Sunteți pe pagina 1din 359
Trateaza si Java 5.0 rotor AEC la fac diferenta! Cum sa retii ce este important dongleaza cu biblioteca Java Evita erorile A din POO 42 de probleme Creeaza interfete grafice de Java, RS yi 4 atractive si utile REIL Kathy Sierra && Bert Bate: om ry Yo —) Atac la Java, ‘Nvar i mininat dock ar existe o carte despre ‘Tova mal stimulant decét tal a cea pentru reinairen ermisull de conducere? or probobi a este deci ofantezie, Kathy Sierra Bert Bates ae Creatorii seriei din cave face parte titlul Atae la Java ‘Kathy cite ineresad de tori inv ine de pe ‘wemed cind lira ca desolator de jocus (ascria, Jocus pentru Virgin, MGM 3 Amblin’). A pula ‘Punct o mare parte aformatull trie Fad Fretin timp ce preda cusul New Media Authoring in cadrul programulal UCLA Extension’ Entertainment Saudies fn ula vreme lcreazS ca instructor ‘principal peatru Sua Microsystems, ined pe instructor Java cam sk predea uldmele tehnolog Jats, fea deroltator principal penta eltera diate ‘camenele Sun de caviicare a dezvoltatorilr 9 ‘rogramatorllor Java. Impreuns cu Bert Bates, folest activ conceptete din catea Atel eva ‘pentru cursuri cu instructoi devoltator chiar persoane eare nu aveau legaturh eu programarea, De asemenea, este fondatoarea unula dine cele ‘mal importante siteuri web pentru comunitatea veg i a sistermali de pagini ‘personae Creating Pasionate Users blog. if Simonse] lor Head Fist Sout, Head Firs EJB Head Dasign Pater, In impo Mer ealrese schian,alearga se DDucurd de vtera lamin kathy@vickedlysmartcom ig Bert Bates Bert exe denolttor§ ahitect sofware, dar un decent petrecut in lumen inteligentel articale ta sans nteresul ete teoria vari ietrulrea ‘bazad pe tehnologle. De aunt, pred programare Introducere Noi stim ce. gandesti + Cum poste a nao cat serious expe programs n Ja’ Cen tat scste imagine Hie psi oaste>™ sMse pate mie sau mioase a pasa?” Dar stim si cum gandeste ercierul tay (Ceili injec du cera neobisnuit A fost. ri igs, com nou Inotdeauna cau fae cons tel tn seestmod ea Inailele noastre este mai ‘un tgra Dar eeierl td in probabil sf devi masn de prinz a imine in alert. Nuse te nilodats Caurmare,ce fee creleral tu cu toate lcrutle oblgmute de {utd normale pe care le indlnest? Tot ce panepenen sie fnFcdica at Inerferene cu adevirataluisarcind—seees des memora etl care conta Creierul nu se obosste end ucrrl pctcaes ‘Sesh ni wee nciodati defi aya ceve ete eden, fd impontne De unde tisreierul tu ce este important? $a 134 ce eat important Si ne imagindmn cai lest ao Plinbaresi, deodat tn fata apare un tigru cee fntdmpld in oval a? Newroniiia foe. Foil ibuenes.Sedelanesdoreadichinien (reieral se ate. Acest lucru este important! Nu4 uita! esau Darimagineazii cl ej aca sa intro bibloted.O zon sceste Mert ‘Berk cdo ft gr prn prenjms. Studie Te pregtegi nut Pentru un examen. Sau cere sf acumen nite comeatngs {chrlce pentru care gefil ti erede ef no-iva treba decatg ‘ptimang sauce mult zece ale. i Cet tneues oso potent. Creal near fc mare favoare, Incearca se asi = aN Situ exist ict omodalitatesimpls de ai spune eeerul is ragule, mojumese fosrie mut, dar indiferentese oa lcistoare este acasth cart cit de jos ma all pe seas ‘ojionali, omsucu aderarat st rei toate acese leer ‘cum s8 folosegt aceasti carte Nei considexim of fof cifiterti Ct Apo Ja. Ja ver samvefe. ‘caurmare, de ce eatenevoie pentrs a avfa cova? Ta prim end treble 8 