Sunteți pe pagina 1din 20

GRILE COFI

1)Dividentele nete platite ascociatilor persoanelor fizice sunt 1.125.000 lei, din care 800.000
singurul actionar persoana juridica ce detine actiuni de mai mult de un an. Care trebuie sa fie
profitul brut minim necesar pentru a plati aceste dividente nete de 1.125.000 lei in conditiile in
care întreprinderea este platitoare de impozit pe profit ?

a) 1339.266

b)1389.411

c)1359.649

d)1409.774 nu spune ca persoana juridica detine minim 10%...sunt 2 conditii simultan de indepl (
art.43 cf alin 5

2)Întreprinderea detine un echipament cu valoare de intrare de 500.000 lei, pus in functiune in


anul mai 2018 si amoertizat liniar pe 8 ani. În august 2020, firma vinde acest bun unei societati
de leasing si il reaia spre utilizare in leasing financiar.Pretul negociat cu societatea de leasing este
450.000, durata contractului de leasing este de 3ani, cu rate lunare egale de 11.881,09 lei (fara
TVA) si o valoare reziduala de 90.000 lei . Cum contabilizeaza utilizatorul –furnizorul intrarea in
contractul de lease-back financiar?

a) 5121=167 cu 450.000 lei; 2813=213 140.65,000lei ; 6583=213 cu 359.375,00 lei ; 213=404


cu 450.000 lei ;debit 8036 cu 427.719,30 si debit 8051 cu 67.719,30 lei

b)461=167 cu 450.000 lei; 461=4427 cu 85.500 lei ;5121=461 cu 535.500 lei ; debit 8036 cu
427.719,30 lei si debit 8051 cu 67.719,30 lei Nu stiu de cum e calculata dobanda/de unde?!

c)461=7583 cu 450.000 lei;5121=461 cu 450.000 lei;2813=213 cu 140.625,00 lei; 6583=213 cu


359.375,00 lei , 213=167 cu 450.000 lei; debit 8036 cu 427.719,30 lei si debit 8051 cu 67.719,30
lei

d)213=167 cu 450.000 lei; 461=4427 cu 85.500 lei, 5121=461 cu 85.500 lei ; debit 8036 cu
427.719,30 lei si debit 8051 cu 67.719,30 lei

3) In 13 mai 2020, firma primeste factura pentru o achizitie anterioara de marfuri (avizul
corespunzator are data din luna aprilie 2020). Costul stabilit pe baza facturii este de 8933,00 lei ,
in timp ce suma inclusiv TVA determinata pe baza avizului precedent era de 10360,00 lei. La
primirea facturii marfurile au fost deja vandute, iar TVA aplicata este de 19%. Ce se inregistreaza
la primirea facturii ?

a) 371=408 cu – 8705,88lei; 4428.6=408 cu – 1697,27 lei ; 371=401 cu 8933,00 lei si 4426=401


cu 1697,27 lei
b)4426=4428.6 cu 1697,12lei; 408=401 cu 10.360,00 lei;371=401 cu 227,12 lei

c)34426=4428.6 cu 1654,12 lei; 408=401 cu 10630,27 lei; 607=408 cu 270,27 lei

d)371=408 cu – 8705,88 lei; 4428.6=408 cu – 1654,12 lei ; 371=401 cu 8705,88 lei , 607=401cu
227,12lei si 4426=401 cu 1697,27 lei

4) Care sunt inregistrarile in contabilitate efectuate in luna octombrie 2019 in legatura cu un


echipament cu valoare de intrare 80.000 lei, pus in functiune in luna august 2015 si care se
amortizeaza liniar pe 9 ani in conditiile in care 2/3 din valoarea de intrare s-a finantat printr-o
subventie? Ce regim fiscal au sumele respective , daca firma plateste impozit pe profit?

a)6811=2813 cu 741 lei (cheltuiala nedeductibila) si concomitet, 475=7584 cu 741 (venit


neimpozabil)

b) 6811=2813 cu 247 lei (cheltuiala nedeductibila) si 475=7584 cu 741 lei (venit impozabil)

c)6811=2813 cu 741 lei (cheltuiala deductibila) si concomitent, 475=7584 cu 494 lei (venit
impozabil )

d) 6811= 2813 cu 494 lei (cheltuiala deductibila ) si 475=7584 cu 494 lei (venit impozabil )

5)Clientul C plateste furnizorului de marfa F un avans de 6350 lei, pentru care a primit factura
inaintea platii. Livrarea de la F la C are loc ulterior si pretul de vanzare total,inclusiv TVA este de
17.303,75 lei.Cum se contabilizeaza, la furnizorul F, primirea avansului, livrarea marfurilor si
regularizarea avansului, daca livrarea respectiva este supusa unei cotre de TVA de 9%(se ignora
descarcarea gestiunii)?

a) 5121=419 cu 63520 lei ; 411=707 cu15875 lei ; 411=4427 cu 1428,75 lei si 419=411cu 6350
lei

b) 411=419 cu 6350 lei ;411=4427 cu 524,31 lei ;5121=411 cu 6874,31 lei ; 411=707 cu 15875
lei ;411=4427 cu 1428,75 lei si 419=411 cu 6350 lei

c)5121=419 cu 5825,69 lei; 5121=4427 cu 524,31 lei; 411=707 cu 10049,31 lei;411=4427 cu


904,44 lei; 419=411 cu 5825,69 lei

d)411=419 cu 5825,69 lei; 411=4427 cu 524,31 lei; 5121=411 cu 6350 lei ; 411=707 cu 15875
lei; 411=4427 cu 1428,75 lei; 419=411 cu 5825,69 lei si 411=4427 cu – 524.31 lei

6)Salarul brut realizat de un angajat cu cinci persoane in intretinere este de 4100 lei si nu I se
retine nimic altceva decat obligatiile sociale si fiscal.Ce obligatii sociale si fiscal trebuie sa
contabilizeze firma pentru ea si pentru angajat, in legatura cu acest salariu brut ai ce suma neta
va incasa angajatul (activitatea desfasurata de angajat nu este domeniu constructiilor)?

a)CAM92 lei , CAS 1025 lei ,CASS 410 lei, impozit pe salarii 410 lei , salariul net 2255 lei
b)CAM92 lei , CAS 1025 lei, CASS 410 lei , impozit pe salarii 267 lei , salariul net 2399 lei

c)CAM 92 lei, CAS 410 lei, CASD 1025 lei , impozit pe salarii 267 lei ,salariul net 2306 lei

d)CAM 103 lei ,CAS 1025 lei, CASS 410 lei , impozit pe salarii 410 lei , salariu net 2152 lei

7)Dividentele nete platite asociatilor persoane fizice sunt in 680.000 lei , din care 58.000
singurului actionar persoana juridical ce detine actiuni de mai mult de un an.Care trebuia sa fie
profitul brut minim necesar pentru a plati aceste dividente nete de 680.000 lei , in conditiile in
care intreprinderea este platitoare de impozit pe profit ? !!!!!!!!!!

a) 715789 lei

b) 852130 lei ș dividendele repartizate pj nu sunt scutiteș nu spune ce procent detine!!!

c) 740476 lei

d)809524 lei

8)Entitatea factureaza material lemnos unui client persoana impozabila la pret fara TVA de
100.000 lei . Cum inregistreaza clientul aceasta achizitie daca intentia lui este sa foloseasca
materialul lemnos la productia de mobile ?

