Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEORETIC „CAROL I”

FETEŞTI

DISCIPLINA: SOCIOLOGIE Avizat Director,


PROFIL: UMAN prof. Velicu Laurenţiu
SPECIALIZAREA: FILOLOGIE
CLASA : XI A
NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ : 1h Avizat responsabil de comisie,
NUMĂR ANUAL DE ORE : 34h prof. Gheorghe Valentin
PROGRAMA ȘCOLARĂ: OMEC 3252 / 13.02.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN SCOLAR : 2020-2021
SEMESTRUL I – 17 săptămâni

Nr Unitatea de Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
crt competenţă ore
1. INTRODUCERE 1.1. Identificarea metodelor, Prezentare generala a disciplinei 1 S1-14.09-18.09
ÎN SOCIOLOGIE tehnicilor, procedeelor si 1. Specificul cunoașterii sociologice
instrumentelor de investigare 1.1 Necesitatea sociologiei 1 S2-21.09-25.09
sociologică, aplicabile în diferite 1.2 Funcțiile și ramurile 1 S3-28.09-02.10
contexte sociologiei
2.1. Elaborarea unor instrumente de 1.3 Sociologia în calitate de știință 1 S4-05.10-09.10
lucru (chestionare, fise de
observație, ghid de interviu)
2.2. Explicarea fenomenelor si 2. Investigația sociologică 1 S5-12.10-16.10
proceselor sociale pe baza analizei  Elemente de statistică 1 S6-19.10-23.10
si interpretării datelor obținute prin
 RECAPITULARE
investigația sociologică. 1 S7-26.10-30.10
2.3. Proiectarea si interpretarea
EVALUARE 1 S8-02.11-06.11
rezultatelor unei cercetări
sociologice. Str. Călăraşi, nr.530, Mun. FETEȘTI, Jud. IALOMIŢA
Telefon: 0243 361531, Fax: 0243 364831
E-mail: carolfetesti@gmail.com
Site: http://liceulteoreticcarolifetesti.ro
Nr Unitatea de Competenţe Nr.
Conţinuturi Săptămâna
crt competenţă specifice ore
2. STRUCTURA 1.2. Identificarea rolului sociologiei 1. Status și rol
SOCIALĂ în analiza faptelor, fenomenelor si a 1.1 Statusul 1 S9-09.11-13.11
proceselor sociale 1.2 Rolul
LICEUL TEORETIC „CAROL I”
2.4. Utilizarea unor instrumente FETEŞTI
1.3 Conflictele de rol și de status 1 S10-16.11-20.11
specifice sociologiei pentru analiza 2. Relațiile sociale
vieții sociale 2.1 Relații interpersonale și relații 1 S11-23.11-27.11
2.5. Analizarea procesului sociale
socializării si a rolului unor agenți 2.2 Tipologia relațiilor sociale 1 S12-30.11-04.12
de socializare – familia, mass- 3. Microgrupurile sociale
media, instituții educaționale, 3.1 Grupurile sociale 1 S13-07.12-11.12
grupuri – în realizarea socializării 3.2 Familia și relațiile de rudenie 1 S14-14.12-18.12
2.6. Caracterizarea individului în 4. Stratificarea social
multiplele lui ipostaze: membru al 4.1 Structura socială 1 S15-11.01-15.01
unei familii, al unui grup social (de
prieteni, colegi s.a.)
3.1. Utilizarea instrumentelor de
cercetare sociologică în rezolvarea
unor sarcini de lucru prin cooperare
cu ceilalți
4.1. Argumentarea necesității
ordinii si controlului social pentru
funcționarea normală a unei
societăți
4.2. Analizarea unor
comportamente prin raportare la
valori dezirabile
4.3. Analizarea unor
comportamente antisociale:
corupția, infracționalitatea s.a.
5.1. Determinarea unor tendințe de
evoluție a unor probleme sociale
din comunitate (discriminarea,
infracționalitatea, conflicte sociale) Str. Călăraşi, nr.530, Mun. FETEȘTI, Jud. IALOMIŢA
Telefon: 0243 361531, Fax: 0243 364831
5.2. Proiectarea unui comportament E-mail: carolfetesti@gmail.com
Site: http://liceulteoreticcarolifetesti.ro
pro social impus de relația status-
rol
RECAPITULARE 1 S16-18.01-22.01
LICEUL TEORETIC „CAROL I”
FETEŞTI

Str. Călăraşi, nr.530, Mun. FETEȘTI, Jud. IALOMIŢA


Telefon: 0243 361531, Fax: 0243 364831
E-mail: carolfetesti@gmail.com
Site: http://liceulteoreticcarolifetesti.ro