Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1

Universitatea Dunărea de Jos din Galați RECTOR

Nr. înregistrare__________data______/______/_______ Prof. Univ. dr. Ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

DOMNULE RECTOR,

Subsemnata, MITU OANA-MARIA, student doctorand în cadrul Departamentului de Istorie, Filosofie şi


Sociologie, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Școala doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, conducător
de doctorat prof. univ. dr. ARTHUR-VIOREL TULUŞ, vă rog să-mi aprobați deplasarea la (univ., instit.)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
din localitatea...................................................................în scopul......................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Deplasarea o efectuez în perioada .............................................................
In acest interval nu am ore didactice prevăzute in statul de funcții.
Cheltuielile legate de această deplasare vor fi acoperite din contractul de cercetare/bugetul Şcolii doctorale
de Ştiinţe Socio-Umane, după cum urmează:

Suma Modalitate de Articol Sursa de Observații


Cheltuieli solicitate pentru deplasare estimată plată contabil finanțare
Cas. Card O.P.
Transport 20.06.01
- tren/ auto prop. pers.1
- ruta
Cazare2 (nr. nopti * tarif/noapte) 20.06.01

Taxa participare 20.06.02


Taxa de publicare 20.30.30
Alte taxe 20.30.30

Total estimat

SOLICIT AVANS3 : DA / NU – NUMERAR / VIRAMENT

_____________________________
(Semnătură)
Se justifică necesitatea deplasării

Director CSUD Director D.M.F.C. Conducător doctorat


Prof.dr.ing. Eugen-Victor- Ec. Raluca Oana VASILACHE Prof. univ. dr.
Cristian RUSU Arthur-Viorel TULUŞ

1 Decontarea transportului cu auto prop. pers. se face numai în baza bonului de benzină achiziționat în ziua deplasării
2 Se decontează cheltuieli cu cazarea pentru hotel categoria maximă „TREI STELE”, și factură emisă pe numele Universității
„Dunărea de Jos” Galați
3 Se va încercui varianta corespunzătoare