Sunteți pe pagina 1din 19

Academia de Studii Economice, Bucureşti

Facultatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Proiect Fiscalitate
„Impozitul pe profit – Studiu
de caz”

Profesor coordonator:
Miricescu Emil

2008
Impozitul pe profit 2

Cuprins

I. Impozitul pe profit – Noţiuni teoretice fundamentale.....................................................2


II. Prezentarea societăţii „HELIOS MEDICAL&DENTAL”.............................................4
III. Enunţul problemei.........................................................................................................5
IV. Metodologia de calcul...................................................................................................7
V. Plata impozitului pe profit:..........................................................................................18
Bibliografie:.......................................................................................................................19

I. Impozitul pe profit – Noţiuni teoretice fundamentale

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului pe profit:

pentru profitul impozabil obţinut din orice sursă, atât din


România cât şi din străinătate
1. persoanele juridice
Impozitul pe profit 3

române împreună cu persoanele fizice rezidente, pentru veniturile


realizate atât în România cât şi în străinătate din
asocieri fără personalitate juridică

care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu


permanent în România
2. persoanele juridice
străine care realizează venituri din proprietăţi imobiliare situate în
România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de
participare deţinute la o persoană juridică
română

3. persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară


activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică;

trezoreria statului

instituţiile publice

persoanele juridice române care plătesc impozitul pe


veniturile microîntreprinderilor;

fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat

Sunt scutiţi de la cultele religioase


plata impozitului
pe profit instituţiile de învăţământ particular acreditate

asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Fondul de compensare a investitorilor;

Banca Naţională a României;

Fondul de garantare a pensiilor private;

Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi patronale;

Perioada impozabilă este anul fiscal, care corespunde cu anul calendaristic.

Cota de impozitare generală este de 16%.


În cazul în care un contribuabil desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte,
a cluburilor de noapte, a discotecilor, a cazinourilor sau a pariurilor sportive, inclusiv în
cazul în care o persoană juridică realizează aceste venituri în baza unui contract de
Impozitul pe profit 4

asociere, impozitul pe profit datorat statului nu poate fi mai mic de 5% din veniturile
aferente acestor activităţi.

Baza de calcul al impozitului pe profit o reprezintă profitul impozabil calculat după


următoarele formule:

Profitul impozabil = Venituri impozabile – Cheltuieli deductibile

Profitul impozabil = (Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli totale –


Cheltuieli nedeductibile)

Impozitul pe profit = 16% x Profitul impozabil

II. Prezentarea societăţii „HELIOS MEDICAL&DENTAL”

Bazele firmei de distribuţie a dispozitivelor medicale au fost create în


1991 în cadrul farmaciei din B-dul I.C.Bratianu nr.34. Sectorul de dispozitive era abia la
început şi portofoliul de produse era constituit în mare parte din instrumentar şi câteva
Impozitul pe profit 5

produse medicale (tensiometre şi stetoscoape). Activitatea comercială a crescut constant