a) 301=401 cu 119.000 lei

b)301=401 cu 100.000lei si 4426=4427 cu 19.000 lei

c)301=401 cu 100.000 lei si 4426=4428.6 cu 19.000 lei

d) 301=401 cu 100.000 lei si 4426=401 cu 19.000 lei\

9)Salariul net incasat de un angajat cu cinci persoane in intretinere este de 8100 lei si nu I se
retine nimic altceva decat obligatiile sociale si fiscal. Ce salariu brut trebuie sa treaca firma pe
statul de salarii pe statul de salarii pentru a plati acestui angajat suma de 8100 lei ( activitatea
desfasurata de angajat nu este in domeniul constructiilor )si ce impozit pe salarii va retine din
acest venit brut ?

a) 12028 lei , respective 1202 lei

b) 13846 lei, respectiv 1385 lei

c)13846 lei, respectiv 900 lei

d)10935 lei , respectiv 810 lei

e) 12028 lei, respectiv 781 lei


10)Salariu net incasat de un angajat cu cinci persoane in intretinere este de 7500 lei si nu i se
retine nimic altceva decat obligatiile sociale si fiscale Ce salariu brut net trebuie sa treaca firma
pe statul de salarii pentru a platii acestui angajat suma de 7500 lei (activitatea desfasurata de
angajat nu este in domeniul constructiilor )si ce impozit pe salarii va retine din acest venit brut ?

a) 11138 lei, respectiv 724 lei

b)12821 lei , respectiv 1182 lei

c)12821 lei, respectiv 833 lei

d)11138 lei , respectiv 1158 lei

e)11138 lei ,respectiv 1114 lei

11)Valoarea de intrare a unei instalatii de lucru pusa in functiune in martie 2015 este de 900.000
lei, iar amortizarea se face liniar pe 9 ani .La 31.12.2019 apar indicii de depreciere si se stabileste
pentru prima data valoarea de inventar (valoarea recuperabila ) la nivelul sumei de 400.000 lei
.La inchiderea exercitiului 2020, valoarea de inventar (valoare recuperabila )ajunge la 330.000
lei.Cum se contabilizeaza, la inchiderea lui 2020, rezultatele inventarierii instalatiei si ce regim
fiscal se retine ,daca firma este platitoare de impozit pe profit?

a) 2913=7813 cu 24118 lei , venit neimpozabil am aprilie2015-31.12.=475000; val neta =425000;


am dupa noua val justa =400000/(108-57)=7843,13*12=94118; valoare neta =305882 lei!!
Comparat cu valoarea justa la 31.12.2020 >> 24118 (330000-305882)

b) 2913=7813 cu 19118 lei, venit neimpozabil

c)213=755 cu 19118 venit neimpozabil

d) 2813=213 cu 94118 lei si 213=755 cu 19118 lei venit neimpozabil

12)Valoarea nominala a unei creante client este de 11115 lei (la facturare s-a colectat TVA de
19%).Clientul este declarant falimentar, pe baza de hotarare judecatoreasca.Care este suma cu
care se constituie ajustarile pentru depreciere si ce regim fiscal au acestea :

a) depreciere de 9340 lei , din care deductibila 11115 lei

b)depreciere de 11115 lei ,din care deductibila 9340 lei

c) depreciere 9340 lei , toata deductibila

d) depreciere de 11115 lei, toata deductibila pg 14

13)Entitatea vinde in regim de TVA la incasare.Livrarile din luna curenta au fost de 150.000 lei,
pret fara TVA din care 95.000 cu TVA 19%, 17.000 cu TVA 9% si 38.000 cu TVA 5%. In
aceeasi luna, s-a incasat de la clientii carora li s-a facturat in regim de TVA la incasare, suma
inclusive TVA de 113.510 lei din care 3/5 aferenta unor vanzari cu 19% ,1/8 aferenta unor
vanzari cu 9% si diferenta aferenta unor vanzari cu 5%.Ce inregistrari va efectua firma in
legatura cu taxa pe valoare adaugata aferenta vanzarilor si incasarilor (se ignora orice alt aspect
aferent tranzactiilor respective)? In opinia mea e gresit!! 411=4428.7 21480 este corect
( 95000*19%+17000*9%+38000*5%) insa referitor la colectare tva aferente incasarilor nici daca
toate incasarile ar fi aferente unor vanzari de 19% TVA coloctat nu ar fi 19254,36 sau 21480...
( 113510*19/119=18123....??)

a) 418=4428.7 cu 21.480 lei si 4428.7=4427 cu 21.480 lei

b)411=4427 cu 21480 lei si 4427=4428.7 cu 19.254,36 lei

c)411=4428.7 cu 21480 si 4428.7=4427 cu 19254,36 lei

d)411=4428.7 cu 19254,36 lei si 4428.7=4427 cu 21480 lei

14)Valoare de intrare a unei cladiri puse in functiune in iulie 2016 este de 1.900.000 lei, iar
amortizarea se face liniar pe 48 ani .Firma reevalueaza cladirile anularea amortizarii cumulate si
cu transferul sistematic al 105 la 1175. Evolutia valorilor juste ale cladirii este urmatoarea : 2016,
1.895.000 lei; 2017, 1.850.000 lei; 2018 ,1.830.000 lei; 2019, 1.740.000 lei si 2020, 1.730.000 lei
.Cum se inregistreaza reevaluarea lui 2019 si ce implicatii fiscal are , daca firma este platitoare de
impozit pe profit ?

a) 2813 =213 cu 40.146 lei si 655=213 cu 49.854lei , cheltuiala nedeductibila

b)2813=213 cu 40.146 lei , 105=213 cu 25097 lei si 655=213 cu 24.757 lei , cheltuiala
nedeductibila

c)2813=213 cu 40.146 lei si 105=213 cu 49.854 lei

d)2813=213 cu 40.146 , 105=213 cu 25097 lei si 6813=213 cu 24757 lei ,cheltuiala deductibila

15)In aprilie 2019, intreprinderea cumpara pe acceasi factura 4 tipuri diferite de echipamente: 2
bucati din echipamentul A, la pret de facturare unitar de 12.000 lei (durata de utilizare 4 ani ); 3
bucati din echipamentul B, la pret de facturare unitar de 19.000 lei (durata de utilizare 6 ani), 5
bucati din echipamentul C, la pret de facturare unitar de 9.900 lei (durata de utilizare 3 ani ) si o
bucata de echipament D, la pret de facturare de 6.100 lei (durata de utilizare 5 ani ).Pe aceeasi
factura apare o reducere aferenta tranzactiei respective ,in valoare totala de 6.600 lei.Preturile
sunt toate fara TVA.Care este costul achizitiei unitar al echipamentului A si ce amoertizare se
calculeaza in 2019 pentru fiecare din echipamentele C

a) costul unei bucati din echipamentul A este de 11.420 lei, iar amortizarea pe 2019 a unui
echipament C este de 2.049 lei ; cred ca e o eroare la amortizre 2094 nu 2049...
b) costul unei bucati din echipamentul A este de 11.420 lei, iar amortizarea pe 2019 a unui
echipament C este de 3.300 lei

c) costul unei bucati din echipamentul A este de 12.000 lei,iar amortizarea pe 2019 a unui
echipament C este de 3.300 lei

d) costul unei bucati din echipamentul A este de 12.000, iar amortizarea pe 2019 a unui
echipament C este de 2.200 lei

16)Firma exploateaza resurse minerale si opteaza pentru recunoasterea imca de la inceputul


exploatarii a provizionului pentru refacerea terenurilor, a caror valoare estimata este de 4.000.000
lei; actualizarea cu rata de 7% pe an se fac ca , pentru perioada estimate a exploatarii de 30 de
ani, valoarea initiala actuala a provizionului sa fie de 525.468 lei.Cum se poate contabiliza
actualizarea provizionului la sfarsitul anului 1 de exploatare si ce regim fiscal are cheltuiala ? !!!!