nfelen sin al does Serre Ny ae tnitened totale Ingramiea unorinformafiinereler. Conform color mal rn om i ia ings cognitive, peurebiologle #1 pshologle educational, procesul de ee ceoica mei mule Wore deo3t text de peo paging Not im cum 28 punemcreieral Ccateva din pre woes Cotes rod serch a ‘Viualtzears nfrmafite.Insginiesoalue (9s Seeds Mermnt ecco ere crs naa guralosn stile carter i mero Preven chu afore ins vepl ciinciiniateaassapropecclmoginir, Bd sealed mbar cst nea res outro ‘teen Foteceyt un ot conversaffonal personalization tu cy, ey ot cere oe nginloone elec neon dos pens pofgond avo ec re ad unsemenoralinocd wane pune rove nica eae inca ets pe hon peo Ty cleo ema orf =n eee ine cre Yoeconpane nope a snl poe een ar Lee? aceasta sino de provoce execs sie care sb smulere eclnag sicican aca tes pes oes os Son psn se aero tran tot haan) tyecutpin experenayap ves cu ade ir acest oer, Sole Sesh [Apetoazt la emofile eltitorior. ya cen to acum capsciatea de amemora cers deinen ‘noe nasi, contd emo ei cea cee pre imeresnt Rice ce tea fat si ‘ou votbim all dexpre vet emofionais intel nee. oti despre emo precum “upieacucaatea pve data stil cae eas excam)Ce riba su seni Sunt ‘Rapa! lumi pe ee. reaovren nl prblee, depincsre nor cnoytn pe cre too umes iecoridera ce Sou fol con tu pa cae Sori ue peoate de Tenino Introducere Tehnici metacognitive: a gandi despre a gandi ‘eater Obacaioa a fovea ey Se eimai mui nue no nu am participa de erst de teil sau de teria fair in dneree Tie eppen Teva cameo face ana retacopalive ‘iment nu ne Noi pornim de a presupunerea cf daca in mind aceasti carte, probabil, ma wel perl prea mull imp. Nese ers 8 Pentru a obsine maxionum din aceasté carte ‘ogni, tebuies pele controll asupra ex confnuts ape cane din rea carte on expen ier, Concenreazh inten rupra Teele fclood derae : then cn atid eon incest age ce arate re er ‘sind lucrurl pe care el sriduieste seule eat ma repede, Dar cum fi faci croterut si trateze Java a 9 cum ar fun tigr flamand? Fi oe ent con Ghent bse ‘pence, Dupe Sonat pe : ojeleap ai bine eaten ea icegreune amir nl mae de etvnt Mal mul eon st sane ope ‘considerat important si, ca urmare, si fie memorat. Prosatiia ceea ce duce la Uns conversa si Ines oleae, dene amen a eid stn atc ca ake roptie lve Pre ea mal tteresans exec nu tate se ag eB Comer! ve desfijoar nr ne fo cart Pe dea part duck cad eee ee ee Caurmare, considera ch nu este ‘eral asociadeartea cu Se gaeael atencu un cr int nro sl lind suitor pas Der imagine stu conversajoal represnténumalinceputl ‘cum sfolosesti aceasta carte lata ce am facut NOI: 4m lost magn doarece eer accep mai wor informatie vale det tex Din pct deveere al erro nagine feat 24 de cv § Pera text ete completers imagine sm nga testa nian, doar Ereeol exe mai eiient dace ese inchs igus incre reer, noe sh Feiner in resales sa subform une legend foo repeiia sun accent crs in ierte modur saab fer forme, ‘si perv cs peti sensi conpta ie Feinte nal mule sone din cee Am flscconcept imagintin modu ment dconece ecient ete «congrats retin eran no yam flag el conf meta, “tourer rir ete conn sal nets enone biocin emer xe mal probit ernie informa cre ees sce chiar deck nue torin dei emo pia ete net ‘Am folsit un st persona, comoriefona,deoarece creer ete mai stent atunei tind erede ck particpd lao converse decSt tune cind acu pasiv © prezentare,Creierl funcioneaadastlel chiar