şi în consecinţă a apărut necesitatea creării unui brand puternic ca punct de reper pentru
clienţii de pe piaţa medicală. Din această cauză în 1999 a fost creat brandul Helios
Medical transformat în 2005 în HELIOS MEDICAL&DENTAL pentru a evidenţia
punctele forte în distribuţie.
Începând cu anul 1994 firma HELIOS a început să-şi importe singură o
parte din produsele pe care le comercializa. În paralel a început construcţia propriei reţele
de distribuţie, HELIOS MEDICAL devenind în scurt timp unul din principalii actori de
pe piaţa de produse tehnico - medicale.
Punctele forte ale firmei se bazează pe un management orientat spre
performanţă, o politică de investiţii continue, cunoaşterea profundă a mediului de afaceri
românesc şi în special a reţelei sanitare.
În anul 1996 s-au înfiinţat filialele din Iaşi, Constanţa şi Oradea, în anul
2000 la Cluj şi Constanţa, în 2001 Timişoara şi Brăila, în 2004 Braşov şi Galaţi, în 2005
la Sibiu şi dezvoltarea continuă. Grupul dispune de o reţea proprie de magazine de
tehnică medicală, însumând o suprafaţă de expunere de peste 500 mp, situate în zonele
centrale ale oraşelor menţionate. Magazinele dispun de personal calificat, cu specializare
în produse stomatologice şi echipament medical.
În acest timp cifra de afaceri a firmei a crescut de la 35.000 USD în 1998
la 1.000.000 EURO în 2004 pe întregul grup. În 2005, a fost depăşită cifra de 1.500.000
EURO.
HELIOS livrează constant către mai mult de 3.000 de clienţi: cabinete de
stomatologie, cabinete de medicină generală, clinici şi spitale din toată ţara. Prin
diversificarea gamei de produse şi a serviciilor, numărul clienţilor este în continuă
creştere, lucru materializat şi în creşterea cifrei de afaceri.
Gama de produse cuprinde peste 6000 de produse variate de la mobilier
medical şi până la consumabile pentru toate domeniile: stomatologie, tehnică medicală,
medicină generală, chirurgie, obstetrică, ginecologie, urgenţe, resuscitare, fizioterapie,
produse sterile de unică utilizare, ortopedie, recuperare, echipament medical de protecţie.
Produsele firmei se disting prin fiabilitate, portabilitate, precizie şi design
atractiv. Toate sunt fabricate cu respectarea celor mai înalte standarde de calitate şi poartă
marcajul european de conformitate CE.
În prezent, HELIOS are peste 30 furnizori din ţară si străinătate, între care
prestigioasele firme: 3M Espe, Arthrocare, Astar, Cemex, Coltene Whaledent, Convatec,
Diatech, Falcon, Impladent, Interdent, KerrHawe, Litmann, Matsouka, Poldent, Vita.
Deoarece firma HELIOS obţine cea mai mare parte a produselor din
import direct sau producţie proprie (Astar, Simar Industrial), nivelul preţurilor este mai
scăzut decât al altor concurenţi. La aceasta se adaugă promoţiile şi ofertele speciale şi
posibilitatea de a negocia direct pentru volume mari sau serviciu de aprovizionare
constant.

III. Enunţul problemei

Prezenta lucrare îşi propune să ilustreze modul de calcul a impozitului pe profit în


cadrul unei societăţi comerciale.
Impozitul pe profit 6

Societatea comercială HELIOS MEDICAL&DENTAL s-a înfiinţat ca societate


comercială cu răspundere limitată , cu capital privat 100%, funcţionând în conformitate
cu legislaţia română aplicabilă în materia societăţilor comerciale şi, prin urmare este
obligată la plata impozitului pe profit.
La sfârşitul anului 2007, pentru societatea HELIOS MEDICAL&DENTAL, având
ca obiect de activitate producerea şi comercializarea de echipamente şi aparatură
medicală, se cunosc următoarele informaţii:

 VENITURI TOTALE 4.000.000 RON din care:

- venituri din vânzarea producţiei pe piaţa internă (cifra de


2.450.000 RON
afaceri)
- venituri reprezentând un avans încasat în baza unui contract
20.000 RON
de service pentru produsele vândute, încheiat pentru anul 2008
- venituri din provizioane pentru garanţii de bună execuţie în
90.000 RON
limitele cotelor procentuale prevăzute în contracte
- venituri din provizioane pentru litigii 60.000 RON
- venituri din ajustări pentru deprecierea terenurilor 50.000 RON
- venituri din dividende primite de la o clinică privată,
200.000 RON
persoană juridică română, la care deţine o participaţie
- venituri din dividende primite de la persoane juridice străine
520.000 RON
(din SUA)
- venituri din diferenţe favorabile de valoare aferente titlurilor
de participare urmare a încorporării primelor de emisiune la 230.000 RON
societatea emitentă
- venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi
(provizioanele constituite îndeplinesc cumulativ condiţiile pentru 300.000 RON
deducere prevăzute în Codul Fiscal)
- venituri din recuperarea unor amenzi de la stat 80.000 RON

 CHELTUIELI TOTALE 3.324.050 RON din care:

- cheltuieli cu materiale şi servicii prestate de terţi 1.714.580 RON


- cheltuieli salariale şi asimilate (contribuţii pe fondul de
1.127.900 RON
salarii)
- cheltuieli privind acordarea tichetelor de masă (în limita
117.120 RON
prevăzută de legea bugetară anuală)
- cheltuieli cu diurna acordată (din această valoare 20% este
6.200 RON
peste limitele legale)
- cheltuieli cu stocuri degradate şi neimputabile, pentru care
800 RON
nu s-au încheiat contracte de asigurare
- cheltuieli privind servicii prestate în favoarea unui asociat,
1.500 RON
persoană fizică, şi care nu se impozitează asociatului
- cheltuieli cu funcţionarea grădiniţei pentru copiii salariaţilor 18.500 RON
Impozitul pe profit 7

