Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Educaţiei Naționale

Inspectoratul Școlar al Județului Bacău

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău


Nr........................din.............................
Inspector școlar general, Inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare,
Prof. Florin Lazăr Prof. Camelia –Elena Popa

Ṣcoala Gimnazială “Ion Creangă”


Loc. Bacău
Nr………….din……………
Director,
Prof. Vieru Florentina

Proiect educaţional
„Rapsodia naturii”- Ediţia a IV-a

Concurs de creaţie literară şi arte vizuale


„Universul Naturii”

Coordonare generalǎ:
 Ṣcoala Gimnazială „ Ion Creangă”, Bacău
Prof. Vieru Florentina , director
Prof. Rusu Anca, director adjunct
Prof. Petrescu Daniela , coordonator programe ṣi proiecte educative
Prof. Senteș Alina Andra- iniṭiator proiect

Categoria în care se încadrează proiectul: concurs de creaţie


Nivel propus: preşcolar - primar - gimnazial – liceal
PERIOADA DE DERULARE: octombrie, 2017- august, 2018
FORMULAR DE APLICAȚIE
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei de învăţământ Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”
aplicante:
Adresa completă Strada: Tipografilor; Nr. 11;jud. Bacǎu
Nr. de telefon/fax 0234/522553
Site şi adresă poştă electronică scoalaioncreangabacau@yahoo.com
Coordonatori Prof. Vieru Florentina- director şi coord. proiect
Prof. Senteș Alina Andra- coord. proiect
tel: 0751937687; e-mail: andrasentes@yahoo.com
Prof. Petrescu Daniela-consilier educativ
Numărul cadrelor didactice - minim 50 cadre didactice din judeţul Bacǎu
participante la proiect/nr. total de - minim 50 cadre didactice din alte judeţe
cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate minim 200 elevi
participanţi la proiect
Alte programe/proiecte organizate Proiectul “Rapsodia naturii” – cu activitatea principală: “Ghetuţa lui
Moş Nicolae”- ediţia I / ( decembrie, 2014)/ ediția a II-a ( decembrie,
2015) / ediṭia a III-a – “Carnavalul Toamnei”, (noiembrie, 2016 ) /
autofinanţare
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: „Rapsodia naturii” – concurs: „Universul Naturii”
B.2.Tipul activității principale din cadrul proiectului: concurs
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: cultural-artistic, arte vizuale/ literaturǎ
B4: Ediţia: a IV-a
B5: Număr participanţi la proiect: cca 300 elevi și preșcolari
B6: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse
400 lei - 400 lei
B7: Proiectul este cu participare: indirectă