atunelcind det ‘Am inclu in carte mai mult de 50 de exif, deoarece reir! iva refine mai ‘mult anncicind fai ceva dest atunci cind det despre ceva, Exec sunt ‘ela die, dar rerobabile, deoareceacesta ete nivel preferat de majoritates camenilor ‘Am folosit stun dijerte de prerentare, deoarece poate ty preferi procedure pase is alicinera rea nfleaga mani imagines general far altineva wes st ‘adi un exemplu de cod. Indiferent ce metods prefert in procenul de inate toh itor profi in urmafaproli ca vad acelagconsinat in diferite forme. ‘Amn inchs informagi pentru ambee emigre cesbrale, deoarece cu cit ext implica ‘porgiune mai mare’ creierlui, cu alt exte mat probabil hive ls req ceva sh te pofi concentra pentru perioada mai lung. Deoarece in timp ce este aetiatto misters cerebral, cealalt se odihneste, po imine producti fa procesul de Tnvitare pentru o perioadd mai hangs de timp. ‘Am inchs pooatir exerci care preintd mai multe punce de ved, deoarece creleral inal mai bine dach este obliga facd eral ofa deci poner cn Java sub reflector ‘Aum ncls exerci stimuative, punnd furebdrila care ni exe Sntodeauna wn rispuns direct, deoarece ereierl vat gt vetine mal bine ancl cSnd tebe ad ‘cz (a fel cin nu po ange io forms fd bund doar prvind peal in ‘ala de gimnastcs). Daram facut tor pesblul pentru ane aigurac atunci cid Jcres din greu, faci pentro lucrur care merit. Nu vrem eX roses nil meat © \dendvitt icescind s nflegi exemple greu de injeles sau parcurgand wn text if, er, pli de expresi tence Am folosit abordarea 80/20. Pormim de ia presupunerea ci daci teal tasers octorat in Java, nu evel baza numa pe aceast carte. Ca urmare, na vor discuta feaesublciee, e um ceea ce ve flo ca devia, dav Introducera Introducere lata ce poti face pentru a-ti obliga creierul sa te asculte Noi neam fcut datora. Re de plecare: urmareyei ere L inceare herur no estul depinde den, Acste sugesi sunt doar un punct. eral incearca st injelegi ce este port pent fine sce ns Decipeard aceasté pate I este-o pe Hgts oe * @ eas stm, cu cat infetogl mat mutt, cu itebuiesh memes ats o8 ] te muljuml doar 1 cat Cand sung la 0 Inches media a Spun Imaginenai cha na o petound care ne aceafarebare: Cu et pfoed tea st indented ai profi, eu sites oat Probably ga el eos. @ Rexoiva exerci. Sie propre notte. ‘Am inchisin carte ait exerci, ees resolve lon dar dsc i oferaalcinen solute cae eng ‘um cinema fae oti is local i$ neo esjuns doar al tua excel Polosgte we cxston- Exide mule de doves care tat eh Actviaten ie tpl aries Cflenjacesela © torte sectunte ra onetsintebsnt J stoplaes cesta incarnate firebare# rtspun tule Na sunt este de tent supinente fac arte din coojinuta de baal Uncot, Ine ‘ioral ule deci spunsurie © su cit tout acetag toe. Rice, inndete schism shim ‘camera, Schimbire sjth reer smttceen fest Conectres pre striata information cumulated us anit Toe Fam aga fel ea acesta 28 fie ultimul luoru e cared cltostt inainte do culeare. Pufin utimul ucru care te obliga 2 Sandesth. O pare a procesuli de invita (a special ‘ranserarea informatilor fn memoria pe termen Ing) se desigoari dup ce las carta jes. Cree. Flare nevoie de imp in care a fac8 proprile relucrés.Dact afi ceva nou inainte dee aches aceite prelucral o parte din ceca coat Tavdzat e perde @ Bea aps. rman. Ceirlfuneiones cl mai ine stnccnd ‘eal intronic de ide Dessnares ae Pent piresinsntea sens de cao) toons inepa copa Verhogte