şi a cantinei din incintă (fondul de salarii realizat este de 795.600


RON)
- cheltuieli cu organizarea unui curs de perfecţionare
12.600 RON
profesională a angajaţilor
- cheltuieli cu o licenţă de producţie valabilă timp de 3 ani,
7.200 RON
începând cu data de 1 ianuarie 2007 (cheltuieli aferente anului 2007)
- cheltuieli cu constituirea de provizioane pentru creanţe de la
clienţi înregistrate în exerciţiul curent (provizioanele constituite
27.800 RON
îndeplinesc cumulativ condiţiile pentru deducere prevăzute în Codul
Fiscal)
- cheltuieli cu constituirea de provizioane pentru cheltuieli cu
remedierea defecţiunilor ce pot apare în perioada de garanţie la 12.000 RON
produsele vândute
- cheltuieli privind acordarea unei sponsorizări în numerar,
pentru organizarea la nivel naţional a unei campanii de informare 15.000 RON
privind combaterea şi prevenirea afecţiunilor locomotorii
- cheltuieli cu impozitul pe profit 227.800 RON
- cheltuieli privind amenzile datorate statului 1.000 RON
- cheltuieli de protocol 5.000 RON
- cheltuieli privind comisioanele aferente încasării
3.000 RON
dividendelor de la persoane juridice române
- cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea stocurilor 800 RON
- cheltuieli privind cadourile acordate salariatelor 8.000 RON
- cheltuieli privind biletele de tratament şi odihnă acordate
500 RON
salariaţilor
- cheltuieli privind ajutoare pentru pierderi grave în gospodărie
2.500 RON
urmare a calamităţilor naturale
- cheltuieli cu dobânzi 4.500 RON

Situaţia capitalurilor proprii, respectiv a capitalurilor împrumutate este


următoarea:

Perioada 31 decembrie 2006 31 decembrie 2007


Capitalurile proprii 15.000 RON 15.000 RON
Capitalurile împrumutate 13.000 RON 21.000 RON

În luna martie 2007 societatea realizează o investiţie într-un echipament


tehnologic în sumă de 52.000 RON, cu o durată normală de utilizare de 4 ani. Societatea
alege sa amortizeze investiţia liniar. Sumele legate de amortizarea noii investiţii nu sunt
incluse în cheltuielile precizate anterior.

IV. Metodologia de calcul


Impozitul pe profit 8

Pentru calcularea impozitului pe profit prima etapă constă în stabilirea profitului


impozabil, care se determină ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, din care se scad veniturile
neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile.

Profitul impozabil = (Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli totale –


Cheltuieli nedeductibile)

Codul fiscal precizează următoarele categorii de venituri neimpozabile:

 dividendele primite de la o persoană juridică română;

 diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a


încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele
juridice la care se deţin titluri de participare;

 veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere,
precum şi veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;

 veniturile neimpozabile, prevăzute expres de lege;

La determinarea profitului impozabil se vor lua în considerare numai veniturile şi


cheltuielile aferente exerciţiului fiscal pentru care se determină impozitul. Veniturile şi
cheltuielile înregistrate în avans se vor include în profitul impozabil al exerciţiilor fiscale
la care se referă.

Venituri din
Venituri din dividende Venituri din
Venituri din
Venituri ajustări pentru primite de la o diferenţe
= provizioane + + +
neimpozabile deprecierea persoană favorabile
pentru litigii
terenurilor juridică de valoare
română
Venituri
= 60.000 + 50.000 + 200.000 + 230.000
neimpozabile

Venituri
= 540.000 RON
neimpozabile

În vederea determinării profitului impozabil trebuie identificate acele cheltuieli


care sunt deductibile, fiind considerate aferente realizării veniturilor impozabile.
Din acest punct de vedere, cheltuielile înregistrate în contabilitate pot fi:
a) cheltuieli deductibile în totalitate;
b) cheltuieli deductibile în anumite condiţii şi limite;
c) cheltuieli nedeductibile.
Impozitul pe profit 9

a) Cheltuielile deductibile în totalitate, prevăzute de către Codul Fiscal, sunt:

 cheltuielile cu realizarea şi comercializarea bunurilor, prestarea serviciilor sau


executarea lucrărilor (cheltuieli cu materiile prime, cu materialele, cheltuieli de
personal, etc.)

 cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor;

 cheltuielile efectuate pentru protecţia muncii şi pentru prevenirea accidentelor de


muncă şi a bolilor profesionale;

 cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi


boli profesionale şi cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de
riscuri profesionale;

 cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei,


produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris;

 cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate, efectuate pentru


salariaţi şi administratori;

 contribuţia la rezerva mutuală de garantare a casei centrale a cooperativelor de


credit;

 taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii şi contribuţiile pentru


fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă;
 cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;

 cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau


noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale
informative proprii;

 cheltuielile de cercetare şi de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi


recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil;

 cheltuielile pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor informatice,


introducerea, întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de management al calităţii,
obţinerea atestării conform cu standardele de calitate;

 cheltuielile pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor;

 taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi


industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale;
Impozitul pe profit 10

 pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate.

