Sunteți pe pagina 1din 38

1.

Lipidele sunt:
c) [x]substanţe organice solubile în solvenţi organici
e) [x] substanţe organice insolubile în apă

2. Funcţiile lipidelor:
a) [ x] energetică
b) [ x] izolatoare
d) [x] structurală

3. Clasificarea structurală a lipidelor:


c) [x] saponifiabile
e) [ x] nesaponifiabile

4. După rolul biologic lipidele se clasifică în:


a) [x] structurale
b) [x] de rezervă

5. După proprietăţile fizico-chimice lipidele se clasifică în:


a) [x] amfifile
d) [x] neutre

6. În celulele şi ţesuturile omului predomină următorii acizi graşi:

c) [x ] oleic
d) [x] palmitic
e) [x] stearic

7. Pentru organismul uman sunt esenţiali următorii acizi graşi:


d) [x] linolenic
e) [x] linoleic

8. Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire? b) [x] arahidonic
(С20:4)С20:4)

9. Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire? c) [x] butiric
(С20:4)C4)

10. Acilglicerolii:
b) [x ] sunt esterii glicerolului şi ai acizilor graşi
c) [x ] reprezintă o formă de stocare a energiei

11. Glicerofosfolipidele:

c) [x ] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


e) [x] sunt componentele membranelor biologice

12. Lecitinele şi cefalinele:


a) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
b) [x] sunt lipide structurale
e) [x] fosfolipaza D hidrolizează fosfolipidele cu generarea acidului fosfatidic

13. Fosfatidilcholina:
d) [ x] sunt componente principale ale surfactantului pulmonar
e) [x] rezultă prin metilarea cefalinelor
14. Fosfatidiletanolamina:
e) [x] se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

15. Fosfatidilcholina şi fosfatidiletanolamina:


b) [x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare
d) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic

16. Care din compuşii de mai jos au caracter acid?


c) [x] fosfatidilserina

17. Fosfolipazele:
c) [x] fosfolipazele D şi C scindează fosfatidiletanolamina în diacilglicerol, acid fosforic şi etanolamină
d) [x] fosfolipaza A2 hidrolizează fosfolipidele cu generarea de lizofosfatidă şi acid gras

18. Cardiolipina:
b) [x] conţine 2 resturi de fosfatidil legate prin glicerol
c) [x] este componentă a membranei interne mitocondriale

19. Sfingomielinele conţin:


d) [x] ceramidă, acid fosforic, colină

20. Sfingozina:

b) [x] e component al sfingomielinei


c) [x] este constituent al glicolipidelor

21. Cerebrozidele:
a) [x] se află în cantităţi mari în substanţa albă a creierului
c) [x] rezultă din unirea ceramidei cu beta-galactoza sau beta-glucoza
e) [x] din ele se formează sulfatidele

22. Gangliozidele:
b) [x] conţin acid N-acetilneuraminic (С20:4)NANA)

23. Gangliozidul conţine in structura sa:


d) [x] NANA, oligozaharid, sfingozină, acid gras

24. Glicolipidele:
a) [x] reprezintă ceramida legată de mono- sau oligozaharide
b) [x ] gangliozidele conţin unul sau mai multe resturi de acid sialic
25. Care din compuşii de mai jos conţin fosfor:
a) [x] cardiolipina

26. Colesterolul:
a) [x] este derivat al ciclopentanperhidrofenantrenului
b) [x] posedă o grupă hidroxil în ciclul A la C3
c) [x] posedă o legătură dublă în ciclul B la C5

27. Acizii biliari:


a) [x] sunt derivaţi ai colesterolului
d) [x] sunt compuşi polari
e) [x] participă la emulsionarea grasimilor

28. Metabolismul acizilor biliari:


a) [x ] se sintetizează în ficat din colesterol
c) [x] se conjugă cu taurina în raţia alimentară bogată în proteine
d) [x] se conjugă cu glicina în raţia alimentară bogată în glucide

29. Componentele lipidice ale membranelor celulare sunt:


c) [x] fosfogliceridele, sfingomielinele, gangliozidele, cerebrozidele şi colesterolul

30. Funcţiile membranelor biologice(С20:4)1) şi componenta structurală, responsabilă de această


funcţie (С20:4)2):
b) [x] metabolică de proteine
d) [x] compartimentalizarea de lipidele protoplasmatice

31. Caracteristicile principale ale membranei:


b) [x ] fluiditatea
c) [x ] asimetria

32. Membranele biologice sunt stabilizate de:


a) [x] interacţiuni hidrofobe
b) [x] forţele Van-der-Waals
c) [x] legături de hidrogen

35. Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare, deoarece:


a) [x] asigură aprovizionarea cu acizi graşi nesaturaţi esenţiali
b) [x] asigură absorbţia vitaminelor liposolubile

36. Digestia lipidelor alimentare la adulţi:


b) [ x] are loc în duoden
e) [x ] se digeră doar lipidele emulsionate

37. Scindarea completă a triacilgliceridelor în tractul gastro-intestinal necesită:


a) [x] lipazele pancreatică şi intestinală

38. Acţiunea enzimelor lipolitice din tractul gastro-intestinal:


a) [x] fosfolipazele (С20:4)A1, A2, C, D) scindează fosfogliceridele

39. Activarea fosfolipazelor în tractul gastro-intestinal are loc prin:


e) [x] proteoliza limitata sub actiunea tripsinei

40. Hidroliza lipidelor alimentare duce la formarea:


a) [x] monogliceridelor
b) [x] acidului fosforic

41. Sub ce formă se absorb componentele lipidice în tractul gastro-intestinal:


a) [ x] acizii graşi cu catenă scurtă şi glicerolul – prin difuzie simplă
c) [x] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul – prin difuzie micelară

42. Referitor la micelele lipidice şi difuzia micelară sunt corecte afirmatiile:


b) [x] conţin acizi graşi cu catenă lungă, monogliceride şi colesterol
c) [x] se absorb în spatiile intervilozitare la nivelul jejunului

43. Formele în care se absorb produsele digestiei lipidelor:


c) [x] acizii graşi cu catenă mare - prin difuzie micelară
d) [x] acidul fosforic - în formă de săruri de Na+ sau K+
e) [x] monogliceridele - prin difuzie micelară

44. Soarta produselor digestiei lipidelor absorbite în intestin:


c) [x] se includ în resinteza lipidelor complexe în enterocite
e) [x] lipidele resintetizate interacţionează cu apoproteinele şi formează chilomicronii

45. Chilomicronii:
e) [x ] trasportă trigliceridele exogene

46. Catabolismul chilomicronilor:


a) [x ] resturile chilomicronice se supun hidrolizei in hepatocite
c) [ x] sunt hidrolizaţi de lipoproteinlipaza
d) [ x] lipoproteinlipaza este activată de insulina

47. Hiperchilomicronemia primară (С20:4)hiperlipoproteinemie tip I) se caracterizează prin:


b) [x] cantităţi mari şi persistente de triacilgliceroli
d) [x] risc înalt pentru pancreatite
e) [x] depuneri masive de trigliceride in ţesuturi

48. VLDL:
c) [x] sunt sintetizate în ficat
d) [x] transportă trigliceridele sintetizate în ficat din excesul de glucide
49. Catabolismul VLDL:
a) [x ] sunt degradate de lipoproteinlipază
d) [x] se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol

50. LDL :
a) [x ] contin apoB100
b) [ x] procentul colesterolului atinge cota de 45%
e) [x] transportă colesterolul spre tesuturi

51. Catabolismul LDL :


b) [ x] are loc prin intermediul receptorilor B,E
c) [x ] colesterolul furnizat celulelorde LDL inhibă sinteza endogenă de colesterol

52. Hipercolesterolemia primară (С20:4)hiperlipoproteidemia tipul II) se caracterizează prin:


b) [x] conţinut crescut de LDL plasmatic
c) [x] activarea beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA reductazei
e) [x] ateroscleroză pronunţată.