despre seen ce citegt cu © verioyo oop tes cote J Vorbires acnenat oat pornea cer Dac incr inflogl ceva sau eof rea robabiiate de memors un anumit ive, Spunet cu gla tare. meta ma bun eae ‘incre explicate Vet faa med Xepede este posts adele uming det Aeipre care nit ns pat eee aed ced Siteaael rs, © Ascuita-ficroterm, Sesieasd momenta in cae creleral ete supraincdreat Dac icep sh cq soperfic save eae tee eee pa vita al epede daca incor ot sec pea multe informa b cir po ale proce oe Tova © Incearcs si simticevat J (reer tn webute tec acest ura sant inportanieImplicse in poresunc din ane Série propre node tn epi rapalon Un ‘mom de nemulfumire lo glum progr ee moi an ect in nile @ scrie 1 rtesza cod. Sere yroens exemplelede cod, Papo experimenter, modfcand sl inbunadjnd code (sau ficindpraf—uneor cea mai bun ele de 4 oglege cum uneionead cea). Penta, xemplele lungs coda gis preg pos descicafierelesre de pe seat tacarte ‘cum #8 folosest act De ce ai nevoie pentru aceasta carte: Dai nevoie de nicl un altinstrument de desolate, cum ae 8 un media IDE (Gntegrated Development Environment media de emote integra), Mat malt, Fecomandam si nu folosetnimie alters dectt un simplu editor de text pind tesa aceast carte (ji mai alernu ininte de s termina capitlal 16). Un media de ‘demoliare integrate pout impiedica et obveryanumite deta importante, fa cl ‘vt mult mal bigest nes folsin linia de comands gi, dup ceineleg cu adevirat ‘eae intmpla, st ec! Ta un instrument care atomized parte 4 procera, CONFIGURAREA MEDIULUI JAVA 1 Dacha snes 18 set ez J 2 Stand Eaton SOK (tua esp iva aes noi Das ue Ls Windows Sle pop eee atic uel os een SE ul vba carpal Sn pence), ‘esbit a ene nec oral ll ded cart mois pn elege despa pss Inpag de descr 25. Deca lla versie nara bes, Sell SOX corn tee sinme pe eongliea se rena ave Dac else ler para SX 14 selva SOK ele dil Face pre da (8 Ksinual ese de neler Dac ose vara OS Kral eto er oe ‘arenes 9% dca sea ca, Noi asseae se ace pe sir Joa 5a dae ed ere, ldo ‘arin, ps ip dip lana, ora ira el vein a8, sed node esi "par see dae Ca uae, sng nal orev ra 0 £24.Tge ced gal vasa ine leper seseay vrs No, lt icons versie 304 ~ Jaros cet Ge vere ta ep nd bin es nami ind Naina doce. Oh annals ce ina ‘sar, a oa, ip MacOS X10 apt sg ume dtd Ta Seonee 05X10 el wines MacOS dcx naa pet onda ines ts pel au Be evr despre Ter sb Te. Nu eae lone dt re subOX a). * Std SOK nv nous documenta AP dca vee sig roe alee dusts [mrs soon comers 2SE AP. Po ves tex adorei Ale, SSodescaclbl iret unadei ch Gedo re nls descend pace ‘va dun eto de et Pract po or ae i, nae a), cs ree cael gat anal rau xe al es te par Nao, ria, Tox a ste cu coniasale ag chm sa cer nrale Seal cleaners Dope deca = epoca ng de ere sd smd do pee poche ore vet adnan aaa ded PATH oregano ‘veo ind dro Sci a. De sang pach EEK e cele an ern 250 nrc repel el gl shel ne oe as ‘te ar (uments. Oreconbn esac stoae de alco at (PAT fl eats da % jevac Inline conan, eins po cae ase nd gece No ico tee cvinsas, corse vee sled rsd e sla ‘rum nS ft er teal a ethan nt doce pons see [oto cot ea ann pa tat ep 2 Introducere , Z Introucere Cateva lveruri pe care ti le spunem in ultimol minut: Considerd aceasta carte oexperientdcognitv, nu un ghid de refering. Arm eliminat in ‘mod delibera orice tar putea impiedica sd fnoeiceea ce considerim important te [pune respeciv al cri. fn plus. ar trebul sf