Sunteți pe pagina 1din 2

Declarația dlui Vladislav ZARA, ex-Director al Agenției Servicii Publice

În contextul declarațiilor doamnei Natalia Gavriliță, Prim-ministra Republicii Moldova și a dlui


Mircea Eșanu, Director actual al ASP, din cadrul briefingului de presă din 3 septembrie 2021, fac
următoarea,
Declarație

1. Am fost desemnat în calitate de Director ASP pe data de 05 mai 2020. Pe parcursul activității
mele în această funcție responsabilă m-am ghidat strict de legislația Republicii Moldova și de
conceptul că toate activitățile ASP trebuie să fie direcționate spre binele cetățenilor țării
noastre și a statului.

2. Apreciez enunțurile din cadrul conferinței ca fiind eronate, cu scop de a scandaliza mai multe
subiecte ce țin de activitatea mea în calitate de director ASP.

3. Având în vedere că declarațiile înalților funcționari au fost vagi și cu tentă post-electorală,


consider necesar a face mai multe clarificări:

a. În prezent circa 1 000 000 de persoane - nu dețin niciun pașaport al cetățeanului


Republicii Moldova, valabil în Registru de stat al populației. La peste 300 000 de
pașapoarte expiră termenul de valabilitate pe parcursul anului 2021. Pe parcursul lunilor
de vara a crescut numărul actelor de identitate solicitate de populație. În luna Iunie au fost
eliberate 63 000 de pașapoarte, în luna Iulie - 67 000 de pașapoarte, iar în luna august -
circa 60 0000 pașapoarte.

Stocul de blanchete de pașapoarte la 01.07.2021 era de 128 000 de blanchete. În cazul


epuizării stocurilor de blanchete conform estimărilor menționate, ASP va fi nevoită să
suspende activitatea în luna septembrie 2021.

În calitate de instituție responsabilă, ASP nu putea admite să lase țara fără blanchete de
Pașapoarte! Sunt convins, că în situația unui asemenea scenariu, astăzi actuala guvernare
avea sa spună ca am sabotat și am periclitat activitatea ASP-ului. Astfel, dacă nu ar fi
posibilă achiziționarea suplimentară a carnetelor de pașapoarte în anul 2020 pentru anul
2021, în Republica Moldova putea să fie suspendată temporar eliberarea pașapoartelor
sau altor acte de identitate, situația similara având loc în trecut și în unele alte țări, când a
fost stopată eliberarea pașapoartelor pe o perioadă de la 3 la 7 luni. Acum, în contextul
stopării procedurii licitației internaționale de achiziționare a carnetelor de pașapoarte,
Republica Moldova chiar riscă să suspende curând eliberarea pașapoartelor pentru
cetățenii săi.

La estimarea cantităților de blanchete pentru asigurarea stocurilor au fost luate în


considerare următoarele argumente: datele statistice privind documentele perfectate și
eliberate în perioada anilor precedenți și stocul de blanchete în anul 2020, necesitatea
asigurării garantate cu blanchete pentru cel puțin 3-6 luni calendaristice, pentru evitarea
riscurilor în procesul de producere și de eliberare a documentelor; organizarea
procedurilor de achiziții publice, care pot dura până la un an (ca exemplu, achizițiile
publice din anul 2012, contractul încheiat în anul 2013, iar prima livrare - la finele anului
2014);  pregătirea confecționării și livrării blanchetelor cu tehnologii de personalizare
poate dura de la 6 la 12 luni de la data semnării contractului.

Achiziționarea blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din


sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
trebuia să fie organizată, inițial, în anul 2019. Spre regret, decizia respectivă nu a fost
luată de către ASP în anul respectiv. (De ce, doar la conducerea ASP în 2019 era actuala
conducere a instituției?) Ulterior, în anul 2020, au fost inițiate pregătirile pentru
organizarea achizițiilor, însă totul a fost amânat din cauza declanșării pandemiei de
Covid-19.

Nu toți operatorii economici pot participa la astfel de achiziții, deoarece blanchetele


actelor de identitate pot fi confecționate doar de către companiile specializate din
domeniul „Security Printing Industry”, care confecționează bancnote, hârtii de valoare și
acte de identitate, dispunând de certificate ISO din domeniu: ISO 14298, ISO 27001 și
ISO.

Licitația este una publică și internațională. Achiziția publică este desfășurată prin SIA
„M-Tender”. Anunțul de participare a fost publicat în Buletinul Achizițiilor publice la 29
aprilie 2021 – termenul a fost extins de 2 ori. Anunțul de participare a fost publicat mai
târziu în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pentru a asigura transparență în procesul de organizare a achizițiilor publice, la solicitare


a societății civile, în grupul de lucru a fost antrenat reprezentantul asociației obștești
„AGER”.  

În Raportul de monitorizare nr.142 a conformității inițierii procedurii de achiziție publică,


aprobat de  Agenția Achiziții Publice, nu au fost reflectate careva abateri principiale.
Totodată, neconcordanțele procedurale au fost înlăturate de către Grupul de lucru al ASP,
despre ce a fost informată Agenția Achiziții Publice.

b. Referitor la achitarea pentru serviciile efectuate lunar (cifra diferă deoarece lunar diferă
numărul eliberat de documente) pe baza relațiilor contractuale existente (conform actului
serviciilor efectuate), care se întocmește lunar. În perioada anului 2019 când dl Eșanu se
afla la conducerea ASP tot sau efectuat plăti pentru serviciile prestate in baza contractului
din 2017. Atunci se primește ca în 2019, dumnealui nu a avut ezitări sa facă achitări în
baza aceluiași contract.

c. Am fost numit in funcția de director pe data de 5 Mai 2020, în plină pandemie. Instituția
activând în regim special (conform deciziilor CNESP) prioritatea de baza a fost
asigurarea populației țării cu actele solicitate de cetățeni. După scoaterea anumitor
restricții pandemice datele statistice indicau o creștere brusca de solicitări a documentelor
perfectate de ASP (în deosebi Pașapoarte deoarece la peste 1 000 000 de cetățeni actele
au expirat). Acest fapt a stat la baza deciziei extinderii contractului actual conform Legii
nr. 131/2015. În contextul restricțiilor pandemice (cod roșu în majoritatea țărilor
europene) și imposibilități respectării obligațiunilor contractuale, furnizorul a venit cu
solicitarea de a încheia un acord adițional cu o companie din Bulgaria, care în caz de
necesitate, fiind amplasată zonal mai favorabil, va putea remedia toate deficiențele
apărute. Prioritatea a fost respectarea condițiilor de bază a contractului și anume
excluderea măririi prețului la servicii și asigurarea continuității activității instituției. 

4. În contextul amenințărilor publice privind inițierea unui proces penal, Vă anunț că sunt la
dispoziția organelor de anchetă pentru orice clarificări. Toate acțiunile ASP și ale mele
personale în calitate de persoană responsabilă, au fost perfect legale și în conformitate cu
legislația Republicii Moldova.

Vladislav ZARA