă sau se află în locuri în care este interzis accesul cu acestea;
c) descoperirea bunurilor a căror deţinere şi circulaţie nu este interzisă.

6. În situaţia în care persoana nu dă curs solicitărilor poliţistului, în cazul controlului vehiculului


condus:
a) poliţistul poate proceda personal la efectuarea controlului, inclusiv prin folosirea forţei;
b) poliţistul nu poate proceda personal la efectuarea controlului;
c) poliţistul poate proceda personal la efectuarea controlului, fără a folosi însă forţa.

7. Controlul vehiculului nu se poate efectua:


a) în scopul identificării unei persoane date în urmărire sau căutată potrivit legii, chiar dacă
nu există motive verosimile pentru a bănui că aceasta este prezentă în vehicul;
b) în scopul ridicării bunurilor supuse confiscării, interzise la deţinere, căutate potrivit legii sau care
pot fi utilizate ca probe într-o procedură judiciară, atunci când există motive verosimile pentru a bănui că
persoana are asupra sa ori sub controlul său astfel de bunuri;
c) identificării unor documente sau înscrisuri care pot servi la stabilirea identităţii unei persoane
date în urmărire sau căutată potrivit legii.

8. Percheziţia corporală sau percheziţia vehiculului se face:


a) doar în cazurile expres prevăzute de către Legea 128/2002;
b) şi în cazurile şi condiţiile prevăzute de normele de procedură penală;
c) şi în cazurile şi condiţiile prevăzute de normele de procedură penală sau de cele privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate;

9. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este obligat:


a) să aibă un comportament civilizat, să dea dovadă de amabilitate şi solicitudine, respectiv să
adopte o atitudine politicoasă şi fermă; (art. 31 alin. 3)
b) să solicite persoanei care face obiectul legitimării să ţină mâinile la vedere şi, după caz, să
renunţe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat;
c) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanei cu care intră în contact;

10. Solicitarea adresată persoanei care face obiectul controlului corporal de a adopta o poziţie
inofensivă trebuie să fie:
a) adecvată împrejurărilor situaţiei respective şi poate să depăşească nevoile reale pentru atingerea
scopului intervenţiei dacă locul şi timpul acţiunii sunt presupuse a fi periculoase pentru intervenţie;
b) adecvată pericolului pe care îl poate reprezenta persoana şi să nu depăşească nevoile reale
pentru atingerea scopului intervenţiei; (art. 33 alin. 3)
c) adecvată misiunii respective şi nu poate să depăşească nevoile reale pentru atingerea scopului
misiunii;

11. Conform prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
atacul săvârşit de o persoană cu animale ce pot pune în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea corporală a
persoanelor, este considerat atac armat?
a) da; (art. 33 alin. 4)
b) nu
c) nu este prevăzut de lege;

12. Stabilirea identităţii unei persoane se face:


a) pe baza actelor de identitate;
b) pe baza unui act prevăzut cu fotografie sau a declaraţiilor acesteia, precum şi a verificărilor
poliţistului, realizate pe loc, în bazele electronice de date la care are acces potrivit legii;
c) ambele răspunsuri de mai sus;

13. Controlul bagajului de către poliţist presupune:


a) examinarea externă a acestuia, vizual, precum şi prin palpare şi apăsare; (art. 35 alin. 4)
b) examinarea externă a acestuia, vizual, precum şi prin deschidere şi controlarea conţinutului;
c) examinarea externă a acestuia, vizual, precum şi prin palpare, apăsare, deschidere şi controlarea
conţinutului;

14. Persoana are dreptul de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta,
în condiţii care să asigure confidenţialitatea, precum şi de a nu da nici o declaraţie fără prezenţa acestuia
atunci când:
a) este legitimată;
b) este controlată corporal sau i se efectuează un control al bagajelor sau al vehiculului;
c) este condusă la sediul poliţiei; (art. 38, alin. 1, lit. d)
2
15. Persoana condusă la sediul poliţiei:
a) nu poate contesta măsura dispusă de poliţist;
b) poate contesta măsura dispusă de poliţist, înainte de încetarea acesteia, la şeful ierarhic al
poliţistului; (art. 39 alin. 1)
c) poate contesta măsura dispusă de poliţist, după încetarea acesteia, la şeful ierarhic al poliţistului;

16. În scopul realizării activităţilor de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a
infracţiunilor sau executării pedepselor, prevenire şi combatere a altor fapte ilegale, precum şi de
menţinere a ordinii şi siguranţei publice, acţiunile poliţistului în spaţii publice:
a) pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul
persoanelor vizate;
b) pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, numai cu consimţământul
persoanelor vizate;
c) pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor
vizate numai în vederea executării unui mandat;

17. Conform prevederilor Legii nr. 218/2002 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, polițistul este îndreptățit să legitimeze și să
stabilească identitatea persoanei numai în situația în care:
a) aceasta este prezentă pe stradă la o oră târzie sau în locuri dosnice;
b) aceasta are o înfățișare dubioasă;
c) aceasta încearcă să pătrundă sau se află într-un spațiu în care accesul este controlat;

18. Conform prevederilor Legii nr. 218/2002 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, cu ocazia legitimării polițistul este obligat:
a) să aducă la cunoștință persoanei, verbal, motivul legitimării;
b) să efectueze obligatoriu și controlul bagajelor;
c) să întocmească un proces-verbal.

19. Conform prevederilor Legii nr. 218 din 2002 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, polițistul are obligația de a raporta șefului său
ierarhic despre conducerea persoanei la sediul poliției:
a) la terminarea programului de lucru;
b) odată cu întocmirea raportului de activitate;
c) în cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu.

20. Conform prevederilor Legii nr. 218 din 2002 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, după finalizarea activităților de verificare a situației
de fapt și, după caz, de luare a măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției, polițistul are
obligația:
a) de a conduce persoana la locul depistării;
b) de a informa șeful ierarhic.
c) de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliției;

21. Oprirea şi controlul unui vehicul se execută de către poliţistul rutier în următoarele situații:
a) în situaţia în care există motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o
faptă ilegală, că persoana a fost prezentă la locul săvârşirii unei fapte ilegale ori are cunoştinţă
despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta;
b) în situaţia în care există indicii temeinice că urmează a săvârși o contravenție, că persoana a fost
prezentă la locul săvârşirii unei contravenții ori are cunoştinţă despre făptuitor;
c) în situaţia în care nu există indicii temeinice pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă
ilegală, că persoana a fost prezentă la locul săvârşirii unei fapte ilegale ori are cunoştinţă despre faptă,
autor sau despre bunurile având legătură cu fapta;

3
22. La solicitarea polițistului care efectuează controlul vehiculului:
a) persoana are obligația de a deschide și prezenta conținutul compartimentului;
b) persoana are posibilitatea de a deschide și prezenta conținutul compartimentului;
c) persoana nu are obligația de a deschide și prezenta conținutul compartimentului.

23. Printre atribuțiile principale ale Poliției Române se regăsește:


a) desfășoară activități specifice, potrivit competențelor stabilite prin lege, ca reacție la acte de
terorism iminente în scopul împiedicării ori limitării efectelor acestuia, neutralizării acțiunilor agresive
și/sau a mijloacelor și dispozitivelor utilizate de teroriști;
b) desfășoară activități specifice, potrivit competențelor stabilite prin lege, ca reacție la acte
de terorism iminente sau în desfășurare în scopul împiedicării ori limitării efectelor acestuia,
neutralizării acțiunilor agresive și/sau a mijloacelor și dispozitivelor utilizate de teroriști;
c) desfășoară activități specifice, potrivit competențelor stabilite prin lege, ca reacție la acte de
terorism în desfășurare în scopul împiedicării ori limitării efectelor acestuia, neutralizării acțiunilor
agresive și/sau a mijloacelor și dispozitivelor utilizate de teroriști.

24. Fotografierea, luarea şi procesarea amprentelor, semnalmentelor şi semnelor particulare ale


persoanei în scopul stabilirea identităţii persoanei:
a) se realizează numai cu consimţământului persoanei;
b) se realizează chiar şi în lipsa consimţământului persoanei;
c) nu este posibilă;

25. La depunerea contestației împotriva măsurii de conducere la sediu poliției, persoanei în cauză i
se înmânează:
a) un număr de înregistrare al contestației;
b) o copie a contestației;
c) o dovadă de primire;

26. Poliţistul este îndreptăţit să utilizeze mijloace adecvate pentru a opri şi a pătrunde în vehicule
sau pentru a pătrunde în orice spaţii închise în care se află persoana care trebuie condusă la sediul poliţiei
sau al altor organe judiciare, în scopul extragerii acesteia?
a) da;
b) nu;
c) numai în scopul prevenirii autovătămării;

27. În cazul în care s-au utilizat asupra unei persoane dispozitive cu electroşocuri sau substanţe
iritant-lacrimogene, polițistul are obligația ca,
a) de îndată ce va fi posibil, să raporteze verbal situația şi, ulterior, să întocmească un proces-
verbal;
b) în cel mai scurt timp, să solicite serviciilor specializate acordarea asistenţei medicale de urgenţă
persoanelor respective;
c) ambele variante de mai sus;

28.  Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează:


a) șefului nemijlocit, la finalizarea programului de lucru;
b) procurorului competent, potrivit legii;
c) de urgenţă, ierarhic;

29. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, atunci când siguranţa poliţistului sau rezultatul
intervenţiei ar putea fi periclitate, poliţistul îşi face cunoscută calitatea imediat ce acest lucru este posibil.
În acest caz, intervenţia poliţistului se face prin anunţare:
a) dacă este în uniformă, prin prezentarea verbală a numelui şi prenumelui, precum şi a unităţii de
poliţie din care face parte;
b) dacă este în ţinută civilă, prin prezentarea datelor prevăzute la lit. a), precum şi a legitimaţiei de
serviciu sau a insignei;
4
a) „Poliţia!”.

30. La efectuarea controlului corporal, al bagajelor sau al vehiculelor:


a) pot fi folosite animale de serviciu;
b) nu pot fi folosite animale de serviciu, fiindcă ar putea încălca drepturile și libertăţile persoanei;
c) nu este reglementat în legea 218/2002 acest aspect;

31. Conform prevederilor Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, se interzice solicitarea adoptării poziției șezut sau
culcat:
a) în cazul bătrânilor;
b) în cazul femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu semne vizibile ale unei
dizabilități și copiilor;
c) în cazul persoanelor care au comis contravenții;

32. Potrivit Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din
domeniul ordinii și siguranței publice, în realizarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, polițistul este
investit cu exercițiul autorității publice și printre drepturile și obligațiile principale se regăsește:
a) să interzică, temporar, accesul sau prezența oricărei persoane în perimetrul locului
săvârșirii unor infracțiuni sau contravenții, dacă prin aceasta ar fi afectată desfășurarea normală a
activității organelor abilitate, legată de probarea faptelor;
b) să permită, temporar, accesul sau prezența unor persoane în perimetrul locului săvârșirii unor
infracțiuni sau contravenții, cu evaluarea în prealabil dacă pătrunderea acestora ar afecta desfășurarea
normală a activității organelor abilitate, legată de probarea faptelor;
c) să interzică accesul sau prezența oricărei persoane în perimetrul locului săvârșirii unor
infracțiuni sau contravenții, dacă prin aceasta ar fi afectată desfășurarea normală a activității organelor
abilitate, legată de probarea faptelor.