a)471=1513 cu 36.782 lei toata suma fiind cheltuiala deductibila

b)6861=1513 cu 36.782 lei, cheltuiala fiind deductibila

c)6861 =1513 cu 36.783 lei suma nedeductibila

d)6861=1513 cu 280.000 lei toata suma fiind deductibila la contabilizare

17)Clientul C plateste furnizorului de marfa F un avans de 12.000 lei, pentru care a primit factura
inaintea platii. Livrarea de la F la C are loc ulterior si pretul de vanzare total,inclusiv TVA,este de
30.047.,50 lei.Cum se contabilizeaza, la furnizarul F, primirea avansului, livrarea marfurilor si
regularizarea avansului,daca livrarea respectiva este supusa unei cote de TVA de 19%(se ignora
descarcarea gestiunii ?)

a)411=419 cu 10.84,03 lei ; 411=4427cu 1.915,97 lei; 5121=411 cu 12.000,00 lei; 411=707 cu
25.250,00 lei ; 411=4427 cu 4.797,5 lei ; 419=411 cu 10.084,03 lei si 411=4427 cu -1.915,97 lei

b)5121=419 cu 10.084,03 lei 5121=4427 cu 1915.97 lei; 411=707 cu 15.165,97 lei ;411=4427 cu
2.881,53lei si 419=411 cu 10.084,03 lei

c)411=419 cu 12.000 lei ;411=4427 cu 1.975,97 lei; 5121=411 cu 13.915,97 lei; 411=707 cu
25250 lei ;411=4427 cu 4.797,5 lei si 419=411 cu 12.000 lei

d)5121=419 cu 12.000 lei;411=707 cu 25.250,00 lei; 411=4427 cu 4.797,5 lei;419=411 cu


12.000

18)In aprilie 2019, intreprinderea cumpara pe aceeasi factura,4 tipuri de echipamente: 2 bucati
din echipamentul A, la pret de facturare unitar de 12.000 lei (durata de utilizare de 4 ani); 3
bucati din echipamentul B, la pret de facturare unitar de 19.000 lei (durata de utilizare de 6 ani ),
5 bucati din echipamentul C, la pret de facturare unitar de 9.900 lei (durata de utilizare de 3 ani ),
si o bucata din echipamentul D, la pret de facturare de 6.100 lei (surata de utilizare de 5 ani ).Pe
aceeasi factura apare o reducere aferenta tranzactiei respective, in valoare totala de 6.600 lei
.Preturile sunt toate fara TVA. Care este costul de achizitie unitar al echipamentului D si ce
valoare neta contabila (213-2813-2913)are un echipament A la inchiderea lui 2020?

a) costul unei bucati din echipamentul D este de 6.100 lei , iar valoarea neta contabila unui
echipament A la inchiderea lui 2020 este de 6.662 lei

b) costul unei bucati din echipamentul D este de 5.805 lei, valoarea neta contabila a unui
echipament A la inchiderea lui 2020 esre de 7.000 lei

c) costul unei bucati din echipamentul D este de 5.805 lei ,iar valoarea neta contabila a unui
echipament A la inchiderea lui 2020 este de 6.662 lei

d) costul unei bucati din echipamentul D este de 6.100 lei , iar valoarea neta contabila a unui
echipament A la inchiderea lui 2020 este de 7.000 lei

19) In luna aprilie 2019, firmaA devine actionar la firma B prin efectuarea de aporturi in bani si
in natura .Valorile de aport ale bunurilor transmise de A catre B sunt de 900.000 lei , pentru
aportul in bani si de 905.000 lei pentru aportul constand intr-un echipament industrila , cu valoare
de intrare de 999.900 lei , amortizarea cumulata de 218.000 lei si cu o durata ramasa de utilizare
de 7 ani (recunoscuta contabil si fiscal ).Ce cheltuieli contabile si fiscale consemneaza B in 2020,
daca in luna octombrie 2020 vinde echipamentul cu suma de 132.000 lei si este platitor de
impozit pe profit ?

a)cheltuiala cu amortizarea contabila (6811)193.929 lei, cheltuiala cu amortizarea fiscala 167.550


lei , cheltuiala cu descarea contabila a gestiunii (6583) 614.350 lei , cheltuiala cu descarea fiscala
a gestiunii 614.350 lei

b) cheltuiala cu amortizarea contabila (6811) 107.738 lei , cheltuiala cu amortizarea fiscala


93.083 lei , cheltuiala cu descarcarea contabila a gestiunii(6583) 711.071 lei, cheltuiala cu
descarcarea fiscala a gestiunii 614.350 lei

c)cheltuiala cu amortizarea contabila (6811)93.083lei, cheltuiala cu amortizarea fiscala 107.738


lei , cheltuiala cu descarcarea contabila a gestiunii (6583) 614.350 lei , cheltuiala cu descarcarea
fiscala a gestiunii 711.071 lei

d)cheltuiala cu amortizarea contabila (6811)107.738 lei , cheltuiala cu amortizarea fiscala 93.083


lei , cheltuiala cu descarcarea contabila a gestiunii (6583) 711.071 lei , cheltuiala cu descarcarea
fiscala a gestiunii 711.071 lei

20)In luna iulie 2017, firma A devine actionar al firmei B,prin efectuarea de aporturi in bani si
natura. Valorile de aport ale bunurilor transmise de A catre B sunt de 50.000 lei, pentru aportul in
bani si de 45.000 lei , pentru aportul constand intr-un echipament industrial, cu valoarea de
intrare de 100.000 lei , amoertizarea cumulata de 67.000 lei si cu durata ramasa de utilizare de 4
ani (recunoscuta contabil si fiscal).Ce cheltuieli contabile si fiscal inregistreaza B in 2020, daca
in luna septembrie 2020 vinde echipamentul cu suma de 12.000 lei si este platitor de impozit pe
profit ?

a)cheltuiala cu amortizarea contabila (6811) 8.438 lei, cheltuiala cu amortizarea fiscala 6.188 lei ,
cheltuiala cu descarea contabila a gestiunii (6583) 9.375 lei , cheltuiala cu descarcarea fiscal a
gestiunii 6.875 lei

b)cheltuiala cu amortizarea contabila (6811) 6.188 lei , cheltuiala cu amortizarea fiscal 8.438 lei ,
cheltuiala cu descarcarea contabila a gestiunii (6583) 6.875 lei, cheltuiala cu descarcarea fiscala
a gestiunii 9.375 lei

c) cheltuiala cu amortizarea contabila (6811) 8.438 lei , cheltuiala cu amortizarea fiscal 6.188 lei ,
cheltuiala cu descarcarea contabila a gestiunii (6583) 9.375 lei, cheltuiala cu descarcarea fiscala a
gestiunii 9.375 lei

d) cheltuiala cu amortizarea contabila (6811)35.625 lei, cheltuiala cu amortizarea fiscal 26.125


lei, cheltuiala cu descarcarea contabila a gestiunii (6583) 6.875 lei, cheltuiala cu descarcarea
fiscal a gestiunii 6.875 lei

21)Distribuitorul acorda clientilor in functie de volumul de afaceri anuale realizate cu fiecare din
acestia. In cursul exercitiului 2019, clientul C a cumparat de la distribuitor marfuri la pret
inclusive TVA de 178.525 lei , din care 1/3 cu TVA, 19%, 2/5 cu TVA 9% si restu cu TVA
5%.Reducerea care i se cuvine clientului C este de 1,25% din pretul inclusiv TVA, pe fiecare
cota de TVA.Distribuitorul finalizeaza in luna ianuarie 2020 calculele privind reducerile de
acordat clientilor pentru afacerile din 2019.Factura de reducere contine sumele stabilite pe baza
datelor de mai sus si are data de 17 ianuarie 2020.Cum se contabilizeaza aceasta reducere
ulterioara la distribuitor? !!!!!!!

