Sunteți pe pagina 1din 14

Nevoi şi resurse

Problema fundamentală a economiei constă în existenţa unor


resurse limitate cu care oamenii trebuie să satisfacă nevoi
nelimitate aflate mereu în creştere!!!
Resurse Bunurile de capital
Resursele de producţie sunt Bunurile de capital mai sunt
denumite şi simplu, capital sau
grupate în trei categorii:
bunuri de producţie. Acestea pot fi:
resurse naturale; resurse maşini, utilaje, echipamente
umane şi bunuri de de producţie, mijloace de
capital. transport, energie, etc.
Nevoile
Nevoile oameniulor nu pot fi satisfăcute în totalitate.
Resursele sunt limitate. Pe măsură ce anumite nevoi sunt satisfăcute, apar altele noi. La
Resurse naturale utilizate de Indiferent că este vorba de resurse aceasta con tribuie sporirea şi diversificarea ofertei de bunuri şi servicii,
oameni in activitatile economice naturale sau prelucrate, de materii modificarea preferinţelor consumatorilor, şi reclama făcută produselor
sunt: terenurile agricole , padurile, prime, de energie sau resurse noi.
apa, zacamintele de minereuri, de umane, resursele existente sunt În decursul timpului, trebuinţele se multiplică.
carbine , de petrol sau de gaze limitate. In raport cu nevoile, Ritmul în care trebuinţele se multiplică este mai rapid decât
naturale. Unele dintre acestea se resursele sunt întotdeauna posibilităţile de satisfacere a lor, nevoile de consum ale oamenilor
epuizeaza prin folosirea in procesele insuficiente. Aşa se explică faptul nu sunt niciodată pe deplin satisfăcute.
de productie. Altele, desi sunt că oamenii nu pot produce şi, deci, Satisfacerea nevoilor are loc în ordinea importanţei lor.
folosite, nu se epuizeaza pentru ca nu pot obţine toate lucrurile de care Oamenii au o multitudine de nevoi, unele sunt:nevoi elementare sau
au capacitatea de a se regenera. au nevoie, ei trebuie să decidă în nevoi complexe.
legutură cu modul de întrebuinţare a
resurselor de care dispun la
Resursele umane
un moment dat.
În această categorie de resurse este
inclus şi spiritul antreprenorial, prin
care se intelege capacitatea de
iniţiere a unei activitaţi economice
şi de asumare a riscurilor pe care le
presupune o asemenea iniţiativă.

Economia studiază, între altele, modul în care oamenii iau decizia de a aloca resurse limitate pentru a satisface nevoi
mai mari decât posibilităţile existente.

Când elevul dă click pe lincul “resurse limitate” se deschide fereastra:

Resurse limitate - explicaţie

Pe masura dezvoltarii stiintei si tehnicii este


ameliorat caracterul limitat al resurselor, dar nu e
posibila eliminarea lui.
Ce inseamna ca resursele sunt limitate :
a) sunt insuficiente in raport cu nevoile .
b) cresc mai incet decat nevoile .
Resursele economice sunt limitate în raport cu nevoile
nelimitate, această realitate economică este prezentată
sub forma legii rarităţii resurselor. Legea rarităţii
resurselor arată faptul că dinamica, structura şi
intensitatea nevoilor se modifică mai repede decât
dinamica, structura şi calitatea resurselor economice.
Limitarea resurselor în raport cu nevoile umane
nelimitate, constituie problema fundamentală a
economiei.
Când elevul dă click pe lincul “nevoi nelimitate” se dechide fereastra:

Nevoi nelimitate - explicaţie

Nevoile, necesităţile sau trebuinţele, reprezintă


dorinţe, visuri, idealuri sau aspiraţii ale oamenilor.
 Caracteristicile nevoilor:
- nelimitate ca număr;
- limitate în capacitatea de satisfacere;
- concurente;
- complementare;
- dinamice;
- formează un sistem.
Satisfacerea nevoilor umane se realizează prin
intermediul acţiunilor umane (totalitatea acţiunilor
desfăşurate de oameni pentru a-şi asigura cele
necesare vieţii). Cea mai importantă componentă a
acţiunii umane o reprezintă activitatea economică.
Activitatea economică reprezintă activitatea
conştientă a omului prin care acesta îşi asigură
bunurile economice necesare satisfacerii nevoilor.
Totalitatea activităţilor economice formează
economia.
Când elevul duce cursorul în dreptul lincului “resurse naturale”apare căsuţa:

-minereurile
cărbunele
petrolul
gazele
nevoilor sale sunt:
scopul satisfacerii
(prelucrează) în
utilizează

Ca resurse naturale
pe care omul le
Când elevul de click pe lincul “ nu se epuizează” se deschide fereastra:

Resurse naturale inepuizabile- explicaţie

Energia solara – reprezinta o resursa deosebit de


valoroasa fiind inepuizabila si nepoluanta. Ea este
captata cu ajutorul panourilor solare si este
transformata in energia termica. Principalul
inconvenient pt utilizarea pe scara larga a acestor il
reprezint alternanta in zi si noapte si inmagazinarea
acestor perioade pe parcursul noptii. Este utilizata cu
success in zonele intertropicale si s-a folosit chiar si pt
vehicole.
Energia eoleana – este deasemenea o energie
inepuizabila si nepoluanta. Ea este valorificata mai
ales in tarile dezvoltate: Olanda, Belgia, Germania,
Franta, Sua, Japonia, Australia, etc. la noi in tara
energia eoleana poate fi valorificata: Zonele de
Campie, de litoral si montane.
Când elevul duce cursorul pe “bunuri de producţie” apare casuţa:

bunurile de consum

serviciile destinate
nevoile populaţiei.

realiza bunurile şi
consumului, spre

utilizate pentru a
producţie sunt
deosebire de
care satisfac

Bunurile de
Când elevul de click pe lincul “resurse umane” se deschide fereastra:

Resurse umane- explicaţie

Sunt reprezentate de populaţia aptă de muncă, în care


sunt incluse persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 60
de ani şi a căror stare de sănătate le permite să
muncească- vârsta minimă legală de angajare este de 16
ani, iar varsta minima de pensionare este de 60 pentru
femei şi 65 pentru bărbaţi,

Când elevul dă click pe lincul “resursele de producţie” se dechide fereastra:


Resursele de producţie - explicaţie

Producerea bunurilor si serviciilor presupune consum


de resurse materiale şi umane , şi se realizeză cu
eforturi şi cheltuieli.
Dintre resursele folosite în activitatea economică,
amintim: unelte, maşini, instalaţii, echipamentele
clădiri, mijloace de transport, căile de comunicaţii,
munca, pământul, resursele minerale de toate tipurile.

Când elevul duce cursorul pe “trebuinţe individuale” apare casuţa:

Nevoile unei persoane cum ar fi :cele de


hrană, locuinţă, îmbrăcăminte, îngrijire
medicală, educaţie, etc., sunt trebuinţe
individuale.
Când elevul duce cursorul pe “nevoi elementare” apare casuţa:

Nevoile elementare sunt legate de


supravieţuire hrană, apă, aer, odihnă
etc.

Când elevul duce cursorul pe “nevoi complexe” apare casuţa:

Nevoile complexe sunt determinate de


exigenţele vieţii în societate, de dorinţe şi
de aspiraţii (confort, statut social,
apreciere, afirmare etc.), capătând
importanţă pe măsură ce nevoile
elementare sunt satisfăcute.
Test de evaluare
I. Precizaţi în dreptul fiecărui enunţ dacă este adevărat (A) sau fals (B):

1. Nevoile sau trebuinţele economice sunt


nevoile care se satisfac prin consum de
bunuri şi servicii. A / F
2. Spiritul antreprenorial nu face parte din
categoria resurselor umane. A / F
3. Resursele de producţie sunt grupate în trei
categorii: resurse naturale; resurse umane şi
bunuri de capital. A / F

Elevul trebuie sa dea click pe una din variante A( adevarat) sau F (fals),apoi apasă pe tasta enter. În cazul în care raspunsurile sunt greşite, elevului îi
apare casuţa:

Nevoile sau trebuinţele economice sunt nevoile


care se satisfac prin consum de bunuri şi servicii.
Spiritul antreprenorial nu face parte din
categoria resurselor umane.
Resursele de producţie sunt grupate în trei
categorii: resurse naturale; resurse umane şi bunuri
de capital.
II. Alegeţi varianta corectă:

2.1. Din categoria resurselor naturale de producţie


fac parte:
o pădurile, apa, oamenii, zăcămintele
naturale;
o maşini, utilaje, terenuri agricole;
o trenuri, păduri, petrol, gaze naturale.

