Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT

Prof. Înv. Preșcolar: Chirac Virginia


TEMA: CINE SUNT/SUNTEM

SUBTEMA: In lumea mea- grădiniţa.

TIPUL ACTIVITĂŢII: activitate integrată „Plec vesel spre grădiniţă”;

DOMENII EXPERIENŢIALE:

o Domeniul Limbă și comunicare-memorizare


o Domeniul Estetic și creativ-dactilopictură
Forma de organizare: frontal, grupuri, individual;

Grupa mare-mijlocie;

Scopul activității:

 Formarea deprinderii de a memora voluntar şi logic versurile poeziei, îmbogăţind


vocabularul activ cu noi cuvinte şi expresii noi, formarea expresivităţii limbajului
prin recitarea nuanţată;
 Însuşirea unei noi tehnici de lucru- dactilopictură şi a deprinderilor de a o aplica în
realizarea lucrării;

Obiective operaționale:

 să rețină mesajul poeziei, cuvintele explicate;


 să recite poezia cu respectarea intonației în concordanță cu mesajul transmis;
 să exprime oral mesajul poeziei;
 să picteze desenul, utilizând corect instrumentele de lucru;
 să finalizeze desenul fără să depășească conturul.

Metode și procedee: Observația, demonstrația, exercițiul, conversația, descrierea,


narațiunea

Strategia didactică: semidirijată;

Mijloace didactice: coșuleț cu jucării, păpușă, planșe, foi de colorat, acuarele, pensule.

Metode de evaluare:Evaluare orală, evaluare practică, analiza produselor, apreciere


verbală.

Bibliografie:

1.Revista învăţământului preşcolar 3-4/2010, Editura Arlequin/2012.


1
2.Învăţământul preşcolar şi primar 3-4/2012,Editura Arlequin/2012.

3.Didactica-Revistă de comunicări ştiinţifice/nr.9, noiembrie 2009.

4.Silvia Breben- Metode interactive de grup. Ed Arves, 2009

SCENARIUL ZILEI

 Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă între copii şi educatoare, prin


intermediul
 salutului de dimineaţă. Salutul se va realiza utilizând procedeul „Amestecă,
îngheaţă, salută!”

Dimineaţa a venit,

Toţi copiii au sosit,

În cerc să ne-adunăm,

Cu toţi să ne salutăm.

Copiii care au primit inimioare îi salută pe cei care au primit steluţe.

 Noutatea zilei se va realiza prin anunţarea musafirilor din sala de grupă, iar copiii îi
vor saluta politicos.
 Prezenţa copiilor se va face prin aşezarea unor fotografiilor pe tabelul de prezenţă;
 Calendarul naturii se va completa de către un preșcolar:

Anotimp, vreme, lună, zi...

 Împărtăşirea cu ceilalţi constituie momentul apariţiei păpuşii supărate şi a relatării


motivului supărării:
„Într-o zi călduţă de septembrie,cănd nici nu împlinisem patru anişori, mi-a pus
mama în mână un buchet de flori şi mi-a spus cu glas duios dar hotărât:
-Draga mamei fetiţă,azi mergem la grădiniţă!Acolo vei întâlni alţi copilaşi,fetiţe şi
băieţei şi te vei juca împreună cu ei.Doamna educatoare va avea grijă de voi şi vă va
învăţa cântecele,joculeţe şi poezioare.
Nu prea doream eu să merg la grădiniţă dar dacă mama mi-a promis că o să fie bine,
am avut încredere în ea, am prins-o strâns de mână şi-am pornit spre ,,palatul
copiilor”.Aşa mi-a spus mie odată bunica,grădiniţa este un palat plin de jocuri şi
jucării unde merg să se joace toti copiii mici din cartier.
În uşa grupei m-a întâmpinat doamna educatoare,mi-a zâmbit şi m-a întrebat
care este numele meu şi câţi anişori am.O păpuşică mi-a făcut cu ochiul din dulapul
2
colorat în verde iar pe o măsuţă, un ursuleţ aruncat de un băieţel mai năzdrăvan,
mormăia supărat că nimeni nu se joacă cu el.
„Joacă,joacă,joacă fetiţo/Că eşti frumoasă ca o garofiţă!”se auzeau glasurile
copiilor aşezaţi în cerc în mijlocul clasei în timp ce un grup de băieţi încercau să
construiască un bloc din cuburi colorate.
-Vrei să te joci cu robotul meu? m-a întrebat un băieţel cu părul creţ şi ochii ca nişte
migdale luând-o imediat la fugă spre dulapul cu roboti şi maşinuţe.Eu nu mai ştiam
ce să aleg: păpuşa,ursuleţul,fetiţa care mi-a oferit prietenia ei sau băieţelul care mi-a
oferit jucăria lui, ştiam doar că mă aflam într-o lume de poveste aşa cum îmi
spusese bunica.
Doamna educatoare i-a rugat pe copii să mă primească în jocul lor:
-Copii,ea este noua voastră colegă,Alexandra!Vă rog să o primiţi alături de voi şi să
o alegeţi şi pe ea „fetiţa garofiţă”!
Toate erau pe placul meu şi nu ştiam ce vreau mai mult: să mă joc, să desenez, să
modelez?Am uitat de mama care plecase de mult, mi-am adus aminte doar când a
venit la prânz să mă ia acasă.
-Mami, mami, vreau să mai vin la grădiniţă!Dar aş vrea să le duc şi eu un cadou...aş
vrea să învăţ o poezie frumoasă să le spun, să le fac nişte rochiţe noi păpuşilor din
grupă. Mama m-a adus la voi ca să mă ajutaţi. Vreţi???
 Tranziţie:
Noi cei din grupa mare,
Hai să mergem la plimbare!
Ne luăm doi câte doi
Şi mergem în pas vioi..
Pas în faţă, pas în spate,
Dacă vrei poţi da din coate.
Pas la stânga, mâinile sus,
Pas la dreapta, un pas în plus,
Apoi venim la mijloc
Şi ne învârtim pe loc.
Face roata în mişcare
Şi pornim o alergare.
Şi-apoi ne oprim frumos,
Respirăm, dar nu stăm jos.

