Sunteți pe pagina 1din 5

Slavă... Şi acum...

Ziua Învierii
( traducere după originalul grecesc de la M-rea Vatopedu )



        
 
Sla - a - a - a - a - vă - ă - ă Ta - a - a - a - Ta - a - tă -lu - ui

         
şi Fi - i - i - u- lui-ui şi- i Sfâ - â - â - â - â - tu - u - lu - u – u – u

       
u - u - ui Duh

         
Şi a - cu - u - u - u - um şi- i pu - u - u - ru - u - rea- a - a

       
  
a - a -a şi - i - i -i - i î - în ve - e - e - cii - ve - e

                   


e - e - e - e - e - ci - i - i -i - lo - o - o - o - or A - a - a - a - a

                         


a - a- a - a - a - a - a - a - min
         
Zi - i - i - i - i - i - i - i - i - i - i - ua - a - a - a - a - a - a - a - a


În - vi - e - e - e - e - e - e - e - e - e -e - e - e - e -rii - i - i - i - i


şi - i - i - i - i - i să - ă - ă - ă - ă - ă - ă ne - e - e - e - e - e - e

                 
lu - u - u - u - mi - nă - ă - ă - ă - ă - ăm cu - u - u - u - u - u - u - u

    


u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - cu - u

 
prăz - nu- u- u - i - i - i - i - i - i - i - re - e - e - e - e şi u - u

        


u - u - u - nu - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u

 
u - u - u - ul pre a - a - a - a - a - a - al - tu - u - u - u - u

          


u -u - u - u - u - ul pre - e a - a - a - a - al - tu - u - u - u - u - u

         


u - u - ul să - ă - ă - ă - ă - ă -ă - ă ne - e - e - e - e - e
   

îm - bră - ă să ne îm - bră-ţi -şăm să - ă - ă - ă - ă - ă zi - i - i


i - i - i - ce - e - e - e - e - e - e - e -em fra - a - a - a - a - a - a - a


a - a - a -a - a -a- a - a - a - a - a - a - a - a-a- a - a - a - a

   


a - a - a - a fra - a - ţi - i - lor - o -o - o - o - o - o-o-o

                


o - o - o - o - o - o -o- o - o -o-o- o - o - o fra - a

         


a - a - ţi - i - i - lor şi - i - i - i - i -i ce - lo - or ce - e - e

                   
ne - e u - u - u - u - ră -ă -ăsc pre- e - e - e no - o - o - o - o - oi

        


pre- e- e - e - e no - o - oi să - ă - ă - ă ie - er - tă - ă - ă - ă - ă

      


ă- ăm toa - a - a - a - te pe - e - e - e - e - e - e - e - e pen - tru - u - u - u


u - u - u- u - u - u - u -u-u - u-u- u - u î - în - vi - i- i- i - e
             
e -e-e-e - e - e - e - e - e - e - e - e - e - e pen - tru în - vi

 
e - e - e - e - e - re şi - i a - a- a - a - a - a - a - a - şa

      


a - a -a - a - a - a - a - a- a - a - şa - a - a să - ă - ă- ă - ă - ă stri - i

       


i - i -i- i - i - i- i- găm Hri - sto - o - o - o- o- o - o - o - o


   
o-o- o - o - o-o- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - os a

 
a - a - a - a - a - a î - î -în - vi - i - i - i - i - a - a - a -a î - î - î

      


În - vi- i - a - a - a- at di - i - i - in mo - o- o - o - o di - i- in mo

            


o - o - orţi cu - u - u - u moa - ar - tea - a - a - a - a - a

                      
pre - e - e moa - a - a - ar - te - e - e - e- e că - ă - ă - ă - ăl


 
 
câ - â - â - â - â -â -â - â - â - â - ând şi - i - i - i - i -i ce


    
e-e- e -e- e - lo - o - o - o - o - or di - in mo - o - o - or - mâ-â - ân

 
   

tu - u - u - u- u- u- u - u - u - u - u - u - u - u - u- u - u -u - u

           


u -u- u - u- u - u - u - u- u - u - u - u - u - u - u - u- u - u - u


u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u - u- u- u - u - u - u - u - u - u

                


u -u-u- u - u - u di- in mo - or - mâ - â - â - ân - turi vi - a

              


a - a - a - a- a- a- a - a - a- a - a - a - a - ţă dă - ru - i - i


i - i - i - in - du - u- u - u - u- u dă - ă - ru - u- in - du-u - le - e

                


e -e-e - e- e - e

transcris astăzi 1 aprilie 2011


+Sf. Cuv. Maria Egipteanca şi Sf. Cuv. Macarie Mărturisitorul
B.M.G.