C.REZUMATUL PROIECTULUI
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: cca 300 elevi și preșcolari; 100 cadre didactice
din învǎţǎmântul preuniversitar
b. Beneficiarii proiectului: direcţi: elevii, preşcolarii și cadrele didactice care participă cu lucrări proprii;
indirecţi - elevii şi părinţii care participă la vernisarea expoziţiei.
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
 Invitaṭie la creație! - activitate organizatorică;
 Universul Naturii - concurs de creaţie artistico- plastică şi literară;
 Natura în culoare - vernisarea expoziţiei;
 Copil ca tine sunt şi eu - redactarea şi editarea revistei, care va cuprinde lucrǎrile participanţilor la
ediția a IV-a a concursului.
d. Descrierea activităţii principale:
Principala activitate a proiectului este organizarea concursului “Universul Naturii”, care a ajuns la a patra
ediţie. Cadrele didactice colaboratoare vor îndruma preșcolarii/ elevii în realizarea unor creaţii plastice/ creaţii
literare/ lucrǎri pe calculator/ prezentǎri PPT/ minimachete/ conform regulamentului din anexe. Se vor selecta
maxim trei lucrǎri pe clasǎ, pentru oricare dintre secţiunile concursului.
Impactul educativ estimat asupra grupului țintă
Prin participarea la concurs se pun în valoare capacitǎţile creatoare ale preșcolarilor, elevilor și
cadrelor didactice, se dezvoltǎ gustul estetic, talenttul artistic, sentimente de respect și admiraţie pentru mediul
înconjurǎtor, se cultivǎ spiritul competitiv, abilitţile de cooperare şi de a lucra în echipă, este stimulatǎ
creșterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument:
Toţi suntem diferiţi, dar în aceleaşi timp egali. Semnul de egalitate care s-ar pune în relaţiile pe care le
împărtăşim cu cei din jurul nostru nu vine din spaţiul pe care-l ocupăm şi nici de la ceea ce considerăm că
ceilalţi aşteaptă de la noi . Semnul de egalitate este dat de respectul faţa de cel de lângă noi şi de posibilitatea
de comunicare pe care trebuie s-o valorificăm. Posibilitatea care ne este oferită necondiţionat şi care trebuie
valorificată cu grijă pentru a identifica oportunităţile oferite de convieţuirea cu celălalt.
A învăţa de la alţii care sunt altfel decât tine nu înseamnă decât să înveţi ca om, ca român,ca maghiar,ca
rrom sau sârb. Nu poţi vorbi de o cultură diferită şi de reprezentări identitare diferite decât cunoscând-o. Iar
cel mai bun mod de a o face este să cunoşti oamenii din această cultură, să împărtăşeşti gândurile lor, trăirile,
conflictele care ar putea să apară dintr-un motiv sau altul. Toleranţa şi capacitatea de detaşare de propriile idei
şi valori sunt esenţiale în acest sens. Termeni ca majoritar, minoritar nu trebuie să aibă un sens peiorativ, nu
trebuie să fie armă în mâna noastră, nu trebuie să aruncăm unul asupra celuilalt povara identităţii, nu trebuie
să fim „mono” ci trebuie să fim „inter”, nu trebuie să fim „eu şi celălalt” ci „ eu împreună cu celălalt”.
` Concursul “Universul Naturii” va crea posibilităţi de expunere, comunicare, competiţie, atât pentru
cadrele didactice, cât şi pentru micii artişti preşcolari şi şcolari, din mediul rural şi urban. Pentru realizarea
produselor, ne-am gândit să le oferim libertatea de a se exprima printr-o gamă largă de abordări estetice şi
mijloace de expresie plastică, precum şi prin tehnici şi tehnologii moderne şi tradiţionale.
De asemenea, pentru elevii din școala aplicantǎ( Ṣcoala Gimnazială « Ion Creangă » ), participarea la
acest proiect este o oportunitate de a se manifesta artistic, pe scena deschisă, când va avea loc vernisarea
expoziţiei şi de a-și exersa abilităţile digitale, aducându-şi contribuţii proprii în editarea volumului
inscripţionat pe CD-ul cu ISBN.
D.2. Scopul proiectului: Stimularea și afirmarea potenţialului creativ al preşcolarilor, şcolarilor și al
cadrelor didactice prin intermediul artelor vizuale şi literaturii, valorificând tradiţiile românești referitoare la
diferite evenimente care au loc ȋn orice anotimp al anului.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:
 Dezvoltarea şi stimularea creativităţii elevilor prin gândire, imaginaţie, aptitudini, talent, deprinderi
practice;
 Dezvoltarea capacităţii de a discerne valoarea de non-valoare, frumosul artistic de kitch,
conştientizând propriile valori, raportate la capacităţile artistico- plastice și literare ale celorlalţi;
 Formarea şi dezvoltarea unor competenţe de comunicare, a spiritului de competiţie prin intermediul
artei și literaturii;
 Cultivarea şi dezvoltarea libertăţii de exprimare, a simţului literar - artistic al cadrelor didactice și
elevilor.

D.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:


 Elevi și preșcolari din urmǎtoarele unitǎți școlare din alte județe:
Școala Gimnazialǎ „N. Velea” Cepari, jud. Argeș
Scoala Gimnaziala "Octav Bancila", Corni, jud.Botoșani
Școala Gimnazială Nr. 1, Rm. Sărat, jud. Buzǎu
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Buzău, jud.Buzău
Colegiul Tehnologic „.D. Filipescu”, Buzǎu, jud. Buzǎu
Școala Gimnazială Chișcani, jud Brǎila
Școala Gimnazială Zăvoi, jud. Caraş-Severin
Grǎdinița cu P.P Nr. 64 Galați, jud. Galați
Școala Gimnazială Nr. 1 Poenari, com. Ulmi, jud. Giurgiu;
Grădinița P.P. Rovinari, jud. Gorj
Liceul cu Program Sportiv, Roman, jud. Neamț
Școala Gimnazială “Mihail Armencea” Adjud, jud. Vrancea
Școala Gimnzialǎ Ruginești, jud. Vrancea
Scoala Gimnazială "Traian Popovici" Colacu, Fundu Moldovei, jud Suceava
Școala Gimnzialǎ Zorleni, jud. Vaslui
Colegiul Tehnic Rădăuți, Suceava
Școala Gimnazialǎ Ciocǎnești, jud. Suceava
 Unitǎți școlare din județul Bacǎu
Școala Gimnazialǎ “Ion Creangǎ” Bacǎu
Ṣcoala Gimnazială „Domnița Maria”
Ṣcoala Gimnazială „Faraoani-Nr. 1”
Școala Gimnazialǎ „ Nicolae Bǎlcescu”
Școala Gimnazialǎ Nr. 1 Valea Seacǎ, com. Nicolae Bǎlcescu
Școala Gimnazială Filipești
Școala Gimnazială Letea Veche
Școala Gimnazială „Gr. Tǎbǎcaru” Hemeiuș
Grǎdiniţa cu PN. si P.P. “Bambi”,C.TC.”N.V.-Karpen” Bacau
C. N. de Artǎ “George Apostu” Bacǎu
Școala Gimnazialǎ “ Mihai Drǎgan” Bacǎu
Școala Gimnazialǎ “Nicolae Iorga”Bacǎu
Școala Gimnazialǎ Pîncești
Colegiul Tehnic “D. Mangeron” Bacǎu
Școala Gimnazialǎ Nr. 10 Bacǎu
Școala Gimnazialǎ Mihail Sadoveanu” Bacǎu
Școala Gimnazialǎ Luizi Cǎlugǎra
Școala Gimnazialǎ Specialǎ “ Maria Montessori” Bacǎu
Grǎdiniţa Nr.30 Bacǎu
Școala Gimnazialǎ “ C. Platon” Bacǎu,
Școala Gimnazialǎ Pîncești
Școala Gimnazialǎ “Al. Șafran” Bacǎu
D.5. Beneficiari:
*Direcți: elevii și preșcolarii participanți la concurs, cadrele didactice îndrumǎtoare, cadre didactice care
participǎ cu lucrǎri proprii;
*Indirecți: pǎrinți, membri din comunitatea localǎ, alți elevi și cadre didactice din școlile colaboratoare.