53. HDL:
a) [x ] sunt sintetizate ăi secretate de hepatocite şi enterocite
b) [x ] lecitincolesterolacil transferaza transformă HDL discoidale in mature

54. Lipoproteinlipaza:
d) [x] apoproteina CII este activatorul enzimei

55. LCAT (С20:4)lecitincolesterolacil transferaza):


b) [x] este asociată cu HDL
d) [x] favorizează formarea HDL
e) [x] insuficienţa LCAT micsorează conţinutul esterilor de colesterol în HDL

56. Activarea acizilor graşi (С20:4)AG) (С20:4)beta-oxidarea acizilor graşi):


c) [x] AG + ATP + HS-CoA → acil-CoA + AMP + PP

57. Activarea acizilor graşi (С20:4)AG) (С20:4)beta-oxidarea acizilor graşi):


a) [ x] este prima etapă a oxidării AG în ţesuturi
d) [x] reacţia este catalizată de acil-CoA sintetaza

58. Transportul acizilor graşi (С20:4)AG) din citoplasmă în mitocondrii în procesul betaoxidării:
b) [x] în proces participă carnitin-acil-transferazele I şi II
c) [x] sistemul-navetă transportă numai AG activaţi
e) [x] AG sunt transportaţi în formă de acil-carnitină
59. Structura (С20:4)CH)3N+-CH2 -CHOH-CH2 -COO- corespunde:
e) [x] carnitinei

60. Beta-oxidarea acizilor graşi (С20:4)AG):


a) [x] se desfasoară în matricea mitocondriilor
d) [x] constă în scindarea completă a acil-CoA până la acetil-CoA

61. Spirala Lynen (С20:4)beta-oxidarea) implică desfasurarea unei succesiuni de 4 reacţii. Ordinea lor
corectă este:
d) [x] dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivare

62. Transformarea acil-CoA (С20:4)prima reacţie a beta-oxidarii acizilor graşi):


d) [x ] este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza FAD-dependentă

63. Produşii dehidrogenării acil-CoA (С20:4) primei reactii a beta-oxidării acizilor graşi) sunt:
b) [x] enoil-CoA + FADH2

64. A doua reacţie a beta-oxidării acizilor graşi:


c) [x ] este catalizată de enzima enoil-CoA hidrataza
e) [ x] produsul reacţiei este beta-hidroxiacil-CoA
65. Produsul reacţiei a doua a beta-oxidării acizilor graşi:
c) [x] beta-hidroxiacil-CoA

66. A treia reacţie a beta-oxidării acizilor graşi este:


e) [x] dehidrogenarea beta-hidroxiacil-CoA

67. Produşii reacţiei a 3-a a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această reacţie:


c) [x] beta-cetoacil-CoA + NADH + H+ hidroxiacil-CoA dehidrogenaza

68. Selectaţi a 4-a reacţie a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această reacţie:


d) [x] scindarea cetoacil-CoA tiolaza

69. În rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii graşi suferă urmatoarele modificări:
a) [ x] se oxidează
d) [x] se scurtează cu 2 atomi de carbon
e) [x] se formează o moleculă de acetil-CoA

70. Câte spire parcurge (С20:4)1), câte molecule de acetil-CoA (С20:4)2) şi câte molecule de ATP
(С20:4)3) se formează la oxidarea completă a acidului palmitic (С20:4)C16): c) [x] 7 8 130

71. Utilizarea acetil-CoA:


a) [x] se oxidează în ciclul Krebs
c) [x] se utilizează pentru sinteza acizior graşi
e) [x] se utilezează in cetogeneză
72. Beta-oxidarea acizilor graşi în peroxizomi:
b) [x] este amplificată in diabet
c) [x] este caracteristică pentru acizii graşi cu catenă lungă
d) [x] enzima ce catalizează prima reacţie este oxidaza

73. Oxidarea acizilor graşi polinesaturaţi necesită:


a) [x] prezenţa cis-Δ3-trans-Δ2-enoil-CoA-izomerazei
c) [x] prezenţa trans-Δ2-cis-Δ4-dienoil-CoA-reductazei
d) epimerazei ce modifică configuraţia grupei OH

74. Oxidarea acizilor graşi cu numar impar de atomi de carbon:


a) [x] în ultimul ciclu de beta-oxidare se obţine o molecuă de propionil-CoA şi una de acetil-CoA
b) [x] oxidarea completă a propionil-CoA necesită vitaminele H şi B12
d) [x] oxidarea completă a propionil-CoA necesită CO2, ATP, Mg2+
e) [ x] propionil-CoA se include în ciclul Krebs în formă de succinil-CoA

75. Corpii cetonici sunt urmatorii compuşi:


d) [x] acetona, acidul acetoacetic, acidul beta-hidroxibutiric

76. Referitor la compusul CH3-CO-CH2-COOH sunt corecte afirmaţiile:


a) [x ] este un corp cetonic
b) [x] formula prezintă acidul acetoacetic
77. Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru:
a) [x] sinteza corpilor cetonici
d) [x] sinteza colesterolului

78. Utilizarea corpilor cetonici în ţesuturi


b) [x] sunt utilizaţi efectiv de miocard, muşchii scheletici ca sursă de energie
c) [x] necesită prezenţa oxaloacetatului
e) [x] acumularea lor conduce la cetoacidoza

79. Beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA:
a) [x] se sintetizează din 3 molecule de acetil-CoA
b) [x] sub acţiunea liazei din acest compus se obţine acetoacetatul
e) [x] este intermediar în sinteza colesterolului

80. Afirmaţii corecte referitor la corpii cetonici:


a) [x] în inaniţie prelungită creierul utilizează corpi cetonici
d) [x] în inaniţie corpii cetonici sunt combustibil excelent pentru miocard

81. Cetonemia:
a) [x] poate apărea în inaniţie
d) [x] este cauzată de sinteza sporită a corpilor cetonici în ficat
82. Referitor la acetoacetat sunt corecte afirmaţiile:
a) [x] spontan prin decarboxilare generează acetona
b) [x] poate fi redus la beta-hidroxibutirat

83. Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:


b) [x] la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de ACP, iar la oxidare – cu
HSCoA
c) [x] la oxidare se utilizează NAD+ şi FAD, la sinteză – NADPH
e) [x] la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare – nu

84. Biosinteza acizilor graşi:

b) [x] enzimele sintezei sunt organizate în complexe polienzimatice


d) [x] în reacţiile de oxido-reducere participă NADPH

85. Biosinteza acizilor graşi:


a) [x] intermediarii sintezei sunt legaţi la gruparea SH a ACP
b) [x] enzimele formează complexul acid gras-sintaza
c) [x] donator activ de unităţi carbonice este restul malonil

86. Indicaţi compusul iniţial în sinteza acizilor graşi (С20:4)1) şi forma sa de transport din mitocondrie
în citozol (С20:4)2):

e) [x] acetil-CoA citrat

87. Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (С20:4)biosinteza acizilor graşi):

b) [x] este realizat de sistemul-navetă al citratului


d) [x] este însoţit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor graşi
88. Enzimele implicate în transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol
(С20:4)biosinteza acizilor graşi):
b) [x] citratliaza
c) [x] enzima malica