Cheltuieli cu
Cheltuieli un curs de Cheltuieli
Cheltuieli Cheltuieli
deductibile în = + + perfecţionare + cu o licenţă +
cu materiale salariale
totalitate profesională a de producţie
angajaţilor
Cheltuieli
Cheltuieli cu
provizioane
provizioane
+ pentru +
pentru
creanţe
garanţii
clienţi

Cheltuieli
deductibile în = 1.714.580 + 1.127.900 + 12.600 + 7.200 +
totalitate
+ 27.800 + 12.000

Cheltuieli
deductibile în = 2.902.080 RON
totalitate

b) Cheltuielile deductibile în anumite limite şi condiţii, prevăzute de către


Codul Fiscal, sunt:

 cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din diferenţa dintre totalul


veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile,
altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit;

 cheltuielile cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în


România şi în străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
instituţiile publice;

 cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2% din fondul de salarii realizat
(se includ aici ajutoarele pentru naştere, înmormântare, boli grave sau incurabile
şi protezele, precum şi cheltuielile pentru funcţionarea grădiniţelor, creşelor,
cantinelor, bazelor sportive, etc. aflate sub patronajul contribuabilului, cadouri
pentru angajaţi sau copiii acestora, contravaloarea biletelor de odihnă şi tratament
pentru angajaţi, ajutoare pentru salariaţii care au suferit pierderi în gospodărie,
etc.)

 perisabilităţile, în limitele stabilite de lege;


Impozitul pe profit 11

 cheltuielile reprezentând tichetele de masă, potrivit legii bugetare anuale;

 cheltuielile cu provizioane şi rezerve;

NOTĂ: Următoarele provizioane şi rezerve sunt deductibile:

a) rezerva legală în limita unei cote de 5% aplicată astfel:

Rezerva Cheltuielile
Venituri Cheltuieli
legală = 5% x ( - + cu impozitul -
totale totale
deductibilă pe profit
Cheltuieli
Venituri aferente
- + )
impozabile veniturilor
neimpozabile
Rezerva
Capitalul social
legală totală = 20% x
subscris şi vărsat
deductibilă

b) provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate


clienţilor;

c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând


cu data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu
data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanţelor asupra clienţilor, care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;
2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;
3. nu sunt garantate de altă persoană;
4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;

d) provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare


şi funcţionare, de către instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare înscrise în
Registrul general ţinut de Banca Naţională a României, precum şi provizioanele specifice
constituite de alte persoane juridice similare;

h) rezervele tehnice constituite de societăţile de asigurare şi


reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare şi funcţionare, cu excepţia rezervei
de egalizare.

i) provizioanele de risc pentru operaţiunile pe pieţele financiare,


constituite potrivit reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
Impozitul pe profit 12

j) provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din


valoarea creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2007;
2. creanţa este deţinută la o persoană juridică asupra căreia este declarată
procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă
această situaţie;
3. nu sunt garantate de altă persoană;
4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.

k) provizioanele pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a


depozitelor de deşeuri, constituite de contribuabilii care desfăşoară activităţi de
depozitare a deşeurilor, potrivit legii, în limita sumei stabilite prin proiectul pentru
închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, corespunzătoare cotei-părţi din
tarifele de depozitare percepute;

l) provizioanele constituite de companiile aeriene din România


pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi reparare a parcului de aeronave şi a
componentelor aferente, potrivit programelor de întreţinere a aeronavelor, aprobate
corespunzător de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

 cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar;

NOTĂ: Cheltuielile cu dobâzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul


de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3.