a) la 31.12.2019 nu se contabilizeaza nimic; la 17.02.2020: 411=709 cu 2010,76 lei si 411=4427


cu -220,81 lei

b)la 31.12.2019: 418=709 cu -2.231,56 lei; la 17.01.2020:418=709 cu -2231,56 lei;411=709 cu


-2231,56 lei si 411=4427 cu -356,3 lei

c)la 31.12.2019: 411=709 cu -2010,76 lei ;la 17.01.2020: 411=709 cu 2010,76 lei si 411=4427 cu
-220,81 lei

d) la 31.12.2019 ;418=709 cu -2010,76 lei; la 17.01.2020: 418=709 cu 2010,76 lei ;411=709 cu –


2010,76 lei si 411=4427 cu – 220, 81 lei …doar ca nu este inregistrat la 31,12,2019 si tva aferent
discount !! nu stiu de vreo precizare TVA in acest sens…
22)Un emitent de tichete de masa vinde unui angajator 5.850 de tichete in format fizic. Valoarea
nominala a unui tichet este de 15 lei, comisionul perceput de emitent se ridica la 1,1 %, la care se
adauga TVA 19%, costul imprimatelor este de 95 lei, incasarea se face imediat dupa
facturare.Cum contabilizeaza emitentul vanzarea tichetelor de masa ?

a)461=462 cu 87.750 lei ;411=4427 cu 218,24 lei ; 5121=411 cu 1.366,89 , 93 lei si 602=302 cu
95,00 lei ???

b)411=701cu 87.750 lei ; 411=704 cu 965,25 lei; 411=4427 cu 16.855,9 lei; 602=302 cu 95,00
lei si 5121=411 cu 105.571,15 lei

c) 411=704 cu 88.715,25 lei; 411=4427 cu 16.855,9 lei; 602=302 cu 95,00 lei si 5121=411 cu
105.571,15 lei

d)411=462 cu 87750 lei ;411=704 cu 965,25 lei ;411=4427 cu 183,4 lei ;602=302 cu 95 lei nu
apare si incasarea imediat dupa facturare!!!

23)Valoarea nominala a unei creante client este de 11.115lei (la facturare s-a colectat TVA
9%)Clientul nu este declarant falimentar ,iar scadenta s-a depasit cu mai mult de 365 de zile
creanta nu-i garantata si nu este fata de persoane afiliate.Care este suma cu care se constituie
ajustari pentru depreciere si ce regim fiscal au acestea, in conditiile in care in manualul de
proceduri contabile al firmei ,pentru creante cu scandenta mai mare de un an, deprecierea este
recunoscuta la nivelul valorii nominale inclusiv TVA:

a)depreciere de 11.115 lei, din care deductibila 10.197 lei

b)depreciere de 11.115 lei, toata deductibila

c)depreciere de 10.197 lei, toata deductibila

d)depreciere de 10.197 .lei, din care deductibila 3.335 lei

e)depreciere de 11.115 lei, din care deductibila 3.335 lei (30%)

24)Care sunt inregistrarile in contabilitate efectuate in luna februarie 2020 in legatura cu un


echipament cu valoare de intrare de 1.000.000 lei, pus in functiune in luna octombrie 2017 si care
se amortizeaza liniar pe 15 ani, in conditiile in care 70% din valoarea de intrare s-a finantat
printrr-o subventie? Ce regim fiscal au sumele respective, daca firma plateste impozit pe
veniturile microintreprinderilor? Se repeta??!!

a) 6811=2813 cu 5.556 lei si 475=7584 cu 5.556 lei (vemit impozabil )

b)6811=2813 cu 5.556 lei si 475=7584 cu 3.889 lei (vemit neimpozabil ) dar este venit impozabil
si cheltuiala deductibila!!

c)6811=2813 cu 3.889 lei si concomitant 475=7584 cu 3.889 lei (venit impozabil)


d)6811=2813 cu 1667 lei si concomitant 475=7584 cu 1667 lei (venit neimpozabil )

25)Firma executa lucrari pentru care acorda garantii de buna executie. In relatia cu un client
provizionul deductibil cumulate pana la receptia finala este de 500.000 lei pentru o perioada de
garantie de 2 ani. Dupa 20 luni de la receptie constructorul este instiintat de client ca a aparut o
problema pentru remediere careia ar trebui sa suporte costuri de 100.000 lei .Constructorul nu
poate efectua reparatia asa ca isi asuma consecintele.Recunoasterea contabila si fiscala a acestei
situatii se face la constructor astefel (se ignora TVA)

a) 654=267 cu 100.000 lei (ch. Deductibila )si concomitant 1512=7812 cu 100.000(venit


impozabil )

b)654=267 cu 100.000 lei (ch.nedeductibila )si concomitent 1512=7812 cu 500.000 lei (venit
impozabil )

c)654=267 cu 100.000 (ch. Nedeductibila )si concomitent 1512=7812 cu 100.000 (venit


neimpozabil)

d)654=267 cu 100.000 lei (ch.nedeductibila)si concomitent 1512=7812 cu 100.000 (venit


impozabil)

26)Firma executa lucrari pentru care se acorda garantii de buna executie.In relatia cu un client
provizionul deductibil cumulat pana la receptia finala este de 145.000 lei pentru o perioada de
garantie de 2 ani. Dupa 11 luni de la receptie constructorul este instiintat de client ca a aparut o
problema pentru remediere careai ar trebui sa suporte costuri de 15.000 lei.Constructorul nu poate
efectua reparatia asa ca isi asuma consecintele. Recunoasterea contabila si fiscala a acestei situatii
se face la client astefel (se ignora TVA)

a)611=401 cu 15.000 lei (ch.nedeductibila )si concomitent 167=7812 cu 15.000 lei (venit
neimpozabil

b)611=167 cu 15.000 lei (ch. Nedeductibila)

c)654=401 cu 15.000 lei (ch. Nedeductibila )si concomitent 167=5121 cu 15.000 lei

d)611=401 cu 15.000 lei (ch nedeductibila )si concomitent 167=758 cu 15.000 lei (venit
impozabil )

27)O intreprindere platitoare de TVA (19%) inregistreaza factura de leasing operational de la un


furnizor extern la pret de factura de 1.125 euro (cursul de schimb la primirea facturii se ridica la
4.80 lei/euro , in timp ce contractul s-a semnat la un curs de 4,70 lei/euro )Plata se face la cursul
de 4,83 lei/euro .Utlizatorul retine un impozit pe venituri nerezidentilor in process de 5%.Sa se
inregistreze plata facturii ,o data cu retinerea impozitului pe veniturile nerezidentilor .
a)401=446 cu 270,00 lei 655=446 cu 1,69 lei 401=5124 cu 5.130,00 lei si 665=5124 cu 32,06 lei

b)635=446 cu 270,00 lei 665=446 cu 1,69 lei 401=5124 cu 162,06 lei si 665=5124 cu 32,06 lei

c)635=446 cu 271,69 lei 401=5124 cu 5.130,00 si 665=5124 cu 32,06 lei

d)401=446 cu 271,69 lei 401=5124 cu 5.400,00 lei si 665=5124 cu 33,75 lei

28)Un emitent de tichete de masa vinde unui angajator de 5.850 de tichete in format fizic.
Valoarea nominala a unui tichet este de 15 lei , comisionul perceput de emitent se ridica la 1,1%
la care se adauga TVA 19%, costul imprimantelor este de 95 lei incasarea se face imediat dupa
facturare. Cum contabilizeaza emitentul vanzarea tichetelor de masa ? se repeta

a)461=462 cu 87.750 lei 411=704 cu 1.148,65 lei 411=4427 cu 218,24 lei 5121=411 cu 1.366,89,
93 lei si 602=302 cu 95 ???