89. Biosinteza malonil-CoA (С20:4)sinteza acizilor graşi):


a) [x] este o reacţie de carboxilare a CH3-CO-SCoA
c) [x] carboxilarea necesită ATP şi biotină
d) [x] în coenzimă vitamina H se fixează de gruparea NH2 a lizinei

90. Sintaza acizilor graşi:


b) [x] catalizează reacţiile sintezei acizilor graşi, cu excepţia formării malonil-
CoA
c) [x] conţine proteina purtătoare de acil (С20:4)ACP)

91. Activatorul (С20:4)1) şi inhibitorul (С20:4)2) acetil-CoA carboxilazei (С20:4)enzima reglatoare a


sintezei acizilor graşi):
e) [x] citrat palmitoil-CoA

92. Pentru sinteza malonil-CoA se utilizează CO2 marcat cu C14. Malonil-CoA este utilizat în sinteza
acidului palmitic. Care din atomii de C ai acidului palmitic vor fi marcaţi?
e) [x] nici unul dintre atomii de carbon

93. Care dintre atomii de carbon ai acidului palmitic ar fi C14, dacă pentru sinteza lui sa utilizat
acetil-CoA marcat cu C14 la gruparea metil: d) [x] toti atomii de carbon pari

94. Donator de echivalenţi reducători în sinteza acizilor graşi serveste NADPH generat în:
c) [x] reacţia catalizată de enzima malică
e) [x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei

95. Biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi:


a) [x] începe cu legarea acetilului şi a malonilului la ACP
d) [x] reacţiile sunt catalizate de aciltransacilaza şi maloniltransacilaza

96. Reacţia de sinteză a beta-cetoacil-ACP (С20:4)biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):


a) [x] este reacţia de condesare a acetilului cu malonilul
d) [x] este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACP sintaza

97. Reacţia de reducere a beta-cetoacil-ACP (С20:4)biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):


a) [x] ca donator de hidrogeni se utilizează NADPH
c) [x] beta-cetoacil-ACP este redus la beta-hidroxiacil-ACP

98. Enzima (С20:4)1) şi produsul reacţiei (С20:4)2) de transformare a beta-hidroxiacil-ACP


(С20:4)biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):
d) [x] beta-hidroxiacil-ACP dehidrataza trans-enoil-ACP
99. Enzima (С20:4)1) şi produşii transformării (С20:4)2) enoil-ACP (С20:4)biosinteza propriu-zisă a
acizilor graşi):
e) [x] enoil-ACP reductaza acil-ACP + NADP+

100. Prima spiră de sinteză a acizilor graşi saturaţi cu număr par de atomi de carbon:
b) [x] utilizează 2 molecule de NADPH
c) [x] finalizează cu formarea butiril-ACP
e) [x] forţa motrice a procesului este eliminarea CO2

101. Sinteza unei molecule de acid palmitic necesită:


e) [x] acetil-ACP + 14 NADPH + 14H+ + 7malonil-ACP

102. Elongarea acizilor graşi (С20:4)sinteza acizilor graşi cu catenă mai mare de C16): c) [x] are loc
in reticulul endoplasmatic
d) [x] sursa unităţilor dicarbonice este malonil-CoA
e) [x] unităţile dicarbonice se ataşază la capatul carboxilic al acidului gras

103. Sinteza acizilor graşi monoenici:


c) [x] se realizează prin desaturarea acizilor graşi saturaţi
e) [x] reacţia este catalizată de monooxigenaza microzomală şi necesită NADPH şi O2

104. Acizii graşi polienici:


c) [x] acidul arahidonic se obţine prin desaturarea, elongarea şi desaturarea succesivă a acidului
linoleic
e) [x] în cantităţi mari îi primim cu uleiurile vegetale

105. Biosinteza triacilglicerolilor:


d) [x] este activată de insulină
e) [x] depozitarea trigliceridelor în ţesutul adipos este nelimitată

106. Biosinteza triacilglicerolilor:


b) [x] substraturile necesită să fie activate la glicerol-3-fosfat şi acil-CoA
e) [x] acidul fosfatidic este intermediar în sinteza trigliceridelor

107. Glicerol-3-fosfatul se formează:


b) [x] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol kinaza
c) [x] prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului

108. În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:

c) [x] se hidrolizează sub acţiunea fosfatazei şi se transformă în diglicerid

109. Intermediarul comun in sinteza trigliceridelor şi a fosfatidelor: c) [x] acidul fosfatidic

110. Direcţionarea acidului fosfatidic spre sinteza trigliceridelor sau a fosfatidelor este
determinată de:
b) [x] prezenţa substanţelor lipotrope
c) [x] starea funcţională a ficatului
111. Substanţele lipotrope:
b) [x ] colina, metionina, inozitolul
c) [x] vitaminele B6, B12, acidul folic

112. Nucleotidele cu rol specific în sinteza lipidelor sunt: c) [x] citidilice


e) [x] uridilice

113. 567) Sursa de grupare metil pentru sinteza de novo a fosfatidilcolinei: c) [x] S-
adenozilmetionina

114. 567) Sinteza fosfogliceridelor:


a) [x] se poate realiza de novo din acid fosfatidic şi serină
b) [x] se poate realiza din produse gata (С20:4)calea de rezervă)
e) [x] ca activator al intermediarilor ambelor căi serveşte CTP-ul

115. Sinteza de novo a fosfogliceridelor:


d) [x] iniţial acidul fosfatidic se activează, formând CDP-diglicerid
e) [x] ulterior CDP-digliceridul interacţionează cu serina, formând fosfatidilserină

116. Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină (С20:4)sinteza de novo a fosfogliceridelor):


c) [x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei
d) [x] ca cofactor serveşte vitamina B6

117. Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (С20:4)sinteza de novo a fosfogliceridelor):


a) [x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei
e) [x] în reacţie participă S-adenozilmetionina

118. Sinteza fosfatidilcolinei din produse gata (С20:4)calea de rezervă): b) [x] iniţial
colina se activează, formând CDP-colină
d) [x] ulterior CDP-colina interacţionează cu digliceridul, formând fosfatidilcolină

119. Sinteza fosfatidiletanolaminei din produse gata (С20:4)calea de rezervă): b) [x] iniţial
etanolamina se activează, formând CDP-etanolamină
e) [x] ulterior CDP-etanolamina interacţionează cu digliceridul, formând fosfatidiletanolamină

120. Fosfatidilinozitolii:
b) [x] sunt precursori ai mesagerilor secunzi: inozitolfosfaţi şi diacilgliceroli
e) [x] inozitolul este un polialcool ciclic şi poate fi fosforilat

121. Precursorii sfingozinei sunt: c) [x]


serina
e) [x] palmitoil-CoA

122. Sfingozina:
c) [x] este componentă a glicolipidelor
d) [x] este componentă a sfingomielinelor
e) [x] induce apoptoza
123. La sinteza sfingomielinei participa: a) [x]
ceramida
e) [x] CDP-cholina

124. La sinteza cerebrozidlor participă: b) [x]


ceramida
e) [x] UDP-galactoza

125. Sulfatidele:
c) [x] se referă la cerebrozide
d) [x] ca sursă de sulfat serveste PAPS (С20:4)fosfoadenozilfosfosulfatul)
126. Catabolismul gangliozidelor:
a) [x] degradarea lor este catalizată de enzime lizosomale hidrolitice
d) [x] în urma scindării gangliozidelor se obţin acizi sialici

127. Afecţiunea TAY SACHS:


b) [x] este gangliozidoza GM2
c) [x] este cauzată de deficienţa enzimei lizozomale hexozaminidaza