D.6. Durata proiectului: octombrie, 2017 - august, 2018.


D.7. Descrierea activităţilor:
Activitatea 1
a. Titlul activităţii: Invitaṭie la creație!
b. Data/perioada de desfăşurare: 1 octombrie – 30 noiembrie, 2017
c. Locul desfăşurării: în unitatea aplicantǎ și în unitățile colaboratoare
d. Participanţi: membrii echipei de proiect
e. Descrierea pe scurt a activității: Coordonatorii locali din fiecare unitate şcolară colaboratoare vor face
cunoscută intenţia de a derula acest concurs. Calendarul activităţilor, regulamentul concursului şi criteriile de
jurizare vor fi postate la avizier şi se vor fi trecute pe ordinea de zi a ședințelor cu părinții. Se vor completa
fişele de înscriere, acordurile de colaborare/ parteneriat. Școala aplicantǎ va ţine strâns legǎtura cu
coordonatorii locali (telefonic/ prin internet) pentru a centraliza datele culese din teritoriu.

Activitatea a 2-a
a. Titlul activităţii: Universul naturii - concurs de creaţie artistico- plastică şi literară
b. Data/ perioada de desfǎșurare: 15 februarie – 22 mai, 2018
c. Locul desfăşurării: Sala de festivităţi a Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă”
d. Participanţi: elevii şi preşcolarii participanţi, cadrele didactice care s-au înscris la concurs, conform fişei de
înscriere
e. Descrierea, pe scurt a activităţii: Concursul se va desfăşura pe următoarele secţiuni, conform
regulamentului detaliat, ataşat la anexele proiectului:
A.Pentru elevi / preșcolari:
A.1.CREAȚIE LITERARĂ - texte în versuri sau prozǎ
A.2. PICTURĂ/ CERACOLOR/ GRAFICĂ /COLAJ – peisaje realizate prin tehnici la alegere
A.3. HANDMADE/ QUILLING - podoabe, felicitǎri(flori, gâze, fluturi etc.)
A.4. ORIGAMI/ TANGRAM - tablori, rame, coroniṭe, semne de carte etc
A.5. MINIMACHETĂ - parcul de joacă, rondul de flori, crenguța înfloritǎ, curtea bunicilor etc.
A.6. PPT- uri
Juriul va fi alcătuit din: profesori de desen, educaţie tehnologică şi de limba română, un părinte, cadre
didactice care nu îndeplinesc calitatea de îndrumător al elevilor. Se vor acorda:
- câte trei premii (I, II, III) și câte 3 MENŢIUNI pentru fiecare secţiune dintre primele șase destinate elevilor/
preșcolarilor, pe nivele de vârstǎ( preșcolar/ primar/ gimnazial/ liceal);
- câte 3 premii(I, II, III) și câte 3 MENŢIUNI pentru cadrele didactice care au realizat materiale proprii pentru
fiecare dintre cele 5 secțiuni.
- diplome de participare pentru elevii/ preșcolarii/ cadrele didactice care au participat la concurs, dar care nu
au fost premiați.
- adeverinţe pentru membrii juriului, pentru organizatori, pentru persoanele care contribuie la amenajarea
expoziţiei sau la spectacolul desfǎșurat cu prilejul vernisǎrii expoziţiei.
Pe diplomele elevilor/ preșcolarilor se va trece premiul, unitatea şcolară, numărul de la tabel, poziţia copilului
din tabelul ȋnregistrat la ISJ Bacău, data şi numele cadrului didactic îndrumǎtor. Diplomele pentru
participanţii premiaţi vor fi ștampilate de cǎtre unitatea aplicantǎ și de cǎtre ISJ Bacǎu. Ulterior, prin
intermediul coordonatorilor locali, se vor distribui câștigǎtorilor. Diplomele de participare vor fi ștampilate
doar la unitatea organizatoare și se vor trimite online, personalizate, pe adresa de e-mail a coordonatorului
local. Fondurile alocate pentru realizarea materialelor care certificǎ participarea la concurs provin din donaţii
ale organizatorilor şi din eventuale sponsorizări.

