Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ ……………………………………………………………………………………….

Nume şi prenume…………………………………………………………………………………………………….
Clasa……………………………………………………………………………………………………………………………
Profil……………………………………………………………………………………………………………………………

TEST

MODUL – ELECTROSECURITATE – clasa a XI-a

1. Care sunt principalele pericole care pot apare în cazul utilizării


curentului electric?
a) Electrocutările;
b) Arsurile electrice;
c) Incendiile;
d) Exploziile;
e) Intoxicaţiile.

2. Electrocutarea depinde de:


a) Intensitatea curentului electric;
a) Durata de acţionare a curentului electric;
b) Traseul urmat de curent prin corp;
c) Vârsta individului.

3. Electrocutarea prin atingerea indirectă se produce:


a) Când omul atinge un conductor aflat în mod normal sub tensiune;
b) Când omul atinge un conductor aflat în mod accidental sub tensiune.

4. Enumeraţi câteva metode de protecţie împotriva electrocutării:


…………………………………………………………………………………………………………………………
Utilizarea de tensiuni reduse – 24V, legarea la pământ a carcaselor
echipamentelor de muncă, legarea la nulul de protecţie, deconectarea
automată de protecţie a instalaţiei electrice.

5.Cum se procedează în cazul unei electrocutări (măsuri de prim ajutor)?


a) Scoaterea accidentatului de sub tensiune, respiraţie artificială şi/sau
masaj cardiac;
b) Respiraţie artificială şi/sau masaj cardiac;

1
c) Respiraţie artificială.

6. Care este unitatea de măsură pentru energia electrică?


a) kWh – kilowatt oră;
b) A – amperi;
c) V – volţi.

7. Ce lucrări pot fi efectuate doar de către un electrician?


a) Lucrări în instalaţiile electrice;
b) Repararea echipamentelor electrice;
c) Mentenanţa utilajelor;
d) Schimbarea direcţiei de rotaţie a motoarelor electrice prin
schimbarea a doi conectori (faze).

8. Echipamentul de protecţie a unui electrician se compune în principal din:


a) Mănuşi electroizolante;
b) Cizme electroizolante;
c) Covoraş de cauciuc;
d) Mască de protecţie.

9. Ce măsuri organizatorice trebuie luate pentru prevenirea atingerilor


care provoacă electrocutarea?
a) Elaborarea de instrucţiuni de lucru pentru fiecare intervenţie la
instalaţiile electrice;
b) Instruirea corespunzătoare a angajatului;
c) Scoaterea de sub tensiune a echipamentului de muncă.
d) Acordarea de echipament individual de protecţie.

10. Ce condiţii trebuie să îndeplinească un electrician?


a) Să fie apt din punct de vedere fizic şi psihic;
b) Să posede calificare profesională corespunzătoare;
c) Să fie autorizat pentru lucrările pe care le efectuează;
d) Să posede permis auto.

Data Semnătura
…………………………… ………………………………