Gradul de capital împrumutat început perioadă + capital împrumutat sfârşit perioadă


=
îndatorare capital propriu început perioadă + capital propriu sfârşit perioadă

În cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi decât instituţiile de


credit autorizate, dobânzile deductibile sunt limitate la:
a) nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României, corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei;
b) nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în
valută;

 amortizarea;

 cheltuielile efectuate, în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în


limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro într-un an fiscal
pentru fiecare participant;

 cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume


reprezentând echivalentul în lei a 200 euro într-un an fiscal pentru fiecare
participant;
Impozitul pe profit 13

 cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea locuinţelor de serviciu


situate în localitatea unde se află sediul social sau unde societatea are sedii
secundare, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor construite prevăzute
de lege care se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%;

 cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu aflat în


locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal,
deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în
baza contractelor încheiate între părţi, în acest scop;

 cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente autoturismelor folosite


de angajaţii cu funcţii de conducere şi de administrare ai persoanei juridice,
deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane fizice
cu astfel de atribuţii.

Cheltuieli Cheltuieli cu Cheltuieli cu Cheltuieli Cheltuieli


deductibile = tichetele de + diurna + sociale + de protocol +
limitat masă deductibile deductibile deductibile

Cheltuieli cu Cheltuieli
+ dobânzile + amortizare
deductibile deductibile

Cheltuieli cu diurna
= 6200 – 20% x 6200 = 4960 RON
deductibile
Cheltuieli
cu diurna
Cheltuieli cu diurna
= 20% x 6200 = 1240 RON
nedeductibile

Cheltuieli cu Cheltuieli cu Cheltuieli privind


Cheltuieli cu
Cheltuieli cadourile biletele de ajutoare pentru
= funcţionarea + + +
sociale acordate tratament pierderi grave în
grădiniţei
salariatelor şi odihnă gospodărie

Cheltuieli
= 18.500 + 8.000 + 500 + 2500
sociale

Cheltuieli
= 29.500 RON
sociale
Impozitul pe profit 14

Fondul = 2% x 795.000 =
Cheltuieli sociale
= 2% x de
deductibile = 15.912 RON
Cheltuieli salarii
sociale
Cheltuieli sociale
= 29.500 – 15.912 = 13.588 RON
nedeductibile

Cheltuieli
Cheltuieli
de protocol Venituri Cheltuieli Venituri Cheltuieli
= 2% x ( - + impozit pe - + )
totale totale totale neimpoz. protocol
profit
deductibile

Cheltuieli
de protocol
= 2% x ( 4.000.000 - 3.324.050 + 227.800 - 540.000 + 5.000 )
totale
deductibile

Cheltuieli
de protocol
= 2% x 368.750 = 7375 RON
totale
deductibile
Cheltuieli protocol
= 5.000 RON
deductibile
Cheltuieli
protocol
Cheltuieli protocol
= 0 RON
nedeductibile

Cheltuieli cu dobânzile
= 4500 RON
deductibile
Cheltuieli cu
dobânzile
Cheltuieli cu dobânzile
= 0 RON
nedeductibile

Gradul de Capital împrumutat 15.000 + 15.000 30.000


= = = = 0.88 < 3
îndatorare Capital propriu 13.000 + 21.000 34.000

Cheltuieli cu amortizarea 52.000 9


= x = 9.750 RON
pentru 2007 4 12

Cheltuieli
deductibile = 117.120 + 4.960 + 15.912 + 5.000 + 4.500 + 9.750
limitat
Cheltuieli
deductibile = 157.242 RON
limitat
Impozitul pe profit 15

c) Cheltuielile nedeductibile prevăzute de Codul Fiscal sunt:

 cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat;

 dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile de


întârziere datorate către autorităţile române;

 cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale


constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost
încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă;
 cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate salariaţilor
sub forma unor avantaje în natură, dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin
reţinere la sursă;

 cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor;

 cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document


justificativ, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în
gestiune;

 cheltuielile înregistrate de societăţile agricole, pentru dreptul de folosinţă al


terenului agricol adus de membrii asociaţi, peste cota de distribuţie din producţia
realizată din folosinţa acestuia, prevăzută în contractul de societate sau asociere;

 cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare a titlurilor de


participare la persoanele juridice la care se deţin participaţii, precum şi de
diferenţele nefavorabile de valoare aferente obligaţiunilor emise pe termen lung,
cu excepţia celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora;

 cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;

 cheltuielile cu contribuţiile plătite peste limitele stabilite sau care nu sunt


reglementate prin acte normative;

 cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele angajatului,


care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului;

 alte cheltuieli salariale şi/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la


angajat;

 cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de


servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în
scopul activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte;
Impozitul pe profit 16

 cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului,


precum şi cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepţia celor care
privesc bunurile reprezentând garanţie bancară pentru creditele utilizate în
desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în
cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;

 pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu,


neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion.

 cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private,


acordate potrivit legii;

NOTĂ: Cheltuielile cu sponsorizările diminuează impozitul pe profit de plată,


dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1. este în limita a 30/00 din cifra de afaceri;
2. nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

 cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de


un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost suspendat în
baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

 cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau


asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de contribuabili
şi care depăşesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual;

 cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care,


ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descreştere a valorii
acestora.