Activitatea a 3-a:
a. Titlul activităţii: Natura în culoare
b. Data/perioada de desfăşurare: 5 iunie, 2018
c. Locul desfăşurării: Sala de festivităţi a Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă”
d. Participanţi: copii din ṣcolile partenere/ colaboratoare care au obţinut premii și menţiuni; copii care prezintă
momentul artistic, părinţi, cadre didactice, bibliotecara, membri ai comunităţii locale.
e. Descrierea pe scurt a activității.
Se va amenaja o expoziţie cu lucrările participanţilor la concursul „Universul Naturii”, în holul Şcolii
Gimnaziale “Ion Creangă” , pentru a sǎrbǎtori și Ziua Mediului.
Pe 5 iunie va avea loc vernisarea expoziţiei: se va crea un cadru festiv pentru premierea participanţilor, se va
prezenta un scurt moment artistic( recitarea unor poezii create de elevi, interpretarea unor cântece de
primăvară, dans tematic) şi se va vizita expoziţia.

Activitatea a 4 -a
a. Titlul activităţii: Rapsodia naturii
b. Data/perioada de desfăşurare: iulie- august, 2018
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” - Bacău, cabinetul de informaticǎ
d. Participanţi: reprezentanţi ai editurii, informaticianul (pentru asigurarea condiţiilor de tehnoredactare),
reprezentanţi din rândul elevilor.
e. Descrierea, pe scurt, a activităţii: Lucrările elevilor si ale cadrelor diudactice vor fi cuprinse în nr. 3 al
revistei Rapsodia naturii, inscripţionat pe CD cu ISBN
Fiecare unitate colaboratoare, în măsura fondurilor disponibile, va scoate volumul şi în format letric.
D8. Diagrama Gantt a activitǎților
Proiectul regional „Rapsodia naturii” Luna Responsabil
Ediția a IV-a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Managementul proiectului Coordonatorii
proiectului
1. Managementul general al proiectului Coordonatorii
proiectului
2. Monitorizare și coordonare activitǎți de proiect; Coordonatorii
raportare proiectului
A1. Invitaṭie la creație!
1.1 Lansarea proiectului în școala și comunitate Coordonatorii
proiectului
1.2 Incheierea acordurilor de parteneriat Coordonatorii
proiectului
1.3 Obținerea avizului ISJ Bacǎu Coordonatorii
proiectului
A 2 Universul Naturii- organizarea concursului
de creație
2.1. Indrumarea elevilor la executarea lucrǎrilor, Coordonatorii
în vederea participǎrii la concurs locali
2.2. Contactarea persoanelor avizate pentru Coordonatorii
jurizarea lucrǎrilor proiectului
2.3.Primirea, sortarea lucrǎrilor pe secțiuni și Coordonatorii
categorii de vârstǎ proiectului
2.4.Ținerea evidenței lucrǎrilor primite( tabele Coordonatorii
școli participante; tabel elevi –pe secțiuni și proiectului
perioade de vârstǎ)
2.5. Jurizarea lucrǎrilor Coordonatorii
proiectului
Comitetul de jurizare
2.6. Tipǎrirea diplomelor din fonduri proprii și Direcțiunea
scrierea acestora( cca 25% din elevi vor primi Partenerii implicați
premii și mențiuni, iar restul diplome de
participare); scrierea adeverințelor de participare
pentru cadrele didactice
A 3. Natura în culoare
3.1 Amenajarea expoziției care va cuprinde Coordonatorii
lucrǎrile participante la concurs proiectului
3.2 Pregǎtirea cadrului festiv în care va avea loc Direcțiunea
vernisarea expoziției; vernisarea expoziției Coordonatorii
proiectului
Partenerii implicați
A.3. Rapsodia naturii
3.1 Scanarea lucrǎrilor artistico- plastice și Coordonatorii
inserarea acestora în format Word, alǎturi de proiectului
creațiile literare Informaticianul
școlar
3.2 Realizarea Revistei Rapsodia naturii – nr. 3 Coordonatorii
proiectului
Informaticianul
școlar
3.3.Expedierea CD-urilor și a altor materiale Coordonatorii
aferente proiectului cǎtre școlile colaboratoare proiectului

D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:


 Rezultate cantitative:
- Implicarea activǎ a unui numǎr de cca 300 elevi din școala aplicantǎ și din școlile colaboratoare;
- Amenajarea unei expoziții în fiecare unitate colaboratoare, în vederea selectǎrii materialelor care se
trimit la concurs;
- Includerea selectivǎ a lucrǎrilor într-un volum cu ISBN ( mǎcar câte unul în formǎ letricǎ pentru
fiecare școalǎ), care poate fi folosit drept auxiliar didactic pentru elevi, profesori și pǎrinți.
- Participarea unui numǎr de minim 100 persoane în ziua când are loc vernisarea expoziției finale.
 Rezultate calitative:
- Comunicare deschisă între elevi, cadre didactice şi membrii comunităţii;
- Îmbunătățirea imaginii școlii prin promovarea parteneriatului interșcolar;
- Dezvoltarea orizontului de cunoaştere al elevilor prin intermediul activităților derulate;
- Realizarea unor lucrǎri de calitate, care sǎ scoatǎ în evidențǎ capacitǎțile creatoare ale copiilor și ale
cadrelor didactice, care se vor concretiza în finalizarea revistei editate.