33. Uzul de armă, în condiții legale, se face în așa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva
cărora se execută uzul de armă, încetarea atacului sau a stării de pericol, imposibilitatea acestora de a mai
acţiona sau neutralizarea acţiunilor ilegale, trăgându-se:
a) pe cât posibil, la picioare, pentru a evita vătămarea corporala a acestora;
b) pe cât posibil, la membrele superioare, pentru a evita vătămarea corporala a acestora;
c) astfel încât să se evite, pe cât posibil, cauzarea morţii acestora.

34. Se interzice uzul de armă:


a) în executarea intervenției în scopul eliberării persoanelor lipsite de libertate în mod ilegal de
către persoane înarmate;
b) împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepția cazurilor în care înfăptuiesc un
atac armat izolat sau în grup, care pune în pericol viața sau integritatea corporală a unei persoane;
c) împotriva minorilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau cunoscută, femeilor, bătrânilor şi
persoanelor cu handicap vizibil, precum şi în situația în care s-ar primejdui viața altor persoane.

35. Conform prevederilor Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, polițistul este
îndreptățit să utilizeze mijloace de constrângere, constând în:
a) forța fizică, inclusiv aplicarea unor procedee de autoapărare sau imobilizare; cătușe sau alte
mijloace care permit imobilizarea membrelor superioare și/sau inferioare, denumite în continuare
mijloace de imobilizare; mijloace neletale; arme albe și de foc;
b) forța fizică, inclusiv aplicarea unor procedee de autoapărare sau imobilizare; cătușe sau
alte mijloace care permit imobilizarea membrelor superioare și/sau inferioare, denumite în
continuare mijloace de imobilizare; mijloace neletale; arme albe și de foc; mijloace adecvate sau,
după caz, vehicule, pentru oprirea forțată, blocarea sau deschiderea unor vehicule ori spații închise
în care se găsesc persoane și bunuri ori pentru înlăturarea unor obstacole.

5
c) forța fizică, inclusiv aplicarea unor procedee de autoapărare sau imobilizare; cătușe sau alte
mijloace care permit imobilizarea membrelor superioare și/sau inferioare, denumite în continuare
mijloace de imobilizare; mijloace adecvate sau, după caz, vehicule, pentru oprirea forțată, blocarea sau
deschiderea unor vehicule ori spații închise în care se găsesc persoane și bunuri ori pentru înlăturarea
unor obstacole.

36. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, după finalizarea activităților de verificare a
situației de fapt și, după caz, de luare a măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției,
polițistul are obligația:
a) de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliției;
b) de a conduce persoana la locul depistării;
c) de a informa șeful ierarhic.

37. Printre atribuțiile principale ale Poliției Române se regăsește:


a) asigură protecția polițiștilor și magistraților, în cazurile în care viața, integritatea corporală sau
avutul acestora sunt supuse unor amenințări, precum și a conducătorilor autorităților străine, cu atribuții în
domeniul afacerilor interne sau justiției;
b) asigură protecția polițiștilor, magistraților și a familiilor acestora, în cazurile în care
viața, integritatea corporală sau avutul acestora sunt supuse unor amenințări, precum și a
conducătorilor autorităților străine, cu atribuții în domeniul afacerilor interne sau justiției;
c) asigură protecția magistraților și a familiilor acestora, în cazurile în care viața, integritatea
corporală sau avutul acestora sunt supuse unor amenințări, precum și a conducătorilor autorităților străine,
cu atribuții în domeniul afacerilor interne sau justiției.

38. Potrivit Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din
domeniul ordinii și siguranței publice, în realizarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, polițistul este
investit cu exercițiul autorității publice și printre drepturile și obligațiile principale se regăsește:
a) să solicite, în condițiile legii, sprijinul populației pentru urmărirea, interceptarea, imobilizarea și
însoțirea la sediul poliției a persoanelor ce fac obiectul acestei măsuri, fără să solicite sprijinul populației
pentru asistarea la efectuarea unor acte procedurale;
b) să solicite, în condițiile legii, sprijinul populației pentru urmărirea, prinderea,
imobilizarea și conducerea la sediul poliției a persoanelor ce fac obiectul acestei măsuri, precum și
să solicite, în condițiile legii, sprijinul populației pentru asistarea la efectuarea unor acte
procedurale;
c) să solicite, în condițiile legii, sprijinul populației pentru urmărirea, interceptarea, imobilizarea și
conducerea la sediul poliției a persoanelor ce fac obiectul acestei măsuri, fără să solicite, în condițiile
legii, sprijinul altui polițist pentru asistarea la efectuarea unor acte procedurale.

39. Potrivit Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din
domeniul ordinii și siguranței publice, în realizarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, polițistul este
investit cu exercițiul autorității publice și printre drepturile și obligațiile principale se regăsește:
a) să efectueze controlul corporal al persoanei legitimate și, după caz, al bagajelor sau
vehiculului utilizat de aceasta, în condițiile prezentei legi;
b) să efectueze controale ale persoanelor și bagajelor, precum și ale vehiculelor numai dacă
acestea se află oprite, atunci când există indicii cu privire la săvârșirea unor posibile acțiuni teroriste;
c) să efectueze controale ale persoanelor și bagajelor, precum și ale vehiculelor numai dacă
acestea se află oprite, atunci când există indicii cu privire la săvârșirea unor infracțiuni.

40. Reguli tactice ce trebuie respectate cu ocazia controlului bagajelor:


a) folosiţi un ton autoritar după care aduceţi la cunoştinţă scopul şi motivul activităţii poliţieneşti;
b) controlul bagajelor se execută, de regulă, în încăperile politiei;
c) în prezenţa martorului asistent, înainte de începerea controlului bagajului, se solicită
persoanei în cauză să declare în scris ce obiecte se află în interiorul acestuia, indicând unele
elemente caracteristice ale acestora, cum ar fi: marcă, culoare, mărime, uzură etc.
6
41. Cu ocazia folosirii pulverizatorului de mână cu substanţe iritant - lacrimogene, respectaţi
următoarele:
a) poziţia poliţistului este defensivă şi dă posibilitatea persoanei să coopereze;
b) dacă aceasta cooperează, pulverizaţi în rafale scurte spre faţa persoanei, mutându-vă poziţia
după fiecare pulverizare;
c) dacă persoana nu cooperează, opriţi pulverizarea şi treceţi rapid la imobilizarea subiectului.

42. În realizarea sarcinilor ce îi revin potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) poliţistul este învestit cu
exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să păstreze o ţinută corespunzătoare, să aibă autocontrolul gesturilor şi al mimicii, al felului de a
discuta, precum şi să ignore intenţionat unele observaţii ironice, atât timp cât acestea nu afectează ordinea
publică;
b) să asculte cu atenţie, răbdare şi calm relatările persoanelor implicate şi ale altora, să trateze cu
mult tact victimele infracţiunilor, bolnavii psihic, minorii, femeile etc;
c) să consulte specialişti ori experţi, să solicite şi, în condiţiile legii, să obţină obiecte,
înscrisuri sau relaţii oficiale de la autorităţi ori instituţii publice, precum şi să solicite obiecte,
înscrisuri sau relaţii de la persoane juridice de drept privat ori de la persoane fizice.

43. Intervenţia poliţistului se va face avându-se în vedere următoarele reguli generale de tactică
poliţienească:
a) să oprească forţat şi să imobilizeze vehicule, inclusiv prin utilizarea mijloacelor din dotare, în
condiţiile legii;
b) să folosească mijloacele şi procedeele de imobilizare şi autoapărare numai în condiţiile
legii şi dacă situaţia o impune;
c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea şi conducerea la
unităţile de poliţie a persoanelor care au comis fapte penale.

44. Controlul vehiculului se poate efectua pentru:


a) identificarea unei persoane căutate potrivit legii, pentru săvârșirea unei fapte ilegale;
b) identificarea unei persoane date în urmărire sau căutată potrivit legii, atunci când există
motive verosimile pentru a bănui că aceasta este prezentă în vehicul;
c) identificarea unei persoane date despre care există suspiciuni cu privire la săvârșirea unei fapte
ilegale.

45. Controlul corporal al persoanei se efectuează în scopul:


a) evaluării gradului de periculozitate a persoanelor faţă de care urmează a se lua această măsură;
b) pentru întocmirea raportului privind activităţile desfăşurate la nivelul structurii de poliție;
c) identificării şi ridicării unor arme, obiecte sau substanţe periculoase, atunci când
persoana încearcă să pătrundă sau se află în locuri în care este interzis accesul cu acestea.

46. La efectuarea controlului corporal se respectă următoarea ordine:


a) corpul persoanei, manşeta, încălţămintea și dacă este cazul se cere persoanei să dezbrace
paltonul, haina sau să se descalţe;
b) persoana controlată va prezenta conţinutul poşetei (genţii), se va descheia la sacou, pardesiu,
palton etc., va scoate din buzunare obiectele pe care le deţine, în funcţie de evoluţia situaţiei operative din
zona de competenţă;
c) capul (se scoate pălăria, căciula, etc.), se caută în păr (dacă este cazul), braţul drept (de la
umăr la încheietura mâinii), partea de la gât până la mijloc (faţă şi spate), partea dreaptă a
corpului de la subţioară în jos, zona bazinului (faţă, spate), piciorul drept (de la şold la călcâi),
manşeta şi încălţămintea (dacă este cazul);

47. Pentru personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii
naţionale, prin uz de armă se înţelege:
7
a) executarea tragerii cu arma letală de apărare şi pază asupra persoanelor, animalelor şi bunurilor;
b) executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor şi bunurilor;
c) executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.

48. În situaţia unor persoane rănite, cel care a făcut uz de armă este obligat:
a) să se deplaseze imediat la sediul unității de politie din care face parte;
b) să acţioneze în cel mai scurt timp posibil, pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă
medicală;
c) să solicite intervenția forțelor speciale de intervenție.

49. Poliţistul este îndreptăţit să folosească forţa fizică în scopul înfrângerii rezistenţei fizice a
persoanei care:
a) fără a folosi violenţa, se opune ori nu se supune solicitărilor legale ale poliţistului, la
efectuarea controlului vehiculului utilizat de aceasta;
b) fără a folosi violenţa, se supune solicitărilor legale ale poliţistului, la efectuarea controlului
vehiculului utilizat de aceasta;
c) numai prin violenţă, se supune solicitărilor legale ale poliţistului, la efectuarea controlului
vehiculului utilizat de aceasta.

50. Poliţistul rutier:


a) nu este îndreptăţit să utilizeze mijloace adecvate sau, după caz, vehicule, pentru oprirea forţată,
blocarea sau deschiderea unor vehicule în care se găsesc persoane şi bunuri ori pentru înlăturarea unor
obstacole;
b) este îndreptăţit să utilizeze mijloace adecvate sau, după caz, vehicule, pentru oprirea
forţată, blocarea sau deschiderea unor vehicule în care se găsesc persoane şi bunuri ori pentru
înlăturarea unor obstacole;
c) este obligat să utilizeze orice mijloace pentru oprirea forţată, blocarea sau deschiderea unor
vehicule în care se găsesc persoane şi bunuri ori pentru înlăturarea unor obstacole.