ncepicuinceputul, deonrececartew se bbazear pe snumite presupuner privind ceen cea veut at vate deja ‘Am folosit diagrame simple de tip UML. Dacha ffolosit UML. (Unified Modeling Language) pur aii vzut ceva ce standin cs Jus, dar cu osintxd complet gia. Ca urmare am flo o versiane UML, Simplifeat care nu int in conflict cu siaxa Java, Dack nai lime despre libajul UME, mu face gi cv trebu fet UME iar i eel timp, eau 38 pe ate excl Meet crooner. Ws te gana orpanzara impacheta Sconces Inet ce ptt eprint inn ape ; Screener ctgncripececacea sm” eafouoind Roqinienigcensraeaen iesecersare regan Sea piny Hvecanerseet ter we fea ne woes naa re pi codulul propriu Exercifille de la sfargitul capitolelor sunt obligatorii; ce ens erate enigmele'sunt optionale. Raspunsurile, pentru ambele, ‘magineg tnor le gasesti la sfarsitul flecarul capitol Bate Se ory Rights panier legat de enigme~ acti nt ign Lafecaproblemele dea se} ‘uc histone Wewvnide inoue Eeieontie pares eee eee ‘fered ceea cea invat sar trebui le reli pe toate, Engle unto povene well save, sid uoee dae lest desl de ie, trun mod specie apoio een unt desinate clo ctor placa de probleme y prota stage eres ane dine ae persoune Dack mae fone spa neers revel Sa indent derenlat nu fi descrjat duct maga rcv opobienscaadackou Alsat np sidecope toate spans Kapp iDoal- Nu toate exercifille ,Ascute crofonult au réspunsul. Actntgte morte [Eiitlunel inte cle nu exist un rispuns corey, in imp ce pentru alee fapulea 2, 6h9e eu a nue ele mu piese de pul) sunt "les dei dacirspunsurle sunt corecte face parte dia experenjacogniina, Ge Pele 3 ‘nel los pieblemale Exomplele de cod sunt cat mal simple posibil conten a Slug erckote, enltsrant st pazcugs 200 de in de cod ca eg cele do nsuucjon pe are Sats MGM ‘choi le neg. Cele mai multe dn exemple sun prerenate ev infrse Picea neh ecestea ‘lime de context, astfelinedt partea pe ere Ince abo Sang Reale ca popanlt e abuse ua complete Asta va 8 x, dupl ce termini cartea, Exemplele din carte sunt sercespecite ponte ‘tear, aga cl sun intodeauna complet encionale i ‘edactare tehnicd: Jessica si Valentin Redactori de specialitate Felice sone pentru tog, ar greelile une responsabiltatea ‘excised a autora." Crede new acest ner? ved! pros oi de pe acess pagina? Dackdescoperio problem ieheicn, probabileste ina lr) sessiea Sant Incehipa Baleaing Serves A cbpaur sano ingeva ceaineacorteanreat Signing Unies iano, eine epauderjiayacwcotminetere |) Peinplntiecbiacresmscturicicgner | ‘Shots ls Uneiats Dt a ‘Atunei cind mu lucreses, mu studied i nu ‘onduce masina MINI Cooper, Jessi disput | tuple fee pe care le foloseste pentru Simple sau croyerat (ea cineva opie), La igine, este din Salt Lake City Cah (mu, ‘Bu exte mormon. glu, tocmal oil sfinuechi) | Sin prevent locuieste in apropiere de i Philadelphia, impreund cu sofl i Mendra,qi | ‘ou pikes Cha Sake Pog! so ncneyt tn forumrile carele modereatt pe steal >ewilintreducere Croveta i vale Valentin creuas are un masterat in Galeulatoare, obginuta Federal Insite of ‘Technology (EPFL), Lausanne, Even, A Jucrat ea ingine sftrare la Ri International (Menlo Patk, CA) si ea nginer fle Software Engineering Laboratory EFF, Valentin este cofondatar 4 Director tehate ‘ompaniei Condris Technologies, specials fn dezvoliareasoluilor de arhitectar software, Print subieccle de cereetare si desetare care intereseazdse numiri tehnologile orientate spre