D.10. Modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului:


 Se vor utiliza proceduri aplicabile proceselor și produselor implicate de dezvoltarea proiectului:
procese verbale de la fiecare activitate, rapoarte de analiză, tabele cu rezultatele obținute, chestionare adresate
membrilor echipei de proiect pentru a mǎsura nivelul de satisfacție în urma participǎrii la proiect.
 Se vor stabili criterii unice de evaluare, avându-se în vedere aprecierea originalităţii, autenticităţii,
creativităţii, ingeniozităţii cu care au fost realizate creaţiile literare, pe cele douǎ domenii - literar și arte
vizuale.
 Se va întocmi un raport final de implementare a proiectului, care se va înainta spre avizare
inspectorului şcolar pentru activităţi extraşcolare, ISJ Bacǎu.

D.11. Modalitǎți de asigurare a continuitǎții /sustenabilitǎții proiectului:


Continuitatea și sustenabilitatea proiectului se va asigura prin elaborarea unor teme noi cu rol de
dezvoltare a subiectelor propuse în acest proiect. Pe viitor, ne propunem, în calitate de unitate aplicantă:
 implicarea comunităţii locale şi în alte activităţi ale şcolii;
 extinderea parteneriatului interşcolar la nivel național, având intenţia de a organiza ediţia a V-a
concursului, pentru a putea fi inclus în CAER.
 continuarea colaborǎrii cu școlile care s-au implicat în aceastǎ ediție, dar și cooptarea altora.

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare:


 participare la mese rotunde, seminarii, comisii metodice, cercurile pedagogice în care sunt prezentate
activităţile și rezultatele proiectului;
 instrumente în format electronic prin care ne propunem promovarea imaginii școlii (pe site-urile
unităților partenere/ colaboratoare, pe www.didactic.ro, Facebook)

D.13. Parteneri/colaboratori implicaţi în proiect


 Sala de festivităţi a Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă”- asigurarea spaţiului pentru amenajarea expoziţiei -
printarea diplomelor de participare.
a. Adresa completă: Şcola Gimnazială “Ion Creangă”-Bacău
b. Nr. de telefon/fax: 0234/522553
c. Adresă poştă electronică: scoalaioncreangabacau@yahoo.com
d.Persoană de contact: prof. Senteș Alina Andra.
 Şcolile colaboratoare din alte județe, implicare în buna desfăşurare a activităţilor propuse prin contractul de
colaborare semnat în prealabil

1. a. Școala Gimnazialǎ „N. Velea” Cepari, jud. Argeș


b.Adresa completă: loc. Cepari, jud. Argeș
c. Nr. de telefon/fax: 0248/545 133
e. Persoană de contact: educ. Gǎvan Camelia
2.a.Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9 Buzău, jud. Buzău
b.Adresa: strada Vuiturului, Nr. 2, jud. Buzău
c.Tel.: 0238/726807
d.E-mail: gpp9bz@gmail.com
e.Persoanǎ de contact: prof. Stan Alina-Loredana, 0733934585; e-mail: lorista1980@yahoo.com
3.a. Scoala Gimnaziala "Nicolae Efrimescu" – Săgeata, jud.Buzău
b.Adresa completă: loc./com. Săgeata, jud.Buzău,
c. Nr. de telefon/fax: 0238/781114;
d.E-mail: scoala_sageata2011@yahoo.com ;
e. Persoană de contact: prof. Mirea Emanuel-Mihail: 0752617875; e-mail: emanuelmirea@yahoo.com
4. a. Școala Gimnazială Nr. 1 Rȋmnicelu, jud Buzǎu
b. Adresa completă: str. Principală, jud. Buzǎu
c. Nr. de telefon/fax: 0238/575790
d. Adresă poştă electronică:  scoalarimnicelu@yahoo.com
e.Persoană de contact: prof. Riba Elena; tel. 0723148244; e-mail: glisor2007@yahoo.com
5.a. Școala Gimnazială Nr. 1 Rm. Sǎrat, jud. Buzǎu
b.Adresa completă: Strada Ştefan cel Mare, Nr.17, Râmnicu Sărat, Buzău
c.Nr. de telefon/fax: 0338/569801
d. Site şi adresă poştă electronică: scoalanr1_rmsarat@yahoo.com
e. Persoane de contact: prof. înv. primar Manolache Viorica, Telefon: 0769687252, e-mail: christian2000m@yahoo.com
6.a. Școala Gimnazială Zăvoi, jud. Caraş-Severin
b.Adresa completă: loc.Zăvoi, strada Haţegului, nr. 149
c. Nr. de telefon/fax: tel/fax: 0355/401.800, 0255/536.695
d.E-mail: scgzavoi@gmail.com
e. Persoană de contact: Apostu Mihaela, tel. 0751072340; e-mail. : apostumhl@yahoo.com
7.a.Şcoala Gimnazială “Elena Doamna” - Tecuci, Galați, jud. Galați
b.Adresa: str. Costache Racoviţă, Nr.24-bis, Tecuci, Galați
c.Tel: 0236/811866
d.E-mail:scoalaelenadoamnatecuci@yahoo.com
e.Persoanǎ de contact: prof. Bȋra Ilinca, tel. 0742548007; e-mail :licuta_65@yahoo.com
8.a. Școala Gimnazială Nr. 1 Poenari, jud. Giurgiu
b. Adresa completă: sat Poenari; com. Ulmi; jud. Giurgiu
c. Nr. de telefon/fax: 0728268461
d. Adresă poştă electronică:  scoalapoenari@yahoo.com
e.Persoană de contact: Panait Viorina; tel: 0721087475; e-mail: viorina.panait@yahoo.com
9.a.Grădinița P.P. Rovinari, jud. Gorj
b. Adresa completă: Str. Muncii, nr. 1, localitate Rovinari, judetul Gorj
c. Nr. de telefon/fax: 0253/372 072
d. Adresă poştă electronică: nyconicola@yahoo.com
e.Persoană de contact: prof. Nicola Nicoleta; e-mail: nyconicola@yahoo.com
10.a.Școala Gimnazialǎ Cordun, jud. Neamț
b.Adresa completă: Str. Alecsandri Vasile, 169,
c. Nr. de telefon/fax: 0233748082
e. Persoană de contact: Carmen Sandu-director, 0233748082; Pavel Petrea
11.a. Școala Gimnazială Măgurele - Prahova, jud. Prahova
b.Adresa completă: loc.Măgurele, strada Principală, nr. 688
c. Nr. de telefon/fax: 0244/217015
d.E-mail: scmagurele@yahoo.com
e. Persoană de contact: Niţicu Otilia-Ana, tel. 0726489174; e-mail. : niticuotiliaana@yahoo.com
12.a.Școala Gimnazialǎ Smârdioasa, jud. Teleorman
b.Adresa: loc. Smârdioasa, jud. Teleorman
c.Tel: 0247332252
d.E-mail: smardioasa@yahoo.com
e.Persoanǎ de contact: Urucu Angelica- Mǎdǎlina
13.a. Școala Gimnazială „St. Ruth-Moşna- Sibiu, jud. Sibiu
b.Adresa completă: loc.Moşa, strada Cetăţii, nr. 530
c. Nr. de telefon/fax: 0269/862113
d.E-mail: mosna_scoala@yahoo.com
e. Persoană de contact: Curcean Letiţia-Teodora, tel. 0745549977; e-mail. : letitia.curcean@yahoo.com
14.a. Școala Gimnazialǎ Ciocǎnești, jud. Suceava
b.Adresa completă: str. Principalǎ, Nr. 62
c. Tel: 0230578007
d.Adresă poştă electronică: zanfyrayahoo.com
c. Persoanǎ de contact: Boiciuc Zanfira, tel0756821223, e- mail: zanfyrayahoo.com

15.a Școala Gimnazială Zorleni, jud. Vaslui


b.Adresa completă: sat Zorleni, jud. Vaslui
c. Nr. de telefon/fax: 0235-425 027
d. Adresă poştă electronică: stoicaanamaria67@yahoo.com
e. Persoană de contact: prof. Stoica Ana Maria; 0768066115; e-mail: stoicaanamaria67@yahoo.com

C. DEVIZ ESTIMATIV
Fonduri proprii Finanţare
Nr. solicitată
Descrierea cheltuielilor Total sumă
crt.

Cheltuieli pentru diplome  300 RON  - 300 RON 


1
2 Cheltuieli pentru CD-uri   100 buc X 1 RON    100 RON
3 Cheltuieli pentru expoziție 10 cutii bolduri X 1 RON     10 RON

TOTAL  410 RON

D. BUGETUL ULTIMELOR 2 EDIȚII:


Anul de desfășurare Ediția Buget total Buget primit de la Contribuţie
Ministerul Educației proprie/alte surse
2014- 2015 I 100 RON - 100 RON
2015- 2016 a II-a 200 RON - 200 RON
2016- 2017 a III-a 300 RON - 300 RON

F. Dorim ca proiectul să fie inclus în CAEJ: DA

Coordonator proiect:
Prof. Senteș Alina Andra
Prof. Vieru Florentina

Director unitate:
Prof. Vieru Florentina

Inspector școlar general, Inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare,


