Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de pontaj

Luna / anul: mai /2021


Numele şi prenumele cadrului didactic NEMNȚEANU IOANA

Disciplina LIMBA ȘI LITARATURA ROMÂNĂ

Denumire Beneficiar
Titlu proiect

Data Titlul activității:Activitate remedială numar de ore


interval orar
clasa/grupa A VIII-A
### TIPARE TEXTUALE 2 12.00-14.00
12-May FIGURI DE STIL 1 12.00-13.00
RAPORTUL SINTACTIC DE
26-May 1
COORDONARE 18.00-19.00
RAPORTUL SINTACTIC DE
27-May 2
SUBORDONARE 10.00-12.00
CORESPONDENȚA SUNET-
28-May 2
LITERĂ 10.00-12.00
31-May SEMNE DE PUNCTUAȚIE 1 12.00-13.00
31-May ORTOGRAME 1 13.00-14.00
Subsemnatul declar, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în
declaraţii șiNr.
a total de ore
returnării 10
sumelor încasate, că informațiile furnizate
sunt adevărate și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că unitatea de
învățământ are didactic:
Numele cadrului dreptul Nemnțeanu
să-mi solicite documente doveditoare în
Ioana
scopul verificării și confirmării acestora.
Semnătură:
Data:...................
Numele directorului : Lăzăroiu Adrian
Semnătură:
Data: