Sunteți pe pagina 1din 3

Direcţia Învăţămînt Hînceşti

Probă de evaluare, cl. aV-a


Limba şi literatura română
Timp de lucru: 45 min.

Citeşte textul, în baza lui realizează sarcinile propuse :

Persoana care se ocupă de buna funcţionare a unei biblioteci se numeşte bibliotecar.


Biblioteca este locul în care sunt depozitate şi păstrate cărţile, pentru a putea fi consultate sau
împrumutate de persoanele interesate.

Bibliotecarul este cel care se ingrijeşte ca toate cărţile să fie aşezate în rafturi după anumite
criterii: pe secţiuni(literatură pentru copii, istorie, geografie, fantastică şi de
aventuri etc) , pe autori şi pe titluri. De asemenea, el este cel care, la solicitarea unui cititor,
eliberează cărţile dorite de acesta -fie pentru a fi consultate în sala de lectură, fie pentru a i le
imprumuta pentru o perioadă de timp.

Bibliotecarul ţine evidenţa cărţilor date cu împrumut şi atunci cînd cineva uită să le înapoieze
la termen, ii trimite o carte poştala pentru a-i reaminti de obligaţia  ce o are faţă de bibliotecă.

În instituţia de învăţămînt, bibliotecarul mai are şi alte ocupaţii.( După Brăţara de


aur.100 de profesii explicate copiilor de M.Poienaru)

_________________________________________________________________
_

_________________________________________________________________
_

_________________________________________________________________
_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Încercuieşte răspunsul adevărat(A) ori fals(F). 3 puncte.


Biblioteca este locul unde sunt aşezate cărţile pentru a putea fi vîndute. A. F.
Bibliotecarul eliberează cărţile dorite cititorului. A. F.
Bibliotecarul merge la cititor şi adună cărţile pe care acesta nu le-a înapoiat. A. F.

2. Completează enunţurile în baza informaţiei din text. 2 puncte.


Cititorul solicită cărţile pentru _____________________în sala de lectură.
Cărţile sunt aşezate pe rafturi ____________________________________.

3. Continuă ultimul alineat cu două enunţuri adecvate, scriindu-le pe liniile de la sfîrşitul


textului. 4 puncte.
4. Reciteşte primul enunţ din alineatul al doilea. Exemplifică completarea posibilă a unui
raft, indicînd 3 titluri şi 3 autori. 5 puncte.
Secţiunea____________________

Autorul______________ Titlul________________________________

Autorul______________ Titlul________________________________
Autorul______________ Titlul ________________________________

5. Explică, în spaţiul propus, sensul expresiei brăţara de aur din titlul cărţii. 5puncte.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. Indică cîte un sinonim pentru fiecare cuvînt propus:

Funcţionare__________________; Raft ________________; A trimite_______________ .


3 puncte.

7. Scrie un text, de 5 – 6 enunţuri, în care să prezinţi profesia unei persoane apropiate


(părinte, frate, soră, altă rudă, prieten). Te poţi referi la: - denumirea profesiei; - cît de
răspîndită este; - obligaţiile, competenţile, calităţile persoanei care practică această
profesie; - rolul/beneficiile aduse oamenilor de profesia dată; - motivează interesul tău
pentru profesia respectivă. 5 puncte.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cunoaşterea şi respectarea normelor limbii literare. Lizibilitatea, acurateţea. Aşezarea în


pagină, respectarea alineatului. 5 puncte.

Numele_____________________ Prenumele ___________________ Nota de la sf. cl.a IV-a


obţinută la Limba şi literatura română _________________________