Sunteți pe pagina 1din 1

BENEFICIAR: COMUNA CUCUTENI, JUDEȚUL IAȘI

ANTREPRENOR: SC ILĂȘOAIA SRL


ȘANTIER : MODERNIZARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL DIN
LOCALITATEA CUCUTENI, COMUNA CUCUTENI, JUDEȚUL IAȘI
PUNCT DE LUCRU : CUCUTENI, COMUNA CUCUTENI, JUDEȚUL IAȘI

PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE


ETANSEITATE A CONDUCTELOR DE CANALIZARE EXTERIOARA
Nr........ Data................

Denumire instalatie: „ MODERNIZARE, CONSOLIDARE ȘI DOTARE DISPENSAR


MEDICAL DIN LOCALITATEA CUCUTENI, COMUNA CUCUTENI, JUDEȚUL IAȘI „

Proiect nr. ..69/2018........................................................................................................


Proba a fost efectuata conform: caiete de sarcini, Normativ I9, Normativ pentru verificarea si
receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor C56/2002..........................................................
................................................................................................................................................................
In timpul incercarii la etanseitate, instalatiile s-au umplut cu apa dupa cum urmeaza:

-Instalatia de canalizare a apelor meteorice, pe toata inaltimea cladirii;- nu este cazul


-Instalatia de canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseala si
ale obiectelor sanitare.
Incercarea de etanseitate s-a efectuat prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la
punctele de imbinare.

CONCLUZII:
-proba de etanseitate a conductelor interioare de canalizare a fost corespunzatoare
prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare;
-nu s-au constatat scurgeri de apa pe traseul conductelor sin un punctele de imbinare;
-incercarea la conductele din PVC s-a efectuat la mai mult de 24 de ore dupa executarea
ultimei lipituri;
-conductele prevazute cu elemente de mascare si izolare se pot izola si inchide.

R.T.E., Din partea Din partea


BENEFICIARULUI, EXECUTANTULUI,
Numele şi Ing. Arcăleanu Ing. Neculăeș
prenumele Sandu Marcel

Semnătura

S-ar putea să vă placă și