128.Maladia NIEMANN-PICK: Neimann-Pick


a) [x] este cauzată de defectul genetic al enzimei sfingomielinaza
d) [x] se manifestă clinic prin retard mental;

129. În sinteza gangliozidelor participă: b) [x]


cerebrozida
c) [x] CMP-NANA

130. Biosinteza colesterolului: b) [x]


necesită NADPH
c) [x] substrat serveşte acetil-CoA

131. Reacţia limitanta în sinteza colesterolului este: e) [x] sinteza acidului


mevalonic din HMG-CoA

132. Reglarea biosintezei colesterolului:


b) [x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
d) [x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei

133. Metabolismul LDL (С20:4)lipoproteine cu densitate joasă): b) [x] LDL


interacţionează cu receptorii membranari
c) [x] complexul LDL-receptor este translocat în celule prin endocitoză
e) [x] deficitul ereditar de LDL-receptori cauzează hipercolesterolemia familială

134. Cauzele majorarii concentraţiei colesterolului în sânge:


a) [x] activitatea scăzută a lecitincolesterolacil transferazei
d) [x] valori scăzute de HDL

135. Ateroscleroza:
b) [x] are loc acumulare de colesterol în macrofage
e) [x] LDL oxidate favorizează ateroscleroza
136. Obezitatea:

c) [x] activitatea enzimei trigliceridlipaza este scăzută


d) [x] predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II

137. Hiperlipidemia alcoolică:


b) [x] are loc acumulare de NADH
d) [x] se amplifică biosinteza trigliceridelor în ficat

138. Mecanismele biochimice ale dislipidemiei diabetice: a) [x]


diminuarea activitatii lipoproteinlipazei
c) [x] amplificarea sintezei VLDL
e) [x] glicozilarea lipoproteinelor

139. Dupa o alimentaţie abundendă în glucide are loc: b) [x]


accelerarea sintezei de acizi graşi în ficat
e) [x] intensificarea sintezei trigliceridelor şi VLDL în ficat

140. Degenerescenţa grasă a ficatului (С20:4)"ficatul gras"): b) [x]


are loc acumulare de grăsimi neutre în ficat
d) [x] este cauzată de insuficienţa metioninei, vitaminelor B12, B6

141. În inaniţie are loc:


b) [x] cetogeneză intensă
c) [x] amplificarea lipolizei în ţesutul adipos

142. Lipogeneza este stimulată de:


c) [x] flux abundent de glucoza in ficat
d) [x] permeabilitate crescută a membranelor pentru glucoză

143. Precursorul eicosanoizilor:b) [x] acidul arahidonic

144. Eicosanoizii:
a) [x] sunt substanţe cu acţiune autocrină şi paracrină
c) [x] derivă de la acidul prostanoic - C20

145. La eicosanoizi se referă: a) [x]


tromboxanii
d) [x] prostaciclinele
e) [x] leucotrienele

146. Biosinteza eicosanoizilor:


b) [x] acidul arahidonic este eliberat sub acţiunea fosfolipazei A2 din fosfolipidele membranare
d) [x] în diferite celule se sintetizează diferite tipuri de prostaglandine

147. Ciclooxigenaza:
a) [x] posedă activitate dioxigenazică şi peroxidazică
d) [x] participă la sinteza prostaciclinelor şi a tromboxanilor
e) [x] este o hemoproteină
148. Biosinteza eicosanoizilor:
b) [x] sinteza prostaciclinelor predomină în endoteliul vascular, inimă
d) [x] aspirina diminuează sinteza prostaglandinelor
e) [x] profilul enzimatic al celulei determină tipul prostaglandinei sintetizate

149. Lipoxigenaza:
c) [x] participă la sinteza leucotrienelor

150. Reglarea biosintezei eicosanoizilor:


b) [x] corticosteroizii inhibă fosfolipaza A2, diminuând biosinteza prostaglandinelor
d) [x] aspirina inhibă cicloxigenaza

151. Eicosanoizii (С20:4)mecanismul de acţiune):


b) [x] modifică concentratia nucleotidelor ciclice
c) [x] moduleaza nivelul intracelular de Ca2+
e) [x] influenţează transcrierea genelor şi sinteza proteinelor

152. Eicisanoizii (С20:4)efectele biologice):


a) [x] leucotrienele sunt implicate în procesele inflamatoare şi alergice
c) [x] agregarea plachetară depinde de echilibrul leucotriene/tromboxani
e) [x] participă la reglarea funcţiei de reproducere

153. Anionul superoxid:


a) [x] se obţine prin reducerea incompletă a oxigenului
b) [x] reprezintă o specie reactivă a oxigenului
d) [x] se transformă în H2O2 sub acţiunea superoxid dismutazei

154. Glutation peroxidaza:


b) [x] participă la scindarea H2O2
d) [x] catalizeaza reactia H2O2 + 2G-SH → 2H2O + G-S-S-G
e) [x] functionează în ansamblu cu glutation reductaza

155. Vitaminele liposolubile:


b) [x] includ vitaminele A,E, K şi D
e) [x] sunt derivaţi izoprenici

156. Vitamina A:
b) [x] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
d) [x] are acţiune antioxidantă

157. Vitamina E:
a) [x] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii
c) [x] favorizează fertilitatea
d) [x] este cel mai potent antioxidant neenzimatic natural
158. Vitamina K:
b) [x] tratamentul cu antibiotice provoacă hipovitaminoza K
c) [x] posedă acţiune antihemoragică
e) [x] este coenzimă a carboxilazei acidului glutamic din componenţa factorilor
coagulării II, VII, IX şi X

159. Vitamina D:
b) [x] poate fi atât de origine animală, cât şi de origine vegetală
d) [x] se poate depozita în organismul omului (С20:4)ficat)

160. Metabolismul vitaminei D:


a) [x] se sintetizează în piele sub acţiunea razelor ultraviolete
c) [x] forma activă este calcitriolul

161. Calcitriolul:
b) [x] se sintetizează prin două hidroxilări consecutive în ficat şi în rinichi din colecalciferol
c) [x] contribuie la reglarea calcemiei şi a fosfatemiei

Selectați substanțele care trec membrana celulară prin difuzie simplă:


- glycerol - apa

Fosfatidilcolina și fosfatidiletanolamina:
-sunt componente ale membr biologice

Selectați acidul gras ce predomină în țesutul adipos al corpului uman: o


oleic
Question 2
Selectați acidul gras ce predomină în țesutul adipos al corpului uman: o
palmitic

Question 3
Selectați acidul gras ce predomină în țesutul adipos al corpului uman: o
stearic

Question 4
Selectați acidul gras ce predomină în țesutul adipos al corpului uman:
o linoleic

Question 5
Selectați acidul gras esențial pentru organismul uman:
o linoleic

Question 6
Selectați acidul gras esențial pentru organismul uman:
o linolenic

Question 7
Selectați acidul gras cu cea mai scăzută temperatură de topire:

o linolenic (C18:3)
Question 8
Selectați acidul gras cu cea mai scăzută temperatură de topire:
o caprilic (C8)

Question 9
Lipidele reprezintă: o substanțe organice solubile în
solvenți organici

Lipidele reprezintă:
o substanțe organice insolubile în apă

Question 11
Selectați funcția caracteristică lipidelor:

o energetică

Question 12
Selectați funcția caracteristică lipidelor: o
izolatorie

Question 13
Selectați funcția caracteristică lipidelor: o
structurală

Question 14
Selectați lipidele de rezervă:
o trigliceride

Question 16
Selectați lipidele cu funcție structurală: o
sfingomieline
Question 17
Selectați lipidele cu funcție structurală:
o fosfolipide

