Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI”

Adresa : Oras Ciacova, jud. Timis


Strada Tudor Vladimirescu nr. 23
Cod Postal 307110
Tel / fax : 0256399316 (secretariat)
e-mail : mocioni@yahoo.com
Web : http://www.liceulciacova.ro
Facebook : http://www.facebook.com/liceulciacova
Nr.....................din ............................

PROCES VERBAL ,

Încheiat astăzi , ________ 09.2021 , în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor clasei


_______ .
Ordinea de zi cuprinde :
1. STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2021-2022
2. ACORD INREGISTRARE CAMERE VIDEO
3. COMITETUL DE PARINTI
4. STATUTUL ELEVULUI
5. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL LICEULUI TEORETIC
,,ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA
6. MĂSURI DE PREVENIRE ÎMPOTRIVA INFECTĂRII CU VIRUSUL COVID-19
7. CENTRALIZATOR – DATE PARINTI
8. DIVERSE
La şedinţă sunt prezenţi ___ părinţi din totalul de ___ , un număr de ___ lipsind
motivat , iar restul de ____ nemotivat .

Discuţii :

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal .


Întocmit ,
Participanţii la şedinţa cu părinţii clasei ___ din data de ________:

Nr. Numele şi prenumele părinţilor Semnătura


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

S-ar putea să vă placă și