aspect, abloanle de athiteerar siproectare,serviile wed arhitectra sofoeare, Peling? fp Bai ngejene sag ‘dina, cet, face putin por, Valenin ‘oderessegsmardeSoBCD 9 SCD) pe Sesion bine Seqp. Regt reo scoys be Someren atm oats oan a rogram Whisnbs SCBCD sam Saor (ln suntem soca de pt bam veut urtind eva) felctate Alte persoane care trebuie indpite et Bt Oily ‘Nenumérate mulyumiri merit Mike Loukides els O'Rei penta fapmal c& a acordat 0 gansd acest sis ei cir gl ne ajuta 8 translormion Tredinan penr pa ha ses cv dens «2p de pe copera cil din nena Atreprisstoari echipe de tetare i revieuies Pandalele mere simutumise urd dren chide ajvaranch Johannes de Jong Ea Siudcuo aed cet erie gaint ulmi ies ary nei Jeff Comps esta ria carte ait densi sonny ee sulecle care nest mai mul diate eon Cer MeGlone, Seon (orullechipe de verfeare 8 cincea oar cind ne 5 da cele mai ctace exp Jmaranch, Probabil al abservat cham {sson Menard nea sstinuttehnic cu Shane intoeesuna, nea aut curéspunsur de expertsicacee re Sidentt aspect ava sublle pe care na, eel, oars eens fame Qncos nea acordat un exsent str penta ambled Irae nr Cs Jones, Joba Nau James Cube Tem Gabon JesBekerneatajutafoaee multlaplan edge ‘uni pea toma pesoane care nea stat de pi anges t: Angelo Celeste, Mikal Zathn gl Thome Dae De semen, mulumim exiaordinarull nos agent, pon Raptierg dele Succ (srioswiting, ce com ccdopreee nur fina) Ferd cubeta Introducere sd date expert ‘chpel de estore rewire et Camps corey HeGione ‘alte muljumit Tocmal cand credeam ca s-au terminat multumirile” Alf exper thse Jova core neau ajutatl prima edie (tro odineaprocpe aleatorie: ‘Bako Hori, Michael Taupie, Mike Galllhugh, Manigh Hatvalne,James Chegwidden, Shweta Mathur, Mohamed Mazahim, John Paverd, Joseph Bib, Skolt atanavanih, Sul Palichs, Suddhasatwa Ghosh, Ramli Srinivasan, lived Raoul, Angelo Celeste, Malai Zaikn, Joho ‘octebier, Jin Plege, Barry Gaunt i Mak Dielens etipacarea ucat a enigmle din pina eis: Dirk Scireckmann, Mary Leners~ ,Campion JavsCros", Rodney. Woodruff, Gavin Bong # Jason Menard. Bate un noroe pentra jaaranch civ ofeii ajar, Alt empratart corre le ml Paul Wheaton, penta sprjinul acordatin [ntor de peroane care vor st tnvete Jaa Corapliilor nog tn acest sere, Eric Feeeman gi Beth Freeman (autori cai Head Fist, Design Patterns"), pentru ci neau dat Bavs™ cas terminim cateaa timp, Sherry Doris, pentr toate hcrule care conteaa cu adevaeat. Cerajylr care au adapt fe de a ince seria Head First" Joe Lito, Ross P. Goldberg, Dominic Da Sia, honespuck, Danny Bromberg, Stephen Lepp, “Eton Hughes, Bric Christensen, Valink Nguyen, Mark Rau, Abdulbaf, Nathan light, Michael Brady, Alex Darrow, Michael Fischer, Sarah Notingham, Tim Allen, Bob Thomas Mike Bibby (prin). Capitolul 1 incepem atacul la Java SA spargem Gheatal Vino, op e excelent Vom serie Inet ceva cod vom compilag-) vary ra Vom iscuta despre sntox, cir, omifcit gi despre tot ex face din Jove tn linbaj att deatractiv, Vel inepe 2 ri programe nant de a da seama, Java te ajut’ s& cunostilocuri complet noi. icesnd eutasrea erst (orp 1.020 sts propemstol prin sane retencas coactrise rents, ‘oblecte,gestionarea memoria, mal mult det once —promisunea portblltay.Capactea de 2 le 9 elngur dat un program care apo pons est pe orice plttormd seo ena ‘trl pute dees pt rea. Nuns adeploracetcut expachpe mis ce Programs au tatu soil stil tebue0 spnenc perforant apropiat