51. La solicitarea poliţistului care efectuează controlul vehiculului:


a) persoana are obligaţia de a deschide şi prezenta conţinutul compartimentului;
b) persoana are posibilitatea de a deschide şi prezenta conţinutul compartimentului;
c) persoana nu are obligaţia de a deschide şi prezenta conţinutul compartimentului.

52. Poliţistul este îndreptăţit să conducă o persoană la sediul poliţiei, atunci când:
a) trebuie informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliţiei;
b) prin acţiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei
persoane, sau ordinea publică;
c) de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin.

53. Persoana condusă la sediul poliţiei are următoarele drepturi:


a) de a nu semna înscrisuri, în lipsa unui reprezentant legal;
b) de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin;
c) de a nu da date despre identitatea sa.

54. Conform prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, se interzice solicitarea adoptării poziţiei şezut sau culcat:
a) în cazul bătrânilor;
b) în cazul femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu semne vizibile ale unei
dizabilităţi şi copiilor;
c) în cazul persoanelor care au comis contravenţii;

55. Conform prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
în realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi
are următoarele drepturi şi obligaţii principale:
8
a) să efectueze, cu respectarea dispoziţiilor legale, controale ale persoanelor şi bagajelor, precum
şi ale vehiculelor aflate în circulaţie, atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârşirea unor
infracţiuni sau posibile acţiuni teroriste;
b) să efectueze controlul corporal al persoanei legitimate şi, după caz, al bagajelor sau
vehiculului utilizat de aceasta, în condiţiile prezentei legi;
c) să efectueze, cu respectarea dispoziţiilor legale, controale ale persoanelor şi bagajelor, precum
şi ale vehiculelor aflate în circulaţie, atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârşirea unor
infracţiuni.

56. Rezultatul controlului se consemnează:


a) într-un proces-verbal, care se semnează de poliţist sau persoana în cauză, precum şi de
reprezentantul legal;
b) într-un raport, care se semnează de către poliţist sau de reprezentantul legal;
c) într-un proces-verbal, care se semnează de poliţist şi de persoana în cauză sau de
reprezentantul legal.

57. Vehiculul se examinează în cadrul controlului prin:


a) vizualizarea şi desfacerea sau demontarea obiectelor componente;
b) desfacerea şi demontarea obiectelor componente, pentru vizualizarea tuturor compartimentelor;
c) vizualizarea compartimentelor care, prin construcţie, sunt destinate transportului
pasagerilor şi mărfurilor.

58. În realizarea sarcinilor ce îi revin potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) poliţistul este învestit cu
exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să interzică, temporar, pătrunderea într-un spaţiu delimitat, marcat sau pe care l-a
indicat, într-un imobil sau mijloc de transport, ori să dispună evacuarea temporară din acestea a
oricărei persoane, dacă există un pericol la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale, a sa ori
a altei persoane;
b) să evalueze gradul de periculozitate al persoanelor faţă de care urmează a se lua măsuri;
c) să îşi decline competenţa în cazul unor conflicte de interese.

59. Prin poziţie inofensivă adoptată de persoanei care face obiectul controlului corporal se
înţelege:
a)  ţinerea mâinilor la spate;
b) adoptarea poziţiei în genunchi;
c) altă poziţie a corpului, care previne săvârşirea unei acţiuni violente îndreptate împotriva
poliţistului şi respectă demnitatea umană;

60. Se prezumă intenţia săvârşirii unei acţiuni violente îndreptate împotriva poliţistului, fapta
persoanei:
a) de a se apropia de acesta după ce, în prealabil, a fost avertizată prin cuvintele: Poliţia, stai! - Nu
te apropia!;
b) de a nu se conforma solicitărilor de a ţine mâinile la vedere şi de a renunţa temporar la
mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat;
c) ambele răspunsuri de mai sus;

61. Poliţistul este îndreptăţit să pătrundă, în orice mod, într-o locuinţă sau într-un spaţiu delimitat
ce aparţine ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimţământul acesteia sau al
reprezentatului legal, pentru:
a) a salva viaţa sau integritatea corporală a unei persoane;
b) a preveni răspândirea unei epidemii, dacă există indicii că în acel spaţiu este o persoană
decedată;
c) a prinde autorul unei infracţiuni flagrante;

9
62. Înainte de a pătrunde în spaţiul privat, fără consimţământul persoanei îndreptăţite sau al
reprezentatului legal, poliţistul are obligaţia de:
a) a raporta verbal despre aceasta, ierarhic, cu excepţia situaţiei în care nu este posibil;
b) obţine consimţământul proprietarului fizic sau juridic al spaţiului;
c) să întocmească un proces-verbal; o copie a procesului-verbal se predă persoanelor cărora le
aparţine sau care folosesc spaţiul în care a pătruns poliţistul;

63. Poliţia Română poate păstra imaginile fotografice ori înregistrările audio şi/sau video obţinute
în scopul realizării activităţilor de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracţiunilor sau
executării pedepselor, prevenire şi combatere a altor fapte ilegale, precum şi de menţinere a ordinii şi
siguranţei publice:
a) pe o perioadă de 3 luni de la data obţinerii acestora;
b) pe o perioadă de 6 luni de la data obţinerii acestora;
c ) pe o perioadă de 12 luni de la data obţinerii acestora;

64. Persoana condusă la sediul poliţiei are dreptul de a fi consultată de medicul unităţii:
a) pe propria cheltuială;
b) gratuit;
c) nu este specificat în lege;

65. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, prin controlul vehiculului se înțelege
controlul:
a) oricărui mijloc de transport pe cale rutieră, feroviară, aeriană sau pe apă;
b) oricărui mijloc de transport pe cale rutieră;
c) oricărui mijloc de transport pe cale rutieră și feroviară.

66. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, în toate situațiile în care ia cunoștință
direct ori când este sesizat despre posibile cazuri de abuz, neglijare, exploatare și orice formă de violență
asupra copilului, polițistul este obligat:
a) să întocmească formularul de evaluare a riscului;
b) să informeze conducerea unității școlare frecventate de copilul în cauză;
c) să sesizeze direcția generală de asistență socială și protecția copilului, pentru luarea
măsurilor prevăzute de lege.

67. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, polițistul este îndreptățit să folosească
forța fizică în scopul înfrângerii rezistenței fizice a persoanei care, fără a folosi violența, se opune ori nu
se supune solicitărilor legale ale polițistului sau referitoare la:
a) aplicarea cătușelor sau a altor mijloace de imobilizare;
b) solicitarea informațiilor în vederea stabilirii identității;
c) aplicarea oricăror mijloace de imobilizare.

68. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, folosirea mijloacelor de constrângere se
face:
a) în mod gradual, în funcție de modul de împotrivire a persoanei și starea de sănătate a acesteia;
b) în mod gradual, după avertizarea verbală a persoanei în vederea încetării acțiunilor violente;
c) în mod gradual, după avertizarea verbală prealabilă asupra utilizării acestora și după
acordarea timpului necesar persoanei pentru a se conforma solicitărilor legale ale polițistului.

69. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, folosirea mijloacelor de constrângere în
condițiile și în situațiile prevăzute de lege:
10
a) înlătură caracterul penal al faptei și răspunderea civilă a polițistului pentru pagubele
produse;
b) înlătură caracterul penal al faptei dar angajează răspunderea civilă a polițistului pentru pagubele
produse;
c) înlătură răspunderea penală și răspunderea civilă a polițistului pentru pagubele produse.

70. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, polițistul este îndreptățit să pătrundă, în
orice mod, într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau
juridică, fără consimțământul acesteia sau al reprezentatului legal, pentru:
a) a salva viața sau integritatea corporală a unei persoane, dacă există indicii că în acel
spațiu este o persoană aflată în pericol;
b) înlăturarea unui pericol iminent privind viața unei persoane sau bunurile acesteia;
c) a salva viața sau integritatea corporală a unei persoane ori înlăturarea unui pericol iminent
privind bunurile acesteia, dacă există indicii că în acel spațiu a fost semnalată o stare de pericol.

71. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, la efectuarea controlului pot fi folosite:
a) persoane de același sex cu persoana controlată, după instruirea acesteia cu privire la modul de
efectuare;
b) animale de serviciu și/sau mijloace adecvate pentru detectarea obiectelor sau
substanțelor;
c) mijloacele din dotare, cu respectarea demnității umane.

72. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, folosirea mijloacelor de constrângere
încetează:
a) de îndată ce scopul intervenției a fost realizat;
b) în momentul intrării în sediul unității de poliție;
c) în momentul efectuării percheziției, potrivit normelor de procedură penală.

73. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, polițistul care primește contestația
formulată de persoana condusă la sediul poliției este obligat:
a) să o transmită de îndată șefului său ierarhic;
b) să o înainteze structurii de control intern;
c) să o depună la secretariatul unității.

74. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, polițistul este îndreptățit să conducă o
persoană la sediul poliției, atunci când:
a) este necesară audierea sa într-o cauză penală;
b) prin acțiunile sale periclitează viața, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei
persoane, sau ordinea publică;
c) prin acțiunile sale periclitează viața, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei
persoane, sau liniștea publică.

75. Conform prevederilor Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, polițistul este îndreptățit să solicite persoanei care
face obiectul controlului corporal să adopte o poziție inofensivă, ce permite realizarea efectivă și în
siguranță a acestui control. Prin poziție inofensivă se înțelege:
a) ținerea mâinilor deasupra capului sau paralel cu solul;
b) ținerea mâinilor pe lângă corp;
c) adoptarea poziției culcat cu fața în sus.

11
76. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, contestația formulată de persoana condusă
la sediul poliției se depune:
a) în scris, la compartimentul de relații cu publicul;
b) la judecătoria pe raza căreia își are domiciliul;
c) în scris, la polițist sau la șeful ierarhic al acestuia.

77. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, persoana condusă la sediul poliției, în
condițiile legii, poate contesta măsura dispusă de polițist:
a) la încetarea acesteia, la șeful ierarhic al polițistului;
b) înainte de încetarea acesteia, la șeful ierarhic al polițistului;
c) la unitatea de poliție ierarhic superioară

78. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, în cazul minorului sau al persoanei lipsite
de capacitate de exercițiu, polițistul are obligația:
a) de a informa cu privire la măsura luată părinții, tutorele ori alt reprezentant legal sau,
dacă niciunul dintre aceștia nu poate fi contactat sau nu se prezintă, autoritatea competentă
potrivit legii;
b) de a informa cu privire la măsura luată conducerea unității școlare frecventate de minor sau
autoritatea competentă, potrivit legii;
c) de a informa cu privire la măsura luată părinții, tutorele ori alt reprezentant legal sau, dacă
niciunul dintre aceștia nu poate fi contactat sau nu se prezintă, orice altă persoană indicată de minor.