b)411=701 cu 87.750 lei 411=704 cu 965,25 lei 411=4427 cu 16855,90 lei 602=302 cu 95 lei si
5121=411 cu 105571,15 lei

c)411=704 cu 88.715,25 lei 411=4427 cu 16.855,90 lei 602=302 cu 95 lei si 5121=411 cu


150571,15 lei

d)411=462 cu 87750 lei 411=704 cu 965,25 lei411=4427 cu 183,40 lei 602=302 cu 95 lei

29)La recuperarea partiala (23.100 lei ) a unei creante in valoare nominala de 40.000 lei (inclusiv
TVA 5%) pentru care anterior au fost constituite ajustari pentru deprecierea de 33.000 lei
(clientul nu este falimentar ) anularea ajustarii pentru depreciere se poate contabiliza astfel si are
urmatorul regim fiscal :

a)491=7814 cu 33.000 lei toata suma fiind venit impozabil

b)491=7814 cu 33.000 lei din care venit impozabil 12.000 lei

c)491=7814 cu 33.000 lei din care venit impozabil 23.100 leu

d)491=754 cu 33.000 lei din care venit impozabil 23.100 lei

30)Distribuitorul acorda clientilor reduceri in functie de volumul afacerilor anuale realizate cu


fiecare dintre acestia.in cursul exercitiului 2019, clintul C a cumparat de la distribuitor marfuri la
pret inclusive TVA de 1.525.400 lei din care ¼ cu TVA 19%,3/5 cu TVA 9% si restul cu TVA
5%.Reducerea care I se cuvine clientului C este de 2,05 % din pretul inclusive TVA pe fiecare
cota de TVA .Distribuitorul finalizeaza in ianuarie 2020 calculele privind reducerile de acordat
clientilor pentru afacerile din 2019.Factura de reducere contine sumele stabilite pe baza datelor
de mai sus si are data de 18 ianuarie 2020.Cum se contabilizeaza aceasta reducere ulteioara la
distribuitor ?
MAI ESTE UN EXEMPLU SIMILAR...CIFRELE DIFERA...

a)la 31.12.2019: 418=709 cu -28249,95 lei la 17.01.2020:418=709 cu 28249,95 lei ;411=709 cu –


28249,95 lei si 411=4427 cu -3020,75 lei

b)la 31.12.2019 nu se contabilizeaza nimic , la 17.02.2020:411=709 cu 28249,95 lei si 411=4427


cu -3020,75 lei

c)la 31.12.2019: 411=709 cu -28249,95 lei si 411=4427 cu – 3020,75 lei

d)la 31.12.2019: 418=709 cu -31270,70 lei la 17.01.2020:418=709 cu 31270,70 lei 411=709cu


-31270,70 lei si 411=4427 cu -4992,80 lei

31)Situatia veniturilor si a cheltuielilor firmei pe exercitiu 2019, preluata din registru de evidenta
fiscala se prezinta astefl: venituri totale 50.000.000 lei din care cifra de afaceri 48.500.000 lei,
venituri din provizioane pentru garantii acordate clientiilor (in limita sumelor din
contracte)1.000.000 lei si venituri din reevaluarea imobilizarilor 350.000 lei , ch totale
47.950.000 lei din care ch cu impozitul pe profit deja inregistrat 290.000 lei , ch cu amortizarea
contabila 632.000 lei (amortizarea fiscala fiind de 710.000 lei ) ch cu protocolul 444.000 ch cu
publicitatea 391.000. Rezerva legala constituita ca deducere fiscala este deja la nivelul de 20 %
din capitalul soscial. Calculati impozitul pe profit datorat de entitate pentru anul fiscal 2019 asa
cum se calculeaza acesta in declarataia de impozit pe profit pe acest an si prezentati inregistrarea
contabila de regularizare a acestui impozit la sfarsitul lunii decembtie 2019.- MA UIT
MAINE ..NU AM CUM SA FAC CALCULE ACUM...E MAI LABORIOS..

profit net =50.000.000-48.750.000=2.050.000

baza calcul protocol =2.050.000+290.000+444.000 =2784000*2%=55680 lei- deductibila

ch protocol nedeductibile =444000-55680=388.320 lei

profit impozabil =2050000-350.000 +290000+632000-710000+388320=2300320


lei*16%=368051 lei ; de regularizat =46400 lei (691=441) !!!

Nu este nicio varianta corecta

a)impozit pe profit datorat pentru 2019 este de 343.040 lei ,iar inregistrarea regularizarii sale la
inchidere este 691=441 cu 53.040 lei >> aici profitul impozbil l-au calulat :2050.000
-350.000+444.000=2.144.000*16/100=343.040!!!! INCORECT

b) impozitul pe profit datorat pentru 2019 este de 32.960 lei , iar inregistrarea regularizarii sale la
inchidere este 691=411 cu -257.040 lei !!! 48500000-47950000-444000????106000??
c)impozitul pe profit datorat pentru 2019 este de 314.829 lei ,iar inregistrarea regularizarii sale la
inchidere esre de 691=411 cu 24.829 lei – aici profitul impazabil este determinat prin adaugara
cheltuielilor de protocolo deductibile nu nedeductibile (2050000-350.000 +290000+632000-
710000+55680 = 1967680 lei*16%=314829 INCORECT

d)impozitul pe profit datorat pentru 2019 este de 328.000 lei , iar inregistrarea regularizarii sale la
inchidere este 691=441 cu 38.000 lei – aici e la profit contabil net -50.000.000-
48.750.000=2.050.000

*16/100=328.000 INCORECT

32)Salariul brut realizat de un angajat cu 5 persoane in intretinere este de 4980 leii si nu I se


retine nimic altceva decat obligatiile sociale si fiscale Ce obligatii sociale si fiscale trebuie sa
contabilizeze firma pentru ea si pentru angajat in legatura cu acest salariu brut si ce suma neta va
incasa angajatul (activitataea angajatului nu este in domeniul constructiilor )

a)CAM 112 lei, CAS 1245 lei CASS 498 lei , impozit pe salarii 498 lei ,salariu net 2739 lei

b)CAM112 lei CAS 498 lei CASS 1245 lei impozit pe salarii 498 lei , salariu net 2739 lei

c)CAM 112 lei CAS 1245 lei CASS498 lei , impozit pe salarii 272 lei ,salariu net 2965 lei

d)CAM 112 lei CAS 1245 lei CASS498 lei , impozit pe salarii 324 lei salariu net 2913 lei

33)Valoarea de intrare a unei cladiri puse in functiune in februarie 2015 este de 667.000 lei, iar
amortizarea se face liniar pe 28 ani . Firma reevalueaza cladirile cu anularea amortizarii cumulate
si cu transferul sistematic la 105 la 1175.Evolutia valorilor juste ale cladirii este urmatoarea 2015,
650.000 lei ;2016 640.000 lei ; 2017, 606.000 lei ; 2018, 580.000 lei ;2019, 540.000 lei si 2020
535.000 lei Cum se inregistreaza reevaluarea de la inchierea lui 2019 si ce implicatii fiscale are ,
daca firma este platitoare de impozit pe profit ? MAI ESTE UNUL SIMILAR...CIFRELE
DIFERA

a)2813=213 cu 24.000 lei si 105=213 cu 16.000 lei

b)2813=213 cu 24.000 lei ,105=213 cu 4136 lei si 655=213 cu 11863 lei , ch nedeductibila

c)2813=213 cu 24.000, 105=213 cu 4.134 lei si 6813=213 cu 11863 lei ch deductibila

d)2813= 213 cu 24.000 si 655=213 cu 16.000 lei si ch nedeductibila

34)Profitul net realizat de firma in 2019 a fost de 1.530.000 lei .Conform calculelor effectuate de
serviciul contabil, a propunerii consiliuli de administractie si a hotararii adunarii generale a
asociatilor (carea avut loc pe martie 2020), profitul se repartizeaza astefel: 10.000 la rezerva
legala ,350.000 ca dividente asociatilor (toti sunt persoane fizice ), restul ducandu-se la alte
rezerve. Contabilizarea acestor repartizari de profit se prezinta astfel :

a)la 31.12.2019: 121=117 cu 1.530.000 lei , la 01.01.2020: 171=1061 cu 10.000 lei ;la
14.03.2020 :117=457 cu 350.000 lei si 117=1068 cu 1.170.000 lei

b) la 31.12.2019 :129=1061 cu 10.000 lei , 129=457 cu 350.000 lei si 129=1068 cu 1.170.000 lei
;01.01.2020: 121=129 cu 1.530.000 lei ; la 14.03.2020: 457=446 cu 17.500 lei si 457=5121 cu
332.500 lei

c)la 31.12.2019: 129=1061 cu 10.000 ; la 01.01.2020: 121=129 cu 10.000 si 121=117 cu