de itera mele Dr toate cst jn de omen rect Ose fo acum inl pn ve, ‘tun noracos Un de nam est neva sub 8 bork mun pin zip ecu dost a punem in fncine cele simi ap. bin pen ine ee cn ‘unt a elegant mal rapa mal pterne. he ‘cum functioneaza Java Cum funetioneaza Java ‘Scopul este sa scriio singura aplicatie (in acest gxemplu, © invitatio interactiva la o petrecere) $1 38 0 {acl sii functioneze indlferent de dispozitivele pe cara fo au prlotenii tai, aa et ac Sus Rezultat @ Compilator (cod) cine e Auer document Compltorucrescd un Trace pram compistr oe | Spacer inset cz, fodsursi.compiator | Codd ce ove Chee Tena ova). : veifed dacsenia cron Gspeaiv copa flnuteia scone | sce cod Ine vata dul sus decetatuncl | 3 mterpetese Kdodestecmvins | ansorme ses feria fecaeiie af cna exensabiCodul de sereeutd ore. ‘octecomplateste Independent de ators, 2 copitota 4 { J Tneepem atacul fa Java evel face in Java | fel setle codut sursa, i vot compita eu compitatora ' poi vel rula cadul de ectetl comping nee ‘maging virtual Javas an Frneteomerat Leut-seetterPay ana ‘Sts mw ate bet re, ane ooh ees mate coe Party at Ti Masini virtuale wept tees lamactansh ‘Compilezifgiena @ ; rong rds Sorsa avae apliata Rezultat Srp gar ea spe isn woamiaraaaas rota Sumer ona |, tte ron oe ioe, : Nsalveat cu numele Fisierut Portycass feasforms cod de octet eee Serer oneat emma heenyan via pte a “sp nt sofwardribtede | = Sore cent mova | Sneremcwtanae | octeyt : (ets acest eremot nyse wea gf un ‘Rerunar.. vel scrie mediat cod adevarat, Pl mae esses ga Se desfayoora provesul gases r T ‘ncepem ataculta Java storia fimbajului Java doatboal Clase in biblioteca Java standard 1 sei cvoionul | eee RY EE i sori : o $828 888 8 + | lati edt de simplo este sa sorit ncearc st ghicest ce face fiecae nie de cod. i, ¥ eae . Ut prograin Java (puns sunt pe pga uate, di ALT 8 Sint marine = 27 ane SoA aT Beebe? fe string mine = “Fido; aa taNaa Teen grits aR > Caine uncaine = new Cathe(aune, marine) ; aa dtee E B , x= merine - 5 f Af Gc < 15) untaine.tatea (a); uh aehREzE 5 i efdal eg 2 S| fj wnite we ¥ aida oe = i thet uncaine.soaca() + i seri g 8 2] > i ERge = i EEE =) | imety mumise = (2, 4, 6, 815 i = BE] | sveten.cur print caine: * + mune); gER ES Ss riage 2 Se ra28 Be | ame 2 = tnceger parsernt mami cape z gees S| jee 2 i = readThePile “ayrile.txt*) E S/|5 , 5 = s catch (PileNotFoundException ex) { 5 B| |" ertenourpinetiie soe tant } ) ae Tse te gee 3 Gig tes E vicina 2tea0,irimdesomsons angie Wt nou ar ev cae auf de cn rajrtaen aise Seeman Ge Cetra mcinrcna e eee gs R # ‘seven alot alse puna penee EES 7 Vesna Sarat conus oe coer feel tewsevordeptrspepapsotwae.tatnceee abn aren imal maconh case gigi 8 leweines sia medic rduein vogue [ume Jean nts pore cuca 283 22 ¢ ‘it de case cat producatrl au dacs ck au nevole de un ne gegib 8 (maitmare decSt) = (egliae) (da, da, sunt doud seme egal) Observadiferensa dintre operatorul de eérie (un singursern egal) fi operstorul de egalte (dua Semne egal). O smulime de programnato eri = stunci efnd au neve, de fapt, de =~ (Desig, mt execatul a) Ant x= 4 // tribute valoarea 4 1/ vaziabiies x while oes a) 17 code ‘clelvlul va £1 executat, 11 Geoarece % este mai mare decd 3 Re x- 1; // altel ciclul va ff 17 executat 1a infinst ) 2/1 atribuie valoares 27 11 variabilei 2 while (2 <2 17) ( 11 codul ciclului nu va £i executat, 1 deoarece 2 nu este egal cu 17 )