Elevul trebuie să bifeze varianta corectă, apoi apasă tasta enter. În cazul în care bifează o varianta greşită li se deschide fereastra:
-terenuri, paduri.
-minereurile;
cărbunele;
petrolul;
gazele naturale;
nevoilor sale sunt:
scopul satisfacerii
(prelucrează) în
utilizează

Ca resurse naturale
pe care omul le
2.2 Din categoria nevoilor distingem:
o nevoi individuale şi nevoi colective;
o nevoi limitate şi nevoi nelimitate;
o nevoi elementare şi nevoi complexe

Dacă elevul răspunde corect se trece la următoare cerinţă. În cazul în care varianta aleasa este greşită li se deschide fereastra care îi ajută la aflarea
răspunsului:

Nevoile unei personae, cum ar fi cele de hrană, locuinţă, îmbrăcăminte, îngrijire medicală,educaţie, etc., sunt trebuinţe
individuale. Există, de asemenea, şi trebuinţe colective, ale unor grupuri sociale sau ale societăţii în ansamblul său. Astfel sunt:
ordine publică, de apărare naţională, de protecţie socială, etc
Oamenii au o multitudine de nevoi, unele sunt:nevoi elementare sau nevoi complexe
II. Realizaţi conexiuni între elementele din coloana A şi elementele din coloana B:

AB1. Resurse umane


2. Energia solară
3. Resursele economice
4. Nevoi de stimăa) este inepuizabilă şi nepoluantă
b) prestigiu, succes, încredere în sine
c) sunt reprezentate de populaţia aptă de muncă
d) sunt limitate în raport cu nevoile
e) sunt limitate în capacitatea de satisfacere

Conexiunile se fac dând click pe cifra si respectiv litera care îi corespunde. Dacă nu este bine facută corespondenţa apar succesiv ferstrele:

Energia solara reprezintă o resursă deosebit de valoroasă fiind inepuizabilă şi nepoluantă. Ea este
captată cu ajutorul panourilor solare şi este transformată în energia termică. Resursele economice
sunt limitate în raport cu nevoile. Nevoi de stimă sunt reprezentate de prestigiu, succes, încredere în
sine

Resurse umane- explicaţie

Sunt reprezentate de populaţia aptă de muncă, în care sunt


incluse persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 60 de ani şi a
căror stare de sănătate le permite să muncească- vârsta minimă
legală de angajare este de 16 ani, iar varsta minima de
pensionare este de 60 pentru femei şi 65 pentru bărbaţi,
III. Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi:

Economia studiază modul în care oamenii iau decizia de a aloca resurse ........
pentru a satisface nevoi mai mari decât posibilităţile existente.

Bunurile .. ......... sunt utilizate pentru a realiza bunurile şi serviciile destinate


consumului, spre deosebire de bunurile .. ....... care satisfac nevoile populaţiei.
Vârsta minimă legală de angajare este de ....... ani.
Vârsta minimă de pensionare este de ..... ani pentru femei şi ...... de ani pentru
bărbaţi.

Dacă elevul răspunde corect se trece la următoare cerinţă.


Iar dacă elevul nu stie să completeze şi doreşte să treacă de acestă întrebare, sau completează greşit, îi apar ferestrele timp de 10 secunde fiecare:

Resurse umane- explicaţie


Economia studiază, între altele,
modul în care oamenii iau decizia de
a aloca resurse limitate pentru a
satisface nevoi mai mari decât
posibilităţile existente.

Sunt reprezentate de populaţia aptă de
muncă, în care sunt incluse persoanele cu
vârsta cuprinsă între 16 şi 60 de ani şi a
căror stare de sănătate le permite să
muncească-
1. Explicaţivârsta minimă
care este legalăprincipală
deosebirea de între nevoi şi
angajare
resurse. este de 16 ani, iar varsta minima
de 2.
pensionare
Enumeraţieste
carede 60 tipurile
sunt pentru de
femei şi în
nevoi 65concepţia lui
pentru bărbaţi,
Maslow.

II. Răspundeţi liber la următoarele întrebări:

Dacă elevul răspunde corect se trece la următoare cerinţă. Dacă elevul nu ştie să completeze şi doreşte să treacă de acest punct, îi apare casuţa timp de
10 secunde:
În timp ce nevoile se multiplică neîncetat ceea ce semnifică că sunt nelimitate, resursele alocate pentru
satisfacerea acestora sunt aceleaşi, diminuându-se în timp,adică sunt limitate.
Nevoile inferioare se referă în genere la nevoi fiziologice, nevoia de siguranţă, nevoi sociale pe când
nevoile superioare la nevoia de respect, nevoia de autorealizare a individului.