Question 18

Selectați lipidele neutre:


o trigliceride
Question 19
Selectați lipidele hidrofobe:
o trigliceride
Question 20
Selectați lipidele amfifile: o

fosfogliceride

Question 21
Selectați afirmația corectă referitoare glicerofosfolipidelor: o
sunt derivați ai acidului fosfatidic

Selectați afirmația corectă referitoare glicerofosfolipidelor:


o sunt componente ale membranelor biologice

Question 23
Lecitinele (fosfatidilcolinele) și cefalinele (fosfatidiletanolaminele) sunt:
o derivați ai acidului fosfatidic

Question 24
Lecitinele (fosfatidilcolinele) și cefalinele (fosfatidiletanolaminele):
o sunt lipide structurale ale membranelor

Question 25
Question
Fosfatidilcolina și fosfatidiletanolamina:
Answer o sunt componente ale membranelor
biologice o au rol energetic o sunt derivați ai
sfingozinei o sunt glicolipide o sunt substanțe
hidrofobe
Question 26
Care dintre următoarele substanțe au sarcină totală negativă?
o fosfatidilserine
Question 27
Selectați lipidele care se regăsesc în membranele celulare: o
fosfogliceride, sfingomieline, gangliozide, cerebrozide, colesterol

Selectați afirmația corectă despre proprietățile membranelor:


o membranele sunt caracterizate prin fluiditate

Question 29
Selectați afirmația corectă despre proprietățile membranelor:
o membranele sunt asimetrice

Question 30
Selectați afirmația corectă referitor la proteinelele membranelor biologice:
-interacționează cu lipidele și glucidele membranelor

Question 31

Selectați afirmația corectă privind proteinele membranelor biologice:


o pot fi periferice și integrate

Question 32
Selectați afirmația corectă privind proteinele membranelor biologice:
o efectuează transferul transmembranar al substanțelor
Question 33
Selectați afirmația corectă referitor la glucidele membranelor biologice:
o sunt situate pe suprafața membranei care nu este în contact cu citoplasma

Question 34
Question
Selectați afirmația corectă referitor la glucidele membranelor biologice:
o sunt legate covalent cu lipidele și proteinele membranei

Question 35
Selectați afirmația corectă referitor la glucidele membranelor biologice: o
participă în recunoașterea liganzilor și a interacțiunii celulare

Selectați legăturile chimice care se formează între proteinele membranare și lipide:


o interacțiuni hidrofobe o legături ionice

Selectați acidul gras din care se sintetizează acidul arahidonic: o


linoleic

Care dintre următoarele substanțe au o sarcină totală negativă?


o gangliozide

Question 40
Sfingomielinele conțin: o ceramidă,
acid fosforic și colină

Sfingomielinele conțin:
o fingozină, acid gras, acid fosforic și colină

Question 42
Cerebrozidele: o conțin β-galactoză sau β-glucoză legate de
ceramidă Cerebrozidele: o se găsesc în cantități mari în
substanța albă a creierului

Cerebrozidele:
o sunt precursori ai sulfatidelor

Question 45
Gangliozidele:
o conțin acidul N-acetilneuraminic (NANA)

Question 46

Gangliozidele:
o conțin o oligozaharidă legată de ceramidă o c
Question 47
Glicolipidele:
o conțin mono- sau oligozaharide legate de ceramidă

Question 48
Selectați substanțele care trec membrana celulară prin difuzie simplă: o
oxigen
o compuși steroidici
Question 49
Question
Selectați substanțele care trec membrana celulară prin difuzie simplă:
Answer o
glucoza
o Са2+
o aminoacizii
o apa
o glicerolul

Question 50
Selectați substanțele care trec membrana celulară prin difuzie simplă: o
amoniac o СО2

Question 51
Question
Selectați substanța care se transportată prin membrane cu ajutorul translocazei (difuzie
facilitată):
o glucoza
Question 52
Selectați substanțele transportate prin membrane cu ajutorul transportoarelor ATP-aze
(transport activ primar): o К+ o Na+

Question 53
Selectați substanțele transportate prin membrane cu ajutorul transportoarelor ATP-aze
(transport activ primar): o Са2+ o Н+

Question 54
Selectați substanța care este transportată prin membrane cu ajutorul transportoarelor
Na+ dependente (transport activ secundar): o glucoza

Question 55
Selectați substanța care este transportată prin membrane cu ajutorul transportoarelor Na+
dependente (transport activ secundar):
o aminoacizii

Question 56
Selectați afirmațiile corecte referitor vitaminele liposolubile:
o includ vitaminele A, E, K și D
Question 57
Selectați afirmațiile corecte referitor vitaminele liposolubile:
o includ retinolul, tocoferolii, filochinona, colecalciferolul
Question 58
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina A: o
includ retinolul, acid retinoic și retinalul

Question 59
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina A: o
joacă un rol important în procesul văzului

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina E: o


este reprezentat de α-, β-, γ- și δ-tocoferoli

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina Е:


o protejează lipidele membranare de peroxidare
Question 62
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina Е:
o este cel mai puternic antioxidant natural neenzimatic

Question 63
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina К: o este sintetizată
de microflora intestinului gros o tratamentul cu antibiotice
poate provoca hipovitaminoza K

Question 64
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina К:
o are efect antihemoragic
Question 65
Selectați afirmația corectă referitor rolul vitaminei К:
o participă la carboxilarea radicalilor Glu în compoziția proteinelor care leagă calciul
Question 66
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina D: o
este precursorul calcitriolului

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina D: -poate


fi sintetizată în piele la acțiunea razelor solare
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina D: o
este un derivat al colesterolului

Selectați afirmația corectă referitor la vitamina D:


o este hidroxilată în ficat și rinichi, transformându-se în calcitriol

Question 70
Selectați afirmația corectă referitor la vitamina D: o
forma activă a vitaminei D este calcitriolul

Selectați vitamina liposolubilă: o


colecalciferol

Selectați vitamina liposolubilă: o


tocoferol
Question 73
Selectați vitamina liposolubilă:
o filochinona

373. V Metab lipidelor A3 Lipidele sunt:

[x] substanţe organice solubile în solvenţi organici


[x] substanţe organice insolubile în apă

374. Selectati lipidele de rezerva:

[x] Trigliceride

375. Selectati lipidele cu rol structural:

[x] Glicerofosfolipide

376.Selectati lipidele amfipatice:

[x] Fosfatidilcolina
[x] Sfingomielina

377. Selectati lipidele nepolare:

[x] Trigliceridele

378. V Metab lipidelor A3 Funcţiile lipidelor:


[x] energetică
[x] izolatoare
[x] structurală

379. V Metab lipidelor A3 Clasificarea structurală a lipidelor:

[x] saponifiabile
[x] nesaponifiabile

380. V Metab lipidelor A3 După rolul biologic lipidele se clasifică în:

[x] structurale
[x] de rezervă

381. V Metab lipidelor A3 După proprietăţile fizico-chimice lipidele se clasifică în:

[x] amfifile
[x] neutre

382. V Metab lipidelor A3 În celulele şi ţesuturile omului predomină următorii acizi graşi:

[x] oleic
[x] palmitic
[x] stearic

383. V Metab lipidelor A3 Pentru organismul uman sunt esenţiali următorii acizi graşi:

[x] linolenic
[x] linoleic

384. V Metab lipidelor A1 Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de
topire?

[x] arahidonic (С20:4)

385. V Metab lipidelor A1 Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de
topire?

[x] butiric (C4)