PROF. FLORIN LAZĂR PROF. CAMELIA - ELENA POPA
ANEXA 1
REGULAMENTUL CONCURSULUI „Universul Naturii”- EDIŢIA a IV-a
An școlar: 2017- 2018
I. SECŢIUNILE CONCURSULUI
A.Pentru elevi / preșcolari:
A.1.CREAȚIE LITERARĂ - texte în versuri sau prozǎ
A.2. PICTURĂ/ CERACOLOR/ GRAFICĂ /COLAJ – peisaje realizate prin tehnici la alegere
Teme propuse: * Natura ȋn orice anotimp
* Schimbǎrile produse în naturǎ ȋn cadrul anotimpurilor
* Modalitǎți de reducere a poluǎrii în zona natalǎ
* Semnificații ale unor simboluri
A.3. HANDMADE/ QUILLING - podoabe, felicitǎri(flori, gâze, fluturi etc.)
A.4. ORIGAMI/ TANGRAM - tablouri, rame, coroniṭa primăverii, semne de carte, mandale etc.
A.5. MINIMACHETĂ - parcul de joacă , rondul de flori, crenguța înfloritǎ, curtea bunicilor etc.
A.6. PPT- uri
Teme propuse: * Natura în poezie/proză
* Schimbǎrile produse în naturǎ ȋn cadrul anotimpurilor
* Semnificații ale unor simboluri
II. ÎNSCRIERE:
- Coordonatorii locali vor populariza concursul în școala în care activeazǎ, apoi vor completa
protocolul de colaborare cu școala aplicantǎ (un singur exemplar/ pe unitate, în care vor fi incluși la
colaboratori toți colegii care vor sǎ se implice în proiect).
- Cadrele didactice din şcolile colaboratoare vor trimite fişele de înscriere și lucrǎrile pentru
concurs, în format electronic sau în format fizic (termen limită – 15mai 2018).
- Fişa de înscriere se completeazǎ individual, de cǎtre fiecare cadru didactic și se trimite în format
electronic pe adresa andrasentes@yahoo.com. Tot în același folder se trimit și lucrǎrile pentru concurs, care
va fi denumit dupǎ numelui autorului (cele literare, în format Word; lucrǎrile artistico- plastice, scanate, JPG;
lucrǎrile tridimensionale-fotografie, JPG).
- În ideea de a reduce costurile financiare și de a ușura munca tuturor( fǎrǎ a fi o condiție obligatorie),
propunem ca persoana desemnatǎ cu organizarea la nivelul școlii colaboratoare, numitǎ coordonator local, sǎ
expedieze un singur colet în care va introduce toate lucrǎrile, împreunǎ cu fișa/fișele de înscriere și protocolul
de colaborare pe adresa: Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”; Strada: Tipografilor; Nr.:11; Cod: 600293; jud.
Bacǎu, cu menţiunea <Pentru Concursul “ Universul Naturii”- Ediţia a IV-a> ( prof. Senteș Alina Andra).
- Se pot preda lucrările şi personal, după ce a fost contactat organizatorul principal, pe adresa de
e-mail: andrasentes@yahoo.com sau telefonic ( 0751937687).
III. CONDIȚII DE PARTICIPARE/ REALIZARE A LUCRǍRILOR – SECȚIUNILE PENTRU ELEVI
- Fiecare cadru didactic poate selecta maxim 3 lucrări/pe clasă de la elevii îndrumaţi, indiferent de
secţiune. Se acceptă şi lucrări de grup. Fiecare lucrare, indiferent de secţiune, va fi însoţită de câteva date
referenţiale care vor fi consemnate cu majuscule, pe verso: secţiunea, titlul lucrării, numele şi prenumele
elevului( grupului de elevi), clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea,
judeţul.
- Lucrările artistico-plastice pot fi realizate prin orice tehnică de lucru.
- Colajele, creaţiile Tangram/ Origami/ Quilling/ trebuie să fie protejate prin câte o folie. Pot avea
dimensiunile A4, A2 sau 3D. Lucrǎrile deteriorate (cauze: lipirea între ele datoritǎ culorii abundente,
strivirea, dezlipirea elementelor componente etc.) vor fi descalificate.
- Minimachetele se ambalează corespunzător înainte de a se expedia prin poştă. Aceste produse se vor
realiza din materiale refolosibile sau cu obiecte din naturǎ. Vor avea ca suport o cutie de maxim 40/ 30/10.
- Creaţiile literare ale elevilor să fie scrise lizibil, pe foaie format A 4, maxim 2 pagini. Facultativ, pot
fi însoțite de un desen sugestiv. Cadrele didactice îndrumǎtoare vor sprijini elevii în redactarea corectǎ a
textelor(scrise cu literǎ de mânǎ - expediate în format fizic; scrise în word, A4, Times New Roman 12, cu
diacritice, fǎrǎ numerotare – expediate în format electronic pe adresa mai sus menționatǎ).
- PPT-urile se trimit doar la adresa electronicǎ menționatǎ anterior.
- Vǎ rugǎm sǎ verificați corectitudinea datelor din fișa de înscriere, pentru a vǎ trimite ulterior( pe
adresele de e-mail a fiecǎrui cadru didactic înscris) revista cu ISBN în format electronic.
IV. PRECIZĂRI PRIVIND CRITERIILE DE JURIZARE:
1. Secţiunile referitoare la pictură, ceracolor, colaj, graficǎ:
Respectarea tematicii - 30 puncte; Originalitatea lucrării - 30 puncte ; Aspectul îngrijit al lucrării -10 puncte
Asezarea în pagină, proporţia elementelor, tehnica de lucru - 30 puncte
2. Secţiunile referitoare la poezie, compunere:
Elemente de originalitate - 30 puncte; Calitatea exprimării literare - 30 puncte; Corectitudinea gramaticală -
20 puncte; Aspectul general, calitatea redactării (încadrare în pagina, diacritice, punctuaţie) - 20 puncte
3. Secţiunea minimachete:
Elemente de originalitate - 30 puncte; Aspectul general al lucrǎrii- 20 puncte puncte; Folosirea indicatorilor
ceruți (materiale refolosibile/ din naturǎ, dimensiunea) - 50 puncte
4. Secțiunile quilling, handmade, origami, tangram:
Elemente de originalitate - 30 puncte; Folosirea corectǎ a acestor tehnici de lucru-30 puncte; Aplicabilitatea
produsului creat – 20 puncte; Aspectul general al lucrǎrii - 20 puncte.