79. Conform prevederilor Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, cu ocazia controlului bagajelor:
a) rezultatul controlului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de polițist
și de persoana în cauză sau de reprezentantul legal. O copie a procesului-verbal se predă persoanei
în cauză sau reprezentantului legal, refuzul semnării sau primirii consemnându-se în cuprinsul
documentului;
b) rezultatul controlului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează doar de către
polițist;
c) rezultatul controlului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează doar de către
polițist, refuzul semnării sau primirii consemnându-se în cuprinsul documentului.

80. Conform prevederilor Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, cu ocazia controlului bagajelor:
a) obiectele se examinează la exterior, pot fi desfăcute sau demontate. Corespondența nu se
deschide sau citește și nu se accesează telefonul, un sistem informatic ori alt mijloc de comunicare sau de
stocare a datelor;
b) obiectele se examinează la exterior fără a fi desfăcute sau demontate. Corespondența nu
se deschide sau citește și nu se accesează telefonul, un sistem informatic ori alt mijloc de
comunicare sau de stocare a datelor;
c) obiectele se examinează la exterior, fără a fi desfăcute sau demontate. Corespondența se
deschide sau citește și se accesează telefonul, un sistem informatic ori alt mijloc de comunicare sau de
stocare a datelor.

81. Conform prevederilor Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul ordinii și siguranței publice, polițistul este îndreptățit să efectueze controlul
corporal al persoanei legitimate și, după caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta, numai în
scopul:
a) identificării unor documente sau înscrisuri care pot servi la stabilirea identității unei
persoane aflate în stare de inconștiență.

12
b) identificării unor documente sau înscrisuri care pot servi la stabilirea identității unei persoane
aflate în stare de agitație.
c) identificării unor documente sau înscrisuri care pot servi la stabilirea identității unei persoane
aflate în stare de ebrietate.

82. Conform prevederilor Legii nr. 192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, persoana condusă la sediul poliției are
dreptul:
a) să fie consultată, pe propria cheltuială, doar de către medicul unității de poliție;
b) să fie consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta;
c) să fie consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta, atunci
când nu se poate exprima sau prezintă handicap auditiv ori surdocecitate.

83. În realizarea sarcinilor ce îi revin potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) poliţistul este învestit cu exerciţiul
autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, să înceteze acţiunile ilegale;
b) să ocrotească viața, a sănătatea şi integritatea corporală a persoanelor a căror pază o asigură;
c) să respecte regulile de politeţe.

84. Intervenția polițistului se va face avându-se în vedere următoarele reguli generale de tactică
polițienească:
a) să consulte specialişti ori experţi, să solicite şi, în condiţiile legii, să obţină obiecte, înscrisuri sau
relaţii oficiale de la autorităţi ori instituţii publice, precum şi să solicite obiecte, înscrisuri sau relaţii de la
persoane juridice de drept privat ori de la persoane fizice;
b) să își decline competenţa în cazul unor conflicte de interese;
c) să procedeze, în condiţiile legii, la cererea persoanelor interesate sau în scopul identificării
criminalistice a persoanelor care au săvârşit infracţiuni ori sunt suspecte de săvârşirea unor infracţiuni, la
prelevarea sau, după caz, la procesarea de profile genetice, amprente papilare, imagini faciale,
semnalmente, semne particulare şi orice alte date biometrice, stocate în baza de date criminalistice.

85. În cazul conducerii cu mijloacele auto, a persoanelor la sediul poliţiei regulile tactice ce trebuie
respectate sunt:
a) de a conduce cu autospeciala cel mult trei persoane, pe bancheta din spate, iar unul din membrii
patrulei se va aşeza tot pe această banchetă, în spatele conducătorului auto, pentru a supraveghea
permanent persoanele conduse;
b) când se acționează în echipă, persoana condusă este întotdeauna încadrată, pentru a putea preveni
un eventual atac sau fuga acesteia;
c) la sediul poliţiei, după debarcarea persoanei (persoanelor) din autovehicul se verifică
interiorul acestuia, pentru a nu rămâne lucruri abandonate de cel condus şi care pot constitui
mijloace de probă.

86. Prin uz de armă se înțelege:


a) executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor de către
personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
b) executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor sau bunurilor de către polițiști și jandarmi;
c) executarea tragerii cu arma de foc de către personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul
apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

87. Se va evita, pe cât posibil, uzul de armă împotriva:


a) copiilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau cunoscută, femeilor și bătrânilor;
b) minorilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau cunoscută, femeilor, bătrânilor şi
persoanelor cu handicap vizibil, precum şi în situaţia în care s-ar primejdui viaţa altor persoane;
c) femeilor şi bătrânilor cu handicap vizibil, precum şi în situaţia în care s-ar primejdui viaţa altor
persoane.
13
88. Se poate face uz de armă fără somaţie, dacă lipseşte timpul necesar pentru aceasta:
a) împotriva acelora care atacă persoanele investite cu exerciţiul autorităţii publice sau
cărora, potrivit legii, li se asigură protecţie;
b) împotriva animalelor care pun în pericol viaţa sau integritatea corporală proprie sau a altor
persoane;
c) împotriva persoanelor care încearcă să pătrundă ori să iasă în mod ilegal în sau din unităţile,
subunităţile militare ori din perimetrele sau zonele păzite - vizibil delimitate - stabilite prin consemn.

89. În caz de nesupunere la somaţia efectuata prin cuvintele: «Stai, stai că trag!»., se somează prin
tragerea focului de armă:
a) în plan vertical sau într-o altă direcţie presupus sigură care să nu pericliteze viaţa,
integritatea corporală sau bunurile oricărei persoane;
b) în direcţia persoanei somate;
c) în orice direcţie.

90. În funcţie de situaţia creată, câinele de serviciu poate fi folosit fără botniţă şi fără lesă, pentru:
a) semnalarea şi descoperirea persoanelor ascunse;
b) trebuie dispersat un grup ce prezintă pericol pentru ordinea publică;
c) paza locului faptei.

91. Controlul bagajului are ca scop:


a) interzicerea temporară a accesului sau prezenţei persoane controlate într-un perimetru legal
restricționat;
b) identificării şi ridicării unor arme, obiecte sau substanţe periculoase, atunci când persoana
încearcă să pătrundă sau se află în locuri în care este interzis accesul cu acestea;
c) descoperirea bunurilor a căror deţinere şi circulaţie nu este interzisă.

92. Procesul-verbal de control al bagajelor se întocmeşte:


a) într-un singur exemplar, dacă persoana controlată solicită acest lucru şi va fi semnat de poliţişti,
martori şi persoana controlată;
b) se semnează de poliţist şi de persoana în cauză sau de reprezentantul legal iar o copie a
procesului-verbal se predă persoanei în cauză sau reprezentantului legal, refuzul semnării sau
primirii consemnându-se în cuprinsul documentului.
c) în trei exemplare, dacă asupra persoanei controlate se găsesc bunuri care provin din săvârşirea
unor infracţiuni sau contravenţii, un exemplar fiind atașat raportului de activitate al polițistului, al doilea
exemplar fiind înmânat persoanei controlate iar al treilea exemplar va însoți bunurile confiscate la camera
de corpuri delicte.

93. Controlul corporal al persoanei reprezintă:


a) o măsură poliţienească dispusă cu autorizarea magistratului, în cauzele şi în situaţiile strict
prevăzute de lege, cu respectarea legalităţii, a drepturilor persoanelor;
b) o măsură poliţienească având caracter preventiv care presupune examinarea externă a
corpului şi îmbrăcămintei unei persoane, vizual, precum şi prin palpare şi apăsare, îmbrăcămintea
groasă putând fi examinată separat;
c) verificarea stării psihico - fizice a persoanei, efectuată, de regulă cu aprobarea şefului subunităţii,
în încăperi, spaţii ferite de imixtiunea altor persoane sau la sediu, rezultatul acestuia materializându-se
într-un proces verbal consemnat în registrul unic de control de la nivelul postului/secţiei de poliţie rurală.

94. Cu ocazia folosirii cătuşelor, respectaţi următoarele:


a) executaţi încătuşarea rapid şi energic;
b) în cazul în care persoana nu opune rezistenţă, o încătuşaţi forţat;
c) aplicaţi cătuşele pe mâinile poziţionate în față, pe cât posibil, cu sistemul de închidere orientat în
sus;

14
95. Persoana condusă la sediul poliţiei are următoarele drepturi:
a) de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de
comunicare, în situaţia în care nu vorbeşte, nu înţelege limba română, nu se poate exprima sau
prezintă handicap auditiv ori surdocecitate;
b) să invite la sediu persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor poliţiei,
prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
c) pentru a executa activităţile stabilite prin planurile de acţiune.

96. În cazul conducerii persoanelor pe jos, la sediul poliţiei, se impune respectarea următoarelor
reguli:
a) de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu
privire la măsura luată;
b) să folosească gratuit mijloacele de transport în comun în timpul serviciului pentru executarea
unor misiuni, iar personalul din poliţia pentru transporturi, pe cele feroviare şi navale;
c) polițistul atrage atenţia persoanei asupra modului de comportare pe timpul deplasării,
punându-i în vedere că, în cazul unei atitudini recalcitrante, va folosi împotriva sa forţa şi va fi
încătuşată.

97. În cazul conducerii cu mijloacele auto, a persoanelor la sediul poliţiei, regulile tactice ce trebuie
respectate sunt:
a) să folosească motoscutere sau motociclete, precum şi autovehiculul proprietatea persoanei ce
urmează a fi condusă;
b) înaintea începerii deplasării spre sediu, poliţistul efectuează, obligatoriu, controlul asupra
persoanei care urmează să fie condusă şi, după caz, controlul bagajelor;
c) pe timpul deplasării polițistul nu menţine legătura radio cu sediul poliţiei.

99. Constituie contravenție săvârșirea următoarei fapte, dacă nu este comisă în astfel de condiții
încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune:
a) împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menținerea ordinii publice de a-și
îndeplini obligațiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliției
ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menținerea ori restabilirea ordinii
publice;
b) îndemnul numai sub formă de cerșetorie al minorilor la săvârșirea de contravenții;
c) provocarea ori participarea efectivă la scandal pe proprietăți private.

100. Alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a
organelor de menținere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea
intervenției la fața locului, fără motiv întemeiat se sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 1500 lei;
b) cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
c) cu amendă de la 2000 la 3000 lei.

101. Printre atribuțiile principale ale Poliției Române se regăsește:


a) avizează și controlează, în condițiile legii înființarea și desființarea societăților private de
detectivi;
b) sprijină, la cerere, unitățile de jandarmerie cu informații numai pentru restabilirea ordinii publice,
cu ocazia mitingurilor, manifestațiilor cultural-sportive și alte asemenea;
c) aplică măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței publice, aplică măsuri, potrivit
competențelor stabilite prin lege, pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și
terorismului, de identificare și contracarare a acțiunilor elementelor care atentează la viața,
libertatea, sănătatea și integritatea persoanelor, a proprietății private și publice, precum și a altor
interese legitime ale comunității.

15

S-ar putea să vă placă și