386. V Metab lipidelor A3 Acilglicerolii: STR. TG


[x] este lipida neutra
[x] reprezintă o formă de stocare a energiei

387. V Metab lipidelor A3 Glicerofosfolipidele:

[x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


[x] sunt componentele membranelor biologice

388. V Metab lipidelor A3 Lecitinele şi cefalinele:

[x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


[x] sunt lipide structurale

389. V Metab lipidelor A3 Fosfatidilcolina: STRUCTURA

[x] constituienţi a membranelor biologice


[x] poate fi sintetizata prin metilarea
fosfatidiletanolaminelor
390. V Metab lipidelor A1 Fosfatidiletanolamina: structura

[x] se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

391. V Metab lipidelor A3 Fosfatidilcolina şi fosfatidiletanolamina:

[x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare


[x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic

392. V Metab lipidelor A1 Care din compuşii de mai jos au caracter acid?

[x] fosfatidilserina

393. V Metab lipidelor A3 Colesterolul: STRUCTURA

[x] este derivat al ciclopentanperhidrofenantrenului


[x] posedă o grupă hidroxil în ciclul A la C3
[x] posedă o legătură dublă în ciclul B la C5
394. V Metab lipidelor A3 Colesterolul: Structura de sus
[x] este Precursorul acizilor biliari
[x] intra in componenta membranelor biologice
395. COLESTEROLUL: Structura de sus
[x] este precursorul hormonilor steroidieni
[x] este sintetizat din AcetilCoA
396. COLESTEROLUL: Structura de sus
[x] este precursorul hormonilor steroizi
[x] se sintetizeaza din AcetilCoA
[x] este precursorul Vit D3
397. V Metab lipidelor A3 Acizii biliari:

[x] se sintetizează din colesterol


[x] sunt compuşi polari
[x] participă la emulsionarea grăsimilor

398. V Metab lipidelor A1 Componentele lipidice ale membranelor celulare sunt:

[x] fosfogliceridele, sfingomielinele, gangliozidele, cerebrozidele şi colesterolul

399. V Metab lipidelor A3 Proprietătile principale ale membranei

[x] fluiditatea
[x] asimetria

400. V Metab lipidelor A3 Proteinele membranelor biologice:

[x] pot fi superficiale, semiintegrale sau integrale


[x] formează legături atât cu lipidele, cât şi cu glucidele membranare
[x] îndeplinesc funcţiile de transport transmembranar, recepţie, comunicare intercelulară, antigenică

401. V Metab lipidelor A3 Glucidele membranelor biologice sunt:

[x] prezentate masiv pe suprafeţele ce nu contactează cu citoplasma


[x] fixate covalent de lipide sau proteine
[x] responsabile de comunicarea intercelulară

402. V Metab lipidelor A3 Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare, deoarece:

[x] asigură aprovizionarea cu acizi graşi esenţiali


[x] asigură absorbţia vitaminelor liposolubile

403. V Metab lipidelor A3 Digestia lipidelor alimentare la adulţi:

[x] are loc în duoden


[x] se digeră doar lipidele emulsionate

404. V Metab lipidelor A1 Scindarea completă a triacilgliceridelor în tractul gastro-intestinal


necesită:

[x] lipazele pancreatice şi intestinale


405. V Metab lipidelor A3 Acţiunea enzimelor lipolitice din tractul gastro-intestinal:

[x] fosfolipazele (A1, A2, C, scindează fosfogliceridele


[x] colesterolesteraza scindează colesterolul esterificat

406. V Metab lipidelor A3 Hidroliza lipidelor alimentare duce la formarea:

[x] 2-monogliceridelor
[x] acidului fosforic
407. V Metab lipidelor A3 Mecanismele de absorbtie ale lipidelor în tractul gastro-intestinal:

[x] acizii graşi cu catenă scurtă şi glicerolul - prin difuzie simplă


[x] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie micelară

408. V Metab lipidelor A3 Referitor la micelele lipidice sunt corecte afirmatiile:

[x] conţin acizi graşi cu catenă lungă, monogliceride şi colesterol


[x] se absorb în spatiile intervilozitare la nivelul jejunului

409. V Metab lipidelor A3 Soarta produselor digestiei lipidelor absorbite în intestin:

[x] se includ în resinteza lipidelor complexe în enterocite


[x] lipidele resintetizate interacţionează cu apoproteinele şi formează chilomicronii

410. V Metab lipidelor A3 Chilomicronii:

[x] apoproteina de bază este apo B48


[x] transportă trigliceridele exogene

411. V Metab lipidelor A3 Catabolismul chilomicronilor:

[x] resturile chilomicronice se supun hidrolizei în hepatocite


[x] sunt hidrolizaţi de lipoproteinlipaza
[x] lipoproteinlipaza este activată de insulină

412. V Metab lipidelor A3 VLDL:

[x] apoproteina principală este apoB100


[x] transportă trigliceridele sintetizate în ficat din excesul de glucide

413. V Metab lipidelor A3 Catabolismul VLDL:

[x] sunt degradate de lipoproteinlipază


[x] se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol

414. V Metab lipidelor A3 LDL :

[x] contin apoB100


[x] transportă colesterolul spre tesuturi

415. V Metab lipidelor A3 HDL:

[x] sunt sintetizate si secretate de hepatocite şi enterocite


[x] transportă colesterolul de la ţesuturi spre ficat

416. V Metab lipidelor A1 Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):

[x] AG + ATP + HS-CoA → acil-CoA + AMP + PPi

417. V Metab lipidelor A3 Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):

[x] este prima etapă a oxidării AG în ţesuturi


[x] reacţia este catalizată de acil-CoA sintetaza

418. V Metab lipidelor A3 Transportul acizilor graşi (AG) din citoplasmă în mitocondrii în
procesul beta-oxidării:

[x] înproces participă carnitin-acil-transferazele I şi II [x]


sistemul-navetă transportă numai AG activaţi

419. V Metab lipidelor A3 Beta-oxidarea acizilor graşi (AG):

[x] se desfăsoară în matricea mitocondriilor


[x] constă în scindarea completă a acil-CoA până la acetil-CoA

420. V Metab lipidelor A1 Spirala Lynen (beta-oxidare implică desfasurarea unei succesiuni de 4
reacţii. Ordinea lor corectă este:

[x] dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivare

421. V Metab lipidelor A1 Transformarea acil-CoA (prima reacţie a beta-oxidarii acizilor graşi):

[x] este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza FAD-dependentă


422. V Metab lipidelor A1 Produşii dehidrogenării acil-CoA ( primei reactii a beta-oxidării acizilor
graşi) sunt:

[x] trans-enoil-CoA + FADH2

423. V Metab lipidelor A3 A doua reacţie a beta-oxidării acizilor graşi:

[x] este catalizată de enzima enoil-CoA hidrataza


[x] produsul reacţiei este beta-hidroxiacil-CoA

424. V Metab lipidelor A1 Produsul reacţiei a doua a beta-oxidării acizilor graşi:

[x] beta-hidroxiacil-CoA

425. V Metab lipidelor A1 A treia reacţie a beta-oxidării acizilor graşi este:

[x] dehidrogenarea beta-hidroxiacil-CoA

426. V Metab lipidelor A1 Produşii reacţiei a 3-a a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această
reacţie:

[x] beta-cetoacil-CoA + NADH + H+ hidroxiacil-CoA dehidrogenaza

427. V Metab lipidelor A1 Selectaţi a 4-a reacţie a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această
reacţie:
[x] scindarea beta-cetoacil-CoA tiolaza

428. V Metab lipidelor A3 În rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii graşi suferă urmatoarele
modificări:

