Sunteți pe pagina 1din 4

Ajutor, m-am incurcat !

Ordonanta 132 .Angajatorul poate reduce timpul de muncă al salariaților și


beneficiază de o indemnizație de la stat de 75% din diferența între salariul de
bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut
aferent orelor de muncă efectiv prestate.

1.Salariul de baza 2230 la 8 ore/zi


2.Salariul pentru program redus la 4 ore/zi 1115 lei

3.Diferenta 1115 lei


4. 75 % din diferenta 836 lei ( Subventia de la somaj)

Partea cu subventia îmi e clara . Nu-mi e clar


Ce salariul va avea salariatul ?
1115 lei
sau
1115+ 836

 naumescum@yahoo.com

Synthmaster One Synthesizer 

Potrivit art. 1 alin. (1) – (4) din OUG nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si
angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.

“(1) Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul reducerii temporare a activitatii
determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, angajatorii au
posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in
contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor
salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului.

(2) Reducerea timpului de munca in conditiile prevazute la alin. (1) se stabileste prin decizia
angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive, angajatorul avand
obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca
se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca
inegal.

1
(3) Decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de
repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5
zile inainte de aplicarea efectiva a masurii si se transmite in registrul general de evidenta a
salariatilor cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia.

(4) Pe durata reducerii timpului de munca in conditiile prevazute la alin. (1) salariatii afectati de
masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in
contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca
urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la
timpul efectiv lucrat.”

 Prevederile sus-mentionate arata ca se inregistreaza in Revisal decizia angajatorului care


priveste: reducerea timpului de lucru, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile
si drepturile salariale aferente.

Modificarile prevederilor din CIM se fac prin Decizie individuala emisa de angajator pentru
fiecare salariat, privind:

– modificarea tipului de norma si reducerea duratei muncii in cazul salariatilor incadrati cu


norma intreaga anterior reducerii timpului de lucru precum si repartizarea timpului de lucru
daca se modifica din egal in inegal sau invers;

– modificarea salariului de baza;

– indemnizatia privind reducerea timpului de lucru in cuantum de 75%.

Pasii de urmat in Revisal pentru a completa datele aferente pe fiecare salariat in parte:

In Revisal trebuie inregistrate, anterior producerii modificarii, urmatoarele:

2
– Modificarea tipului de norma si durata muncii (conform art. 3 lit. g) din HG nr. 905/2017,
angajatorii completeaza in REGISTRU durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul
contractelor individuale de munca cu timp partial);

– Modificarea salariului de baza si mentionarea indemnizatiei de 75% ( conform art. 3 lit. h) din
HG nr. 905/2017, angajatorii completeaza in REGISTRU salariul de baza lunar brut,
indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul
individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca).

Intrucat in Revisal nu este predefinit acest tip de indemnizatie, acest tip trebuie
configurat, iar setarile sunt urmatoarele:

 –  Categoria ANGAJATOR → ADAUGARE → Spor/indemnizatie/alt adaos salarial

 →Nume: se completeaza “INDEMNIZATIE TIMP DE MUNCA”,

 → Descriere: se completeaza “INDEMNIZATIE TIMP DE MUNCA CONFORM OUG NR.


132/2020

 Apoi se selecteaza butonul “SALVARE”

 In acest moment este definit in Revisal tipul de indemnizatie.

 Urmeaza sa se modifice tipul de norma, salariul si sa introducem indemnizatia de 75% pentru


fiecare salariat afectat de masura.

 In aplicatia Revisal:

– Categoria CONTRACTE → MODIFICARE CONTRACT, se parcurg urmatorii pasi: 

Subcategoria TIP CONTRACT:

Tip norma : Cu timp partial

Durata timp munca : Cu timp partial

Repartizare timp munca : Inegal

3
Timp interval repartizate: ore/saptamana

Timp munca : 30 (in cazul in care se reduce durata muncii de la 40 ore la 30 de ore pe saptamana)

 Subcategoria SALARIU → Salariu brut: se modifica salariul de baza aferent timpului de munca

Subcategoria SPORURI, INDEMNIZATII SI ALTE ADAOSURI SALARIALE →


ADAUGA → Selectare spor/indenizatie/alt adaos salarial:

 Tip: INDEMNIZATIE TIMP DE MUNCA

 Valoare: 75 %

 Procent: se bifeaza optiunea. Apoi, se salveaza modificarile realizate.

 La final din aplicatie → GENERARE REGISTRU, se salveaza fisierul.RVS apoi se transmite
registrul la ITM pe portalul https://reges.inspectiamuncii.ro/, cel tarziu in ziua anterioara
producerii modificarilor.

S-ar putea să vă placă și