Sunteți pe pagina 1din 4

STRUCTURA PROIECTULUI DE LUNGĂ DURATĂ

I. DATE GENERALE:
1. Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
2. Statutul disciplinei: Disciplină obligatorie
3. Structura anului de învăţământ - 01.09.2021-31.05.2022
4. La eşalonarea datelor calendaristice, conform şarjei de orar s-a ţinut cont de perioada vacanţelor:

 Vacanţa de toamnă 27.10.2021 – 31.10.2021 (5 zile)


 Vacanţa intersemestrială (de iarnă) 25.12.20201- 09.01.2022 (16 zile)
 Vacanţa de primăvară 05.03.2022 – 08.03.2022 (4 zile)
 Vacanţa de Paşti 23.04.2022 – 02.05.2022 (10 zile)

5. Orarul lecţiilor:

Nr. Lecţiilor Luni Marţi Miercuri Joi Vineri


I. cl. a V-a IX V VI
II. IX VIII VI IX
III. VI VI V VI
IV. V V VIII VIII
V. VIII VIII IX IX
VI. V VI

6. Orarul sunetelor:
Lecţia I 8.20-9.00 Lecţia IV 11.15-11.55
Lecţia II 9.15- 9.55 Lecţia V 12.10-12.50
Lecţia III 10.10-10.55 Lecţia VI 13.05-13.50

II: DATE SPECIFICE DISCIPLINEI

A. COMPETENŢELE SPECIFICE DISCIPLINEI:

B. UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PREVĂZUTE PENTRU CLASA A _VII_-A:

C. ASIGURAREA BIBLIOGRAFICĂ:

Produse curriculare principale şi auxiliare Denumirea / autor Editura Anul


ediţiei
1  Planul-cadru pentru   învăţământul primar, gimnazial și liceal în Lyceum 2021
anul de studii 2021– 2022 (aprobat prin ordinul nr. 396 din 20 aprilie,
.
2021);
2  Standardele de eficiență a învățării (aprobat prin ordinul Ministrului A.Ghicov, Lyceum 2011
Educației nr.1001 din 23.12.2011); T. Cartaleanu
. M. Marin
V.Gaiciuc
3  Curriculum național. Limba și literatura română pentru clasele a V-a 2019
- a IX-a (aprobat prin ordinul nr. 906 din 17.07.2019);
.
4  Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, 2020
promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar
.
(aprobat prin ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării
nr.70 din 30 ianuarie, 2020. Chișinău, 2020);
5  Instrucţiunea privind Managementul temelor pentru acasă în 2018
învăţământul primar, gimnazial şi liceal (aprobată prin ordinul
.
Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 1249 din 22 august,
2018. Chişinău, 2018);
III.ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
A. PROIECTAREA ANUALĂ
1. Clasa ______VII______profilul pentru liceu _____
2. Numărul de ore pe săptămână ____5__________
3. Numărul de unități de învățare ___9_______
4. Numărul de ore anual ______170________
5. Distribuirea orelor pe semestre, an şcolar.

profesoruluiOre la dispoziţia
Repartizarea orelor Evaluări
unităţi

Analiza
de

Nr. total de ore


învăţa
Semestr re

evaluăr
ilor
e
Nr.

Nr. ore
Sumativă pe unităţi de învăţare

transdisciplinareProiecte educaționale

Prezentarea portofoliului de învăţare


Iniţială
Ateliere:

clasele de liceu)Teze (conform ordinului MECC în


Predare- Sinteză
învățare
Lectură

Scriere

Discuţie

Sem. I 5 69 1 2 2 5 5 1 1 5 3 94

Sem. II 4 56 1 1 2 4 4 1 4 3 76
9 125 2 3 4 9 9 1 2 9 6 170
Total

B . PROIECTAREA SEMESTRIALĂ
Semestrul I/II

profesoruluiOre la dispoziţia
Repartizarea orelor Evaluări evaluărAnaliza

Nr. total de ore


Nr. Unităţi de învăţare /
tema
i lor
Nr. ore
de liceu)Teze (conform ordinului MECC în clasele

Ateliere:
transdisciplinareProiecte educaționale

Prezentarea portofoliului de învăţare


Sumativă pe unităţi de învăţare
Lectură

Scriere

Discuţie
Predare -învățare

Sinteză

Iniţială

1. Limba română 14 1 1 1 1 1 19

2. Patria 14 1 1 1 1 1 19

3. Patria și limba 14 1 1 1 1 1 19
română
4. Școala-spațiu al 13 1 1 1 1 1 1 0 19
devenirii
5. Școala – spațiu al 13 1 1 1 1 1 18
devenirii
6. Oameni și destine 14 1 1 1 1 1 19

7. Oameni și destine 14 1 1 1 1 1 19

8. Oameni și destine 14 1 1 1 1 1 19

9. Prietenia 14 1 1 1 1 1 0 19

TOTAL: 124 2 3 4 9 9 1 2 9 7 170


IV.MATRICEA DE EVIDENŢĂ A UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ

Nr. Unitatea de învăţare Nr. competenţelor specifice Nr. unităţilor de competenţă


d/r
1. Limba română 1, 2,3,4,5,6 1.1, 2.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1,4,3
2 Patria 1-6 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 2,1
3 Patria și limba 1-6 1.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.2, 2.1
română
4 Școala- spațiu al 2-6 2.2, 2.3, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2,4,3, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 2,1
devenirii
5 Școala – spațiu al 2-5 2.2, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 4.1, 5.2, 5.3, 5.4, 4.3
devenirii
6 Oameni și destine 1-5 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 4.3, 5.2, 5.4, 2.1
7 Oameni și destine 1-6 1.1, 2.1, 3.1, 3.5, 3.6, 3.8, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 3.9
8 Oameni și destine 1-6 1.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, 5.2, 5.4, 6.1, 2.1
9 Prietenia 2-5 2.2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4,5.2, 5.4, 4.3

V. TEXTE DE MEMORIZARE

Semestrul I

1. A. Mateevici /Limba noastră/


2. G. Vieru /Eminescu/

Semestrul II

1.I. Druță /Horodiște/ ½ pagină