1.520.000 lei ;la 14.03.2020: 117=457 cu 350.000 lei si 117=1068 cu 1.170.000 lei

d)la 31.12.2019: nimic, la 01.01.2020: 121= 117 cu 1.530.000 lei si 117=1061 cu 10.000 lei ;la
14.03.2020: 117=457 cu 350.000 lei si 117=1068 cu 1.170.000 lei

35)Un emitent de tichete de masa vinde unui angajatior 10.800 de tichete in format fizic
.Valoarea nominala a unei tichet este de 15 lei, comisionul perceput de emitent se ridica la 0,9 %
la care se adauga TVA 19 % ; costul imprimantelor este de 110 lei . Incasarea se face imediat
dupa facturare . Cum contabilizeaza emitentul vanzarea tichetelor de masa ? MAI SUNT
SIMILARE...CIFRELE DIFERA

a)411=462 cu 162.000 lei 411=704 cu 1.458 lei , 411=4427 cu 277,02 lei ; 602=302 cu 110 lei si
5121=411 cu 163735,02 lei

b)461=462 cu 162.000 lei ,411=704 cu 1735,02 lei ,411=4427 cu 329,65 lei ,5121=411 cu
2064,67,93 lei si 602=302 cu 110 lei ???

c)411=701 cu 162.000 lei , 411=704 cu 1458 lei .411=4427 cu 31057,02 lei ,602=302 cu 110 lei
si 5121=411 cu 194.515,02 lei

d)411=704 cu 163458 lei ,411=4427 cu 31057,02 lei , 602=302 cu 110 lei si 5121=411 cu
194.512,02 lei

36)La sfarsitul lunii , taxa colectata (RC 4427)este de 280.000 lei , taxa neexigibila aferenta
vanzarilor in regim de TVA la incasare este de 22.300 lei , taxa neexigibila aferenta
cumparaturilor in regim de TVA la incasare este de 31.450 lei , taxa deductibila (Rd 4426)este
171.290 lei , iar taxa neexigibila inclusa in costul marfurilor evidentiate dupa metoda global-
valorica este de 5950 lei . Cum se prezinta in contabilitate regularizarea TVA la sfarsitul lunii ?

a)4428.7=4427 cu 22.300 lei ,4426=4428.6 cu 31.450 lei ,4427=4426 cu 202.740 lei si


4427=4423 cu 99.650 lei

b)4427=4426 cu 171.290 lei 4426=4428.6 cu 31.450 lei si 4427=4423 cu 77260 lei


c)4426=4427 cu 171290 lei si 4423=4427 cu 108.710 lei

d)4427=4426 cu 171290 lei si 4427=4423 cu 108.710 lei

36)O intreprindere platitoare de TVA (19%) inregistreaza factura de leasing operational de la un


furnizor extern la pret de factura de 4300 euro (cursul de schimb la primirea facturii se ridica la
4.82 lei/euro , in timp ce contractul s-a semnat la un curs de 4,66 lei/euro )Plata se face la cursul
de 4,84 lei/euro .Utlizatorul retine un impozit pe venituri nerezidentilor in process de 3%.Sa se
inregistreze plata facturii ,o data cu retinerea impozitului pe veniturile nerezidentilor

a)401= 446 cu 624,36 lei , 401=5124 cu 20.726 lei si 665=5124 cu 86 lei

b)401=446 cu 621,78 lei ,665=446 cu n2,58 lei ,401=5124 cu 20104,22 lei si 665=5124cu 83,42
lei

c )635=446 cu 621,78 lei ,655=446 cu 2,58 lei , 401=5124 cu 20187,64 lei si 665=5124 cu 83,42
lei

d)635 =446 cu 624,36 lei , 401=5124 cu 20104,22 lei si 655=5124 cu 83,42 lei

37)Întreprinderea detine un echipament cu valoare de intrare de 333.000 lei, pus in functiune in


anul aprilie 2018 si amortizat liniar pe 10 ani. În iulie 2020, firma vinde acest bun unei societati
de leasing si il reaia spre utilizare in leasing financiar.Pretul negociat cu societatea de leasing este
400.000, durata contractului de leasing este de 4ani, cu rate lunare egale de 8345,47 lei (fara
TVA) si o valoare reziduala de 80.000 lei . Cum contabilizeaza utilizatorul –furnizorul intrarea in
contractul de lease-back financiar?

a)5121=167 cu 400.000 lei ,2813= 213 74.925 lei , 6583=213 cu 258.075 lei ,213=404 cu
400.000 lei , debit 8036 cu 400582,49 lei si debit 8051 cu 80582,49 lei

b)461=167 cu 400.000 lei, 461=4427 cu 76.000 lei 5121=461 cu 476.000 lei , debit 8036 cu
400.582,49 lei si debit 8051 cu 80582,49 lei

c)213=167 cu 400.000 lei , 461=4427 cu 70.000 lei 5121=461 cu 76.000 lei, debit 8036 cu
400582,49 lei si debit 8051 cu 80582,49 lei

d)461=7583 cu 400.000 lei 5121=461 cu 400.000 lei ,2813=213 cu 74925 lei , 6583=213 cu
258075 lei ,213=167 cu 400.000 lei ,debit 8036 cu 400582,49 lei si debit 8051cu 80582,49 lei

38)Furnizorul livreaza unui client marfuri puse in ambalaje restituibile.Evidenta ambalajelor in


contul de gestionare (381si sau 359) se face la pretul de garantie de 2,7 lei , adica la pretul
inclusiv TVA pe care furnizorul l-ar percepe de la client atunci cand acesta nu i-ar mai restitui
ambalajele (coerficientul de repartizare a diferentelor de pret astfel aparute este de – 0,4455).In
cursul lunii curente a avut loc livrarea unei cantitatii de 1.000 bc de produs de catre acest client,
puse fiecare in cate un ambalaj .Pretul unuitar fara TVA al unei bucati de produse este de 15 lei ,
TVA19%. La livrare , furnizorul a recuparat 750 bc de ambalaj de la client. La sfarsitul lunii
clientul ii instiinteaza pe furnizor ca este in imposibilitatea de a-i mai restitui 90 de bc de ambalaj
.Cum se contabilizeaza la client receptia marfurilor si ambalajelor precum si primirea facturii
pentru ambalajele nerestituite ? MA UIT MAINE

a)la receptie 371=401 cu 15.000 lei ,4426=401 cu 2.850 lei si 381=401 cu 675 lei la nerestituire
608=401 cu 243 lei ,4426=401 cu 46,17 lei ,608=381 cu 243

b) la receptie 371=401 cu 15.000 lei ,4426=401 cu 2850 lei , 409=401 cu 675 lei si debit 8033 cu
675 lei la nerestituirea ambajelor 608=409 cu 204,20 lei ,4426=409 cu 38,80 lei si credit 8033cu
243 lei

c)la receptie 371=401 cu 15.000, 4426=401 cu 2850 lei si debit 8033cu 2700 lei la nerestituire
381=409 cu 204,20 lei ,411=4427 cu 38,80 lei si credit 8033 cu 204,20lei

d)la receptie 371=401 cu 15.000lei si 4426=401 cu 2850 lei , 409=401 cu 2.700 lei si debit
8033cu 2.700 lei , la nerestituire 608=409 cu 243 lei , 4426=409 cu 46,17 lei si credit 8033 cu
134,74 lei

1. Care sint inregistrările in contabilitate efectuate in luna octombrie 2019 in legatura cu un


echipament cu valoarea de intrare de 80.000 lei, pus in functiune in luna august 2015 si care
se amortizeaza liniar pe 9 ani, in conditiile in care 2/3 din valoarea de intrare s-a finantat
printr-o subventie? Ce regim fiscal au sumele respective, daca firma plateste impozit pe
profit?

