Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL NAŢIONAL “HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN”

510214, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA


TEL 0258/ 835164, TEL/FAX 0258/835165
www.hcc.ro MINISTERUL EDUCAȚIEI
https://www.facebook.com/cnhccab
office@hcc.ro

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

ORDIN ME Nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021 privind structura anului şcolar 2021 – 2022

ART. 1 (1) Anul şcolar 2021 - 2022 începe la data de 1 septembrie 2021, se încheie la data de 31 august 2022 şi are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile
anului şcolar 2021 - 2022 încep la data de 13 septembrie 2021. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele: a) pentru clasele a XII-a zi,
a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022;

ART. 4 (1) Programul naţional "Şcoala altfel" se va desfăşura în perioada 8 - 14 aprilie 2022. (2) Intervalul aferent programului "Şcoala altfel" nu va coincide cu
perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele).

ART. 5 Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după ce se parcurge programa şcolară, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.
SEMESTRUL I
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
SĂPTĂMÂNA TEZE
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 VACANȚĂ
9 10 11
13 27 V
Prima
LUNI 6 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20
zi de
școală
MARȚI 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 V
1 CP 8 22 29 V
ORA CA UTIMA
MIERCURI 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15
10 ORA ZI DE
10 ȘCOLA

JOI 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 V 30 V
3 10 CP 31 V
VINERI 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 V
ORA 9
SÂMBĂTĂ 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
DUMINICĂ 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
SĂPTĂMÂNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zile libere în semestrul I:


• Marți 5 octombrie 2021- Ziua mondială a educației
• Marți 30 noiembrie -Sfântul Andrei
• Miercuri 1 decembrie -Ziua Națională a României
• Sâmbătă, duminică 25-26 decembrie- Crăciunul
SEMESTRUL al II-lea
IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE
TEZE ȘCOALA
SĂPTĂMÂNA VACANȚĂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VACANȚĂ 14 15 16 17 18 19
11 12 13 ALTFEL
3V 10 6
11 18
Prima 25
LUNI 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 ȘCOALA 2 9 16 23 30
zi de
ALTFEL
V V
școală
4V 12 19 26 7
MARȚI 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 3 10 17 24 31
ȘC ALT V V
5V 13 20 27 8
MIERCURI 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 4 11 18 25 1
ȘC ALT V V
6V 14 21 28 9
JOI 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 5 12 19 26 2
ȘC ALT V V
7V 8 27 10
22 29 ULTIMA ULTIMA
VINERI 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 ȘC 15 V 6 13 20 ZI DE 3 ZI DE
V V ȘCOALĂ ȘCOALA
ALT
XII IX-XI
SÂMBĂTĂ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11
DUMINICĂ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12
SĂPTĂMÂNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Zile libere în semestrul II:


• Sâmbătă, duminică 1-2 ianuarie – Anul nou
• Luni 24 ianuarie -Ziua Unirii Principatelor române
• Vineri 22 aprilie- Vinerea Mare
• Duminică. Luni, marți 24, 25, 26 aprilie- Paștele ortodox
• Duminică 1 mai- Ziua Muncii
• Miercuri 1 iunie -Ziua Copilului
Aprobat în CA din data de 25.08.2021 / Hotărârea nr. 1/2021-2022
Președinte Consiliul de administrație
Prof. Cerbu Valeriu, Director