Sunteți pe pagina 1din 6

Semnătură electronică

Pentru a putea valida cu succes o semnătură electronică într-un document pdf utilizând
Adobe Acrobat şi Adobe Reader, parcurgeţi următorii paşi:
ƒ instalaţi lanțul de încredere certSIGN pe calculatorul pe care se efectuează validarea
- salvaţi local certificatul certSign Root de pe https://www.certsign.ro/certcrl/root.crt
- salvaţi local certificatul certSign Non-Repudiation de pe
https://www.certsign.ro/certcrl/class4.crt
ƒ instalaţi lanțul de încredere transSped pe stația pe care se efectuează validarea
- salvaţi local certificatul transSped de pe https://ca.transsped.ro/cacerts/trans_sped_qca.crt
ƒ configuraţi programul Adobe pentru a utiliza certificatele digitale salvate anterior
- deschideţi Adobe Reader sau Adobe Acrobat. Din meniul principal selectaţi Document
şi apoi Manage Trusted Identities.... În noua fereastră, la, Display alegeţi Certificates.

Acest document este proprietatea Orange România şi nu poate fi reprodus fără acordul companiei. 1
- apăsaţi butonul Add Contacts... În noua fereastră apăsaţi butonul Browse... şi selectaţi
fişierul roor.crt salvat anterior. Apăsaţi apoi butonul Import, după care butonul OK.

- selectaţi certificatul nou adăugat (certSign) şi apăsaţi butonul Edit Trust... . În câmpul
Trust, bifaţi Signatures and as a trusted root. Apăsaţi apoi butonul OK.

Acest document este proprietatea Orange România şi nu poate fi reprodus fără acordul companiei. 2
- apăsaţi butonul Add Contacts..., iar în noua fereastră butonul Browse...Selectaţi apoi
fişierul class4.crt salvat anterior, apăsaţi butonul Import, după care OK.

- apăsaţi butonul Add Contacts..., iar în noua fereastră apăsaţi butonul Browse... şi
selectaţi fişierul trans_sped_qca.crt salvat anterior, apăsaţi butonul Import, după care OK.

Acest document este proprietatea Orange România şi nu poate fi reprodus fără acordul companiei. 3
- selectaţi certificatul nou adăugat (Trans Sped Qualified CA) şi apăsaţi butonul Edit
Trust... În câmpul Trust, bifaţi Signatures and as a trusted root. Apăsaţi butonul OK.

- apăsaţi butonul Close


ƒ validarea semnăturii unui document PDF
- deschideți documentul PDF semnat digital şi, din meniul principal, selectaţi View , apoi
Navigation Panels şi la final Signature

Acest document este proprietatea Orange România şi nu poate fi reprodus fără acordul companiei. 4
- selectaţi semnătura (Signed by), apăsaţi butonul Options şi selectaţi Validate Signature.
În fereastra nou deschisă, Signature Validation Status, verificați starea semnăturii
electronice aplicate asupra documentului pdf.

- pentru a vizualiza proprietățile semnăturii electronice aplicate asupra documentului PDF,


în fereastra Signature Validation Status, daţi click pe butonul Signature Properties, care
va deschide o nouă fereastră cu același nume, ca în imaginea de mai jos.

Acest document este proprietatea Orange România şi nu poate fi reprodus fără acordul companiei. 5
Notă : Pentru a verifica lista de certificate revocate, trebuie să aveţi acces la serverul
ldap://ldap.certsign.ro portul default LDAP

Acest document este proprietatea Orange România şi nu poate fi reprodus fără acordul companiei. 6