6811=2813 cu 741 lei(cheltuiala deductibilă) si, concomitent, 475=7584 cu 494 lei(venit


impozabil);

2. Clientul C plătește furnizorului de marfă F un avans de 6.350 lei, pentru care a primit
factura inaintea platii. Livrarea de la F la C are loc ulterior si pretul de vinzare total, inclusiv
TVA, este de 17.303,75 lei. Cum se contabilizează, la furnizorul F, primirea avansului,
livrarea marfurilor si regularizarea avansului, daca livrarea respectiva este suspus unei cote de
TVA de 9%(se ignora gestiunii)?

411=419 cu 5.825,69 lei; 411=4427 cu 524,31 lei; 5121=411 cu 6.350 lei; 411=707 15.875
lei; 411=4427 cu 1.428,75 lei; 419=411 cu 5.825,69 lei; 411=4427 cu -524,31 lei;

3. In luna iulie 2017, firma A devine actionar al firmei B, prin efectuarea de aporturi in bani si
natura. Valorile de aport ale bunurilor transmise de A către B sint de 50.000 lei, pentru
aportul in bani si de 45.000 lei, pentru aportul constind intr-un echipament industrial, cu
valoarea de intrare de 100.000 lei, amortizarea cumulata de 67.000 lei si cu durata ramasa de
utilizare de 4 ani( recunoscuta contabil si fiscal). Ce cheltuieli contabile si fiscale
inregistreaza B in 2020, daca in luna septembrie 2020 vinde echipamentul cu suma de 12.000
lei si este platitor de impozit pe profit?

Cheltuiala cu amortizarea contabila(6811) 35.625 lei, cheltuiala cu amortizarea fiscala


26.125 lei, cheltuiala cu descarcarea contabila a gestiunii(6583) 6.875 lei, cheltuiala cu
descarcarea fiscala a gestiunii 6.875 lei;

4. Salariul net incasat de un angajat cu cinci persoane in intretinere este de 7.500 lei si nu i se
retine nimic altceva decit obligatiile sociale si fiscale. Ce salariu brut trebuie sa treaca firma
pe statul de salarii pentru a plati acestui angajat suma de 7.500 lei( activitatea desfasurata de
angajat nu este in domeniul constructiilor) si ce impozit pe salarii va retine din acest venit
brut?

12.821 lei, respectiv 833 lei;

5. Salariul brut realizat de un angajat cu cinci persoane in intretinere este de 4.980 lei si nu i
se retine nimic altceva decit obligatiile sociale si fiscale. Ce obligatii sociale si fiscale trebui
sa contabilizeze firma, pentru ea si pentru angajat, in legatura cu acest salariu brut si ce suma
neta va incasa angajatul( activitatea desfasurata de angajat nu este in domeniul
constructiilor)?

CAM 112 lei, CAS 1.245 lei, CASS 498 lei, impozit pe salari 324 lei, salariu net 2.913 lei;

6. La sfirsitul lunii, taxa colectata ( Rc 4427) este de 280.000 lei, taxa neexigibila aferenta
vanzarilor in regim de TVA la incasare este de 22.300 lei, taxa neexigibila aferenta
cumpararilor in regim de TVA la incasare este de 31.450 lei, taxa deductibila (Rd 4426) este
de 171.290 lei, iar taxa neexigibilă inclusa in costul marfurilor evidentiate dupa metoda
global valorica este de 5.950 lei. Cum se prezinta in contabilitate regularizarea TVA la
sfarsitul lunii?

4427=4426 cu 171.290,00 lei și 4427=4423 cu 108.710,00 lei

7. Valoarea de intrare a unei cladiri pus in functiune in iulie 2016 este de 1.900.000 lei, iar
amortizarea se face liniar pe 48 ani. Firma reevalueaza clădirile cu anularea amortizării
cumulate si cu transferul sistematic al 105 la 1175. Evolutia valorilor juste ale cladirii este
urmatoarea: 2016, 1.895.000 lei; 2017, 1.850.000 lei; 2018, 1.830.000 lei; 2019, 1.740.000 lei
și 2020, 1.730.000 lei. Cum se inregistreaza reevaluarea de la inchiderea lui 2019 si ce
implicatii fiscale are, daca firma este platitoare de impozit pe profit?

2813=213 cu 40.146 lei si 105=213 cu 49.854 lei

8. Distribuitorul acorda clientilor reduceri in functie de volumul afacerilor anuale realizate cu


fiecare din acestia. In cursul exercitiului 2019, clientul C a cumparat de la distribuitor marfuri
la pret inclusiv TVA 178.525 lei, din care 1/3 cu TVA 19%, 2/5 cu TVA 9% si restul cu TVA
5%. Reducerea care i se cuvine clientului C este de 1,25% din pretul inclusiv TVA, pe fiecare
cota de TVA. Distribuitorul finalizeaza in ianuarie 2020 calculele privind reducerile de
acordat clientilor pentru afacerile din 2019. Factura de reducere contine sumele stabilite pe
baza datelor de mai sus si are data de 17 ianuarie 2020. Cum se contabilizeaza aceasta
reducere ulterioara la distribuitor?

La 31.12.2013: 418=709 cu -2010,76 lei; la 17.01.2020: 418=709 cu 2.010,76 lei; 411=709


cu -2.010,76 lei si 411=4427 cu -220,81 lei

9. La recupararea partiala( 23.100 lei) a unei creante in valoare nominala de 40.000


lei( inclusiv TVA 5%) pentru care, anterior, au fost constituite ajustari pentru depreciere de
33.000 lei( clientul nu este falimentar), anulare ajustarii pentru depreciere se poate contabiliza
astfel si are urmatorul regim fiscal:

491=7814 cu 33.000 lei, din care venit impozabil 23.100 lei

10. In aprilie 2019, intreprinderea cumpara, pe aceasi factura, 4 tipuri diferite de echipamente:
2 bucati din echipamentul A, la pret de facturare unitar de 12.000 lei( durata de utilizare 4
ani); 3 bucati din echipamentul B, la pret de facturare unitar de 19.000 lei( durata de utilizare
6 ani), 5 bucati din echipamentul C, la pret de facturare unitar de 9.900 lei( durata de utilizare
3 ani) si o bucata din echipamentul D la pretul de facturare 6.100 lei( durata de utilizare 5
ani). Pe aceasi factura apare o reducere aferenta tranzactiei respective, in valoare totala de
6.600 lei. Preturile sunt fara TVA. Care este costul de achizitie unitar al echipamentului A si
ce amortizare se calculeaza in 2019 pentru fiecare din echipamentele C?