[x] se oxidează
[ ] se reduc
[ ] se scurtează cu 4 atomi de carbon
[x] se scurtează cu 2 atomi de carbon

429. V Metab lipidelor A1 Câte spire parcurge (1), câte molecule de acetil-CoA (2) şi câte
molecule de ATP (3) se formează la oxidarea completă a acidului palmitic (C16):

[]6 8 131
[]6 7 114
[x] 7 8 130
[]5 6 121
[]8 9 143
430. V Metab lipidelor A3 Utilizarea acetil-CoA:

[x] se oxidează în ciclul Krebs


[ ] se utilizează pentru sinteza aminoacizilor
[x] se utilizează pentru sinteza acizior graşi
[ ] se include în gluconeogeneză
[x] se utilizează în cetogeneză

431. V Metab lipidelor A1 Corpii cetonici sunt următorii compuşi:

[ ] acetona, acidul acetic, acidul beta-hidroxibutiric


[ ] acidul acetoacetic, acidul valerianic, acidul lactic
[ ] acidul beta-hidroxibutiric, acidul piruvic, acidul malic
[x] acetona, acidul acetoacetic, acidul beta-hidroxibutiric
[ ] acidul beta-aminobutiric, acidul fumaric, acidul acetic

432. V Metab lipidelor A3 Referitor la compusul sunt corecte afirmaţiile: FORMULA


O O
|| ||
CH3-C-CH2-C-OH

[x] este un corp cetonic


[x] compusul reprezintă acidul acetoacetic
[ ] se utilizează în ficat
[ ] se sintetizează în ţesuturile extrahepatice
[ ] concentraţia sangvină a compusului este micşorată în diabetul zaharat

433. V Metab lipidelor A3 Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru:


[x] sinteza corpilor cetonici
[ ] sinteza aminoacizilor
[ ] beta-oxidare
[x] sinteza colesterolului
[ ] sinteza glucozei

434. V Metab lipidelor A3 Utilizarea corpilor cetonici în ţesuturi

[ ] sunt utilizaţi doar de ficat


[x] sunt utilizaţi eficient de miocard, creier, muşchii scheletici ca sursă de energie
[x] necesită prezenţa oxaloacetatului
[ ] pot fi convertiţi în piruvat, apoi în glucoză
[x] acumularea lor conduce la cetoacidoză

435. V Metab lipidelor A3 Afirmaţii corecte referitor la corpii cetonici:

[x] în inaniţie prelungită creierul utilizează corpi cetonici


[ ] nivelul corpilor cetonici se măreşte în fenilcetonurie
[ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în diabetul zaharat insulino-dependent
[x] în inaniţie corpii cetonici sunt combustibil excelent pentru miocard
[ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în boala Hartnup

436. V Metab lipidelor A3 Cetonemia:

[x] poate apărea în inaniţie


[ ] poate fi generată de o dietă săracă în lipide
[ ] este determinată de o raţie bogată în glucide
[x] este cauzată de sinteza sporită a corpilor cetonici în ficat
[ ] este determinată de utilizarea intensă a corpilor cetonici în ţesuturi

437. V Metab lipidelor A3 Referitor la acetoacetat sunt corecte afirmaţiile: FORMULA


O O
|| ||
CH3-C-CH2-C-OH

[x] spontan prin decarboxilare generează acetona


O OH || |
[x] poate fi redus la beta-hidroxibutirat OH - C - CH2 – CH – CH3
[ ] se sintetizează din malonil-CoA
[x] sinteza lui are loc in ficat
[ ] se utilizează ca substrat energetic în ficat

438. V Metab lipidelor A3 Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:


[ ] sinteza acizilor graşi are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în citozol
[x] la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de ACP, iar la oxidare - cu HSCoA
[x] la oxidare se utilizează NAD+ şi FAD, la sinteză - NADPH
[ ] enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei - nu
[x] la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare – nu 439.
V Metab lipidelor A3 Biosinteza acizilor graşi:
[ ] are loc în mitocondrii
[x] enzimele sintezei sunt organizate în complex polienzimatic
[ ] enzimele nu sunt predispuse la asociere
[x] în reacţiile de oxido-reducere participă NADPH
[ ] ca donator de H se utilizează NADH

440. V Metab lipidelor A3 Biosinteza acizilor graşi:

[x] intermediarii sintezei sunt legaţi la gruparea SH a ACP


[x] enzimele formează complexul acid gras-sintaza
[x] donator activ de unităţi carbonice este restul malonil
[ ] ca donator de unităţi carbonice serveste acetil-CoA
[ ] sinteza se petrece exclusiv în absenţa CO2
441. V Metab lipidelor A1 Indicaţi compusul iniţial în sinteza acizilor graşi (1) şi forma sa de
transport din mitocondrie în citozol (2):

[ ] butiril-CoA citrat
[ ] hidroxibutirat carnitină
[ ] acidul fumaric oxaloacetat
[ ] acetil-CoA aspartat
[x] acetil-CoA citrat

442. V Metab lipidelor A3 Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor
graşi):

[ ] transportul este activ


[x] este realizat de sistemul-navetă al citratului
[ ] pentru transport se utilizează GTP
[x] este însoţit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor graşi (malic enzim
[ ] la transport participă enzima acetil-CoA carboxilaza

443. V Metab lipidelor A3 Enzimele implicate în transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol
(biosinteza acizilor graşi):

[ ] piruvat dehidrogenaza
[x] citratliaza
[x] enzima malică
[ ] succinat dehidrogenaza
[ ] fumaraza

444. V Metab lipidelor A3 Biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor graşi):

[x] este o reacţie de carboxilare a CH3-CO-SCoA


[ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B6
[x] carboxilarea necesită ATP şi biotină
[ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B1
[ ] sinteza necesită 2 molecule de ATP
445. V Metab lipidelor A3 Sintaza acizilor graşi:

[x] este un complex multienzimatic


[x] catalizează reacţiile sintezei acizilor graşi, cu excepţia formării malonil-CoA
[x] conţine proteina purtătoare de acil (ACP)
[ ] reprezintă un tetramer enzimatic
[ ] conţine două grupări -OH la care se leagă intermediarii biosintezei
446. V Metab lipidelor A1 Activatorul (1) şi inhibitorul (2) acetil-CoA carboxilazei (enzima
reglatoare a sintezei acizilor graşi):
[ ] ATP ADP
[ ] AMP ATP
[ ] malonat AMP
[ ] acetoacetat citrat
[x] citrat palmitoil-CoA

447. V Metab lipidelor A3 Donator de echivalenţi reducători în sinteza acizilor graşi servește
NADPH generat în:

[ ] ciclul acizilor tricarboxilici


[ ] glicoliză
[x] reacţia catalizată de enzima malică
[ ] oxidarea acidului glucuronic
[x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei

448. V Metab lipidelor A3 Biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi:

[x] începe cu legarea acetilului şi a malonilului la ACP


[ ] ambii radicali se leagă la gruparea -SH a cisteinei
[ ] în reacţiile de transfer al resturilor acetil şi malonil se utilizează ATP
[x] reacţiile sunt catalizate de acetiltransacilaza şi maloniltransacilaza
[ ] reacţiile sunt catalizate de acetil-CoA sintază

449. V Metab lipidelor A3 Reacţia de sinteză a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a


acizilor graşi):

[x] este reacţia de condensare a acetilului cu malonilul


[ ] este reacţia-cheie reglatoare a biosintezei acizilor graşi
[ ] este însoţită de consumul unei molecule de CO2
[x] este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACP sintaza
[ ] este catalizată de enzima tiolaza

