Sunteți pe pagina 1din 1

I.

Comunică locurile de
muncă vacante. Agenția
pentru Șomeri sau
Ocuparea persoane în
II. Încheie contractul de
ucenicie:
Angajatori Forței de căutarea unui
 6 luni pentru calificări Muncă loc de muncă
de nivel 1;
 12 luni pentru
calificări de nivel 2;
 24 de luni pentru
calificări de nivel 3; IV. Încheie convenția
 36 de luni pentru cu Agenția de ocupare,
calificări de nivel 4. în termen de 30 de zile I.Înregistrare
lucrătoare de la data
III. Stabilește intern un
expirării perioadei de a) actul de identitate, în original şi în
probă, pentru copie;
coordonator de ucenicie. IV. Încheie un contract acordarea sumei de b) actele de studii și de calificare, în
de prestări servicii de 2250 lei/lună pe toată
formare profesională cu
original și copie;
durata programului de
un furnizor autorizat sau ucenicie. c) adeverință medicală;
se autorizează ca II.Depun o cerere pentru
furnizor de formare participarea la ucenicie
profesională.

Finalizarea programului de ucenicie


Susţinerea şi promovarea examenului de absolvire pentru obţinerea certificatului de
calificare profesională
- se realizează în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea
profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Examenul de absolvire a programului de calificare este organizat de către comisia de
autorizare, în urma căruia, ucenicul primește un Certificat de calificare cu
recunoaștere națională.