Sunteți pe pagina 1din 2

('arolina ('iugureumi-Mihailuţă

11.5. Spaţiul aerian


Spaţiu aerian - coloană de aer care este supusă suveranităţii unui stat
de- terminat atunci când se află situată deasupra teritoriului acelui stat, sau nu
este supusă dacă se află situată deasupra mării libere. Regimul juridic al
spaţiului aerian al statelor este reglementat prin legislaţia statelor, cât şi prin
convenţii internaţionale.
Ca urmare a progreselor rapide ale aviaţiei după anul 1900. a apărut
necesitatea reglementării navigaţiei aeriene şi creării unor norme de drept
internaţional menite să guverneze activitatea statelor în acest mediu.
Principiul suveranităţii statului asupra spaţiului său aerian a fost stabilit
prin Convenţia privind navigaţia aeriană încheiată la Paris în 1919. Aceasta
stipula că fiecare parte are suveranitate completă şi exclusivă asupra spaţiului
aerian de deasupra teritoriului său. Spaţiul aerian de deasupra largului mării
este liber. Statele contractante admit în relaţiile dintre ele şi în condiţii de
egalitate şi reciprocitate, libertatea de trecere în timp de pace pentru
aeronavele civile ale celorlalte părţi contractante pe deasupra teritoriului lor.
După cel de-al doilea război mondial, a fost convocată la Chicago, in
1944, o conferinţă care a adoptat mai multe convenţii privind spaţiul aerian.
Convenţia asupra aviaţiei civile internaţionale, conform căreia fiecare
stat are suveranitate completă şi exclusivă asupra spaţiului aerian de
deasupra teritoriului său. Suveranitatea statului presupune colaborarea
internaţională bi- şi multilaterală în vederea reglementării navigaţiei şi
transporturilor civile internaţionale.
Convenţia face distincţia între:
- servicii aeriene neregulate (art. 5). care au un caracter ocazional;
- servicii aeriene internaţionale regulate (art. 6), care se desfăşoară pe
baza autorizării prealabile a statului survolat, beneficiind de regularitatea
programelor, frecvenţelor, orarelor şi rutelor care se stabilesc prin acorduri
bilaterale;
- cabotaj (art. 7), care reprezintă navigaţie aeriană civilă între puncte
situate pe teritoriul aceluiaşi stat, rezervată în exclusivitate statului respectiv.
Prin această convenţie a fost creată Organizaţia Aviaţiei Civile
Internaţionalei OACI), ca instituţie specializată a ONU, care are ca scopuri
dezvoltarea ordonată şi sigură a aviaţiei civile internaţionale, respectarea

194
Drept internaţional public

drepturilor statelor părţi, evitarea discriminărilor, îmbunătăţirea securităţii


zborului.
Acordul cu privire la tranzitul serviciilor aeriene internaţionale, acordul
celor două libertăţi:
- dreptul de survol al aeronavelor străine prin spaţiul aerian al statelor,
ceea ce înseamnă trecerea lor inofensivă prin acest spaţiu, tară să aterizeze;
- dreptul aeronavelor străine de escală tehnică pe teritoriul unui stat. în
vederea aprovizionării cu carburanţi sau pentru reparaţii.
Acordul cu privire la transportul aerian internaţional. acordul celor
cinci libertăţi ale aerului:
- libertatea de survol:
- dreptul de escală necomercială;
- dreptul aeronavelor străine de a debarca pasageri, corespondenţă şi
mărfuri provenind din statul a cărui naţionalitate o are aeronava, pe teritoriul
oricărei părţi contractante la convenţie;
- dreptul aeronavelor străine de a îmbarca pasageri, corespondenţă şi
mărfuri cu destinaţia statului ei de înmatriculare;
- dreptul aeronavelor străine de a debarca şi îmbarca pasageri, cores-
pondenţă şi mărfuri pe teritoriul oricărui stat parte contractantă a convenţiei.
Răspunderea pentru prejudiciile cauzate pasagerilor şi mărfurilor în
transport aerian este reglementată prin Convenţia de la Varşovia din 1929. cu
modificările ulterioare. îndeosebi Protocolul de la Haga din 1955.
Răspunderea pentru prejudicii cauzate la sol este guvernată de
prevederile Convenţiei de Ia Roma din 1951, cu modificările ulterioare.
Pentru asigurarea securităţii zborului au fost încheiate convenţiile;
- Convenţia de la Tokio din 1963. referitoare la infracţiuni şi alte acte
săvârşite la bordul aeronavelor:
- Convenţia de la Montreal din 1971 pentru reprimarea actelor ilicite
îndreptate contra securităţii aviaţiei civile.

195

S-ar putea să vă placă și