450. V Metab lipidelor A3 Reacţia de reducere a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a


acizilor graşi):
[x] ca donator de hidrogeni se utilizează NADPH
[ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în enoil-ACP [x]
beta-cetoacil-ACP este redus la beta-hidroxiacil-ACP
[ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în acil-ACP
[ ] ca donator de hidrogeni se utilizează NADH

451. V Metab lipidelor A1 Enzima (1) şi produşii transformării (2) enoil-ACP (biosinteza
propriuzisă a acizilor graşi):
[ ] enoil-ACP hidrataza butiril-ACP + FAD
[ ] enoil-ACP hidrolaza acetoacetil-ACP + FADH2
[ ] enoil-ACP ehidrogenaza hidroxibutiril-ACP + NADP+
[ ] enoil-ACP dehidrataza cetoacil-ACP + NADPH
[x] enoil-ACP reductaza acil-ACP + NADP+

452. V Metab lipidelor A3 Prima spiră de sinteză a acizilor graşi saturaţi cu număr par de atomi
de carbon:

[ ] foloseşte 2 molecule de malonil-ACP


[x] utilizează 2 molecule de NADPH
[x] finalizează cu formarea butiril-ACP
[ ] finalizează cu formarea unui compus alcătuit din 5 atomi de carbon
[ ] utilizează 2 molecule de FAD

453. V Metab lipidelor A1 Sinteza unei molecule de acid palmitic necesită:

[]8 acetil-CoA + 7ATP + malonil-CoA


[ ] 7 acetil-CoA + 7ATP + 7CO2 + 7H+
[ ] 8 acetil-CoA + 7 NADPH + 7H+ + 7CO2
[ ] 8 acetil-CoA + 14 NADPH + 7H+
[x] acetil-CoA + 14 NADPH + 14H+ + 7 malonil-CoA

454. V Metab lipidelor A3 Biosinteza triacilglicerolilor:

[ ] are loc exclusiv în ţesutul adipos


[ ] se intensifică în inaniţie
[ ] se amplifică în diabetul zaharat tipul I
[x] este activată de insulină
[x] depozitarea trigliceridelor în ţesutul adipos este nelimitată

455. V Metab lipidelor A3 Glicerol-3-fosfatul se formează:

[ ] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol fosforilaza


[x] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol kinaza
[x] prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului
[ ] prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului
[ ] în ţesutul adipos - se obţine exclusiv prin fosforilarea glicerolului

456. V Metab lipidelor A1 În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:

[ ] se acilează sub acţiunea transacilazei şi se transformă în triglicerid


[ ] se fosforilează sub acţiunea kinazei şi se transformă în lecitină
[x] se hidrolizează sub acţiunea fosfatazei şi se transformă în diglicerid
[ ] se esterifică sub acţiunea esterazei şi se transformă in diacilglicerol
[ ] pierde acidul gras din poziţia II şi se transformă în lizolecitina

457. V Metab lipidelor A1 Intermediarul comun în sinteza trigliceridelor şi a fosfatidelor:

[ ] monoglicerid
[ ] UDP-diglicerid
[x] acidul fosfatidic
[ ] CDP-diglicerid
[ ] acidul fosforic
458 A1 Sursa de grupare metil pentru sinteza de novo a fosfatidilcolinei:

[ ] serina
[ ] cisteina
[x] S-adenozilmetionina
[ ] S-adenozilhomocisteina
[ ] tetrahidrofolatul

459. V Metab lipidelor A3 Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină (sinteza de novo a


fosfogliceridelor):

[ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin transmetilarea fosfatidilserinei


[ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin carboxilarea fosfatidilserinei
[x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei
[x] enzima este o decarboxilază
[ ] enzima este o carboxilază

460. V Metab lipidelor A3 Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (sinteza de novo


a fosfogliceridelor):

[x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea


fosfatidiletanolaminei [ ] fosfatidilcolina se obţine prin carboxilarea
fosfatidiletanolaminei
[ ] fosfatidilcolina se obţine prin decarboxilarea fosfatidiletanolaminei
[ ] ca cofactor serveşte derivatul vitaminei B6
[x] în reacţie participă S-adenozilmetionina

461. V Metab lipidelor A3 Biosinteza colesterolului:

[ ] are loc numai în ficat


[x] necesită NADPH
[x] substrat serveşte acetil-CoA
[ ] substraturi servesc succinil-CoA şi glicina
[ ] viteza sintezei nu depinde de aportul alimentar de colesterol

462. V Metab lipidelor A1 Reacţia reglatoare în sinteza colesterolului este:

[ ] generarea acetoacetil-CoA
[ ] formarea beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA (HMG-Co
[ ] ciclizarea scualenului
[ ] formarea 5-pirofosfomevalonatului
[x] sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA

463. V Metab lipidelor A3 Reglarea biosintezei colesterolului:

[ ] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-sintaza


[x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
[ ] enzima reglatoare este activată de colesterol şi de acidul mevalonic
[x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
[ ] insulina activează enzima reglatoare prin fosforilarea ei

464 A3 Obezitatea:

[ ] se caracterizează prin acumulare excesivă de fosfolipide în ţesutul adipos


[ ] este cauzată de hiperinsulinism
[x] activitatea enzimei trigliceridlipaza este scăzută
[x] predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II
[ ] este prezentă în hipertiroidie

465. V Metab lipidelor A3 Vitaminele liposolubile:

[ ] includ acidul ascorbic, biotina, acidul folic, acidul pantotenic


[x] includ vitaminele A,E, K şi D
[ ] nu se depozitează în organismul uman
[ ] se acumulează în ţesutul muscular
[x] sunt derivaţi ai izoprenului

466. V Metab lipidelor A3 Vitamina A:

[ ] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii


[x] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
[ ] retinolul întră în componenţa rodopsinei
[x] are acţiune antioxidantă
[ ] se depozitează în ţesutul muscular

467. V Metab lipidelor A3 Vitamina E:

[x] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii


[ ] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
[x] este cel mai potent antioxidant neenzimatic natural
[ ] se depozitează în cantităţi mari în ţesutul osos

468. V Metab lipidelor A3 Vitamina K:

[ ] vicasolul este forma vegetală a vitaminei K


[x] tratamentul cu antibiotice provoacă hipovitaminoza K
[x] posedă acţiune
antihemoragică [ ] posedă
acţiune anticoagulantă
[x] este coenzimă a carboxilazei acidului glutamic din componenţa factorilor coagulării II, VII,
IX şi X
469. V Metab lipidelor A3 Vitamina D:

[ ] nu se sintetizează în organismul uman


[x] poate fi atât de origine animală, cât şi de origine vegetală
[ ] este derivat al glicerolului
[x] se poate depozita în organismul omului (ficat)
[ ] colecalciferolul este de origine vegetală

470 A3 Metabolismul vitaminei D:

[x] se sintetizează în piele sub acţiunea razelor ultraviolete


[ ] forma activă a vitaminei D este colecalciferolul
[x] forma activă este calcitriolul
[ ] calcitriolul se sintetizează în piele prin hidroxilarea colesterolului
[ ] formarea calcitriolului este inhibată de hormonii tiroidieni

471. V Metab lipidelor A3 Calcitriolul:

[ ] este vitamina D de origine vegetală


[x] se sintetizează prin două hidroxilări consecutive în ficat şi în rinichi din colecalciferol
[x] contribuie la reglarea calcemiei şi a fosfatemiei
[ ] inhibă biosinteza proteinei ce asigură absorbţia Ca2+ din intestin
[ ] acţionează prin AMPc

S-ar putea să vă placă și