EVENIMENT STRATEGII
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1. Momentul Crearea condiţiilor necesare bunei Evaluare
organizatoric desfăşurări a activităţii:
3
-aerisirea sălii de grupă; -conversaţia globală/observaţia
- aranjarea măsuţelor; -explicaţia
- pregătirea materialelor didactice pentru -ecusoane cu
optima desfăşurare a activităţii; inimioare și steluțe.
-alegerea de către fiecare copil a unui
ecuson
2.Captarea prin momentul surpriză creat de sosirea - conversaţia
atenţiei păpuşii - explicaţia
- povestirea
- elementul surpriză
. Anunţarea Educatoarea anunță copiii că vor învăța o - conversaţia observarea
temei poezie despre grădiniță. Copiii rețin titlul - explicaţia comportamentului
şi a poeziei „Ceasul bate ora şapte” de Elena - intuirea verbal şi
obiectivelor Dragoş, şi vor picta rochiţe pentru păpuşi. materialelor nonverbal al
necesare desfăşurării copiilor
jocului;
- conversaţia;
Dirijarea Tranziţie : Bat din palme clap-clap-clap,
activităţii Din picioare trap-trap-trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim,
Şi spre mese noi pornim:
Inimioarele aici iau loc,
Și steluţele la măsuţe.
Copiii vor trece la măsuțe și voi explica
ceeea ce au de lucru, modalitatea de Dactilopictura
realizare a temei: Exercițiul
•Intuirea materialelor găsite pe măsuțe
( acuarele, foi desenate). Verificarea orală
•Convorbire despre conținutul picturii;
•Explicarea sarcinilor de lucru;
•Demonstrarea cu ajutorul planşei colorată
de educatoare;
Educatoarea va dirija memorizarea poeziei:
•Recitarea poeziei de către educatoare ;
•Explicarea poeziei sub formă de narațiune;
•Recitarea poeziei de către educatoare aprecierea;
folosind planșe cu imagini;
•Învățarea de către copii a primei strofe și a -aprecierea
celei de-a doua; realizării
•Se va recita numai individual, pentru lucrărilor
urmărirea corectitudinii pronunţiei
Evaluare practic-
cuvintelor.
•Rochița ne așteaptă să o decorăm, vom aplicativă
folosi pentru aceasta culoarea roșie în
realizarea bulinelor. Acum, copii, ne vom
șterge degetul cu șervețel umed și vom
învăța a treia și a patra strofă;
•Vom folosi culoare verde pentru a decora
rochița cu buline.
•Recitarea poeziei în întregime în diferite
modalități: fete, băieți, pe strofe și
individual.
4
Evaluarea Se realizează o miniexpoziţie Conversatia
cu lucrările copiilor şi se analizează aceste Turul galeriei
performanţei lucrări în funcţie de următoarele criterii: Evaluare orală
-Corectitudinea execuţiei şi estetica lucrării; individuală
-Originalitatea ; Aprecieri verbale
-Acurateţea lucrării; frontale şi
-Finalizarea lucrării individuale
Copiii trec în şir, pe rând, prin faţa lucrărilor Analiza
şi lipesc câte o bulină roşie lângă lucrarea produselor
preferată, explicând alegerea făcută. activităţii
Vor recita fiecare câte o strofă pornind de la
primul copil..
Încheierea Educatoarea apreciază munca și
activităţii comportamentul copiilor pentru care
primesc buline.

CEASUL BATE ORA ŞAPTE


Ceasul bate ora şapte,
-Mihăiţă, hai, te scoală!
Nu mânca, întâi de toate,
Du-te iute şi te spală!

Îi aud bunicii glasul:


-Şapte şi un sfert e ceasul,
Gata eşti? Poftim la masă,
Că mâncarea e gustoasă!

-Ceasu-i şapte jumătate,


Vino să plecăm, nepoate.
Ghiozdănelul cu mâncare
L-am luat în graba mare.

Harnic mi-e pe stradă pasul,


Opt fără un sfert e ceasul.
Când ajung la grădiniţă,
Intru vesel pe portiţă.

5
6

S-ar putea să vă placă și