Cheltuieli
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
servicii Cheltuieli cu
Cheltuieli stocuri amenzile
= + prestate în + impozitul pe + +
nedeductibile degradate şi datorate
favoarea unui profit
neimputabile statului
asociat

Cheltuieli cu Cheltuieli cu
comisioanele ajustările Cheltuieli cu Cheltuieli
+ pentru + pentru + diurna + sociale +
încasarea deprecierea nedeductibile nedeductibile
dividendelor stocurilor

Cheltuieli de
Cheltuieli cu
+ protocol +
sponsorizările
nedeductibile
Cheltuieli
= 800 + 1.500 + 227.800 + 1.000 +
nedeductibile
Impozitul pe profit 17

+ 3.000 + 800 + 1.240 + 13.588 +


+ 0 + 15.000
Cheltuieli
= 264.728 RON
nedeductibile

Profitul Venituri Venituri Cheltuieli Cheltuieli


= - - +
impozabil totale neimpozabile totale nedeductibile

Profitul
= 4.000.000 - 540.000 - 3.324.050 + 264.728
impozabil

Profitul
= 400.678 RON
impozabil

Impozitul pe profit datorat = 16% x 400.678 = 64.108 RON

Cheltuieli cu sponsorizarea
= min ( 3‰ x Cifra de afaceri ; 20% x Impozitul pe profit datorat)
deductibile

Cheltuieli cu sponsorizarea
= min ( 3‰ x 2.450.000 ; 20% x 64.108 )
deductibile

Cheltuieli cu sponsorizarea
= min ( 7350 ; 12.821,7 )
deductibile

Cheltuieli cu sponsorizarea
= 7350 RON
deductibile

Impozitul pe profit Cheltuieli cu sponsorizarea


Impozitul pe profit de plată = -
datorat deductibile

Impozitul pe profit de plată = 64.108 - 7.350

Impozitul pe profit de plată = 56.758,48 RON

Impozitul pe profit Cheltuielile cu


= = 227.800 RON
plătit anticipat impozitul pe profit

Impozit pe profit Impozitul pe profit Impozitul pe


= -
de recuperat plătit anticipat profit de plată

Impozit pe profit
= 227.800 - 56.758,48
de recuperat

Impozit pe profit = 171.041,52 RON


Impozitul pe profit 18

de recuperat

V. Plata impozitului pe profit:

Plata impozitului se face astfel:

 contribuabilii, societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi


sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, au obligaţia de a plăti
impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de
inflaţie (decembrie faţă de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborării
bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate. Termenul până la
care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind
impozitul pe profit, adică 15 aprilie inclusiv a anului următor;

 contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi anterior, au obligaţia de a declara şi plăti


impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare
trimestrului pentru care se calculează impozitul.
Aceşti contribuabili plătesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul
calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fiscal, urmând ca plata finală a
impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a
declaraţiei privind impozitul pe profit, adică 15 aprilie inclusiv a anului următor.
Contribuabilii care definitivează până la data de 15 februarie închiderea
exerciţiului financiar anterior, depun declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc
impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 15 februarie inclusiv a
anului următor.

Contribuabilii sunt răspunzători pentru calculul impozitului pe profit.


Impozitul pe profit 19

Bibliografie:

1. *** - „Codul Fiscal 2008”, ediţia a IV-a, Editura Hamangiu, 2008;

2. ŢÂŢU L., ŞERBĂNESCU C., ŞTEFAN D., CATARAMĂ D., NICA A.,
MIRICESCU E., - „Fiscalitate – de la lege la pactică”,ediţia a IV-a, Editura C. H.
Beck, 2007;

2. VINTILĂ GEORGETA, - „Fiscalitate. Metode şi tehnici fiscale”, ediţia a II-a,


Editura Economica, 2006;

3. VINTILĂ NICOLETA, - „Fiscalitate: sinteze şi comentarii; studii de caz; teste


grilă”, Editura Sylvi, 2004.