Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Medicilor din România

Str. Pictor Alexandru Romano nr. 14, sector 2, Cod Poștal 023965, București, RO
Cod Fiscal: 9708419; Tel: 021.413.88.00; 021.413.88.03; Fax: 021.413.77.50.
E-mail: office@cmr.ro; web: www.cmr.ro

Nr. 12824 / 03.09.2021

În atenția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate


Domnului Președinte Adrian Gheorghe

Colegiul Medicilor din Romania, prin Departamentul Economico-Social și de Asigurări


Sociale de Sănătate, supune atenției dumneavoastră situația generată de disfuncționalitățile recurente
ale SIUI. În perioada 30.08.-02.09.2021 CMR a fost sesizat de către reprezentanții din teritoriu despre
dificultățile întâmpinate în practica medicală din cabinetele de medicină de familie generate de
blocarea repetată a SIUI și a SIPE și CEAS:

Nefuncționarea CEAS și Afectarea efectuării serviciului medical oferit pacienților prin


SIPE activitatea de natură tehnică energofagă și cronofagă, derulată în
detrimentul consultației propriu-zise
Dificultăți în eliberarea documentelor medicale conexe actului medical:
bilete de trimitere, prescripții medicale, investigații de laborator
Imposibilitatea validării serviciului acordat
Imposibilitatea validării prescripțiilor medicale în timpul consultației

Notificările privind dificultățile tehnice s-au raportat din următoarele județe:

Cluj 30.08-02.09.2021 328 medici


Hunedoara 31.08-02.09.2021 204 medici TOTAL
Brăila 01.09-02.09.2021 134 medici 3326 medici de familie
Covasna 31.08-02.09.2021 98 medici 31,46% dintre medicii de familie din Romania
Argeș 01.09-02.09.2021 352 medici 3 zile a 20 consultații/zi (medie) = aprox.
Olt 01.09-02.09.2021 227 medici 199.560 consultații afectate, timp de așteptare
Suceava 31.08-02.09.2021 280 medici prelungit, stres pentru pacient și personalul
București 31.08-02.09.2021 985 medici medical
Iași 31.08-02.09.2021 390 medici

Pe site-ul CNAS în toată această perioadă nu au fost anunțate disfuncționalitățile sistemului


informatic unic integrat. Datele prezentate sunt parțiale, întrucât situația a privit întreaga țară.
Vă rugăm sa inițiați cu celeritate măsuri privitoare la:
- remedierea defecțiunilor SIUI
- adaptarea funcționalității SIUI la cerințele muncii medicale.

Cu respect,

Dr. Valeria Herdea


Valeria Digitally signed by
Valeria Herdea

Vicepreședinte CMR Herdea Date: 2021.09.03


08:41:48 +03'00'

Coordonator Departament Economico-Social și de Asigurări Sociale de Sănătate

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA


Str. Pictor Alexandru Romano nr. 14, sector 2, București, RO
Tel: 021.413.88.00; 021.413.88.03; Fax: 021.413.77.50.
office@cmr.ro; www.cmr.ro
P a g e 2|2