OBSERVAȚIE: NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE PENTRU ORICARE DINTRE


SECȚIUNILE CONCURSULUI.
ANEXA 2

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Concursul de creaṭie „Universul Naturii”- Ediția a IV-a


Școala Gimnazialǎ „Ion Creangă”, jud. Bacǎu

An școlar: 2017- 2018

Unitatea de învăţământ :
Adresa unităţii de învăţământ :loc ............................, str....................................., jud.....................

Telefon /Fax / E –mail:


Numele şi prenumele cadrului didactic participant:
Specialitatea :
Funcţia didactică:
Telefon / E-mail pentru corespondențǎ a cadrului didactic participant:
Adresa cadrului didactic pentru expedierea rezultatelor ( specificați dacǎ doriți sǎ primiți diplomele pe adresa
coordonatorului local sau pe adresa personalǎ):

Tabel pentru înscrierea elevilor/ preșcolarilor:


NR. NUMELE ŞI CLASA/ SECŢIUNEA TITLUL LUCRĂRII
CRT. PRENUMELE GRUPA
ELEVILOR
1.
2.
3.

Coordonator local,
( numele și prenumele, semnǎtura)
ANEXA 3

ŞCOALA GIMNAZIALǍ ṢCOALA …………………………………………….


” ION CREANGĂ”, JUD. BACǍU Loc. …………………………………………………..
Strada: Tipografilor; Nr.:11; Cod: 600293 Jud. …………………………………………………..
TEL/ FAX: 0234/522553 TEL/ FAX: ………………………………………….
e-mail: scoalaioncreangabacau@yahoo.com e-mail:
Nr……………….…/………………………. Nr…………..…./…………………….

PROTOCOL DE COLABORARE

I. PĂRṬILE:
1. Ṣcoala Gimnazială “Ion Creangă”, cu sediul în loc. Bacău, Str. Tipografilor Nr.11, Cod Poştal 600293 ; tel/ fax:
0234/522553 reprezentată prin: prof. Vieru Florentina - director; prof. Rusu Anca - director adjunct; prof. Senteș Alina
Anda, iniṭiator proiect.
2. Şcoala ......................................................................................................................................................, având sediul
în.................................................................................................................jud. …………………………........................,
prin prof.......................................................................................................................având funcţia de director şi
următoarele cadre didactice în calitate de colaboratori:
…………………………………………………………………………………………………............………...……..........
……………………………………………………………………………….………………….............……………..……

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE :


Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru buna desfăşurare a Concursului ”Universul Naturii ”- Ediţia a
IV-a, derulat în anul școlar 2017- 2018.
III. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII
A. Instituţia parteneră se obligă:
a. să redacteze regulamentul și să supună concursul aprobării în CAEJ;
b. să transmită metodologia pentru concurs în timp util;
c. să asigure evaluarea și premierea elevilor la etapa a IV-a a concursului;
d. să elibereze diplome pentru elevii premiați, în format fizic;
e. să distribuie diplomele de participare, în format electronic;
f. să organizeze o expoziție cu lucrările primite din județele participante;
g. sǎ editeze nr. 3 al Revistei “ Rapsodia naturii” și sǎ o expedieze colaboratorilor,
în funcție de opțiunea cadrelor didactice participante( pe CD cu ISBN/pe adresa de e-mail/personal).
B. Instituţia colaboratoare se obligă:
a. să mediatizeze concursul în şcoală;
b. să îndrume elevii în realizarea lucrǎrilor participante la concurs;
c. să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului.
IV: DURATA ACORDULUI:
Acordul se încheie în 3(trei) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte a prezentului contract și intră în
vigoare la data semnării lui, fiind valabil pe perioada anului școlar 2017-2018.
Colaborator,
Școala Gimnazialǎ Școala ………………………………….
« Ion Creangă» Bacău ……………………………….……………………
Director, Director,
Prof. Vieru Florentina