Costul unei bucati din echipamentul A este de 11.420 lei, iar amortizarea pe 2019 a unui
echipament C este de 2.094 lei;

11. Dividendele nete platite asociatiilor persoanei fizice sunt de 680.000 lei, din care 58.000
singurul actionar persoana juridica ce detine actiuni de mai mult de un an. Care trebuie sa fie
profitul brut minim necesar pentru a plati aceste dividende nete de 680.000 lei, in conditiile in
care intreprinderea este platitoare de impozit pe profit?

852.130 lei

12. O intreprindere platitoare de TVA(19%) inregistreaza factura de leasing operational de la


un furnizor extern, la pret de factura de 1.125 euro( cursul de schimb la primirea facturii se
ridica la 4,80 lei/euro, in timp ce contractul s-a semnat la un curs de 4,7 lei/euro). Plata se
face la cursul de 4,83 lei/euro. Utilizatorul retine un impozit pe veniturile nerezidentilor in
procent de 5%. Sa se inregistreze plata facturii, odata cu retinrea impozitului pe veniturile
nerezidentilor.

401=446 cu 270,00 lei; 665=446 cu 1,69 lei; 401=5124 cu 5.130,00 lei si 665=5124 cu 32,06
lei
13. In 11 mai 2020, firma primeste factura pentru o achizitie anterioara de marfuri( avizul
corespunzator are data din luna aprilie 2020). Costul stabilit pe baza facturii este de 122.610
lei, in timp ce suma inclusic TVA determinata pe baza avizului precedent era de 127.840,00
lei. La primirea facturii, marfurile au fost deja vindute, iar TVA aplicabila este de 5%. Ce se
inregistreaza la primirea facturii?

371=408 cu -121.752,38 lei; 4428.6= 408 cu -6.087,62 lei; 371=401 cu 121.752,38 lei,
607=401 cu 857,62 lei si 4426=401 cu 6.130,50 lei;

14. Valoarea nominala a unei creante clienti este de 11.115 lei( la facturare s-a colectat TVA
de 19%). Clientul este declarat falimentar, pe baza de hotarire judecatoreasca. Care este suma
cu care se constituie ajustari pentru depreciere si ce regim fiscal au acestea:

Depreciere de 11.115 lei, toata deductibilă;

15. Firma executa lucrari pentru care acorda garantii de buna executie. In relatia cu un client,
provizionul deductibil cumulat pina la receptia finala este de 500.000 lei, pentru o perioada de
garantie de 2 ani. Dupa 20 luni de la receptie, constructorul este instiintat de client ca a aparut
o problema pentru remedierea careia ar trbui sa suporte costuri de 100.000 lei. Constructorul
nu poate efectua reparatia, asa ca isi asuma cosecintele. Recunoasterea contabila si fiscala a
acestei situatii se face, la constructor, astfel(se ignora TVA):

654=267 cu 100.000 lei( cheltuiala nedeductibilă) si, concomitent, 1512=7812 cu 100.000


lei(venit impozabil)

16. Firma exploateaza resurse minerale si opteaza pentru recunoasterea inca de la inceputul
exploatarii a provizionului pentru refacerea terenurilor, a carui valoare estimata este de
4.000.000 lei, actualizarea cu rata de 7% pe an face ca, pentru perioada estimata a

exploatarii de 30 ani, valoarea initiala actuala a provizionului sa fie de 525.468 lei. Cum se
poate contabiliza actualizarea provizionului la sfirsitul anului 1 de exploatare si ce regim
fiscal are cheltuiala?

6861=1513 cu 280.000 lei, toata suma fiind deductiila la contabilizare

17.Un emitent de tichete de masa vinde unui angajator 5.850 de tichete in format
fizic.Valoare nominala a unui tichet este de 15 lei,comisionul perceput de emitent se ridica la
1,1%,la care se adauga TVA 19%;costul imprimantelor este de 95 lei.Incasarea se face
imediat dupa facturare.Cum contabilizam eminentul vianzarea tichetelor de masa?

411=462 cu 87.750,00 lei; 411=704 cu 956,25 lei; 411=4427 cu 183,40 lei ;602=302 cu
95,00lei

18.Intreprinderea detine un echipamnet cu valoare ade intrare de 333.000 lei,ous in functiune


in aprilie 2018 si amortizat liniar pe 10 ani.In iulie 2020,firma vinde acest bun unei societati
de leasng si il reia spre utilizare in leasing financiar.Pretul negociat cu societatea de leasing
este 400.000, durata contractului de leasing este de 4 ani,cu rata lunara egale de 8.345,47
lei(fara TVA) si o valoare reziduala de 80.000 lei.Cum contabilizeaza utilizatorul-furnizor
intrarea in contractual de lease-back financiar?

461=7583 cu 400.000 lei; 5121=461 cu 400.000 lei; 2813=213 cu 74.925,00 lei; 6583=213
cu 258.075,00 lei, 213=167 cu 400.000 lei; debit 8036 cu 400.582,49 lei si debit 8051 cu
80.582,49 lei;

19.Valoare de intrare a unei instalatii de lucru puse in functiune in iulie 2016 este de
10.900.000 lei ,iar amortizarea se face liniar pe 25 ani,aplicandu-se modelul costului
premature ppentur evaluarea ulterioara.La 31.12.2019 apar indicia de depreciere si se
stabileste, pentru prima data valoarea de inventor(valoarea recuperabila)la nivelul sumei de
8.100.000 lei.Cum se contabilizeaza rezultatele inventarieri instalatiei si in ce regim fiscal se
retine,daca fisrma este platititoare de impozit pe profit?

6813=2913 cu 1.310.333 (cheltuiala nedeductibila)

20.Valoarea de intrare a unei instalatii de lucru puse in functiune in martie 2015 este de
900.000 lei ,iar amortizarea se face liniar pe 9 ani.La 31.12.2019 apar indicia de depreciere si
se stabileste, pentru prima data valoarea de inventor(valoarea recuperabila) la nivelul sumei
de 400.000 lei.La incheieea exercitiului 2020,valoarea de inventor(valoarea
recuparabila)ajunge la 330.000 lei.Cum se contabilizeaza, la incheierea lui 2020,rezultatele
inventarieri instalatiei si in ce regim fiscal se retine,daca fisrma este platititoare de impozit pe
profit?

2913=7813 cu 24.118 lei, venit neimpozabil

21. Furnizorul liveaza unui client marfuri puse in ambalaje restituibile. Evidenta ambalajelor
in contul de gestionare (381 si/sau 358) se face la pretul de garantie de 8,50 lei, adica la pretul
inclusiv TVA pe care furnizorul l-ar percepe de la client atunci cand acesta nu

i-ar m-ai restitui ambalajele( coeficientul de repartizare a diferentelor de pret astfel aparute
este de -0,3333). In cursul lunii curente, a avut loc livrarea unei cantitati de 500 bc. de produs
catre acest client, puse fiecare in cite un ambalaj. Pretul unitar fara TVA al unei bucati de
produse este de 55 lei, TVA 19%. La livrare, furnizorul a recuperat 420 bc. de ambalaj de la
client. La sfirsitul aceleasi luni, clientul il instiinteaza pe furnizor ca este imposibilitatea de a-
i m-ai restitui 25 bucati de ambalaj. Cum se contabilizeaza, la furnizor, livrarea produselor,
ambalajele la livrare si decontarea nerestituirii ambalajelor la sfarsitul lunii( se ignora
descarcarea gestiunii la produse) ?

La livrare 411=701 cu 27.500,00 lei; 411=4427 cu 5.225,00 lei 411=419 cu 680,00 lei si
358=381 cu 680,00 lei; la nerestituirea ambalajelor 419=708 cu 178,57 lei; 419=4427 cu
33,93 lei; 608=358 cu 212,50 lei si 608=388 cu -70,83 lei;

S-ar putea să vă placă și